Utskrivningen av soldater, huvudsakligen mellan 1620 och 1680, kan följas i samlingen. Det genomfördes ungefär 10–20 utskrivningar för perioden. Informationen du får är i huvudsak namn och ålder, ibland kompletterad med uppgifter om defekter som gjorde dem mindre lämpliga som soldater.

Socknens präst skulle upprätta en roteringslängd över män äldre än 15 år. Sedan gjorde rotemästaren ett förslag om vilka som skulle utskrivas. Förslagen gavs till utskrivningskommissionen som bestod av militära och civila myndighetspersoner. Kommissionen upprättade en utskrivningslängd över de utskrivna, den liksom roteringslängden skickades till Krigskollegium.

Om Roterings- och utskrivningslängder

Serien innehåller mantals-, roterings- och utskrivningslängder och omfattar all slags jord, således såväl skatte-, och krono-, som frälse- och prästgårdsjord.

Längderna är ordnade landskapsvis. Den enda skiljaktigheten från den gamla signeringen är att Finland där kommer före Norrland som för övrigt har gemensam signering med Österbotten.

Upplands längder omfattar hela Stockholms län, alltså även Södertörn. Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna är i den gamla signeringen sammanförda under gemensamma signa och är delvis sammanbundna, därför återfinns Närke ibland i Värmlands längder och så vidare.

En del mantalslängder från Västmanland år 1642 är sammanbundna med Smålands längder för samma år. Dalslands längder återfinnas dels under Värmland och dels under Västergötland, där de äldsta och yngsta längderna hittas i Västergötland och de mellersta (tiden 1640–1648) i Värmland.

Ölands längder återfinns under Småland (Kalmar län). En del längder för Blekinge år 1676 återfinns under Kronobergs läns längder för samma år. En del mantalslängder från Österbotten år 1642 är sammanbundna med Smålands längder för samma år.

Register återfinns i en del volymer, företrädesvis i dem, som innehålla adelslängder. I ett mindre antal fall ingår även mönsterrullor i längderna, liksom längder ibland kunde ingå i mönsterrullor.

Då roteringen och utskrivningen inte alltid skett fullt konsekvent och inbindningen av volymerna i krigskollegium inte heller varit alldeles följdriktig, har det ibland varit svårt att avgöra, om en handling borde räknas till roteringslängder eller till mönsterrullor och en del misstag har därför inte kunnat undvikas.

Före längderna återfinns en samtida förteckning över längder för åren 1628–1643. Vissa längder för 1640- och 1650-talet, särskilt prästlängder, återfinns i provinsialskrivarnas räkenskaper, Krigskollegii arkiv, Militiekontoret. Förteckning. Reg. Räkenskap.

Ämnesområde

Militaria