Denna databas är ett register till bouppteckningar från de flesta län och trakter i Sverige. Den äldsta upplysningen i databasen är från 1622 och den yngsta från 2001. Registret är inte komplett. Det utgör ett av många olika bouppteckningsregister – läs mer nedan.

Vilka uppgifter kan du hitta?

En bouppteckning är en handling där ett dödsbos tillgångar och skulder redovisas. Bouppteckningar har upprättats vid dödsfall (och i vissa fall, när bon måste delas, vid konkurser och äktenskapsskillnader) sedan 1600-talet.

I registret finner du uppgifter om namn på den som bouppteckningen är upprättad efter och anhörigs namn, samt vilket årtal den gjordes. Därutöver framgår personens hemort och vilken häradsrätt som det gäller samt i vilket arkiv och i vilken volym du kan hitta en persons bouppteckning. För en del träffposter finns det även en länk till en digitaliserad bouppteckning. Registret är en sammanslagning av flera olika aktörers registreringar, och kvaliteten på den registrerade informationen kan därför variera.

Vilken är källan?

Uppgifterna är hämtade ur originalbouppteckningar alternativt ur andra originalregister, t.ex. bouppteckningsprotokoll, bouppteckningsstegar eller personavier med uppgifter om dödsfall.

Bouppteckningar från följande län är registrerade i databasen:

Blekinge län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kopparbergs län (Dalarnas län)
Kronobergs län
Malmöhus och Kristianstads län (Skåne län)
Norrbottens län
Södermanlands län
Uppsala och delar av Stockholms län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Östergötlands län

Register saknas helt i databasen för Västra Götalands, Värmlands och Örebro län samt Malmö och Stockholms stad.

Samt:
Göta hovrätt 1620–1916

Registret har upprättats av

Riksarkivet, de tidigare Landsarkiven i Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. Också privata aktörer har bidragit med register och i några fall har register övertagits från enskilda personer och föreningar och slagits samman med de andra registren. Det har upprättats i olika typer av databasapplikationer med olika registreringsprinciper men sammanställdes 2017 i en gemensam sökdatabas för hela landet.

Söktips

I flera fall har namn och andra begrepp registrerats exakt som i originalet medan de i andra fall har fått en normaliserad stavning. Sökningar kan därför behöva göras med flera olika variabler för att få en träff. T.ex. kan man behöva söka på både Carlsson, Karlsson, Carlsdotter och Karlsdotter för att hitta den eftersökta Maria Karlsdotter i databasen.

Andra bouppteckningsregister

Det finns fler bouppteckningsregister – se ämnesområde Bouppteckningar.