Församlingsutdragen är avskrifter av husförhörslängder eller senare församlingsböcker (för Stockholms stad utdrag ur Mantalskontorets folkregister) och utgör grunden till folkräkningarna som var från år 1860 regelbundet återkommande vart tionde år.

Det skannade materialet består av underlagen till samtliga folkräkningar från år 1860 till 1940.

Så här söker du

Materialet är länsvis indelat. Volymerna är indexerade på församlingsnivå vilket innebär att man direkt hamnar på första sidan i vald församling.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Församlingsutdragen ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer, deras yrken och uppgifter om födelseår, födelseorter, civilstånd och mycket mer. Personerna hänförs till den ort man vid räkningstillfället är folkbokförd på.

Vilken är källan?

Husförhörslängder och församlingsböcker.


1930 års folkräkning – kodförklaringar