Användarvillkor för Riksarkivets publika applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er)

Senast uppdaterad: 2022-04-04

Genom att använda Riksarkivets publika API:er accepterar du de villkor som beskrivs nedan. Se även användarvillkor för Riksarkivets söktjänst.

API:er

Riksarkivet tillhandahåller följande API:er:

Personuppgifter och upphovsrätt

Riksarkivets publika API:er returnerar enbart data som är äldre än 110 år samt data som Riksarkivet har bedömt förenliga med GDPR. Riksarkivet loggar API-användning för statistikändamål. Loggningen omfattar bland annat användarnas/klienternas IP-adress. Logginformationen används endast för statistik och gallras efter, som mest, arton månader. Observera att om en extern tjänst använder en IIIF-bildvisare

så sker IIIF-anropen från användarens webbläsare. Om bildvisaren använder Riksarkivets IIIF-tjänst direkt kommer anropen att loggas och statistikföras av Riksarkivet enligt ovan. Innehavaren av den externa tjänsten måste därför meddela användarna om detta. Riksarkivet rekommenderar de som implementerar en sådan tjänst att använda en proxy för IIIF-tjänsten. En utförligare beskrivning finns i API-dokumentationen

Merparten av arkivhandlingarna är offentliga handlingar, där det inte föreligger någon upphovsrätt. Digitiserade arkivhandlingar är därför mestadels rättighetsmärkta med en licens som anger frånvaro av upphovsrätt: Public Domain Mark 1.0
Eventuella undantag är rättighetsmärkta med annan Creative Commons-licens.

Arkivförteckningarnas texter och tillhörande strukturerad metadata är huvudsakligen rättighetsmärkta med en licens som avsäger eventuell upphovsrätt: CC0 1.0 universell
Eventuella undantag har annan Creative Commons-licens.

Autentisering och auktorisering

Riksarkivets publika API:er kräver ingen autentisering eller API-nyckel. I och med att alla tillgängliga data är öppna enligt ovanstående stycke om rättigheter och personskydd finns inget behov av auktorisering.

Tillgänglighet och begränsningar

API:ernas tillgänglighet beror på tillgänglig server- och nätverkskapacitet. Riksarkivet kan vid behov sätta mängdbegränsning på åtkomst till API:er (Rate Limiting ). Om en enskild API-klient utnyttjar tillgängliga resurser i sådan utsträckning att det försämrar tillgängligheten till Riksarkivets tjänster för andra användare har Riksarkivet möjligheten att blockera den klienten tills vidare, medan en utredning och dialog om nyttjandet pågår.