Om söktjänsten

Riksarkivets digitaliseringsarbete

Riksarkivet arbetar med att göra arkivmaterial digitalt tillgängligt. Av ca 75 mil med arkivhandlingar är ungefär 7% digitalt tillgängligt. De sju procenten har digitaliserats av olika orsaker:

  • de är de mest efterfrågade arkiven
  • de har digitaliserats i samband med forskningsprojekt
  • de har skannats för att skydda originalen från slitage

Riksarkivets publika digitala arkiv finns främst på två plattformar – Digitala forskarsalen och Nationell Arkivdatabas (NAD). Materialet är antingen skannat och lagt ut som bild (faksimil) eller har registrerats i databaser där det är sökbart. För att bidra till återanvändning av data har vissa databaser publicerats som Öppen data eller Nedladdningsbara datamängder. Ingångarna till allt detta har vi samlat i Digitala forskarsalen.

Nationell Arkivdatabas (NAD) ger översikt över arkiv i Sverige. Här lägger många arkivinstitutioner ut sina arkivförteckningar. I Riksarkivets arkivförteckningar ligger länkar till vårt skannade material. Observera att det finns fler ingångar till detta material i Digitala forskarsalen.

Skanningsarbetet utförs huvudsakligen i vårt digitaliseringscentrum för kulturarvsmaterial i Fränsta i Västernorrland. Det är en nationell resurs för myndigheter och andra offentliga organisationer och är den största i sitt slag i Europa.