1470 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Baazius, Joannes (Jöns), Biskop (1581 – 1649)

1. Joannes (Jöns) Baazius d. ä., f. 1581 på Ekesås prästgård i Gårdsby församling, d 1649 i Växjö. Son till kyrkoherden i Gårdsby Benedictus Johannis. Genomgick Växjö skola; student i Uppsala 30 okt. 1601; företog med understöd från stiftet en utländsk studieresa ioch vistades därunder i Wittenber...

Baazius, Johannes, Ärkebiskop (1626 – 1681)

2. Johannes Baazius d. y., den föregåendes son i hans andra gifte, f. 17 juli 1626 i Jönköping, d 12 maj 1681. Genomgick Jönköpings barnskola samt trivialskolan och gymnasiet i Linköping; student i Dorpat 1642 och i Uppsala 9 okt. 1643; anträdde 1646 en utländsk studieresa men återkallades från universitetet i Königsber...

Baazius, släkt

Baazius, släkt, härstammande från kyrkoherden i Gårdsby Benedictus Johannis (d 1601), en av Växjö stifts mest betrodda prästmän, vilken deltog i Uppsala möte 1593; han ligger begraven å Gårdsby gamla kyrkogård, varest en av sonen Johannes och en dennes bror rest minnessten med nött men ännu läsbar inskri...

Backlund, Johan Oskar (Oskar Andreevitj), Astronom (1846 – 1916)

Backlund, Johan Oskar (Oskar Andreevitj), f. 28 apr. 1846 i Dannike församling, d 29 ang. 1916 i Ryssland. Föräldrar: bonden och gårdfarihandlanden Anders Backlund och Sara Lisa Eliasdotter. Åtnjöt privat undervisning i Karlstad; intogs i Stockholms h. elementarläroverk 1864; student i Uppsala 17 sept. 1866; fil. kand. 29 maj 1872; disp. 5 dec. 1874;...

Backman, Anders, Skriftställare, Lantbrukare, Lärare, Frikyrkopredikant (1858 – 1922)

Backman, Anders, f. 22 juni 1858 i byn Önsta i Oviken. Föräldrar: odalstorparen och soldaten Olof Backman och Kerstin Hägglund. Avflyttade från Oviken till grannsocknen Myssjö 1872, där fadern köpt ett större torp, och erhöll där folkskoleundervisning 1873; genomgick den fyra månader långa kursen i länets småskole...

Backman, Carl Johan, Skolman (1822 – 1898)

Carl Johan Backman, f. 2 maj 1822 på Frösön, d 1 maj 1898 i Stockholm. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Sunne, Jämtland, Gunnar Backman och Anna Katarina Agorander. Student i Uppsala 13 nov. 1840; disp. 8 febr. 1843 (Diss. dicta M. Tulli Ciceronis de pulchritudine et arte exponens, p. IV; pres. A. F. Wimmercrantz); fil. kand. 28 apr. 1845; disp. 11 juni s. ...

Backman, Carl Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1825 – 1874)

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 ma...

Backman, E Louis, Läkare, Fysiolog (1883 – 1965)

Eugène Louis Backman, f. 11 juli 1883 på Rejmyra, Skedevi församling. Föräldrar: regementsläkaren Torsten Alfred Backman och Ida Nyberg. Genomgick Kalmar h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1901; student i Uppsala 28 aug. s. å.; med. fil. kand. 30 maj 1902; med. kand. 7 nov. 1907; ordförande i medicinsk...

Backman, Johan Harder, Domare, Jurist (1790 – 1862)

Johan Harder Backman, f. 22 okt. 1790 i Onsala, d 1 febr. 1862 å egendomen Vattsgård i Halland. Föräldrar: sjökaptenen Niklas Backman och Ingrid Lundström. Idkade studier i Varbergs skola och vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 30 sept. 1808; avlade hovrättsexamen 4 juni 1810. Auskultant i Svea hovrätt 20 juni 1810 och vid Göteborgs ...

Backman, släkt

Backman, släkt, härstammande från sjökaptenen Nils B. (f. omkr. 1730), vilken antog släktnamnet efter sin födelseort Backaby i Viske härad. En sonson till honom var justitierådet Johan Harder B. (se nedan).

Backman, släkt

Backman, namn, härlett av Backen i Rödöns socken och sedan 1700-talet använt av en där bosatt allmogesläkts studerade medlemmar. Bland dessa märkes rektorn vid Frösö skola, sedermera prosten och kyrkoherden i Sunne i Jämtland Gunnar B. (f. 1762, d 1848), en fint bildad man, vilken gjorde sig ett namn som Homerus-kännare och fyra...

Backman, släkt

Backman, släkt, härstammande från handelsmannen och skeppsredaren Mårten B. (f. omkr. 1679 i Kristinestad, d 1740 i Fredrikshamn). Dennes son Elias B. (f. 1729, d 1791), skeppsredare, grosshandlare och rådman i Lovisa, hade bl. a. sönerna a) Elias B. (f. 1760, d 1829), grosshandlare och skeppsredare i Lovisa, Paris och slutligen i G...

Badin, Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, Hovsekreterare (– 1822)

Badin, Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, f., antagligen 1747, på ön S:t Croix i Västindien, d 18 mars 1822 i Stockholm. Hovlakej; kammarlakej hos drottning Lovisa Ulrika; hovsekreterare; titulärassessor.

Gift 1) med Elisabet Svart; 2) med Magdalena Eleonora Norell.

Bæckström, A Oscar W, Skådespelare (1854 – 1919)

Anders Oscar Wilhelm Baeckström, f. 26 juni 1854 i Vitaby, d 24 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: fabrikören Johan Fredrik Baeckström och Karolina Nordbladh. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk ht. 1862–vt. 1869. Erhöll anställning på Carnegies kontor i Göteborg; provelev vid K. teatrarnas elevskola 1874; engagerad vid ...

Bæckström, släkt

Bæckström, ursprungligen från Blekinge härstammande släkt, vilken i början av 1600-talet överflyttade till Småland. Namnet antogs av mönsterskrivaren vid Kalmar regemente Jonas B. (f. 1731, d 1782), stamfader för trenne släktgrenar. Till den äldsta av dessa hörde Jonas B:s sonsons son skådespelaren [a:18975:Os...

Bæhrendtz, Fabian Julius, Gymnasielärare, Historiker (1849 – 1920)

Bæhrendtz, Fabian Julius, f. 15 mars 1849 i Sölvesborg, d 26 febr. 1920 i Lidingö villastad. Föräldrar: andre lantmätaren Johan Ludvig Gottlieb Bæhrendtz och Helena Wickenberg. Studerade vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk 1859–66 och vid Karlskrona h. elementarläroverk från 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 ju...

Bælter, Sven, Författare, Präst (1713 – 1760)

Bælter, Sven, f. 24 juli 1713 i Söderhamn, d 19 nov. 1760 i Växjö. Föräldrar: råd- och handelsmannen Erik Larsson Balter och Brita Berg. Erhöll från sitt sjunde år boklig undervisning, vilken dock efter ryssarnas härjning av Söderhamn 1721 avbröts; sattes därefter i handelslära i Gävle; utverkade faderns till...

Baër, de, Frédéric Charles, Diplomat, Präst (1719 – 1797)

Baër, Frédéric Charles de, f. 15 juni 1719 i Strassburg, d 23 apr. 1797. Föräldrar: handlanden Johan Filip Baër och Sabina Dorotea de Casparii. Studerade tydligen i Strassburg, där han disp. 1 okt. 1737 (Dissertatio logica de logices amplitudine, p. X, pres. J. J. Witterus). Adjunkt vid svenska legationskapellet i Paris 1742 (K. konfirmation 11 sept.); ...

Bager, Haqvin, Handelsman, Ekonomisk skriftställare (1711 – 1782)

1. Haqvin Bager, f. 19 maj 1711, d 10 febr. 1782 i Malmö. Föräldrar: handlanden i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. Företog efter erhållen utbildning för handelsyrket en utländsk resa, varunder han bl. a. besökte England, samt sedermera en resa till Holland. Erhöll burskap såsom grov- och spannmål...

Bager, Johan Peter, Köpman, Kommunalman (1818 – 1888)

3. Johan Peter Bager, f. 11 juli 1818 i Malmö, d 20 aug. 1888 därstädes. Föräldrar: handlanden Emanuel Bager och Brita Börjesson. Sändes vid fem års ålder till herrnhutiska brödraförsamlingen i Kristiansfeld, varest han under tretton år åtnjöt uppfostran. Anställd å faderns kontor; borgare såsom kö...

Bager, Lorentz Isac, Handelsman, Kommunalman (1785 – 1857)

2. Lorentz Isac Bager, f. 2 apr. 1785 i Malmö, d 15 febr. 1857 därstädes. Föräldrar: handlanden Peter Bager och Mariana Beata de la Rose. Vistades under uppväxtåren i hemmet och hos en morbror i Söderköping; studerade under enskild handledning i Göteborg från år 1800 och därefter i Lund, varest han uppehöll sig år...

Bager, släkt

Bager, från bagaren Joen Börresen i Malmö (omtalad 1626) härstammande släkt, vilken liksom andra liknämnda skånska familjer torde ha härlett sitt släktnamn från stamfaderns yrke. En sonsons son till Joen Börresen, handlanden i Malmö David B. (f. 1670, d 1742) var gift med Magdalena Märta Lorich (f. 1691, d 1756), vi...

Bagge, Bengt, Krigare (– 1577)

1. Bengt Bagge till Berga. Föräldrar: frälsemannen Halsten Månsson Bagge till Berga och Karin Slätte, dotter av Anders Nilsson till Yxneberga i Södra Möre. Avrättad i Stockholm 1577. Fogde i Handbörds och Uppvidinge härad 1556 (se riksregistr. 10 nov.)–1559; häradshövding i Sevede härad 7 sept. 1558; deltog i fältt&...

Bagge, Fredrik, Präst (1646 – 1713)

1. Fredrik Bagge, f. 24 dec. 1646 i Marstrand, d. 8 nov. 1713 därstädes. Föräldrar: borgmästaren och handlanden i Marstrand Nils Fredriksson Bagge och Malin Burgesdotter. Kom till Roskilde skola 1662; student i Köpenhamn 1664 och i Uppsala 24 jan. 1665; reste aug. 1666 till Tyskland, där han besökte flera universitet, bl. a. Wittenberg och Altdorf; dis...

Bagge, Gösta Adolfsson, Nationalekonom, Kommunalpolitiker (1882 – 1951)

Gösta Adolfsson Bagge, f. 27 maj 1882 i Stockholm. Föräldrar: bankokommissarien Adolf Olof Fredrik Bagge och Sigrid Agnes Schuberth. Lärjunge vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm ht. 1892; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1900; student i Uppsala 17 juli s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; studerade vid The Johns Hopkins universi...

Bagge, Jakob, Ståthållare, Krigare (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken»...

Bagge, Jonas, Bergsingenjör (1800 – 1869)

5. Jonas Bagge, f. 30 aug. 1800 i Göteborg, d 15 apr. 1869 i Stockholm. Föräldrar: stadskateketen Benjamin Bagge och Gustava Regina Wallin. Elev vid Kristine församlings tyska skola 1807–14; sattes i snickarlära i Göteborg; elev vid lantbruksakademins mekaniska skola 1816–18 och arbetade tillika för sitt uppehälle å urmakeriverkstad; ...

Bagge, Jonas Samuel, Fysiker, Bergsmekaniker (1803 – 1870)

6. Jonas Samuel Bagge, f. 30 juni 1803 i Uddevalla, d 4 jan. 1870 i Falun. Föräldrar: rådmannen Daniel Benjamin Bagge och Anna Charlotta von Schoultz. Elev vid Göteborgs gymnasium 1819—22; student i Lund 22 okt. s. å.; disp. 16 apr. 1823 (De pendulo astronomico, p. I, pres. K. J. D:son Hill); filol. kand. 14 juni 1826; fil. kand. 16 maj 1829; disp. 6 juni s. ...

Bagge, Julius, Musikförläggare, Tonsättare (1844 – 1890)

7. Julius Bagge, son till B. 5, f. 2 febr. 1844 å Tumba, d 24 aug. 1890 i Södertälje. Student i Uppsala 11 maj 1863. Erhöll anställning i Abr. Hirschs musikhandel i Stockholm 1874; övertog affären s. å.; grundade eget musikförlag 1877; överlät musikhandeln och en del av förlaget 2 jan. 1889 till firman Gehrman & c: o...

Bagge, Lorenz Peter, Författare (1775 – 1840)

4. Lorenz Peter Bagge, f.26 maj 1775 i Göteborg, d 11 nov. 1840 i Malmö. Föräldrar: handlanden Benjamin Bagge och Maria Katarina Hehl. Student i Lund 14 okt. 1788; inskriven i Göteborgs nation 14 febr. 1789; avlade examen theologicum 7 apr. s. å.; disp. 17 nov. 1790 (De omnipraasentia divina, pres. M. Fremling); student i Uppsala 14 febr. 1795; avlade kansliexa...

Bagge, Peder, Sjöofficer (– tidigast 1599)

2. Peder Bagge till Söderby, den föregåendes broder. Är antagligen den Peder Bagge, som Gustav Vasa 27 juni 1556 befallde Jakob Bagge att förordna till hövitsman för en fänika västgötar; hövitsman på Kalmarbarken i finska flottan 1563, på S:t Erik 1564 samt på Svenske Rektor 1565 och 1566; befälhavare &o...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se