571 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, ...

Gabrielsson, Assar T N, Industriidkare (1891 – 1962)

Gabrielsson, Assar Thorvald Natanael, f 13 aug 1891 i Korsberga (Skar), d 28 maj 1962 i Gbg (Vasa). Föräldrar: förvaltaren Gabriel Nathanael G o Anna Helmina Larsson. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 1909, studier vid Handelshögskolan där, civilekonom där 14 okt 1911, kanslist o stenograf i AK 1912–16, anställd vid ab Sv kullagerfabriken...

Gabrielsson, Karl J, Författare, Tidningsredaktör, Fackföreningsordförande (1861 – 1901)

Gabrielsson, Karl Johan, f 26 juni 1861 i Fredsberg (Skar), d 31 okt 1901 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: rallaren Olaus G o Stina Kajsa Eriksdtr. Grovarbetare 1878–91, ordf i Sthlms allm grovarbetarefören 1890–94, fast medarb i Social-Demokraten april 1892, red för Folkbladet från 1 juli 1894, led av socialdemokratiska partistyr från s å...

Gadd, Pehr Adrian, Ekonom, Kemist (1727 – 1797)

Gadd, Pehr Adrian, f 12 april 1727 i Birkala (Tavasteh), d 11 aug 1797 i Åbo. Föräldrar: kronofogden Jakob G o Sara Gottleben. Inskr vid Åbo akad 19 april 1742, disp pro gradu 9 juli 1748, mag 3 aug s å, doc i naturalhist o ekon 6 dec 1750, allt vid Åbo akad, förordn att under resor i s Finlands skärgård undersöka förekomsten a...

Gadd, släkt från Finland

Gadd, finländsk släkt, vars äldste säkert kände stamfar var kronofogden i Övre Satakunta Peter G (d 1725). Denne blev farfar till professor Pehr Adrian G (se nedan). Flera av släktens medlemmar har innehaft betydande ämbeten i Finland efter dess skiljande från Sverige.

Litteraturuppgifter, att Peter G skulle ha varit son till kamreraren Olof Be...

Gadd, släkter

Gadd, släkter.

1 Skånsk släkt, vars äldste säkert kände stamfar, klockaren Lucas G Johansson (d 1757, enl uppg 78 år gammal) i N Åkarp (Krist), med anledning av sitt ovanliga förnamn förmodats ha varit sonson till prosten Lucas G (1615–80) i Bälinge (Söd), som var riksdagsman 1660 och 1678. Av den förstnämn...

Gadebusch, Thomas Heinrich, Kansliråd, Statsrättsjurist (1736 – 1804)

Gadebusch, Thomas Heinrich, f 11 aug 1736 i Stolp, Hinterpommern, d 2 april 1804 i Sthlm (Ty). Fader: metallproberaren vid Pfundkammer i Stralsund Lorenz G. Gymnasist i Stralsund 1745–52, inskr vid Greifswalds univ 15 juni 1754, vid Göttingens univ 14 april 1755, docent vid Greifswalds univ 1758, mag där 1759, sekr vid pommerska inrättningskommissionens visitat...

Gadelius, Bror E, Psykiater (1862 – 1938)

2 Gadelius, Bror Edvard, f 29 mars 1862 i Gbg (Nya varvets garnisonsförs), d 12 april 1938 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kaptenlöjtn Johan Edvard G o Hilma Sofia Andersson. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 30 maj 1881, inskr vid Uppsala univ 16 sept s å, med fil ex 13 dec 1883, med kand 14 dec 1888, inskr vid Lunds univ 24 jan 1889, med lic 29 apr...

Gadelius, Eric, Läkare (1778 – 1827)

1 Gadelius, Eric, f 16 juli 1778 i Sthlm (Maria), d 2 febr 1827 där (Klara). Föräldrar: notarien vid stadsauktionskammaren Sven Veddig G o Catharina Elisabeth Holmen. Elev vid Lyceum i Sthlm 1789, inskr vid Uppsala univ 6 okt 1795, disp pro exercitio där 3 mars 1797, med fil ex där 6 mars s å, inskr vid Åbo akad 19 okt 1799, ex theoreticum där 1...

Gadelius, Knut J, Affärsman (1864 – 1932)

3 Gadelius, Knut Jonas, bror till G 2, f 11 jan 1864 i Gbg (Nya varvets förs), d 18 juli 1932 i Saltsjöbaden (Sth). Handelsutbildn i Tyskland 1884–86, assistent vid tobaksplantage på Sumatra 1886–89, handelsresande för en tobaksfirma i Bremen 1889–90, drev handelsfirman Knut Gadelius i Gbg 23 maj 1890–3 febr 1898 o firman Gadelius &...

Gadelius, släkt

Gadelius, släkt, enligt uppgift härstammande från kontraktsprosten Nicolaus Andreæ (f 1585; levde ännu 1662) i Kalv (Älvsb), som säges ha varit född i Kolarp, Ullasjö (Älvsb). Enligt herdaminnet var han far till bl a kontraktsprosten Andreas G (1641–92) i Torestorp (Älvsb), som var riksdagsman 1680 och 1686. Dennes son magister S...

Gadh, Hemming, Riksråd, Prelat, Politiker (1450 trol omkr – 1520)

Gadh, Hemming, f i maj månad, trol omkr 1450, avrättad 16 dec (P Juusten, s 595) eller enl annan, kanske trovärdigare källa 17 dec 1520 (FMU 8, s 37; G Carlsson 1945, s 15) vid Raseborg i Finland. Fader: Olof. Inskr vid Rostocks univ 4 nov 1471, artium baccalaureus där 1473, var 1477 o ännu 1479 kansler o sekr hos biskopen i Linköping, avgick trol 1479 som...

Gadolenus, Henricus Nicolai, Biskop (– 1593)

Gadolenus, Henricus Nicolai (under studietiden Gevaliensis), d 1593, före 9 maj. Inskr som student vid Greifswalds univ 30 (ej 4) okt 1568, fil mag där 1573, teol prof vid Uppsala univ senast 7 juli 1574–1581, kh i Bälinge (Söd) 19 april 1581–89, därefter i Fogdö (Söd), förordnad att bistå strängnäsbiskopen o föres...

Gadolin, Jacob, Biskop, Matematiker (1719 – 1802)

1 Gadolin, Jacob, f 13 okt 1719 i Strängnäs, d 26 sept 1802 i Åbo. Föräldrar: kontraktsprosten Jacob G o Anna Lignipaea. Inskr vid Åbo akad 14 febr 1736, vid Uppsala univ 20 okt 1742, fil kand i Åbo 4 dec 1744, mag 18 juli 1745, doc i matematik s å, tf prof i samma ämne 1745–55, allt i Åbo, astronomie observatör vid ...

Gadolin, Johan, Kemist (1760 – 1852)

2 Gadolin, Johan, son till G 1, f 5 juni 1760 i Åbo, d 15 aug 1852 på Sunila säteri, Virmo (Åbo o Björneb). Inskr vid Åbo akad 10 april 1775, vid Uppsala univ 25 juni 1779, mag där 17 juni 1782, amanuens vid akad:bibl i Åbo 20 febr 1784, eo adjunkt 2 juli 1785, eo prof 8 aug s å, ord adjunkt 3 jan 1789, prof i kemi i survivanc...

Gadolin, släkt från Finland

Gadolin, finländsk släkt, som – sannolikt med orätt – satts i samband med Henricus Nicolai Gadolenus (se ovan).

Släkten G:s äldste säkert kände stamfar var kronobonden och kyrkosexmannen Anders Matsson (f omkr 1637, begr 1716) på Magnu (nu Maunu) hemman i Hallu by, Nykyrko (nu Kalands) sn (Åbo län). En av hans s...

Gagge, L G Rudolf, Musiker, Konstnär, Bankman (1834 – 1912)

Gagge, Laurentius Georg Rudolf, f 27 febr 1834 i Sthlm (Jak), d 20 febr 1912 i Västerås. Föräldrar: lärftskramhandlaren Lorentz Gustaf G o Laurentia Amalia Bellander. Bokhållare på handelskontor i Sthlm 1850, kassör där 1856, kamrer vid Mälarprovinsernas ensk banks huvudkontor i Västerås 1866, verkst dir där 1874&ndash...

Gagner, C P Wilhelm, Väg- och vattenbyggnadsingenjör (1835 – 1912)

1 Gagner, Carl Peter Wilhelm, f 29 nov 1835 i Ölmstad (Jönk), d 21 april 1912 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter G o Maria Jacobina Blomner. Inskr vid Uppsala univ 28 okt 1852, civiling:kurs vid h art:lärov på Marieberg 15 okt 1855–12 maj 1858, nivellör vid statens järnvägsbyggn:r 1858–61, ...

Gagner, Marie Louise H C, Folkskollärare (1868 – 1933)

2 Gagner, Marie Louise Heléne Charlotte, brorsdtr till G 1, f 2 jan 1868 i Karlskrona, d 23 juni 1933 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: kaptenen August Ludvig Reinhold G o Hilda Lydia Höök. Avgångsex från H lärarinnesem i Sthlm 31 maj 1892, fackstudier där 1892–93, lär vid Brummerska skolan i Sthlm 1893–99, vik adj...

Gagner, släkt

Gagner, släkt, härstammande från handskmakaren Evert (ej Edvard) Nyquist (f 1747 eller 1750, d omkr 1800) i Karlstad, vars son Lars Peter (1791–1869), slutligen kyrkoherde i Arvika och kontraktsprost, upptog namnet G såsom fosterson hos sin halvmosters make, perukmakaren Peter G (1743–99) i Karlstad. Han utgav bl a flera predi...

Gagnerus, Samuel, Författare (1731 – 1791)

Gagnerus, Samuel, f 21 juni 1731 i Västerås, d 27 okt 1791 i Kungs-Barkarö (Vm). Föräldrar: kh Matthias Matthiæ G o Catharina Tillæa. Inskr vid Uppsala univ 27 febr 1751, mag där 20 juni 1758, eo kanslist i inrikes civilexp 1761, amanuens i KB o Antikvitetsarkivet 9 mars 1763, assessor o translator i Antikvitetsarkivet 17 juli 1770. Förfat...

Gahm, Sigfrid Lorentz, Samlare, Lärdomshistoriker (1725 – 1794)

Gahm, Sigfrid Lorentz, f 26 aug 1725 på Häljaryd, Gårdsby (Kron), d 29 okt 1794 i Sthlm (Jak). Föräldrar: salpetersjuderi-inspektoren Petter G o Catharina Kjellman. Elev vid Växjö trivialskola 15 okt 1733, vid Växjö gymnasium 1740, inskr vid Uppsala univ 11 juli 1744, informator på Koskis bruk, Bjernå (Åbo o Björneb:s...

Gahm, släkt från Småland

Gahm, småländsk släkt, sannolikt härstammande från accisskrivaren Erik Sigfridsson (d 1669) i Jönköping, vars söner kallade sig G. En av dem var troligen identisk med kronofogden i Konga och Uppvidinge Sigfrid G (1652–1706) på Löpanäs i Söraby (Kron), som blev far till bl a slottsfogden Bengt G (omkr 1685–1726) i Upps...

Gahm, släkt från Västergötland

Gahm, västgötsk släkt, härstammande från soldaten Jakob Olofsson G (d 1758, enl uppg 79 år gammal) i Börta, Långared (Älvsb), som illa blesserades i båda benen i slaget vid Gadebusch och hemkom ur fångenskap 1720. En av hans söner, pipmakaregesällen Olof G (1723–78) i Gudebo, Alingsås landsf&o...

Gahn, Henric, Läkare (1747 – 1816)

2 Gahn, Henric, bror till G 1, f 1 jan 1747 i Falun, d 6 febr 1816 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 19 febr 1754, gymnasist i Västerås 1758, började sina studier i Uppsala 1762, med fil ex 13 april 1767, med kand 29 nov 1769, med lic 31 mars 1770, tjänstg medicus vid Koppympningshuset i Sthlm 4 maj s å; med dr i Uppsala 15 juni 1772, studieresa ...

Gahn, Henric P W, Bruksägare (1820 – 1901)

5 Gahn, Henric Pontus Wolter, sonson till G 2, f 21 juni 1820 på Kåfalla bruk, Fellingsbro (Ör), d 15 febr 1901 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: brukspatron Jacob G o Maria Charlotta Tersmeden. Elev i Hillska skolan på Barnängen, Sthlm, 1830–35, inskr vid Uppsala univ 5 okt 1838, hovrättsex där 5 dec 1842, eo kanslist i justit...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841–42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845–48, ägnade sig &arin...

Gahn, J Gottlieb, Kemist, Bergmästare (1745 – 1818)

1 Gahn, Johan Gottlieb, f 19 aug 1745 på Voxna bruk, Ovanåker (Gävl), d 8 dec 1818 i Falun. Föräldrar: lanträntmästaren Hans Jacob G o Anna Maria Schulzen. Inskr vid Uppsala univ 19 febr 1754, gymnasist i Västerås 1758, studerade i Uppsala 1762–70, auskultant i bergskoll 22 dec 1768, bergsex i Uppsala 1770, stipendiat i kem...

Gahn, släkt

Gahn, släkt, härstammande från köpmannen Hans G (d 1670), vilken betecknas som »scotus» (skotte), då han 1649 vann burskap i Falun. Enligt stadens dombok s å hade han tidigare varit »tjänare» i Sthlm, där han enligt 1645 års kvarntullslängd var dräng hos en grosshandlare Hans G (egenhändigt »Gauen&r...

Gahn af Colquhoun, C Pontus, Arméofficer (1759 – 1825)

3 Gahn af Colquhoun, Carl Pontus, bror till G 1 o G 2, f 1 mars 1759 i Falun, d 9 maj 1825 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 13 okt 1769, volontär vid Dalreg juli 1773, rustmästare 16 sept s å, förare april 1775, stabsfänrik 22 maj s å, sekundlöjtn vid Savolaks reg 5 aug 1778, löjtn vid reg Royal Suédois 22 aug 177...

Galdenblad, släkt

Galdenblad (Browald), släkt, härstammande från borg- och postmästaren i Skara Lars Andersson (f 1694 eller kort därpå), som representerade sin stad vid riksdagarna 1668 och 1682.

En av hans söner, Isak Browald (d 1709), var först köpman i Stettin men kom på obestånd vid denna stads belägring 1677 och flyttade till Gbg, d&...

Galle, Peder, Teolog (– 1537/38)

Galle, Peder (stundom Petrus Johannis G), d 1537 eller 1538. Möjligen identisk med den Petrus Johannis som inskrevs vid univ i Rostock 1 maj 1476 o trol med den mag artium som erhöll nyinstiftat prebende i Uppsala (S:t Botvids kor) 25 maj 1482, föreläsare vid artistfak där i varje fall 1485, inskr vid univ i Leipzig 1498, avlade sententiargraden dä...

Galle, släkt

Galle, finländsk adelssläkt, om vars ursprung litteraturen (Lagus, Ramsay) har inbördes oförenliga uppgifter, vilka ej kunnat verifieras. Dess äldste säkert kände stamfar var ståthållaren på Ivangorod Klas G (d 1643). Hans son Johan G (1614–76) deltog i trettioåriga kriget samt Karl X Gustavs polska och danska krig och blev gen...

Gallodier, Louis, Dansmästare (1733 – 1803)

Gallodier, Louis, f 1733 i Frankrike, d 6 juni 1803 i Sthlm (Jak). Figurant vid K operan i Paris, kom till Sverige 1753, dansör vid franska teatertruppen i Sthlm till 1771, hovdansmästare 27 jan 1773–1779, premiärdansör vid Operan 1773–80, balettmästare där 1773–95, 1:e balettmästare där 1795–1803. Danslärare åt ...

Garberg, släkt

Garberg, släkt, härstammande från gruvdrängen, sedermera mjölnaren vid Salberget i Sala Johan Hansson G (d 1720). Enligt bouppteckning efter honom var han knuten till en ort Garberg, som förmodats vara byn Garberg i Älvdalen (Kopp). Johan Hansson G:s son Anders G (1707—67) flyttade 1719 till Gävle, där han omhändertogs av grosshandlaren Fredrik Ennes (bd 13) och 1736 fick burskap som kramhan...

Gardell-Ericson, Anna M, Målare (1853 – 1939)

Gardell-Ericson, Anna Maria, f 10 okt 1853 i Visby, d 2 juni 1939 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: landskamreraren Lars Theodor Johan Gardell o Emma Maria Nyberg. Akvarellmålarinna.

G 3 aug 1882 i Paris m konstnären Johan Erik Ericson (bd 14, s 73 ff), f 17 okt 1849 i Karlshamn, d 26 sept 1925 i Gbg (Haga), son till varvstimmermannen Anders Erikss...

Garney, Johan Carl, Metallurg (1740 – 1808)

Garney, Johan Carl, f 26 dec 1740 på Öns bruk, Älvkarleby (Upps), d 18 april 1808 i Kristinehamn. Föräldrar: inspekt Hybbert Claesson G o Agneta Printz. Inskr vid Uppsala univ 20 okt 1749, intyg om kunskap i bergsvetenskaperna 26 maj 1761, auskultant i bergskoll 19 maj s å, ämnessven där 19 jan 1762, övermasmästare i Nora distr 27 nov ...

Gartz, C Gösta W, Idrottsledare, Fortifikationsofficer, Ryttare (1868 – 1939)

Gartz, Claes Gustaf (Gösta) Wilhelm, f 18 febr 1868 i Sthlm (Jak), d 20 nov 1939 där (Engelbr). Föräldrar: bokförläggaren Johan Adolf G o Ebba Frössén. Mogenhetsex i Sthlm 1886, off:ex 17 okt 1888, underlöjtn i fortifikationen 9 nov s å, utex från art- o ingenjörhögsk 1893, elev vid ridskolan på Str&oum...

Gartz, släkt

Gartz, släkt, härstammande från Johannes Matthiæ G (begr 1682), som i Åbo akademis studentmatrikel uppges vara från Arboga, vilket dock ej kunnat verifieras. Han blev juris utriusque doktor i Åbo 1650 och politices professor där s å (tilltr ej) samt sekreterare i Åbo hovrätt 1653 och assessor där 1673 men suspenderades 1680 f...

Gasslander, S Olle V, Historiker (1915 – 1962)

Gasslander, Sven Olof (Olle) Vilhelm, f 3 juni 1915 i Halmstad, d 13 dec 1962 i Solna. Adoptivföräldrar: överlär Axel Hjalmar G o Selma Olsson. Studentex vid Halmstads h a l 23 maj 1934, inskr vid Lunds univ 11 sept s å, fil kand 15 sept 1937, fil mag 31 mars 1939, fil lic 30 maj 1945, disp 10 dec 1949, fil dr 31 maj 1950, allt vid Lunds univ, tf preceptor i ek...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se