672 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Dacke, Nils, Lantbrukare, Upprorsledare (– 1543)

Dacke, Nils, var enligt Gustav Vasas uppgift en danskfödd man från Blekinge. Hans släkt bar namnet D. som familjenamn; den var stor och ansedd och bosatt på såväl småländska som blekingska sidan av riksgränsen. Hans hustru, dotter av en Gertorn, tillhörde en liknande släkt, närmast hemma i Södra Möre. D. och hans fr&au...

Dævel, Carl Ludvig, Arméofficer (1784 – 1854)

Dævel, Carl Ludvig, f. 23 okt. 1784 i Stockholm, d. 18 jan. 1854 därstädes. Föräldrar: kaptenen Fredrik Ludvig Dævel och Hedvig Charlotta Wertmüller. Erhöll undervisning, dels enskilt, dels vid krigsakademien å Karlberg utan att vara inskriven därstädes; sergeant vid Konungens Göta livgarde 1 juli 1796; f&au...

Dagström, Olof J, Politisk fånge, Krigare (omkring 1678 – mellan 1755/1771)

Dagström (Dageström), Olof Johansson, f. omkr. 1678 i Gåsinge församling i Södermanland, d. mellan 1755 och 1771. Son till bonden Johan Olofsson. Gick i Strängnäs, skola; volontär vid livdragonregementet 1699; var korpral vid kapten T. Funcks kompani vid generalmönstringen 5 sept. 1700; fältväbel; löjtnant vid Haglösa kom...

Daguin, Sophie Marguérite, Dansare, Dansmästare (1801 – 1881)

Daguin, Sophie Marguerite, f. 29 mars 1801 i Paris, d. 13 mars 1881 i Stockholm. Föräldrar: bibliotekarien och musikanten vid Grand opera i Paris Jean Baptiste Daguin och Marguerite Charlotte Gilon. Åtnjöt undervisning i dans av balettmästaren och koreografen Ch. L. Didelot 1809, vid stora operans balettskola och i monsieur Guiller's skola 1811; underskrev 24 sept. 1815 i Paris kontrakt...

Dahl

Dahl, släkt, härstammande från Johan Andersson Dahl (f. 1653 i Tanums församling, d. 1737), vilken blev farfader till köpmannen i Göteborg, gods- och sockerbruksägaren Gudmund D. (f. 1739, d. 1826). Av dennes sexton barn grundade sönerna Jacob, Sven Abraham och Peter var sin släktgren.A) Bland ättlingar till köpmannen i Göteborg Jacob D.(f. 1770, d. 1819) märkes sonen a) kyrkoherden i Krokst...

Dahl

Dahl, släkt, härstammande från guldsmeden Christopher i Skara, vilken var fader till kyrkoherden i Dala Ericus Christopheri Scarinius (f. 1597, d. 1667). Bland hans barn, som kallade sig Dahl, märkes sonen, kyrkoherden i Dala Christopher D. (d. 1714), vilkens son och efterträdare Eric D. (f. 1679, d. 1720) blev fader till kyrkoherden i Saleby Christopher D. (f. 1717, d. 1771),...

Dahl

Dahl, släkt, härstammande från Peter D. (f. 1790 i Vrå, d. 1848), troligen son till en Per Svensson i Slättevrå. Peter D. bodde i Hovmantorp 1805—23 och blev 1823 handlande i Karlshamn. Hans son rektorn Frans JohanVilhelmD. (se nedan 1) blev fader till rådmannen Peter Adolf D. (se nedan 2).

Dahl, Anders, Botanist, Naturalhistoriker (1751 – 1789)

2. Anders Dahl, den föregåendes broder, f. 17 mars 1751 i Varnhems socken, d. 25 maj 1789 i Åbo. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1765; student i Uppsala 3 apr. 1770; disp. 18 dec. 1775 (Dissertatio entomologica, bigas insectorum sistens; pres.. K. von Linné); avlade med. fil. kand. examen 1 maj 1776; föret...

Dahl, Carl G V, Skolföreståndare, Pomolog, Trädgårdsman (1875 – 1959)

4. Carl Georg Valdemar Dahl, den föregåendes kusins son, f. 17 juni 1875 i Edsbäck, Ekshärads socken. Föräldrar: handlanden och lantbrukaren Karl Georg Dahl och Marie Charlotte Svensson. Elev vid Karlstads h. allmänna läroverk ht. 1885; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1893; student i Uppsala ht. 1898; fil. kand. 29 maj 1901...

Dahl, Christopher, Präst, Klassisk filolog, Skald (1758 – 1809)

3. Christopher Dahl, de båda föregåendes broder, f. 17 maj 1758 i Saleby församling, d. 4 sept. 1809 i Uppsala-Näs prästgård. Elev vid Skara trivialskola 17 okt. 1765 och gymnasium hh 1770; student i Uppsala 26 sept. 1775; disp. 18 juni 1777 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX:1—27, versione et notis explicata, p. III; pres...

Dahl, Eric, Präst, Psalmdiktare (1749 – 1809)

1. Eric Dahl, f. 25 maj 1749 i Värnhem, f 15 aug. 1809 i Skövde. Föräldrar: tredje predikanten i Värnhem, sedermera kyrkoherden i Saleby Kristoffer Dahl och Johanna Helena Enegren. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1762; student i Uppsala 1 okt. 1767; prästvigd i Skara 20 dec. 1772; avlade pastoralexamen 22 febr. 1786. Pastorsadjunkt i Sa...

Dahl, Frans Gustaf Abraham, Arkitekt (1835 – 1927)

3. Frans Gustaf Abraham Dahl, den föregåendes kusins son, brorson till D. 1, f. 13 febr. 1835 i Stockholm, d. 21 sept. 1927 därstädes. Föräldrar: läraren vid Hillska skolan å Barnängen Sven Abraham Dahl och Karolina Ulrika Mineur. Elev vid Konstakademiens förberedande byggnadsskola 17 okt. 1851 och vid des...

Dahl, Frans Johan Wilhelm, Skolman, Riksdagsman (1825 – 1888)

1. Frans Johan Wilhelm Dahl, f. 24 dec. 1825 i Karlshamn, d. 7 mars 1888 på Sabbatsbergs sjukhus. Föräldrar: handlanden Peter Dahl och Elna Katarina Jubel. Elev vid Karlshamns trivialskola; student i Lund 7 febr. 1843; disp. 15 nov. 1843 (Legendee suecanae, p. XI; pres. J. E. Rietz); fil. kand. 18 dec. 1847; disp. 21 dec. 1847 (Fabula Caroli Magni suecana; pres. E. S. Br...

Dahl, Fredrik August, Lantbrukslärare (1818 – 1890)

I. Fredrik August Dahl, f. 23 mars 1818 i Göteborg, f 29 nov. 1890 i Kristiania. Föräldrar: köpmannen i Göteborg, godsägaren Jakob...

Dahl, G. Adrian, Pianist, Musiklärare, Kritiker (1864)

Dahl, Gustaf Adrian, f. 5 mars 1864 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Karl Gustav Dahl och Berta Amanda Maria Sellström. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk ht. 1874 och vid Stockholms gymnasium (sedermera h. latinläroverket å Norrmalm) ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1883; idkade musikaliska studier i Stockholm samt i Paris 1886—88; student i Uppsala ht. 1887; avlade...

Dahl, Hjalmar O., Bergsingenjör, Maskiningenjör (1881 – 1957)

Dahl, Hjalmar Olivier, f. 20 jan. 1881 i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: kamreraren Erik Magnus Dahl och Sofia Olivia Sundell. Elev vid Falu h. allmänna läroverk ht. 1896; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1899; student i Uppsala ht. 1899; fil. kand. 29 maj 1900; elev vid tekniska högskolans fackskola för bergsvetenskap 15 sept. 1900—17 apr. 1905; studerade tillika vid Stockholms ...

Dahl, K. G. William, Präst (1883 – 1917)

5. Kjell Gustaf William Dahl, den föregåendes syssling, f. 3 febr. 1883 i Laholm, d. 9 sept. 1917 i Axtell, Nebr., U. S. A. Föräldrar: v. rektorn, sedermera kyrkoherden i Osby, kontraktsprosten Samuel Dahl och Katarina Lovisa Peterson. Elev vid Osby folkskola och vid Malmö h. allmänna läroverk ht. 1897—ht. 1900. Anställd vid Björneborgs pappersbr...

Dahl, Michael, Porträttmålare (1659 troligen – 1743)

Dahl, Michael, f. trol. 1659 i Stockholm, d. 20 okt. 1743 i London. Moder: Katarina Dahl, vilken levde som änka 1687 i änkefru Brita Dubbs hus vid Österlånggatan. Porträttmålare, huvudsakligen verksam i England.

Gift 1) 21 okt. 1685 i svenska legationsförsamlingen i Paris med Anna Margareta von der Horst; 2) omkr. 1707 med en engelska.

Dahl, P. Adolf, Jurist, Finansminister, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1868 – 1930)

2. Peter Adolf Dahl, den föregåendes son, f. 14 jan. 1868 i Sölvesborg, d. 13 sept. 1930 i Kristianstad. Elev vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk vt. 1877 och vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 188.1; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1886; student i Lund 14 sept. 1886 och avlade där examen till rätteg&arin...

Dahl, Sven Gudmund, Gymnasielärare, Översättare (1833 – 1904)

2. Sven Gudmund Dahl, den föregåendes kusin, f. 5 apr. 1833 i Stockholm, d. 23 okt. 1904 i Överjärna församling. Föräldrar: professorn, med. doktorn Sven Abraham Dahl och Inga Brita Wessman. Elev vid Maria 1. elementarläroverk 1841 och vid Stockholms gymnasium 1847; student i Uppsala 10 juni 1851—ht. 1859. Vik. kollega vid Katarina 1. elementarlä...

Dahlander

Dahlander, släkt, härstammande från bonden Bryngil Pettersson å Vrångebäcks gård i Örs socken i Dalsland. Fyra söner till honom, Lars, Johan, Bengt Johan och J o n a s, bosatte sig i Göteborg och antogo namnet Dahlander. De blevo stamfäder för var sin släktgren, av vilka de båda yngsta ännu fortleva. Den äldre av dessa grundades av handlanden i Göteborg Bengt Johan D. (f. 1792, d. 1872)...

Dahlander, Gustaf Robert, Fysiker, Ingenjör (1834 – 1903)

1. Gustaf Robert Dahlander, f. 7 juni 1834 i Göteborg, d. 27 sept. 1903 i Stockholm. Föräldrar: handlanden och fabrikören Jonas Dahlander och Elisabet Klinteberg. Elev vid Ekmans privatskola 1 juli 1841—8 aug. 1848, vid Chalmersska slöjdskolan 12 aug. 1848—1850 och vid skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona 1850— 4 okt. 1852; inskriven vid h. art...

Dahlander, Magnus E., Arkitekt, Museiman (1862)

2. Magnus Emil Dahlander, den föregåendes kusins son, f. 2 aug. 1862 i Bispbergsgården i Säters stadsförsamling. Föräldrar: apotekaren Axel Esaias Dahlander och Emelie Augusta Nordfeldt. Elev vid B. K. Rodhes skola i Göteborg vt. 1872—ht. 1874, vid nya elementarskolan i Stockholm vt. 1875—vt. 1879, vid södra realläroverket därstädes ht. 1879 och vid K...

Dahlander, Robert, Fysiker, Ingenjör (1870)

3. Robert Dahlander, son till D. 1, f. 9 juni 1870 i Göteborg. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1880—vt. 1884, vid h. realläroverket å Södermalm ht. 1884—vt. 1885, vid Hj. Berwalds privatkurs ht. 1885—vt. 1886 och vid tekniska högskolan 14 sept. 1886; avlade avgångsexamen som väg-och vattenbyggnads...

Dahlberg, Alexander Magnus, Arméofficer, Dagboksförfattare (1685 – 1772)

Dahlberg, Alexander Magnus, f. 28 maj 1685 på Stora Ryby löjtnantsboställe, Hålsta socken, d. 5 mars 1772 i Karlshamn. Föräldrar: löjtnanten vid änkedrottningens livregemente till häst, sedermera korpralen vid livdrabantkåren Arvid Dahlberg och Anna Kagg. Åtnjöt undervisning i skolan i Göteborg; kammartjänare hos generalmajoren Anders Sparrfelt 1699; volontär vid Närkes och Värmlands tr...

Dahlberg, Bror Herman, Jurist (1860 – 1926)

Dahlberg, Bror Herman, f. 18 febr. 1860 i Stockholm, d. 9 nov. 1926 i Uppsala. Föräldrar: vaktmästaren Lars Petter Dahlberg och Sara Elisabet Hjelmer. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk ht. 1871 och vid Stockholms gymnasium ht. 1875; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 20 maj 1879; student vid Uppsala universitet 16 sept. 1879; jur. ...

Dahlberg, John G., Präst, Teolog (1862 – 1933)

Dahlberg, John Gustaf, före 1882 Karlsson, f. 28 mars 1862 i Vetlanda. Föräldrar: arrendatorn å kronohemmanet Vetlanda Tomas och Kullagården Karl Johan Nilsson och Klara Gabrielsdotter. Dräng å Ekerda Spolagård; utskrevs från Vetlanda 9 apr. 1880; ankom till Amerikas förenta stater 1880; student vid Augustana academy and college 1882; erhöll därstädes graden ar-tium baccalaureus 1889; studen...

Dahlberg, Knut, Företagsledare, Jordbruksminister (1877 – 1949)

Dahlberg, Knut, f. 23 maj 1877 i Malmö. Föräldrar : magistratssekreteraren Arvid Knut Gustav Dahlberg .och Annette Karolina Möllander. Elev vid Malmö h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1895; student i Lund 3 sept. 1895; jur. fil. kand. 30 maj 1896; jur. utr. kand. 30 maj 1900. , E. o. notarie i skånska hov...

Dahlberg, L Axel, Stadsplaneingenjör (1882 – 1963)

Dahlberg, Lars Axel, f. 21 dec. 1882 i Mariestad. Föräldrar: handlanden. August Dahlberg och Karolina Solberg. Elev vid Mariestads h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1897; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 10 juni 1902; elev vid tekniska högskolan 12 sept. 1903; avlade avgångsexamen 30 apr. 1907...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635&n...

Dahlblom, L. E. Theodor, Geolog, Bergmästare, Gruvingenjör (1865 – 1956)

Dahlblom, Lorentz Edvard Theodor, f. 2 dec. 1865 i Strömstad. Föräldrar: urmakaren Edvard Ferdinand Dahlblom och Hedvig Vilhelmina Dassau. Elev vid Strömstads treklassiga läroverk 16 jan. 1877 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1879; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 28 maj 1884; elev vid tekniska högskolans avdelning för gruvvetenskap 13 sept. 1884—19 maj 1888; har företagi...

Dahlbom

Dahlbom, släkt, härstammande från bryggaren Anders D. i Norrköping, vilken var fader till bryggaren därstädes, fil. magistern Johan D. (f. 1751, d. 1777) och till lantbrukaren på Bleckenstad i Ekeby i Östergötland, bataljonskirurgen och stadsläkaren Anders D. (f. 1776, d. 1850 på Tubbetorp i Stenums socken). Den sistnämndes son e. o. professorn Anders Gustaf D. (se nedan 1) var fad...

Dahlbom, A. Gustaf, Entomolog (1806 – 1859)

1. Anders Gustaf Dahlbom, f. 3 mars 1806 på Forsa, Härberga socken, d. 3 maj 1859 i Lund. Föräldrar: bataljonskirurgen, kir. kand. Anders Dahlbom och Fredrika Pihlgren. Student i Lund 29 sept. 1825; disp. 13 dec. 1826 (Supplementum dipterorum Sveciae, p. II; pres. K. F. Fallen); filol. kand. 18 juni 1828; fil. kand. 13 maj 1829; disp. 6 juni 1829 (Monographia pompilorum Sveciae; pres. K...

Dahlbom, Wilhelm S., Landskapsmålare (1855 – 1928)

2. Wilhelm Stephanus Dahlbom, den föregåendes son, f. 3 aug. 1855 i Lund, d. 15 sept. 1928 i Snogeröd. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1864—vt. 1872; studerade konst i Paris 1874—77; elev hos E. Perséus i Stockholm 1877 och vid Konstakademien 28 aug. 1878—vt. 1882. Vistades i Göteborg och utomlands samt i Stockholm, där han var skri...

Dahlbäck

Dahlbäck, släkt, sedan 1700-talet bosatt i Blåsmark i Piteå landsförsamling, där den ännu fortlever. Enligt traditionen skall släkten ursprungligen kommit från Bohuslän. En medlem av släkten, sjömannen, snickaren och borgaren i Piteå 01 o f D. (f. 1787, d. 1869) var fader till rektorn Carl Jonas D. (se nedan 1), vilkens son är skriftställaren Sigurd D. (se nedan 2).

Dahlbäck, C. Sigurd, Författare, Advokat, Etnolog (1866 – 1932)

2. Carl Sigurd Dahlbäck, den föregåendes son, f. 23 juni 1866 i Falun. Elev vid Falu h. allmänna läroverk ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Uppsala ht. 1884; jur. fil. kand. 14 dec. 1885; jur. kand. 28 maj 1892; har företagit ett stort antal resor för folkloristiska studier, bl. a. till Norge 1883, till Schweiz 1901, ti...

Dahlbäck, Carl Jonas, Skriftställare, Skolman (1829 – 1907)

1. Carl Jonas Dahlbäck, f. 24 nov. 1829 1 Piteå, d. 7 dec. 1907 i Falun. Föräldrar: sjömannen och snickaren Olof Dahlbäck och Katarina Johansdotter. Student i Uppsala 25 sept. 1848; fil. kand. 31 maj 1856; disp. 22 maj 1857; fil. magister 5 juni 1857. Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 4 febr. 1858; vik. lektor vid Västerås h. e...

Dahléen, Abraham, Politisk fånge, Ämbetsman (1690 omkring – 1728)

Dahléen (skrev sig Dalheen), under studietiden Dalenius, Abraham, f. omkr. 1690 i Dagsbergs församling, d. 10 febr. 1728 i Stockholm. Son till Jonas... Elev i Norrköpings skola samt i Linköpings gymnasium 6 juni 1703; student, i Uppsala 7 juni 1707. Under studietiden notarie hos häradshövdingen i Olands och Frösåkers härader P. Nobelius; e...

Dahlerus, Carl Gustaf, Kemist (1857 – 1910)

Dahlerus, Carl Gustaf, f. 7 febr. 1857 i Stockholm, d. 18 mars 1910 å Islinge, Lidingö församling. Föräldrar: lärftskramhandlanden Karl Edvard Dahlerus och Louise Charlotte Hedman. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1 okt. 1867—vt. 1873, vid Hj. Berwalds privatkurs ht. 1873 och vid teknologiska institutet 15 sept. 1874—31 okt. 1877; idkade praktiska studier vid mekanisk verkstad, ...

Dahlgren

Dahlgren, släkt, härstammande från hovjägaren vid K. Djurgården Johan Eric D. (f. 1771, d. 1836), vilken innehade ho v jägarebostället Kaknäs. På detta bedrev han jordbruk, bestående i tobaks- och potatisodling samt ladugårdsskötsel, och var, enligt vad bouppteckningarna efter honom och hans hustru utvisa, en ganska välbärgad man. Hans äldste son, bankokommissarien Carl Peter D. (f. 180...

Dahlgren, A. Victor, Operasångare (1828 – 1892)

Dahlgren, Anders Victor, f. 16 okt. 1828 i Stockholm, d. 23 juni 1892 å Sabbatsbergs sjukhus därstädes. Föräldrar: slaktargesällen Petter Dahlgren och Charlotta Eriksson. Elev vid K. teaterns balettskola 1 juli 1846; figurant vid K. teatern och tillika elev vid sångscenen därstädes 1 juli 1852; debuterade 14. jan. 1853 som Pelle Jonsson Krycka i »Målaren och modellerna» och 6 maj 1853 s...

Dahlgren, Carl Fredric, Författare, Präst (1791 – 1844)

Dahlgren, Carl Fredric, f. 20 juni 1791 på Stens bruk, Kvillinge socken, d. 1 maj 1844 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Sven Dahlgren och Elisabet Lundgren. Inskrevs vid Linköpings trivialskola 25 sept. 1801; elev vid Linköpings gymnasium våren 1805; student i Uppsala 14 okt. 1809; idkade filosofiska och teologiska studier vid universitetet d...

Dahlgren, Carl Fredrik, Donator, Konstsamlare (1818 – 1894)

Dahlgren, Carl Fredrik, f. 10 juli 1818 i Särstad, Gistads socken, d. 23 dec. 1894 i Stockholm. Föräldrar: hovrättskommissarien och hovkamrern Karl Dahlgren och Karolina de Falk. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1827 och ånyo ht. 1831 samt i dess gymnasium ht. 1832; inskriven vid universitetet i Uppsala 7 okt. 1836; avlade studentexamen därs...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se