1659 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
L´Archevêque, Pierre Hubert, Skulptör, Konstpedagog (1721 – 1778)

L'Archevêque, Pierre Hubert, f 1 maj 1721 i Nimes, d 25 sept 1778 i Montpellier. Konstnärlig utbildn vid franska konstakademin o hos skulptören E Bouchardon, Paris, stipendiat i Rom 46—49, hovstatybild...

Labatt, Leonard, Operasångare (1838 – 1897)

Labatt, Leonard, f 4 dec 1838 i Sthlm, Mosaiska, d 7 mars 1897 där, Hedv El. Föräldrar: fabrikören Isaac David L o Bernhardina Fürstenberg. Innehade modeaffär i Sthlm 63—67, engagerad vid K teatrarna 1 juli 66—30 juni 68, vid operan i Dresden 68—69, vid hovoperan i Wien 1 okt 69—31 maj 83, fast anställd vid K teatrarna 1 sept 83—30 juni 84. Operasångare.

G tidigast 69 (—91) i Wien m E...

Lachmann, Clara, Donator (1864 – 1920)

2 Lachmann, Clara, f 10 april 1864 i Khvn, d 10 aug 1920 på Charlottenlund, Snårestad, Malm. Föräldrar: gravören Michael Meyer o Fromme Eichel. Donator.

G 6 maj 91 i Khvn, Mosaiske, m L 1.

Lachmann, Jacob L, Industriman, Kommunalman (1844 – 1909)

1 Lachmann, Jacob Leopold, f 10 juni 1844 i Odense, Danmark, d 25 juni 1909 i Snårestad, Malm. Föräldrar: grosshandl Julius L o Gille Meyer. Grosshandl o delägare i firma Breidrene Lachmann, Khvn, grundare av Ystads sockerraffinaderi, Brödrene Lachmann, 81, deläg o disp där 81—97, stadsfullm i Ystad 87—98, sv medborgare 27 sept 89, grundar...

Lælius, Lars Jönsson, Kanslist, Skolman (– troligen 1603)

Lælius, Lars Jönsson (Laurentius Johannis), d trol 1603 i Polen. Son till köpmannen o rådmannen i Sthlm (Lille) Jöns Andersson. Inskr vid univ i Greifswald 5 aug 70, i Wittenberg 28 nov 72, i Leipzig sommaren 73 o i Jena sommaren 77, prof vid UU 80, möjligen även 81, lektor eller prof med naturvetenskaplig undervisn vid högskolan på Riddar...

Læstadius, Carl Eric, Präst (1775 – 1817)

1 Laestadius, Carl Eric, f 30 juli 1775 vid Nasa silververk, Nb, d 7 juli 1817 i Kvikkjokk, Jokkmokk, Nb. Föräldrar: bergsfogden Carl L o Brita Ljung. Elev vid Piteå trivialskola 85—91, därefter vid Härnösands gymn, inskr vid UU 27 okt 95, fil kand 24 mars 03, mag 16 juni 03, prästv 9 okt 03, komminister i Kvikkjokk 26 mars 06, pasto-ralex vid Härnösands gymn 11 mars 15.

G 9 mars 06 i...

Læstadius, Lars Levi, Botanist, Väckelsepredikant (1800 – 1861)

2 Læstadius, Lars Levi, halvbror till L 1, f 10 jan 1800 i Jäckvik, Arjeplog, Nb, d 21 febr 1861 i Pajala, Nb. Föräldrar: bergsfogden Carl L o Anna Magdalena Johansdtr. Elev vid Härnösands gymn 16—19, inskr vid UU 24 okt 20, utex från teol seminariet dec 22, prästv i Härnösand 20 febr 25, förestod miss...

Læstadius, Petrus, Skriftställare, Präst (1802 – 1841)

3 Laestadius, Petrus, halvbror till L 1, bror till L 2, f 9 febr 1802 i Arjeplog, Nb, d 6 aug 1841 i Vibyggerå, Vnl. Elev vid Härnösands gymn ht 16 —vt 20, inskr vid UU 24 okt 20, disp pro exercitio 8 mars 23, utex från teol seminariet 15 maj 24, informator hos notarien L G Berglund vt 24—26, prästv i Härnösand 20 febr...

Læstadius, släkt

Laestadius (Lestadius), släkt, enligt uppgift härstammande från bonden Nils Olsson (d tidigast 1629) i Lästa, Ytterlännäs, Vnl. Den utan källhänvisning förekommande uppgiften (Bylund; Ruong), att dennes hustru skulle ha varit lapska, har ej kunnat verifieras. Han skall ha varit far till kh Johannes Lestadius (d 1697, 83 år gammal) i Arjeplog, Nb. En av dennes döttrar var mor ti...

Lafrensen, Niclas, Målare, Miniatyrmålare (1698 – 1756)

1 Lafrensen, Niclas, dp 13 nov 1698 i Sthlm, Ty, d 16 mars 1756 där (begr 20 mars 56 i Sthlm, Maria). Föräldrar: skeppsklareraren Michael L o Engel Scheel. Gesällbrev som fältskär 17. Porträtt- o miniatyrmålare.

G 5 dec 36 i Sthlm, Ty, m Magdalena Stuur, f 12 maj 04 där, ibid, d 14 mars 52 där, Maria, dtr till skepparen Johan S o...

Lafrensen, Niclas, Målare, Miniatyrmålare (1737 – 1807)

2 Lafrensen, Niclas, son till L 1, f 30 okt 1737 i Sthlm, Ty, d 6 dec 1807 där, Klara. Studier o konstnärlig verksamhet i Paris trol från 63 till 69, åter i Sverige 69—74, i Paris 74—90, därefter i Sthlm, prof:s n h o v 28 juni 92. Gouache- o miniatyrmålare. — LFrKA 73. — Ogift.

Lagberg, Johan Olof, Läkare (1789 – 1856)

Lagberg, Johan Olof, f 19 nov 1789 i Hammar, Ör, d 14 aug 1856 i Skönberga, Ög. Föräldrar: klockaren o organisten Anders L o Catharina Andersdtr. Elev vid Strängnäs gymn 07, inskr vid UU 9 april 11, teol studier där 11—13, med fil kand där 14, inskr vid LU 30 okt 20, MK där 19 dec 20, studier i Khvn vt 21, ML vid LU 12 dec 21, disp pro gradu där 15 dec 21, doc i teoretisk medicin där 28...

Lager, K Fritjof, Tidningsman, Politiker (1905 – 1973)

Lager, Karl Fritjof, f 1 okt 1905 i Berga, Kron, d 22 febr 1973 i Helsingborg. Föräldrar: lantbrukaren Johan Botolf L o Ida Augusta Andersson. Typograf 21—26, studier vid Brunnsviks folkhögskola 26—28, bitr sekr i Sveriges kommunistiska ungdomsförb 28— 29, sekr samt led av centralkomm o verkst utsk där 29—31, led av Sveriges kommunistiska...

Lagerberg, C Sven A, Arméofficer (1822 – 1905)

3 Lagerberg, Carl Sven Axel, f 26 jan 1822 i Gbg, Domk, d 25 mars 1905 i Sthlm, Göta livg. Föräldrar: överstelöjtn greve Claes Sven L o grev Hedvig Beata v Rosen. Kadett vid Karlberg 18 jan 37—18 nov 39, un-derlöjtn vid Andra livgardet 7 dec 39, studier vid h artillerilärov på Marieberg 1 okt 41—22 aug 44, andre löjtn vid livg 21...

Lagerberg, Carl, Riksråd, Justitiekansler, Politiker (1708 – 1767)

2 Lagerberg, Carl, brorson till L 1, dp 15 juni 1708 i Varola, Skar, d 7 mars 1767 i Sthlm. Föräldrar: godsägaren Johan L o Ingeborg Rydingstierna. Inskr vid UU 17 febr 25, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 maj 31, sekr i kommissionerna över amiralitetsverket i Karlskrona 32 o 35, kopist i justitierevisionsexp 19 dec 34, kanslist där 21 okt 35, advokatf...

Lagerberg, Joen C, Diplomat, Pianist (1888 – 1975)

4 Lagerberg, Joen Carlsson, f 26 dec 1888 i Gbg, Domk, d 25 febr 1975 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: intendenten kammarherre Sven Carl Pontus L o konstnären Jenni Heyman. Mogenhetsex vid Gbgs h reallärov vt 07, inskr vid UU ht 07, FK där 15 dec 10, JK där 30 maj 12, attaché (diplomataspi-rant) 26 okt 12, attaché i UD 1 dec 12, i Hfors 18 mars 13, i Paris 24 nov 13, i Bern 20 sept 15, i Ro...

Lagerberg, K E Torsten, Botanist (1882 – 1964)

Lagerberg, Karl Erik Torsten, f 8 april 1882 i Linköping, d 25 juni 1964 i Danderyd, Sth. Föräldrar: rektorn Per Erik L o Anna Agata Eleonora Åkerblom. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 29 maj 00, inskr vid UU 11 sept 00, FK 30 jan 04, FL 31 maj 07, disp 22 maj 09, FD 28 maj 09, allt vid UU, assistent vid Statens skogsförsöksanstalts botan (naturvetensk) avd 8 dec 09—18, sekr i Sv botan...

Lagerberg, släkt

Lagerberg, släkt, härstammande från lagläsaren i Visingsborgs grevskap Lars Jonsson (d tidigast 1603) i Herrtorp, Härlunda, Skar. Dennes son lagläsaren i samma grevskap Jon Larsson (d 1638) i Herrtorp var far till hauptmannen för nämnda grevskap Lars Jonsson (1608—88), som 1687 adlades med namnet L. I sitt äktenskap med en dtr till Erik Brahes (bd 5) illegitime son Gustaf Örnew...

Lagerberg, Swen, Arméofficer, Riksråd, Politiker (1672 – 1746)

1 Lagerberg, Swen, f 28 mars 1672 på Stora Kärr, Habo, Skar, d 7 okt 1746 i Sthlm, Jak. Föräldrar: hauptm Lars Jonsson L o Anna Örnewinge. Inskr vid UU 12 dec 88, sergeant vid Skaraborgs läns infanterireg 10 febr 90, fänrik där 31 maj 95, löjtn 30 april 00, rege-mentskvartermästare 25 april 01, grenadjär-kapten 14 juli 02 (konfirm: full...

Lagerbielke, Gustaf, Författare, Diplomat, Statsråd, Hovkansler (1777 – 1837)

2 Lagerbielke, Gustaf, son till L 1, f 22 mars 1777 i Sthlm, Skeppsh, d 24 maj 1837 där, Klara. Fänrik vid arméns flotta 17 sept 83, inskr vid UU 1 okt 90, erhöll testimonium akad till kanslikoll där 13 dec 92, eo kanslist vid kanslikollegii exp 9 jan 93, kopist där 27 maj 94, kanslist där 15 juli 95, andre sekr i kabinettet för utrike...

Lagerbielke, Lagerbjelke, släkt

Lagerbielke (Lagerbjelke), släkt, härstammande från handelsmannen (ej fältskären) Gustaf Fistulator (d 1718, 77 år gammal) i Gbg (bd 16). Av dennes söner adlades överinspektören över tullarna o acciserna i Skåne o Blekinge Josua Fistulator (1671—1717) 1698 med namnet Stiernblad, överinspektören över stora...

Lagerbjelke, Gustaf, Lantmarskalk, Talman, Politiker (1817 – 1895)

3 Lagerbjelke, Gustaf, brorson till L 2, f 6 okt 1817 i Sthlm, Skeppsh, d 6 mars 1895 i Sthlm (enl db för Brännk, Sth). Föräldrar: översten greve Axel L o frih Carolina Antoinetta Cederström. Greve vid faderns död 32, inskr vid UU 13 juni 34, jur fil ex 4 juni 36, jur utr kand 17 dec 38, auskultant i Svea hovrätt 24 jan 39, eo kanslist i...

Lagerbjelke, Johan Gustaf, Sjöofficer (1745 – 1812)

1 Lagerbjelke, Johan Gustaf, f 22 maj 1745 i Karlskrona, d 16 okt 1812 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: riksrådet frih Axel Lagerbielke o frih Sophia Maria v Psilander. Kadett vid örlogsflottan i Karlskrona jan 57—61, löjtn vid amiralitetet 13 sept 62, sjöartillerilöjtn 31 jan 70, deltog i riksdagarna 71—72, 78—79, 86, 89, 00 o 09—...

Lagerbring, Carl, Statsråd, Ämbetsman (1751 – 1822)

2 Lagerbring, Carl, son till L 1, f 2 maj 1751 i Lund, d 14 mars 1822 i Sthlm, Nik. Inskr vid LU 23 dec 58, eo kanslist i RA 27 nov 70, kopist där 23 mars 73, kanslist 20 juli 73, registrator 23 nov 73, andre sekr i kanslipresidentens exp 18 nov 74, prot:sekr i krigsexp 29 juni 78, krigsbefälets sekr vid riksdagen 19 okt 78, deltog i riksdagarna 78—79, 89, 92, ...

Lagerbring, Gustaf O, Arméofficer (1769 – 1847)

3 Lagerbring, Gustaf Olof, f 31 maj 1769 i Sthlm, d 18 febr 1847 i Uppsala. Föräldrar: krigsrådet Pehr L o Christina Eleonora Hastfer. Fanjunkare vid husarreg 19 jan 71, kornett vid adelsfanan 25 febr 78, löjtn vid Upplands reg 18 maj 85, kapten i reg 9 sept 89, stabskapten vid livkomp av Upplands reg 15 dec 90, överadjutant o major i armén 9 maj 92, förstemajor vid Upplands reg 3 april...

Lagerbring, Gustaf O R, Landshövding, Försäkringsman, Riksdagspolitiker (1847 – 1921)

4 Lagerbring, Gustaf Otto Robert, sonson till L 3, f 9 okt 1847 på Bredsjö, Järlåsa, Upps, d 12 juli 1921 i Alingsås. Föräldrar: översten Carl Gustaf L o Lovisa Johanna v Kræmer. Inskr vid UU nov 63, kadett vid Karl...

LagerBring, Sven, Historiker, Jurist (1707 – 1787)

1 LagerBring, Sven, f 24 febr 1707 i Bosjökloster, Malm, d 5 dec 1787 i Lund. Föräldrar: kh Ebbe Bring o Abela Olufsdtr Klinthea. Inskr i fil fak vid LU 20 jan 20, disp i jur fak 15 dec 30, jur adjunkt 13 febr 31—41, disp pro adjunctura 21 okt 32, auskultant i Svea hovrätt 16 april 33, disp på avhandl vid UU 28 mars 41, akademisekr vid LU 25 juni 41, prof i historia där 20 sept 42, rect...

Lagerbring, LagerBring, släkt

Lagerbring (LagerBring), släkt, härstammande från kh Ebbe Bring (1670—1737) i Brönnestad, Krist (bd 6; L 1:s där accepterade uppgift om dennes norska härstamning förefaller osannolik, då den uppgivne stamfaderns ovanliga förnamn Enert ej kunnat beläggas i DN; formuleringen i L 1:s genealogi tyder på att det blott är fråga om kombination med Sverres sagas uppgift om en Helge Bring i No...

Lagercrantz, C Gustaf, Företagsledare, Bankman (1879 – 1973)

4 Lagercrantz, Claes Gustaf, brorson till L 3, f 5 aug 1879 i Karlsborg, Skar, d 27 april 1973 i Danderyd, Sth. Föräldrar: översten Carl Adolf L o grev Alethe Madelaine Elisabeth Sparre. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm 16 maj 98, inskr vid UU ht 98, FK 15 sept 02, ex till rättegångsverken 29 maj 05, ombudsman hos Sthlms fattigvårds-...

Lagercrantz, C Otto, Språkforskare (1868 – 1938)

3 Lagercrantz, Carl Otto, f 26 febr 1868 i Näsby, Jönk, d 13 jan 1938 i Uppsala. Föräldrar: sekundlöjtn Otto Wilhelm L o Stina Sophia Johnson. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 7 juni 87, inskr vid UU 16 sept 87, FK 27 maj 90, FL 9 nov 95, disp 25 april 98, doc i grekiska språket o litteraturen 5 maj 98—2 okt 07, FD 31 maj 98, förestod bl a eo professuren i klassiska språk 15 jan 02—31 m...

Lagercrantz, Carl Otto, Arméofficer, Politiker (1683 – 1746)

1 Lagercrantz, Carl Otto, f 12 juli 1683, d natten mellan 14 o 15 dec 1746 på Sannarp, Årstad, Hall. Föräldrar: överkommissarien Magnus L o Anna Maria Sneckenberg. Soldat vid Stralsunds infanterireg 4 sept 00, furir 01, sergeant, inskr vid LU 23 sept 01, fänrik 04, löjtn vid M V Nieroths livländska infanterireg 7 nov 04 (konf: fullm 13 febr 05)&...

Lagercrantz, Herman L F, Diplomat, Frälsningsofficer, Bruksägare (1859 – 1945)

2 Lagercrantz, Herman Ludvig Fabian, f 29 juli 1859 på Barkarby, Lovö, Sth, d 27 sept 1945 i Ramnäs, Vm. Föräldrar: landshövd o statsrådet Carl Gustaf L o Augusta Emerentia Carolina Zethelius. Volontär vid Svea artillerireg 20 nov 77, mogenhetsex vid Sthlms gymn 13 dec 79, elev vid krigsskolan 14 juli 80—31 okt 81, underlöjtn vid Svea...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se