888 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Fabricius, Jacob, Skriftställare, Präst (1593 – 1654)

Fabricius, Jacob (urspr. Schmidt), f. 19 juli 1593 i Köslin, Pommern, d. 11 aug. 1654 i Stettin. Föräldrar: borgaren i Köslin, skomakaren Joachim Schmidt och Elisabeth Witten. Gick i skola i Köslin och från sitt 18:e år i pedagogien i Stettin; huslärare i Lübeck; student vid Rostocks univ. okt. 1614; anställd vid stadsskolan i Kös...

Fabricius, Jacob, Författare, Präst, Poet (1704 – 1741)

Fabricius, Jacob, f. 20 aug. 1704 i Lindesberg, d. 11 dec. 1741 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden, rådmannen och stadskassören Thomas Fabricius och Ebba Brandin. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1724; privatlärare i Stockholm 1732; vice notarie i Stockholms konsistorium 3 april 1734–1735; prästvigd dec. 1734; bataljonspredikant vid Dalreg. 1735&nd...

Fabricius och Fabritius, släkter

Fabricius och Fabritius, släkter. Namnet är ett yrkesnamn (av lat. faber = smed), således motsvarande ty. Schmid, Schmidt. Dylika släktnamn F., i endera formen, äro ofta förekommande särskilt i Tyskland, liksom i Danmark. I Finland har man haft och har flera släkter Fabritius, se Fabritius, släk...

Fabritius, Ludvig, Diplomat, Arméofficer (1648 – 1729)

Ludvig Fabritius, f. 11 sept. 1648 på fästningen Oranien i Brasilien, d. 17 okt. 1729 i Stockholm. Föräldrar: medicine professorn i Leiden Johan Gregorius Fabritius och Elisabeth Funck. Kom med sin styvfar till Holland 1660; adjutant vid artilleriet i Ryssland 4 juni 1663; löjtnant där 1664; tillfångatagen 1665 av donska kosacker och 1666 s...

Fabritius, släkt

Fabritius, ursprungligen holländsk släkt, sedan svensk adlig ätt, härstammar från Johan Gregorius Fabritius (1600-talet), med. doktor och professor i Leiden, Nederländerna, som undan spansk förföljelse flydde till Brasilien. Hans son artilleriofficeren L u d v i g F. (se särskild art. nedan) var först i rysk tjänst men övergick 1677 till Sverige, blev svensk diplomat i Persien och Ryssland o...

Fagerberg, Carl Wilhelm, Skulptör (1878 – 1948)

Fagerberg, Carl Wilhelm, f. 3 nov. 1878 i Dalarö sn (Sth.), d. 23 april 1948 i Stockholm (Maria). Föräldrar: bygg- och snickarmästaren Johannes Fagerberg och Sofia Sandberg. Studier vid Tekniska skolan i Stockholm, elev vid Akademien för de fria konsterna aug. 1902–05; konststudier i Tyskland, Frankrike, Ryssland och Italien som Jenny-Lind-stipendiat 1906

Fagerberg, Jacob Pehrsson, Donator, Sadelmakare (1769 – 1830)

Fagerberg, Jacob Pehrsson, f. 22 dec. 1769 i Askeryds sn (Jönk.), d. 21 okt. 1830 i Stockholm (Klara). Föräldrar: torparen Pehr Pehrsson och Lisken Gunnarsdotter. Inflyttade till Stockholm 1785; i sadelmakarlära 25 nov. 1786; gesäll 17 dec. 1791; gesällvandring till S:t Petersburg 1794, återvände till Stockholm 1797, i England 1798–1801; st...

Fagergren, Conrad Gustaf Ferdinand, Läkare (1818 – 1879)

Fagergren, Conrad Gustaf Ferdinand, f. 7 aug. 1818 i Stockholm (Jak.), f 10 okt. 1879 i Schiraz, Persien. Föräldrar: ornamentsbildhuggaren Anders Fagergren och Sara Catharina Ponthan. Elev hos badaremästaren A. F. Skarpman i Stockholm 1838; barberare i Linköping 1839; fältskär vid länslasarettet där; vistades en tid i Kalmar; grundade gymnastikinrä...

Fagerholm, Per Erik, Geodet, Astronom (1883 – 1944)

Fagerholm, Per Erik, f. 15 jan. 1883 i Spånga sn (Sth.), d. 8 aug. 1944 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: godsägaren Per Hjalmar Fagerholm och Hildur Carlsson. Mogenhetsex. i Visby 14 juni 1901; student vid Uppsala univ. 18 sept. 1902; amanuens vid astronomiska observatoriet där 1 juli 1903–1 dec. 1906 och vt. 1908; fil. kand. där 28 maj 1904; fil. ...

Fagerlin, Ferdinand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837–9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843...

Fagerlin, släkt

Fagerlin, ursprungligen småländsk, sedan blekingsk släkt, härstammar från Johan Svensson (f. 1721), hemmansägare på östra gården i Fagerhult, Lemnhults sn (Jönk.). Namnet antogs av hans son handlanden i Karlskrona Jonas Fagerlin (f. 1751, d. 1823), g. m. Christina Humble. Av deras åtta barn blev C...

Fagerlin, släkter

Fagerlin, släkter.

1. Fagerlin, småländsk-blekingsk släkt, se särskild släktart. nedan, s, 748.

2. Fagerlin, småländsk släkt, huvudsakligen bosatt i Kalmar län, härstammar från Peter F. (f. omkring 1745 i Frinnaryds sn, Jönk., f 1830 i Ålems sn, Kalm.), som var musikant vid Kal...

Fagerlund, Edvard Zacharias, Topografisk författare (1823 – 1894)

Edvard Zacharias Fagerlund, f. 13 juni 1823 i Karlskrona, d. 18 jan. 1894 i Gredby, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: handlanden, vice konsul Peter Fredrik Fagerlund och Johanna Maria Danielsson. Student vid Uppsala univ. 16 mars 1841; hovrättsexamen 4 dec. 1845; e. o. notarie i Svea hovrätt 10 jan. 1846; inköpte 2 okt. 1848 1U mantal i Gredby, N&au...

Fagerlund, släkt

Fagerlund, släkt, härstammar från prästmannen Petrus Fagerlund (f. omkring 1714, d. 15 sept. 1776 i Långlöt, Kalm.), som var torparson från Fagerhults sn (Kalm.). Han var fader till handlanden i Karlskrona Carl Peter F. (f. 1763, d. 1813), varigenom släkten länge blev blekingsk. Bland dennes söner i första ...

Fagerström, Carl Johan, Advokat, Borgmästare, Riksdagsman (1751 – 1799)

Fagerström, Carl Johan, f. 4 mars 1751 i Saarenpää by, Lillkyro sn, Finland, d. 15 april 1799 i Stockholm (Finska). Föräldrar: regementspastorn vid Österbottens reg. Carl Fagerström och Catharina Nyholm. Student i österbottniska nationen vid Åbo univ. 1 febr. 1766; disp. pro gradu i Åbo 4 juli 1769; fil. magister där 6 juli s. &ar...

Fagerström, släkt

Fagerström, sörmländsk släkt, ursprungligen från Kalmar län, vars äldste kände stamfar Johan Månsson (f. 1658, d. 1745) var bonde i Sporrsjö by, Åby sn (Kalm.). Hans sonsons sonson lantbrukaren i Stora Malms sn och byggmästaren i Katrineholm Per Magnus Fagerström (f. 1835, d. 1915) antog släktnamnet F...

Faggot, Jacob, Lantmätare, Ämbetsman (1699 – 1777)

Jacob Faggot, f. 13 mars 1699 på Holvasbo, Vendels sn (Upps.), d. 28 febr. 1777 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: befallningsmannen Jacob Faggot och Helena Wendler. Student vid Uppsala univ. 12 sept. 1713; auskultant i Bergskollegium 10 (ej 4) dec. 1724; e. o. lantmätare 1726; respass till riksens bergverk 22 mars 1727; inspektor vid Lovers alunbruk, Hagby sn...

Faggot, släkt

Faggot, släkt, enligt traditionen av vallonskt ursprung och härstammande från smeden Pierre Faggot, som först skall ha tjänstgjort vid Finspång (Nicander). Släkten förekommer eljest i Uppland och Södermanland. Arkivaliska undersökningar ha ej fört den längre tillbaka än till Jacob F., som från 1690-tal...

Fagræus, Jonas Theodor, Läkare, Botanist (1729 – 1797)

Fagraeus, Jonas Theodor, f. 20 (ej 23) april 1729 i Vittaryds sn (Kron.), d. 16 april 1797 på Gåsevadholm, Tölö sn (Hall.). Föräldrar: kyrkoherden Johannes Fagraeus och Rebecka Junbeck. Elev vid Växjö skola 21 april 1740, vid gymnasiet där 1743–48; student vid Lunds univ. sept. 1748; fil. magister där 4 juli 1751; informator 1754...

Fahlbeck, Hans Erik Andersson, Skådespelare (1842 – 1886)

1. Hans Erik Andersson Fahlbeck, f. 1 aug. 1842 i Ölme sn (Värml.), d. 1 febr. 1886 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: godsägaren Anders Johan Fahlbeck och Anna Charlotta Carlsson. Elev vid K. teatrarnas elevskola 1 juli 1862–30 juni 1866; emigrerade till U.S.A. 1868; bildade i Chicago »Svenska dramatiska sällskapet», som han ledde u...

Fahlbeck, Pontus Erland Andersson, Statsvetare, Riksdagspolitiker (1850 – 1923)

2. Pontus Erland Andersson Fahlbeck, den föregåendes bror, f. 15 okt. 1850 i Ölme sn (Värml.), d. 28 juli 1923 i Djursholm. Mogenhetsex. vid Göteborgs högre elementarläroverk 27 maj 1870; inskriven vid Lunds univ. 10 okt. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; studentkårens vice ordf. 1878, ordf. 1879 och 1881; fil. lic. 23 april 1879; d...

Fahlbeck, släkt

Fahlbeck, släkt. Många från Falun härstammande släkter ha upptagit familjenamn med förleden Fahl-, däribland denna. Den stammar från bergsmannen i Falun Hans Ersson, som kallade sig Fahlbeck och nämnes med detta namn första gången 1715. Namnets och släktens historia äro utredda i en ingående undersökning...

Fahlberg, Samuel, Läkare (1758 – 1834)

Fahlberg, Samuel, uppgives f. 9 sept. 1758 i Hälsingland, d. 28 nov. 1834 på S:t Eustache, Västindien. Studier i Stockholm 1769–82; som skeppskirurg till Nordamerika 1782–84; underkirurg vid Serafimerlasarettet i Stockholm juni–okt. 1784; tf. läkare och guvernementssekreterare på S:t Barthélemy 14 dec. 1784 (avgick som sekr. mars 1787); pro...

Fahlcrantz, Axel Erik Valerius, Landskapsmålare (1851 – 1925)

4. Axel Erik Valerius Fahlcrantz, den föregåendes bror, f. 5 sept. 1851 i Stockholm (Jak.), d. 14 nov. 1925 där (Klara). Mogenhetsex. i Västerås maj 1872; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å–vt. 1873; elev vid konstakademien 31 aug. 1874—1876; led. av Konstnärsförbundet 1886–90. – Landskapsmålare. – ...

Fahlcrantz, Carl Johan, Landskapsmålare (1774 – 1861)

1. Carl Johan Fahlcrantz, f. 29 nov. 1774 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 9 jan. 1861 i Stockholm (Joh.). Föräldrar: prosten Johan Fahlcrantz och Gustava de Brenner. Elev hos teatermålaren P. E. Limnell 1792; elev vid konstakademiens principskola okt. s. å.; agreé vid akademien 1802; LFrKA 1803 (vice preses 1853–56); HedLFrKA 1856; erhöll resesti...

Fahlcrantz, Carl Johan, Förläggare (1849 – 1915)

3. Carl Johan Fahlcrantz, son av F. 2, f. 12 juli 1849 i Uppsala, d. 12 febr. 1915 i Stockholm (Matt.). Elev vid läroverket i Västerås t. o. m. vt. 1867; student vid Uppsala univ. 1 okt. s. å.; fil. kand. 6 april 1872; disp. där 21 maj s. å.; fil. dr 31 maj s. å.; anställd i Ivar Hæggströms bokförlag s. å.;...

Fahlcrantz, Christian Erik, Författare, Biskop, Teolog (1790 – 1866)

2. Christian Eric Fahlcrantz, bror till F. 1, f. 30 aug. 1790 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 6 aug. 1866 i Västerås. Student vid Uppsala univ. 14 febr. 1804; fil. kand. där 1 mars 1815; fil. magister 15 juni s. å.; docent i arabiska språket vid Uppsala univ. 12 jan. 1821; teol. kand. där 14 juni 1828; prästvigd 15 juni s. å.; professor (Kals...

Fahlcrantz, släkter

Fahlcrantz, namn på en eller flera släkter från Dalarna. Den mest kända av dessa, biskops-, konstnärs- och bokförläggarsläkten F., är otillfredställande behandlad i litteraturen, med ibland felaktiga och motsägande uppgifter. Även efterforskningar i Falun ha emellertid icke restlöst kunnat lösa de tilltrasslade problemen...

Fahlén, Abraham Hugo, Trävaruhandlare, Riksdagspolitiker (1865 – 1919)

Abraham Hugo Fahlén, f. 22 juli 1865 på Tjälls gård i Multrå sn (V. norrl.), d. 3 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fahlén och Helena Berglund. Mogenhetsex. i Härnösand 1 juni 1883; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; språkstudier i Frankrike maj–sept. 1884; fil. kand. i Uppsala 2...

Fahlén, släkt

Fahlén, norrländsk släkt, härstammar från Olof Olsson i Fanom, Torsåkers sn (V. norrl.). Hans son handlanden Pehr Fahlén (f. 1790, d. 1871), blev genom gifte med Catharina Margaretha Olsdotter ägare av 7 3/4 seland jord i Tjäll, Multrå sn i Ångermanland. Hans son grosshandlaren Johan F. (f. 1826, d. 1907), ä...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se