96 träffar, sida:  1 2 
Ideforss, Hjalmar E, Nordist, Skolman (1891 – 1956)

Ideforss, Hjalmar Emanuel, f 30 jan 1891 i V Sallerup, Malm, d 15 febr 1956 i Gbg, Domk. Föräldrar: snickarmästaren Johan Jönsson o Ida Matilda Johansson. Studentex i Lund vt 10, inskr vid LU ht 10, FK där 31 maj 11, FM där 29 maj 14, vikariat o extralärartjänster 15—17, eo lektor vid folkskolesem i Lund läsåret 19—20, adj i mode...

Ideström, Axel, Författare, Telegraftjänsteman (1873 – 1959)

Ideström, Axel, f 30 juni 1873 i Kalmar, d 17 april 1959 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: telegrafkommissarie Gustav Leonard I o Anna Elisabet Fornander. Mogenhetsex i Kalmar vt 92, eo telegrafassistent där 22 dec 93, ord 1 jan 98, telegrafkommissarie i Mora 1 april 06, telegrafkontrollör i Sthlm 1 april 12—1 juli 35, led av direktionen för Telegrafverkets pensionsanstalt 14—29. — Förf. — Ogift....

Idman, släkt

Idman (Idestam), släkt, härstammande från den enl 1700-talsuppg (Kårta biographier) från Sverige bördige frälsefogden, sedermera uppbördsskrivaren Daniel Larsson I (d 1684) i Juusela, Hvittis, Åbo o Björneborgs län. Dennes son Nils I (1680—1750) var skvadronspredikant i Ingermanland o reg:pastor i Finland o under C G Armfeldts norska fälttåg, som han skildrat i Kort berättelsse om fälttåget ...

Ifvarsson, Carl, Lantbrukare, Riksdagsman (1818 – 1889)

Ifvarsson, Carl, f 13 febr 1818 i Våxtorp, Hall, d 27 dec 1889 i Värestorp, Ränneslöv, Hall. Föräldrar: frälselandbon Ifvar Jönsson o Pernilla Hansdtr. Frälsehemmansäg i Värestorp, Ränneslöv, 38, sexman, byordn:man, v ordf i sockenkomm för brandstod, nämndeman 42—44, bouppteckn- o auktionsförrättare, ...

Igelström, Lars Johan, Mineralog (1822 – 1897)

Igelström, Lars Johan, f 10 febr 1822 i Färnebo, Värml, d 15 maj 1897 i Sunnemo, Värml. Föräldrar: gästgivaren o hemmansäg Lars I o Anna Lisa Lekberg. Elev vid Filipstads bergsskola 41—42, sekr hos bergsrådet J Julin vid Fiskars bruk, Finl, 43, gruvbokhållare vid Orrijärvi koppargruvor, Finl, 44—45, studier i kemi vid univ i Hfors 45, eo bergskonduktör i Finland 46—48, stipendiat i gruvbrytn...

Igelström, släkt

Igelström, släkt, härstammande från borgaren Bengt Haraldsson (d omkr 1550) i Älvsborg, som enligt obestyrkt 1600-talsuppg (bd 15, s 444 f) var bror till den från 1529 landsflyktige skarabiskopen Magnus Haraldsson. Säkert är, att han var bror till kh Jon i Broddetorp, Skar, o att hans första hustru tillhörde frälset (Sandbergska saml; Almquist). Hans son tullskrivaren i Älvsborg Harald Bengt...

Ignell, Nils, Präst, Teolog (1806 – 1864)

Ignell, Nils, f 18 juli 1806 i Skällvik, Ög, d 3 juni 1864 i Sthlm, Kat. Föräldrar: torparen Nils Månsson o Maria Larsdtr. Inskr vid UU 24 sept 25, teol ex ht 29, prästv i Linköping 25 maj 30, pastorsadj i Askeby, Ög, 30, i Vallerstad, Ög, 27 nov 33, pastoralex i Linköping 22 okt 37, v pastor i V Stenby 31 maj 38, predikant vid Hedv El:s fattighus, Sthlm, 14 aug 38 (tilltr 1 maj 40), tjänstg...

Ihre, Johan, Språkforskare, Akademisk lärare (1707 – 1780)

2 Ihre, Johan, son till I 1 i hans 1:a g, f 3 mars 1707 i Lund, d 1 dec 1780 i Uppsala. Inskr vid UU 15 nov 20, disp pro exercitio 28, ex philosophicum 10 maj 29, disp 9 juni 29, studier vid utländska univ 30—33, därav vid univ i Jena juli 30—aug 31 o vid univ i Utrecht o Leyden vintern 31—32, mag (absens) vid UU 15 juni 31, curator honorarius vid Ö...

Ihre, släkt

Ihre (urspr Eire), släkt, vars äldste säkert kände stamfar var settingsdomaren Hans Eire (1574—1632) i Ire, Hangvar, Gotl, från vilken gård även en annan, med denna obefryndad släkt I härstammar (Hallgren). Hans son rådmannen i Visby Hans I (d 1701) var far till kämnären o vice rådmannen där Nils I (1670—1740) o till Hans I (f 1673), som sannolikt är identisk med kh:en med detta namn i Löves...

Ihre, Thomas, Präst, Teolog (1659 – 1720)

1 Ihre, Thomas, f 3 sept 1659 i Visby, d 11 mars 1720 i Linköping. Föräldrar: handlanden Nils I o Elisabeth Qviberg. Studier i Visby skola, inskr vid Khvns univ 27 juli 77, baccalaureus där 14 maj 78, inskr vid univ i Rostock 25 april 80, vid UU 21 dec 80, disp där 20 maj 85, mag 10 dec 85, inskr vid univ i Kiel 26 juli 89, eo teol prof vid UU o kh i Hagby 24 sept 92...

Ihrfors, Erik F, Antikvarisk forskare (1846 – 1929)

Ihrfors, Erik Ferdinand, f 28 jan 1846 på Lisjö bruk, Munktorp, Vm, d 12 jan 1929 i Vadstena. Föräldrar: generallöjtn statsrådet Alexander Fabian Zefanias Reuterskiöld (enl uppg i I:s självbiogr) o Maria Christina I. Elev vid Linköpings h a l vt o ht 58, vid Västerås h a l ht 59—ht 60, anställd vid Norrköpings lärov:bibl, eo amanuens vid VLA 00—18. Antikvarisk forskare. — VHAA:s antikvariska...

Ilkka, Jakob Bengtsson, Upprorsledare, Länsman (– 1597)

Ilkka, Jakob Bengtsson, avrättad jan 1597 i Österbotten, Finland. Storbondeson från IImola, Österbotten. Övertog fädernegården 85, landsköpman 80-talet tom 91, länsman från 86, ryttare 91—92, ledde böndernas upplopp mot ryttarna i slutet av 95, hölls fängslad på Åbo slott nyåret 96, rymde till Österbotten, ledde de upproriska böndernas tåg söderut dec 96.

Ille, släkt

Ille, släkt, härstammande från Sune Sunesson (d 1448), som hade adligt sigill redan 1402 men fick frälsebrev 1407 liksom en rad andra personer ur frälset. Litteraturuppgiften, att hans far skulle ha hetat Sune Torgilsson, beror på en feltolkning (Anthoni 1947) av en genitivform i ett brev från 1442. Sune Sunesson förekommer 1402—19 som häradshövding på olika håll i vad som något senare kalla...

Indebetou, C D Govert, Affärsman, Kulturhistoriker, Personhistoriker (1875 – 1955)

2 Indebetou, Carl Daniel Govert, sonson till I 1, f 18 febr 1875 på Forssa bruk, Ö Vingåker, Söd, d 26 juli 1955 på Mörkhulta, ibid. Föräldrar: direktören Johan Govert I o Hilda Elisabeth Strandberg. Elev vid h a l i Nyköping 84—92, anställd på morbrodern fondmäklaren Georg Strandbergs kontor i Sthlm 15 febr 92, led av styr för ab Carl o Daniel I från...

Indebetou, Carl Gustaf, Riksdagsman (1801 – 1893)

1 Indebetou, Carl Gustaf, f 16 jan 1801 på Forssa bruk, Ö Vingåker, Söd, d 6 mars 1893 på Skärblacka bruk, Kullerstad, Ög. Föräldrar: bruksägaren Daniel I o Johanna Sophia Arosenius. Inskr vid UU ht 19, brukspatron på Forssa 23, anlade tills med brodern Daniel I (firma Carl & Dan I) pappersbruk där 29, led av borgarstå...

Indebetou, släkt

Indebetou, släkt, härstammande från Govert I (1612—63), som var född i Dordrecht i Holland o flyttade därifrån till Norrköping 1639. Han var borgare där 1640—50 o grundade 1643 ett stärkelsebruk, som därefter flyttades till Djurgården i Sthlm o senast 1661 till Skogsö vid Baggensstäket (nu i Saltsjöbaden, Sth). Det innehades efter honom av sonen Johan in De Betou (d 1703) o därefter av en sv...

Inge d.y., Kung (– 0)

Inge d y, brorson till I d ä, sv konung i början av 1100-talet. Fader: konung Halsten av Sverige (bd 18).

G enl sv 1400-talsuppg (SRS 1:1, s 258) m den som helgon dyrkade Ragnhild, vilken uppges ha grundat Södertälje kyrka o blivit begraven där (enl annan 14...

Inge d.ä., Kung (– tidigast omkring 1100)

Inge d ä, d tidigast omkr 1100. Fader konung Stenkil av Sverige. Konung av Sverige från senast 1080, under tre år i början av 1080-talet en av de båda konungarna i Västergötland, senare åter konung i hela Sverige.

G m Helena (bd 18), möjligen identisk med en "Mær" (dvs mö), som enligt isländs...

Ingeborg, Prinsessa (– 1254)

Ingeborg, d 17 juni 1254. Föräldrar: konung Erik Knutsson o Rikissa av Danmark.

G omkr 35 m Birger jarl (bd 4, s 418), d 21 okt 66.

Ingeborg, Prinsessa (– 1319)

Ingeborg, f tidigast 1277, d 5 april eller 15 aug 1319. Föräldrar: konung Magnus "ladulås" av Sverige o Helvig av Holstein (bd 18).

G juni 1296 i Helsingborg m konung Erik "menved" av Danmark, f 1274, d 13 nov 1319 i Roskilde, son till konung Erik "klipping" o Agnes av Brandenburg.

Ingeborg, Prinsessa, Hertiginna (1297 – 1357)

Ingeborg, f 1297, levde 1353, d trol 1356 eller 1357. Föräldrar: konung Erik "prästhatare" av Norge o Isabella av Skottland. Hertiginna av Öland från senast 1340.

G 29 sept 12 i Oslo m hertig Valdemar av Sverige, f på 80-talet, d febr 18 på Nyköpingshus, son till konung Magnus ladulås av Sverige o ...

Ingeborg, Prinsessa, Hertiginna (1301 – 1361)

Ingeborg, f 1301, d 17 juni 1361 Föräldrar: konung Håkon V Magnusson av Norge o Eufemia, grevinna av Ruppin.

G 1) 29 sept 12 i Oslo m hertig Erik Magnusson (bd 14) av Sverige, f omkr 82, d febr 18 på Nyköpingshus, son till konung Magnus ladulås o Helvig av Holstein; 2) 1327, trol 21 juni, m Knut Porse, hertig av ...

Ingeborg C C F L, Prinsessa (1878 – 1958)

Ingeborg Charlotta Carolina Fredrika Lovisa, prinsessa, f 2 aug 1878 på Charlottenlund, Gjentofte, Danmark, d 12 mars 1958 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: konung Fredrik VIII o Lovisa av Sverige o Norge.

G 27 aug 97 i Khvn m prins Wilhelm Carl Oscar, f 27 febr 1861 i Sthlm, Hovf, d 24 okt 51 där, ibid, son till konung Oscar II o

Ingeborg Gerhardsdotter, Abbedissa (– 1465)
Ingeborg Gerhardsdotter, f c:a 1397, f 14 okt 1465 i Vadstena. Föräldrar: Gerhard VI, hertig av Slesvig, greve av Holstein, o Elisabeth av Braunschweig. Vigd till nunna i Vadstena kloster 28 aug 08, omyndig medlem av klostret till 15, vald till abbedissa jan 48, avgick maj 52, åter abbedissa från 57.
Ingegerd, Prinsessa (– troligen 1050)

Ingegerd, trol d 1050. Föräldrar: konung Olof "skotkonung" av Sverige o obotritiskan Estrid.

G 1019 m storfursten Jaroslav "den vise" av Novgorod o Kiev, senare av hela Ryssland, trol f omkr 988 (Arne), d 1054 i Vyshorod, norr om Kiev, son till storfursten Vladimir "den helige" av Novgorod o Kiev o Rogneda av Polotsk.

Ingegerd, Drottning (– levde omkring 1200)

Ingegerd, d 7 april (år ej uppgivet; Carlsson). Föräldrar: jarlen Birger brosa (bd 4) av Folkungaätten o Birgitta, illegitim dtr till konung Harald gille av Norge.

G m konung Sverker d y av Sverige, f omkr 1165, d 17 juli 1210 i slaget vid Gestilren, son till konung Karl Sverkersson o Kristina Stigsdtr. Enligt den danska 1500-talsgene...

Ingegerd Knutsdotter, Abbedissa (– 1412)

Ingegerd Knutsdotter, f trol 1356, d natten till 15 sept 1412 i Vadstena. Föräldrar: riddaren Knut Algotsson (Bengt Hafridssons ätt) o Märta Ulfsdtr (Ulvåsaätten), heliga Birgittas äldsta dtr. Inträdde i Vadstena kloster 74, abbedissa där okt 84, särskilt vigd till denna tjänst 18 maj 88, avsade sig tjänsten 3 febr 1...

Ingelgren, Göran (Georg), Författare (1782 – 1813)

Ingelgren, Göran (Georg), f 4 maj 1782 i Väckelsång, Kron, d 19 sept 1813 i Sthlm, Klara. Föräldrar: backstugusittaren Magnus Danielsson o Marie Jonasdtr. Inskr vid UU 19 okt 04, teol- o pedagogisk ex 04, ekon ex 07, FK dec 09, mag 15 juni 12, allt vid UU, anställd i k kansliet 12. — Förf. — Ogift.

Ingelman, Georg (Göran) G, Författare (1788 – 1844)

Ingelman, Georg (Göran) Gabriel, f 3 april 1788 i Virestad, Kron, d 10 dec 1844 i Sthlm, Nik, genom drunkning i Norrström. Föräldrar: kh Johan Gustaf I o Catharina Maria Ödmann. Inskr vid LU 4 febr 09, jur kansliex 22 jan 16, eo kanslist i kammar-exp 26 nov 18, i RA 27 febr 24, tillika kanslist i krigshovrätten 26, tf kopist i RA 28 juni 30—14 juli 35 o därefter e tjänsteman i RA. Förf....

Ingelman, släkt

Ingelman, släkt, härstammande från regementskvartermästaren löjtnant Magnus I (levde 1708) på kronohemmanet Söregården i Ingelstad, Östra Torsås sn, Kron. Dennes son länsmannen Jöran I (d omkr 1750) i Söregården i Ingelstad var far till prosten Johan Gustaf I (1746—1819) i Göteryd, Kron. Han var i äktenskap med en syster till Samuel Ödmann far till skalden

Ingelmark, Bo Eric, Anatom (1913 – 1972)

Ingelmark, Bo Eric, f 24 sept 1913 i Helsingborg, d 25 juli 1972 i Gbg, Osc Fredr. Föräldrar: lokomotivmästaren Oscar Reinhold I o Louise Elvira Johnsson. Studentex vid h a l i Uppsala vt 32, inskr vid UU ht 32, MK 27 maj 35, amanuens vid anatomiska instit 1 jan 38—10 juli 42, ML 15 dec 41, disp 14 maj 43, MD 31 maj 43, docent i anatomi 15 juni 43, prosektor vid anatomiska instit 1 dec ...

Ingers, Enoch, Folkhögskoleman (1870 – 1951)

1 Ingers, Enoch, f 1 sept 1870 i Magiehem, Krist, d 23 nov 1951 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren o handl Carl Johan Andersson 0 Ingår Jönsson. Mogenhetsex vid h a l i Karlskrona vt 88, inskr vid LU ht 88, FK 30 jan 92, lär vid Lunnevads folkhögsk, Sjögestad, Ög, 95, andre lär vid Folkhögskolan Hvilan, Malm, 96—08, FL vid LU 14 sept 00, ...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se