682 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Kafle, Mats, Häradshövding, Fogde (– levde 1539)

Kafle, Mats (i sigillet kallad Mats Laurensson), levde ännu 1539. Häradsh i Gäsene, Älvsb, senast 27 juli 89 o ännu 8 maj 34, Svante Nilssons (Sture) tjänare möjl redan 11 juni 90 (Lundholm) o säkert 30 nov 96 (FMU)—21 juni 97 (Christensen), var fogde på Öresten juni 97, blev konungsfogde, trol i Ås hd, Älvsb, sena...

Kafle, släkt

Kafle, släkt, med samma vapenfigurer som släkterna Lilliehöök o den äldre släkten Lake o troligen härstammande från en Mats i Hallanda, Broddarp, Älvsb, som förekommer tidigast 1442 o var häradshövding i Ås hd, Älvsb, 1460 (B 16). Hallanda var åtminstone från 1500 (Sjödin) sätesgård för släktens äldste säkert kände stamfar, häradshövdingen Mats K (se ...

Kagg, Lars, Riksmarsk, Krigare (1595 – 1661)

Kagg, Lars, f 1 maj 1595 på Källstorp, Örslösa, Skar, d 19 nov 1661 i Sthlm, begr 8 juni 1662 där, Ridd. Föräldrar: kammarjunkaren Nils Kagge o Brita Larsdtr (Hård). I hovtjänst hos drottn Kristina 09, deltog i fälttåget mot Ryssland 14—15, vid prins Moritz' av Oranien garde 16—19, fänrik vid ett vä...

Kagg (Kagge), släkt

Kagg (Kagge), släkt, härstammande från Mats Kagge, vilken namnes redan 1375 o levde ännu 1425. Hans son Erland Kagge (d mellan 1471 o 1475 enl perg:brev resp B 19 c) var häradshövding i Övre Tör (nu Svartlösa hd), Sth, åtminstone 1437–65. Dennes son Mats Kagge (d 1472 eller 1473 enl Sjögren resp Liedgre...

Kahl, släkter

Kahl, släkter.

1 Anders Kaahl (d 1671), som enligt släkttraditionen skall ha härstammat från Femern (Lunds hm), var först skomakare, senare handlande o slutligen officer vid garnisonen i Kristianstad. Han var far till kh Mauritz K (1670—1724) i Gässie, Malm. Dennes son Andreas K (d 1743) var liksom sin son Johan Mauritz K (1737—1815) kh i Brågarp (nu i Staf...

Kahl, Åke (Achatius) J, Präst, Språkforskare (1794 – 1888)

Kahl, Åke (Achatius) Johan, f 17 okt 1794 i S:t Ibb, Malm, d 24 jan 1888 i Lund. Föräldrar: prosten Mauritz K o Helena Catharina Sjöberg. Inskr vid LU 22 sept 06, disp pro exercitio 17 juni 12, ex philologicum 16 dec 12, ex philosophicum 23 april 14, disp pro gradu 1 juni 14, mag 22 juni 14, doc i romersk vältalighet 28 juni 15, allt vid LU, v rektor vid Helsin...

Kahlmeter, släkt

Kahlmeter (Kohlmeter, Kalmeter), släkt, härstammande från handelsmannen Jacob K (d omkr 1653), som var en av föreståndarna i Tyska församlingen i Sthlm. Han var far (Svea hovrätts arkiv) till Hans K (1626—86), som efter affärsverksamhet i Falun drev lukrativ handel med bergslagsjärn i Sthlm tillsammans med Hans Preuss (sedan adlad Ehrenpreus...

Kahlmeter, T Gunnar, Läkare (reumatolog) (1885 – 1951)

2 Kahlmeter, Thore Gunnar, f 10 aug 1885 i Sthlm, Hedv El, d 6 okt 1951 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kollegan vid Katarina lägre a 1 FD Thore K o Armida Wilhelmina Löwenhielm. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm vt 03, inskr vid UU ht 03, med fil ex där 15 sept 04, MK vid Kl 29 maj 07, ML där 29 maj 12, disp där 17 maj 18, MD 31 maj 18, läk v...

Kaijser, släkt

Kaijser (Kayser), släkt, härstammande från den i Mecklenburg födde murarmästaren Johann Christian Kayser (1740—1821) i Lübeck. Hans son Johan Georg Kayser (1784—1852) blev 1808 borgare där o drev en tobaksfabrik till 1812, då han på grund av "krigsolyckor" (Sammansatta kolhs skr) flyttade till Sverige o blev föreståndare för en tobaksfabrik i Malmö. 1823 grundade han en snus- o...

Kajanus, Birger, Botanist, Växtförädlare (1882 – 1931)

Kajanus, Birger, f 20 nov 1882 i Malmö, S:t Petri, d 5 aug 1931 i Kairo, Egypten. Föräldrar: sjökaptenen Otto Andreas Nilsson o Anna Maria Helena Dahlgren. Mogenhetsex vid h a l i Malmö vt 01, inskr vid LU 12 sept 01, eo amanuens vid botan institutionen där vt 03—ht 07, ledare av förädlingsarb vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt 07—24 (återanställd 30, men hann ej tilltr), FK vid LU...

Kajerdt, släkt

Kajerdt, släkt, härstammande från en Robert sadelmakare eller Robert K (d omkr 1680) i Linköping, som uppges ha varit engelsman (Rudelius) o flytt undan Cromwell (Linköpings hm, 3, 1847). Söner till honom var sadelmakarna i Linköping Alexander Robertsson K (d 1710) o Isak Robertsson K (d 1714), av vilka den senare var far till komminister Robert K (d 1766) i Västr...

Kalén, Johan, Ortnamnsforskare, Dialektforskare, Folklorist (1865 – 1936)

Kalén, Johan, f 29 juli 1865 i Bankeryd, Jönk, d 16 juni 1936 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: rättaren Johan Petter Eliasson o Inga Kristina Andersdtr. Ex vid folkskolesem i Växjö 86, vik folkskollär o organist i Fagered, Hall, 89, ord där 91—25, deltog i univ:s sommarkurser i Uppsala 99, i Gbg 01 o i Lund 06, ordf i kommunalstäm...

Kalén, släkt

Kalén, släkt, härstammande från nämndemannen Öjar Andersson (1701—66) i Kolaryd, Nykil, ög, som ansåg sig härstamma från Folkungaätten (Örnberg). Dennes sonson nämndemannen Jöns Persson (1765— 1815) i Kolaryd var rdgm 1810. Hans söner i äktenskap med en syster till brukspatronen Carl Cassel (bd 7, s 657) kallade sig

Kallenberg, Anders Hansson, Landskapsmålare, Djurmålare (1834 – 1902)

Kallenberg, Anders Hansson, f 23 okt 1834 i Burlöv, Malm, f 24 jan 1902 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kyrkovaktmästaren o skolläraren Hans Andersson o Gertrud Svensdtr. Elev vid Sv slöjdfören:s skola i Sthlm 57, vid FrKA:s skola 30 mars 61—66, studier i Düsseldorf periodvis 67—74, agré vid FrKA 70, studier i London o Paris 74, i Berlin ...

Kallenberg, Ernst A, Jurist, Akademisk lärare (1866 – 1947)

Kallenberg, Ernst Anton, f 16 aug 1866 i Malmö, S:t Petri, d 30 okt 1947 i Lund. Föräldrar: grosshandl Anton Edvard K o Nona Augusta Wieslander. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 84, inskr vid LU 19 sept 84, jur utr kand där 8 febr 89, auskultant i hovrätten över Skåne o Blekinge 14 febr 89, v häradsh 31 maj 92, jur utr lic vid LU 10 dec 94, di...

Kallenberg, släkt

Kallenberg, släkt, härstammande från Conrad väfvare (d 1691) i Broslätt, Brönnestad, Krist. Hans son snickaren Casper Callenberg (d 1741, 79 år gammal) i Broslätt var farfar till klockaren Christofer K (1738—1803) i Östra Ljungby, Krist. Denne var far till prosten Jakob Berndt K (1780—1849) i Tygelsjö, Malm, känd som folkuppfostrare, nykterhetsfrämjare o missionsvän o på...

Kalling, Pehr, Riksråd, Politiker (1701 – 1795)

Kalling, Pehr, f 1701 (Stiernman) eller 1700 (Rinkaby hfl; personalier i Myrö arkiv) trol i Sthlm, Jak (fb saknas), d 3 mars 1795 på Myrö, Rinkaby, ör. Föräldrar: assessorn Pehr K o Margareta Bunge. Page vid hovet 2 dec 10, volontär vid livgardet 12 juni 17, förare där 28 aug 17, sergeant 18 febr 18, fänrik 13 okt 18, i fransk tj&a...

Kallstenius, Edvin, Musikkritiker, Radioman, Tonsättare (1881 – 1967)

3 Kallstenius, Edvin, kusin till K 1 och K 2, f 29 aug 1881 i Filipstad, d 22 nov 1967 i Stocksund, Danderyd, Sth. Föräldrar: bankkamrer Carl Johan K o Elisabeth Soltau. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg vt 98, inskr vid LU ht 98, naturvetensk studier där 98—04, studier vid musikkonservatoriet i Leipzig 04—07, musikkritiker i Lunds Dagbl ...

Kallstenius, G Gottfrid, Nordist, Musikskriftställare, Musiker, Skolman (1873 – 1942)

2 Kallstenius, Georg Gottfrid, kusin till K 1, f 26 jan 1873 i Filipstad, d 28 juni 1942 i Uppsala. Föräldrar: stadskassören Georg Gottfrid K o Ida Ulrika Mathilda Molinder. Mogenhetsex vid h a l i Örebro vt 91, inskr vid UU ht 92, musikstudier för I E Hedenblad 93—94, FK vid UU 14 dec 95, FL 28 febr 02, disp 29 maj 02, FD 31 maj 02, doc i nord s...

Kallstenius, Gottfrid S N, Skriftställare, Målare (1861 – 1943)

1 Kallstenius, Gottfrid Samuel Nikolaus, f 13 juli 1861 i Västervik, d 26 maj 1943 i Storängen, Nacka. Föräldrar: telegraf dir Gustaf Samuel K o Emma Johanna Hammarström. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 80, inskr vid UU ht 80—vt 83, elev vid E Perséus målarskola 83, vid FrKA:s lärov 30 aug 84—88, studier i Frankrike o Italien 91—94, innehavare av konstnärsstip med undervisn:skyldig...

Kallstenius, släkt

Kallstenius, släkt, härstammande från mjölnaren Johan Svanström (1706—63) vid Kallstena kvarn vid Köping. Dennes son prosten Georg K (1743—1827) i Björskog, Vm, var far till bataljonsläkaren vid Västmanlands reg med dr o kir mag Johan Jacob K (1786—1850) o godsägaren jur dr Carl Daniel K (1790—1836) på Östra Eknö i Björskog. Den senares son, godsägaren Carl Albert Victor K

Kalm, Pehr, Naturforskare, Ekonom (1716 – 1779)

Kalm, Pehr, f i mars 1716 i Ångermanland, d 16 nov 1779 i Åbo. Föräldrar: kapellanen i Korsnäs kapell, Närpes, Vasa län, Gabriel K o Catharina Ross. Genomgick trivialskolan i Vasa, inskr vid Åbo akad 35, vid UU 5 dec 40, botan studieresor i Finland, Sverige, Ryssland o Ukraina 40—45, doc i naturalhist o ekonomi vid Åbo akad 46 (var doc 10 mars), prof i ekonomi där 31 aug 47 (instal-lati...

Kalmeter, Henric, Handelsstatistiker, Ämbetsman (1693 – 1750)

1 Kalmeter, Henric, f 20 (enl Berch), dp 24 aug 1693 i Falun, d 24 dec 1750 i Sthlm, Maria. Föräldrar: gruvbokhållaren löjtn Olof K o Anna Krumbein. Inskr vid UU 3 okt 01, auskultant i bergskoll 5 maj 14, utrikes resor 18—27 o 29—31, kommissarie i kommerskoll 5 jan 28, assessor över stat där 14 nov 34, assessor på ord stat 14 jan 37, depu...

Kalsenius, Andreas, Biskop (1688 – 1750)

Kalsenius, Andreas, f 1 nov (likpred), dp 4 nov 1688 i Söderbärke, Kopp, d 24 dec 1750 i Västerås. Föräldrar: kh mag Olaus K o Anna Rudbeck. Inskr vid UU 4 maj 98, mag där 21 maj 13, prästv i Västerås till huspredikant hos k rådet greve Gustaf Cronhielm 22 maj 16, v pastor i Söderbärke efter fadern 17, reg:pas...

Kamke, Ivar, Målare, Grafiker (1882 – 1936)

Kamke, Ivar, f 2 jan 1882 i Sthlm, Ty, d 3 juli 1936 i Helsingborg (enl db för Ty, Sthlm). Föräldrar: språkläraren Julius Rudolph K o skriftställ Johanna (Hanna) Sophia Dorothea Agnese Stricker. Studier vid Tekn skolan i Sthlm, elev vid FrKA (studier för O Björck o A Kulle) 00—05, verksam i Volendam, Holla...

Kammecker, släkt

Kammecker, släkt, enligt uppgift (Hk 1) härstammande från godsarrendatorn Jochim K i Strubense, Brandenburg, vars son bagaren Mårten K (d 1674) blev borgare i Sthlm 1646. Han lät bygga ett stenhus i hörnet av nuv Nybrogatan o Riddargatan på Ladugårdslandet (nu Östermalm), som revs först 1907, samt en (1794 riven) väderkvarn i hörnet av nuv Nybrogatan o Tyskbagargatan i de efter...

Kamp, släkt

Kamp, släkt, härstammande från rådmannen o skeppsredaren Olof Nilsson K (d trol 1699) i Strömstad, som var far till skeppsredarna Christen K (d 1709) o Ivar K (d 1722), båda i Strömstad. Släkten är möjligen befryndad med en släkt K i Kristiania, inom vilken namnen Niels o Carsten förekommer under 1600-talet. Ivar K blev borgmästare i Strömstad 1712 o lotsuppsyningsman 1720 samt...

Kamph, släkter

Kamph, släkter.

1 Bland de första tyska glasblåsarna vid det nyanlagda s k Skånska glasbruket vid Henrikstorp i Perstorp, Krist, förekommer redan på 1690-talet Peter K (d 1732, omkr 75 år gammal). Hans son glasmakaren där Jeremias Petersson K var far till traktören Jeremias K (1721—65) i Hörby, Malm, vars son var holtzförstern i Kristianstads län Fredrik K ...

Kankel, Johann, Boktryckare (1614 – 1687)

Kankel, Johann, f 21 nov 1614 i Wolgast, Pommern, d 29 juni 1687, begr 28 jan 1688 i Väckelsång, Kron. Föräldrar: byggmästaren Peter K o Elisabeth Timme. Boktryckarutbildn hos G Rhete i Danzig, skolmästare där 44, dessutom klockare vid S:t Katharinakyrkan där 1 maj 48, antagen till boktryckare hos Per Brahe d y 8 aug 66, förest för tryc...

Kantzow, Johan Albert, Skeppsredare, Grosshandlare (1713 – 1805)

1 Kantzow, Johan Albert, f 13 aug 1713 i Stralsund, d 5 dec 1805 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Johann Albert K o Ilsabe Dorothea Reinke. Kom till Sthlm trol 35, burskap som grosshandl där 20 maj 36, kyrkoråd i Tyska förs, led av borgerskapets äldste 60, de handlandes ordf där 73— 90, led av borgarståndet vid riksdagen 60&mdash...

Kantzow, Johan Albert, Grosshandlare, Riksdagsman (1788 – 1868)

2 Kantzow, Johan Albert, sonson till K 1, f 2 jan 1788 i Lissabon, Portugal, d 19 juli 1868 på Mio Retiro, Ökna, Sättersta, Söd. Föräldrar: ministerresidenten frih Johan Albert K o Lucia Alicia Grosett. Bildade tills med grosshandl K F Biel grosshandelsfirman Kantzow & Biel i Sthlm 08, burskap som grosshandl 11 april 09, ensam innehavare av f...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se