316 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Jacobæus, H Christian, Läkare (1879 – 1937)

Jacobaeus, Hans Christian, f 29 maj 1879 i Skarhult, Malm, d 29 okt 1937 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: godsäg Anton Christian J o Lykke Jacobus. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola vt 97, inskr vid LU ht 97, MK 30 nov 01, ML vid Karol inst 28 okt 05, amanuens vid Serafimerlas:s med klinik 1 juni 06—31 maj 07, underläk där 1 juni 07—31 mars 09, disp 31 okt 06, MD 31 maj 07, doc i med vid ...

Jacobi, Sveno, Biskop, Domprost (– omkring 1554)

Sveno Jacobi (Sven Jakobsson), d trol strax före 22 aug 1554 (E 5702). Fader: Jacob Ingemarsson. Inskr vid univ i Rostock 13 apr 08, baccalaureus in artibus där 14 aug 08, kanik i Skara senast 14, kansler hos biskop Vincentius möjl senast 16, kungl kansler periodvis april 24–aug 27, domprost i Skara 23 aug 27, förordnad att i biskops st&aum...

Jacobsen, Sten, den hänvisade artikeln är ännu ej publicerad
Jacobsköld, släkt

Jacobsköld, släkt, härstammande från Nils Jönsson (d 1610), som särskilt i sina bok-ägaranteckningar kallade sig "Nicolaus Johannis Smalandius". En 1700-talsuppgift (v Schantz), att han kom från Norge, har ej kunnat verifieras, o hans språk innehåller inga norvagismer (Walde). Obevisad är även en modern hypotes (Walde), att släkten skulle vara en gren av den danska frälsesläkt som hade samma...

Jacobson, C Gustaf E, Historiker, Skolman (1881 – 1946)

Jacobson, Carl Gustaf Emanuel, f 12 jan 1881 i Nyköping, d 10 mars 1946 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bankkassören Johan Victor Leonard J o Hilda Elisabet Charlotta Axelsson. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping vt 99, inskr vid UU 12 sept 99, FK 15 sept 02, FL 15 sept 08, vik adj, lektor o extralär i Uppsala 08—13, ordf i studentfören Heimdal 11—13...

Jacobson, von, släkt

von Jacobson, släkt, härstammande från den i Malmö födde tullskrivaren i Landskrona Niels Jacobsen Malmoe (d omkr 1644), som var far till den förmögne skeppsredaren o rådmannen i Malmö Thomas Jyde (1619— 1702). Dennes son handelsmannen Thomas Thomaeson Jyde (1659—1730) i Malmö blev stamfar för malmösläkten Thomson. Hans bror Jacob Thomaeson Jyde (1649— 1716), som var rdgm 1697 o blev rådman ...

Jacobsson, Ernst A, Arkitekt (1839 – 1905)

Jacobsson, Ernst Abraham, f 16 aug 1839 i Sthlm, Mosaiska, d 6 dec 1905 där, ibid. Föräldrar: hovparfymören Levi Abraham J o Sally Pohl. Elev vid FrKA 54—64, inskr vid UU 20 sept 60, arkitekt i överintendents-ämb 1 juli 62, därjämte lär i ornamentik vid FrKA 68—78 o i allm byggn- o husbyggn:-konst vid Tekn inst 72—74, led av komm för omorganisation av den lägre teckn :un-dervisn 28 dec ...

Jacobsson, Herbert V M, Affärsman, Arméofficer (1878 – 1949)

Jacobsson, Herbert Vollrath Mikael, f 30 nov 1878 i Gbg, Göta art:reg, d 16 april 1949 där, Johanneberg. Föräldrar: översten Albert Fredrik J o Mathilda Davida Möller. Mogenhetsex vid Gbgs reallärov vt 98, officersex 00, underlöjtn vid Göta art:reg 7 dec 00, löjtn 13 maj 04, tjänstg vid första rumänska art:reg i Bukarest 06, kapten. 20 juni 13, led av styr för Ångfartygsab Tirfing 16 (o...

Jacobsson, Jacob Thimoteus, Psalmdiktare, Predikant (1840 – 1912)

Jacobsson, Jacob Thimoteus, f 6 maj 1840 i Sproge, Gotl, d 10 april 1912 i Danderyd, Sth. Föräldrar: bonden Jacob Johansson o Greta Lena Jacobsdtr. Affärsverksamhet i Klintehamn, jämhandl i Kalmar, anslöt sig till metodistkyrkan 72, lokal-predikant i Kalmar, därefter i Majoma, Gbg, 75—77, skötte metodistkyrkans bokföring där, ombud f&ou...

Jacobsson, Jacques (John), Musikhandlare, Tonsättare (1835 – 1909)

Jacobsson, Jacques (John), f 2 aug 1835 i Sthlm, Mosaiska, d 4 juni 1909 där, ibid. Föräldrar: klädesfabrikören Herman J o Sara Assur. Anställd i E Josephsons musikhandel 49, innehavare av denna 1 jan 61— 1 maj 76, av E Josephsons piano- o orgelaffär 70—98, hovmusikhandl 70, organist i Mosaiska förs, Sthlm, 70—90. Tonsättare...

Jacobsson, Malte F, Filosof, Pedagog (1885 – 1966)

Jacobsson, Malte Ferdinand, f 3 april 1885 i Kristianstad, d 22 dec 1966 i Gbg, Vasa. Föräldrar: hovrättsvaktmästaren Nils J o Anna Persson. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 13 juni 03, inskr vid LU 12 sept 03, FK 31 jan 06, FL 14 sept 08, disp 28 maj 10, FD vid LU 31 maj 10, docent i teoretisk filosofi där 17 okt 10, tf lär i praktisk filosofi o pedagogik vid GH ht 12—vt 14, lär i ...

Jacobsson, Oscar, Tecknare (1889 – 1945)

Jacobsson, Oscar, f 7 nov 1889 i Gbg, Haga, d 25 dec 1945 i Solberga, Göt. Föräldrar: asfaltläggaren Anton J o Hedda Sivertsson. Anställd vid ban- o maskinavd vid SJ i Gbg 07—19, elev vid Valands målarskolas o Sv slöjdfören:s kvällskurser, tecknare i Söndags-Nisse från 20, resa till USA 22, till Italien o Grekland 25—2...

Jacobsson, Per, Nationalekonom (1894 – 1963)

Jacobsson, Per, f 5 febr 1894 i Tanum, Göt, d 5 maj 1963 i London. Föräldrar: länsveterinären Carl Julius J o Emma Christina Mellander. Studentex vid h a l i Västerås vt 12, inskr vid UU ht 12, amanuens vid Statens krigsberedskapskommission 26 juli 17—15 sept 18, JK vid UU 15 sept 17, eo notarie i Svea hovrätt 21 sept 17, lär i ekon &a...

Jaederholm, Gustav A, Psykolog (1882 – 1936)

Jaederholm, Gustav Aksel, f 27 juli 1882 i Sthlm, Kat, d 17 dec 1936 i Gbg, Vasa. Föräldrar: sjökaptenen o bokförläggaren Claes Ivar J o Alma Hedvig Vivica Lundgren. Elev vid skolor i Sthlm o i Brooklyn, N Y, mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 00, inskr vid UU 27 sept 00, studerade vid Karol inst 03—04, i Strassburg okt 04— maj 06, assistent vid fysiologiska instit där 05—06, studerade ...

Jaeger, Johannes W, Fotograf (1832 – 1908)

Jaeger, Johannes Wilhelm, f 16 nov 1832 i Berlin, d 10 okt 1908 där. Föräldrar: köpmannen Wilhelm J o Kristine Sophie Eleonore Kerkner. Studerade måleri vid konst-akad i Berlin 48—51, resande fotograf i Tyskland, Danmark o Sverige, fotograf i Jönköping sept 59—nov 60, i Örebro nov 60—1 maj 61, bosatt i Sthlm 1 maj 61— 90, sv medborgare 6 okt 63, k hovfotograf 65 o fotograf vid NM. — Lit...

Jaensson, Knut B, Skriftställare (1893 – 1958)

Jaensson, Knut Bernhard, f 19 april 1893 i Örebro, f 30 nov 1958 i Mölnbo, Vårdinge, Söd. Föräldrar: läderhandl Johan Alfred J o Evelina Augusta Matilda Lindeli. Studentex vid h a l i Örebro vt 11, inskr vid UU ht 11, språkstudier i Berlin 13—14, kammarskrivare vid Sthlms gasverk 1 juni 20—1 april 49, studier vid StH ht 24—ht 25, kritiker i BLM från 38, i Konstrevy från 43, i DN från 46. — F...

Jahnsson, B Johan (Jean) T, Samlare, Juvelerare (1854 – 1944)

Jahnsson, Bror Johan (Jean) Teodor, f 7 sept 1854 i Sthlm, Klara, d 5 mars 1944 där, Engelbr. Föräldrar: förgyllarmästaren Adolf J o Vilhelmina Dorotea Witte. Anställd hos C G Hallbergs juveleraraffär hösten 70, föreståndare 75—79, inneh av firman 79, VD för C G Hallbergs guldsmedsab 96—28, hov-juvelerare 19 maj 94, tur...

Jahr, J Adolf R, Skådespelare (1893 – 1964)

Jahr, John Adolf Reinhold, f 24 juni 1893 i Sundsvall, f 19 april 1964 i Sthlm, Essinge. Föräldrar: byggmästaren Fredrik Reinhold Johansson o Anna Matilda Zetterholm.

Elev vid Lindesbergs samsk o Örebro hal, sångstudier, kabarésångare på Hjortens varieté i Trondheim 19—20, uppträdde på Brunnsteatern i Hfors, vid Adolf Rangstedts operettsällsk 21, engagerad vid Stora teatern i Gbg 22—2...

Jakob Henriksson, Sjöofficer, Ämbetsman (– 1567)

Jakob Henriksson, d i dansk fångenskap i juni 1567. Föräldrar: Henrik Östensson (Sjundbysläkten) på Kalmusnäs, Kimito, (nu i Angelniemi), Åbo o Björneborgs län, o Alissa Ragvaldsdtr. Tjänare hos biskop Mårten Skytte, småsven vid hovet senast 37, hingstridare där 45, stallmästare där 46—56, hä...

Jakob Ulvsson, Ärkebiskop (– 1521)

Jakob Ulvsson, d våren 1521. Inskr vid univ i Rostock 26 aug 57, baccalaureus där vintern 58–59, inskr vid univ i Paris våren 60, mag där 61, kanik i Uppsala senast 1 april 65, diakonvigd i Rom 22 mars 66, prästv där 5 april 66, utn kh i Munktorp, Vm, 3 juli 66, ärkedjäkne i Växjö 14 okt 68, providerad till ärkebiskop i Uppsala 1...

Jakobsson, G Theodor, Arméofficer, Museiman (1883 – 1952)

Jakobsson, Gustaf Theodor, f 7 maj 1883 i Foss, Göt, d 11 nov 1952 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: domprosten, TD o FD Gustaf J o Adéle Ottonie Rosalie Peters. Officersex vid Karlberg 04, underlöjtn vid Boden-Karlsborgs art:reg 16 dec 04, genomgick art-o ingenjörshögsk:s allm o högre art:kurs 06—10, löjtn 31 aug 07, kapten 6 juni 14, genomgick kurs vid KTH:s avd för bergs-vetensk 15—16, ko...

Jancke, släkt

Jancke, släkt, härstammande från handelsmannen Peter J (d 1711, 47 år gammal) i Norrköping, vilken uppges (Örnberg) ha varit född i Lübeck o var g m en dtr till borgmästaren i Norrköping Carl Johanssons broder rådmannen Claes Johansson. Han var morfar till publicisten P J Höppener (bd 19) o far till Claes Petersson J (1696— 1761). Denne fick burskap som handlande i Norrköping 1718 o blev en ...

Janhekt, Anders Hansson, Agitator, Tidningsdistributör (1861 – 1942)

Janhekt, Anders Hansson, f 22 febr 1861 i Kvistofta, Malm, d 29 okt 1942 i Gbg, Osc Fredr. Föräldrar: lantbrukaren Hans Jönsson o Elna Nilsdtr Hiller. Skräddarlärling 75, socialistisk agitator 88, red för tidn Proletären (Kommunen), Norrköping, 2 maj —24 okt 90, innehavare av A H J:s distributionsaffär i Gbg okt 91—31 dec 18 (VD v...

Janse, Otto T, Medeltidsarkeolog (1867 – 1957)

Janse, Otto Theodor, f 10 sept 1867 i Ringarum (nu Valdemarsvik), d 3 mars 1957 i Danderyd, Sth. Föräldrar: källarmästaren Erik Johan J o Johanna Löfving. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping vt 88, inskr vid UU 23 sept 89, FK där 28 jan 93, inskr vid LU vt 93, amanuens vid Kulturhist mus i Lund 93—95, eo amanuens vid Statens hist mus 96, FL vid LU 28 febr 00, ord amanuens vid Hist mus 20 sept...

Janse, släkter

Janse, släkter.

1 Bergsmannen Clemet Olsson (d 1699, 56 år gammal) i Stöpsjön, Färnebo, Värml, var far till häradsdomaren Johan Clemetsson (1671—1743) i Stöpsjön. Denne var far till bergssexmannen Jean Jeansson (1725 —95) i Stjälpet, Nordmark, Värml, som var rdgm 1760—62 o 1765—66 o morfar till gbgssläkten Hasselblads stamfar Arvid Hasselblad (bd 18) i Stöpsjön. Jean Jeanssons bror be...

Janson, Birgitta (Betty) K, Författare (1836 – 1927)

2 Janson, Birgitta (Betty) Katarina, dtr till J 1, f 2 sept 1836 i Bräcketorp, Edsle-skog, Älvsb, d 19 juli 1927 i Åmål. Handarbetslärarinna vid folkskolan i Åmål 68— 78, lärarinna i missionsfören:s söndagsskola, dess föreståndarinna 91—01, ordf i Åmåls kristna kvinnofören 92. — Förf. — Ogift.

Janson, J Gustaf A, Författare (1866 – 1913)

Janson, Johan Gustaf Adolf, f 2 aug 1866 i Sthlm, Hedv El, d 11 sept 1913 i Danderyd. Föräldrar: handlanden Johan Alfred J o Klara Matilda Gustafsson. Elev vid h latinlärov på Norrmalm, Sthlm, 79—83, medarb i Sthlms-tidn från 89. — Förf.

G 22 aug 01 i Sthlm, Kat, m förf Emmy Amanda Hagberg, f 1 dec 75 där, ibid, d 22 april 57 där, Osc, dtr till kassören Carl Theodor H o Beat...

Janson, J Sixtus, Fabrikör, Idrottsledare (1883 – 1957)

Janson, Johan Sixtus, f 31 okt 1883 i Uppsala, d 2 okt 1957 där. Föräldrar: gårdsbrukaren Jan Erik J o Johanna Maria Holmgren. Studier vid Tekn skolan, Sthlm, 97— 02, stiftade IF Thor, Uppsala, 97 (ordf där från 08), startade kontorsboksfabrik i Uppsala 06, ordf i Upplands idrottsförb 12—17, led av styr för Sv idrottsförb 19—31, av Riksidrottsförb:s överstyr 19—48 (led av dess förvalta:...

Janson, S Gustaf, Sjökapten (1862 – 1942)

Janson, Sven Gustaf, f 27 okt 1862 i Gbg, Kristine, d 15 jan 1942 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: sjökaptenen Holger Fredrik J o Maria Åhsberg. Styrmansex vid Gbgs navigationsskola 28 april 82, sjökaptensex 26 april 84, tjänstg som befälhavare på Rederi-ab Sv Lloyds båtar till 05, kontorschef hos A Broström & son 05—42, v VD för Ang-fartygsab Tirfing 05—25, VD där 25—34 (ordf i styr ...

Janson (Gustaf-Janson), släkt
Janson (Jansson, Gustaf-J), släkt, härstammande från skattebonden Johan Andersson (1764—1813) i Stenstorp, Rinna, Ög, vars son skattebonden Gabriel Jansson (1802— 59) i Vallsbergs Backgård, Väderstad, ög, var far till Johan Alfred Jansson (1845— 1941). Denne grundade 1866 i Sthlm en pantbank o köpte 1878 huset Storgatan 8, där pantbanken fortfarande finns kvar, från 1909 Ab för varubelåning me...
Jansson, A Martin, Meteorolog, Statistiker (1868 – 1953)

Jansson, Anders Martin, f 24 dec 1868 i Eskilstuna, d 26 april 1953 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: lantbr Olof Martin J o Erica Christina Sundberg. Mogenhetsex i Nyköping vt 88, inskr vid UU 17 sept 88, FK 29 jan 92, vik lektor vid h a l i Nyköping vt 92, amanuens vid meteorologiska observatoriet i Uppsala 1 juli 97—1 juli 02, FL vid UU 14 dec 01, assistent vid Station Franco-Scandinave...

Jansson, C Anton, Journalist, Entomolog (1880 – 1963)

Jansson, Charles Anton, f 3 dec 1880 i Örebro, d 10 juli 1963 där. Föräldrar: snickarmästaren Carl Fredrik J o Johanna Jansdtr. Mogenhetsex vid Karol lärov i Örebro vt 02, medarb i Nerikes allehanda från 02, redak-tionssekr där 17—33, tillfällig medarb i Örebro-kuriren o Örebro dagblad från 33. Entomolog. — Fil hedersdr vid UU 31 maj 44. — Ogift.

Jansson, C Robert, Riksdagspolitiker (1868 – 1946)

Jansson, Carl Robert, f 7 juni 1868 i Grangärde, Kopp, d 1 febr 1946 i Falun. Föräldrar: hemmansäg Jan Persson o Stina Maja Ersdtr. Snickare i Falun, deltog i bildandet av möbelsnickarfackfören 97, ordf i socialdemokratiska arbetarekommunen 07—20, landstingsman 10—11, stadsfullm i Falun 12 —46 (v ordf där från 31), led av AK f&o...

Jansson, Carl P, Kommunalpolitiker, Riksdagspolitiker (1858 – 1942)

Jansson, Carl Petter, f 29 juni 1858 i Färnebo, Värml, d 3 febr 1942 i Filipstad. Föräldrar : hemmansäg Jan Daniel Pettersson o Brita Maja Eriksdtr Pil. Banvakt vid Bergslagernas järnvägar 80—07, drev eget lantbruk i Edsbäcken, Färnebo, Värml, 87—30, led av AK för Färnebo härad 00—08, för Östers...

Jansson, E Alfred, Hembygdsforskare (1878 – 1970)

Jansson, Edvard Alfred, f 11 nov 1878 i Sthlm, Kat, d H sept 1970 där, Västerled. Föräldrar: sjökaptenen Edvard J o Amanda Hallonstén. Genomgick Schartaus handelsinst 93–95, bokhållare vid Strömma bomullsspinneri 95–07, korrespondent vid ab de Lavals ångturbin 07–14, startade egen agenturfirma i Sthlm 14, repr i Sthlm f&...

Jansson, Erik, Predikant (1808 – 1850)

Jansson, Erik, f 19 dec 1808 i Biskopskulla, Upps, d 13 maj 1850 i Cambridge, Ill, USA. Föräldrar: bonden Jan Mattsson o Sara Eriksdtr. Jordbrukare, predikant 30—34 o 40—46, handels- o missionsresor i Hälsingland från jan 43, bosatt i Forsa, Gävl, från april 44, emigrerade till USA våren 46. — Sektgrundare, andlig o politisk ledare f&ou...

Jansson, Eugène F, Målare (1862 – 1915)

Jansson, Eugéne Fredrik, f 18 mars 1862 i Sthlm, Jak, d 15 juni 1915 i Skara (enl db för Sthlm, Maria). Föräldrar: postvaktmästaren Fredrik Ferdinand J o Eugenia Augusta Amalia Hedman. Elev vid Tekn skolan o E Perséus målarskola 78—81, vid FrKA:s antikskola 20 aug 81—82, deltog i A Tallbergs etsningskurs 95—96, studieresa till Frankrike 00, till Tyskland o Italien 01. — Konstnär. — Ogif...

Jansson, Gustaf, Lantbrukare, Riksdagspolitiker (1839 – 1926)

Jansson, Gustaf, f 25 dec 1839 i Nora landsförs, d 3 febr 1926 i Falun (enl db för Ny ed). Föräldrar: gjutaren Jan Jansson o Maja Cajsa Ersdtr. Gruvarbetare, hemmansäg i Krakerud, Nyed, Värml, från 80, led av AK för Älvdals o Nyeds domsaga 84—10 (led i bevilln:utsk 91—09, i jord-bruksutsk 10), landstingsman 87—88, 94—...

Jansson, Hans, Lantbrukare, Riksdagsman (1792 – 1854)

1 Jansson, Hans, f 7 jan 1792 i Mo, Älvsb, f 1 febr 1854 i Svanskog, Värml. Föräldrar: bonden o sexmannen Jan Larsson o Catharina Jonasdtr. Klockare i Mo, Älvsb, 09–22, hemmansäg i Låbyn, Mo, 1923, hemmansbrukare i Br&au...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se