1160 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Haartman, Jacob, Filosof, Biskop, Teolog (1717 – 1788)

1 Haartman, Jacob, f 8 mars 1717 trol i Åbo, d 6 mars 1788 där. Föräldrar: prof Johan H o Maria Sundenia. Inskr vid Åbo akad 30, vid UU 20 aug 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juli 41, mag 18 juli 41, doc i filosofi 20 jan 42, vicebibliotekarie 28 aug 50, eo prof i filosofi o lärdomshist 5 aug 56, prof i logik o metafysik 18 nov 67 (installerad 8 mars ...

Haartman, Johan, Läkare (1725 – 1787)

2 Haartman, Johan, bror till H 1, f 19 sept 1725 i Pemar, Åbo o Björneb (enl kommunionbok för Åbo), d 29 dec 1787 i Åbo. Inskr vid Åbo akad 41, apotekselev i Sthlm 43, studier i Uppsala o Åbo 48—49, inskr vid UU 31 jan 50, disp pro exercitio under Linné 23 nov 51, ex philosophicum 16 mars 52, MK 5 juni 53, ML 13 dec 53, allt vid UU, provinsialläk i Åb...

Haartman, släkt

Haartman (von Haartman), släkt, härstammande från kronofogden Jakob Bengtsson H (d 1697). Hans söner Gabriel, Johan o Gregorius blev stamfäder för släktens tre huvudgrenar.

Gabriel H (d 1730) var kh i Ingå (Nylands län). Han blev far till kh i Loimijoki (Åbo o Björneborgs län) Gustaf H (1715— 81), som var riksdagsman 1751—52 o 1765 —66.

Johan H (1682—1737) var professor i Åbo i...

Haartman, von, Gabriel Eric, Läkare (1757 – 1815)

3 von Haartman, Gabriel Eric (före adl Haartman), kusins son till H 2, f 9 mars 1757 på Högsar, Nagu (Åbo o Björneb), d 2 aug 1815 i Åbo. Föräldrar: häradsskrivaren, v landskamreraren Gabriel H o Margaretha Lithander. Inskr vid Åbo akad 21 nov 71, FK 75, MK 78, ML 79, allt i Åbo, studier i Sthlm o Uppsala 79—81, med adjunkt och anatomiae prosektor vid...

Hadding, Assar R, Geolog, Universitetsrektor (1886 – 1962)

Hadding, Assar Robert, f 10 jan 1886 i Ö Broby (Krist), d 20 juni 1962 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Nils Olsson o Elsa Lavesson. Mogenhetsex vid Kristianstads h a l 10 juni 05, inskr vid LU 26 sept 05, amanuens vid geolog-mineralog institutionen där 1 nov 07—31 dec 10, reservofficersex 29 aug 08, FK vid LU 29 maj 09, tf assistent vid geolog-mineralog institutione...

Hadorph, Johan, Fornforskare (1630 – 1693)

Hadorph, Johan, f 6 maj 1630 på Haddorp, Slaka (Ög), d 12 juli 1693 i Sthlm (jordf 17 sept, Jak; begr i Slaka). Föräldrar: kronofogden Nils Jönsson o Anna Hansdtr. Inskr vid UU 24 mars 41, inskr vid Linköpings trivialskola 25 mars 42 o vid gymnasiet, åter student i Uppsala mars 48, innehade k stip 26 maj 52—60, akademisekr i Uppsala 15 aug 60—1 april 76, k brev på 300 dir smt för antikvitets...

Hæffner, Johann Christian Friedrich, Organist, Sångpedagog, Hovkapellmästare (1759 – 1833)

Haeffner, Johann Christian Friedrich, f 2 mars 1759 i Oberschönau, Thüringen, Tyskland, d 28 maj 1833 i Uppsala. Föräldrar: skolläraren Johann Heinrich H o Anna Reckenagel. Faderns vikarie 74—75 o 80, organist i Schweinsberg 30 dec 80, vid Tyska kyrkan i Sthlm juni 81—sept 93, arvodesanställd sånglär vid K teatern hösten 81—83, kapellmästare vid Stenborgs teater 82—omkr 85, informationsmäst ...

Hæggström, Carl Z, Boktryckare (1884 – 1944)

3 Hæggström, Carl Zacharias, son till H 2, f 14 april 1884 i Sthlm (Maria), d 5 aug 1944 i Uppsala. Mogenhetsex i Sthlm 02, faktor vid Ivar Haeggströms boktryckeri & bokförlags ab 06—10, disponent i Almqvist & Wiksells boktryckeri ab i Uppsala o Sthlm 10, initiativtagare till Sveriges tryckeriers arbetsgivareförb 15 (v ordf 15-—32, ordf från 3...

Hæggström, Ivar R A, Boktryckare, Förläggare (1838 – 1918)

2 Hæggström, Ivar Reinhold Abraham, son till H 1, f 1 april 1838 i Sthlm (Maria), d 25 dec 1918 i Uppsala. Inskr vid UU 29 maj 56, deläg i faderns bokförlag 1 nov 62, återupprättade det av fadern 58 nedlagda tryckeriet under namn av H:ska boktryckeriet 63, drev egen förlagsverksamhet 68 (från 74 benämnd Z H:s förlagsexp) — 25 juni 92, ledde faderns ...

Hæggström, släkt

Hæggström (Häggström), släkt, härstammande från borgaren i Piteå Anders Andersson Klumb, vars son var kh i Burträsk (Vb) Abraham Häggström (1702—80). Dennes son komministern i Umeå landsförsamling Olof (ej Olof Abraham) Häggström (1747 —1810) blev far till småbrukaren Abraham H (1785—1850), vars dagbok 1836—39 utgavs med personhistoriska kommentarer 1944 med titeln Arbetsliv i Skelleftebygde...

Hæggström, Zacharias, Boktryckare, Förläggare (1787 – 1869)

1 Hæggström, Zacharias, f 6 aug 1787 i Umeå landsförs, d 31 okt 1869 i Sthlm (Maria). Föräldrar: komministern Olof Häggström o Maria Renhorn. Inskr vid UU 2 okt 04, disp pro exercitio där 09, grundade tills med A M Strinnholm boktryckerifirman Strinnholm & Haeggström i Sthlm juni 13, drev ensam tryckeriet 15—58, ordf i Sv bokförläggarefören 43—52....

Hafström, A Gillis, Målare (1841 – 1909)

Hafström, Axel Gillis, f 3 jan 1841 i Gbg (Domk), d 18 nov 1909 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: karantänsekr Otto Johan H o Clara Söderberg. Genomgick Chalmerska slöjdskolan, inskr vid FrKA 1 okt 61, elev där 61—66, teckn där vid Uppsala hal 67— 68, vistades i Düsseldorf 70—76, i Paris 77—78, agré vid FrKA 79, lär åt prins Eugen 80—83, sekr i Konstfören i Sthlm (från 86 SAK) 83—87, konservator...

Hafström, släkter

Hafström, släkter.

1 Sockenskomakaren Sven Persson (d 1751, 46 år gammal) i Havet, Odensvi (Kalm), blev far till frälsebefallningsmannen Olof H (1737–1813) i Hedingsbo, Hycklinge (Ög). Dennes sonson Herman Lambert H (1806–56) blev skeppsklarerare o sv-norsk vicekonsul i Helsingör. Från honom härstammar en änn...

Hagander, släkter

Hagander, släkter.

1 Johan H (1785—1865), som var son till bonden Sven Svensson (1733—98) i Hagestad, Väring (Skar), blev borgmästare i Skövde 1815 o häradshövding i Östersysslet (Värml) 1826. Han var riksdagsman 1823 och skildrade denna riksdag i en skrift med titeln Minnesteckningar o skildringar till upplysning om Sveriges politiska o sociala samhällsskick (1863).

En av Joha...

Hagberg, Carl August, Översättare, Språkforskare (1810 – 1864)

2 Hagberg, Carl August, son till H 1, f 7 juli 1810 i Lund, d 8 jan 1864 där. Inskr vid UU 12 juni 26, mag 16 juni 30, eo amanuens vid UUB 19 sept 32, doc i grekiska litteraturen vid UU 14 maj 33, prof i estetik o moderna språk vid LU 13 april 40, red för SAOB 55, prof i nordiska språk vid LU 30 dec 58. Översättare. — SA:s Karl Johanspris f&oum...

Hagberg, Carl Petter, Präst (1778 – 1841)

1 Hagberg, Carl Petter, f 23 nov 1778 i Rasbo (Upps), d 15 sept 1841 i Sthlm (Nik). Föräldrar: mjölnaren Carl Persson H o Barbro Catharina (Caisa) Hallström. Inskr vid UU 12 juni 95, mag 16 juni 03, prästv i Uppsala o huspredikant hos greve J G Oxenstierna 15 dec 03, pastorsadjunkt i Nikolai förs (Sthlm) 18 juni 05—09, eo
hovpredikant hos änkedrottn Sofia Magdalena 19 nov 06, ord 15 okt 0...

Hagberg, J Theodor, Författare, Språkforskare (1825 – 1893)

3 Hagberg, Jacob Theodor, bror till H 2, f 20 jan 1825 i Sthlm (Klara), d 23 maj 1893 där (Ad Fredr). Inskr vid UU 11 juni 42, FK 4 dec 47, mag 16 juni 48, disp för docentur 24 maj 51, doc i franska litteraturen 28 aug 51, adjunkt i franska o italienska 29 maj 60, prof i nyeuropeisk lingvistik o modern litt 17 april 68—7 aug 90, allt vid UU.

G 17 sept 60 i Da...

Hagberg, Karl August, Översättare, Publicist (1865 – 1944)

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan— aug 92, i Aftonbla...

Hagberg, släkter

Hagberg (Hagbergh), släkter.

1 Nils H (d 1772, 70 år gammal), som enligt obestyrkt uppgift tidigare skulle ha varit bruksinspektör i Närke, kom genom sitt första äktenskap i besittning av en del av järnbruket Skarphyttan i Kroppa (Värml). Med sin andra hustru, som i sitt senare äktenskap blev mor till botanisten professor Gör...

Hagborg, V N August, Målare (1852 – 1921)

Hagborg, Vilhelm Nikolaus August, f 26 maj 1852 i Gbg (Domk), d 30 april 1921 i Paris (enl db för Gustav Vasa, Sthlm). Föräldrar: lektor Nikolaus H o Wilhelmina Margareta Schagerström. Inskr vid FrKA 30 sept 71, studerade där 71—74, ordf i Konstnärsklubben 13—21.

G 16 juni 85 i Sthlm (Hedv El) m Gerda Christina Göthberg, f 24 dec 63 där (Nik), d 11 jan 34 där (Osc), dtr till grosshand...

Hagdahl, Charles Emil, Läkare, Kokboksförfattare (1809 – 1897)

Hagdahl, Charles Emil, f 7 febr 1809 i Linköping, d 29 nov 1897 i Sthlm (Klara). Föräldrar: lanträntmästaren Johan H o Henriette Christine Wendtlandt. Inskr vid UU 3 okt 28, med fil kand 7 dec 31, underläk vid Allm garnisonssjukh 1 jan—7 juni 32, karantänsläk på Dalarö juni—dec 32, MK vid UU 17 juni 37, disp pro gradu 2 juni 38, ML 6 juni 38, allt vid UU, prakt läk i Sthlm 38—47, fattigläk i...

Hage, Ernst A P, Socialpolitiker, Landstingspolitiker, Riksdagspolitiker (1876 – 1953)

Hage, Ernst August P:son, f 14 april 1876 i Karlskrona, d 6 dec 1953 i Sthlm (Brännk). Föräldrar: flaggunderofficeren Karl August Pettersson o Ingerlöf Adolfsdtr. Mogenhetsex i Karlskrona 95, anställd vid Karlskrona—Växjö järnvägar 95, kontorsbitr vid SJ 97, bokhållare i Luleå 06, kommunrevisor där 08—11 o 20—30,...

Hagelin, släkt

Hagelin, släkt. Kronobonden Henrik Hemmingssons (1669—1735) i Särtshöga, Svanshals (Ög), son soldaten Olof H (1723—94) i Glänås, Svanshals, som deltog i pommerskakriget, blev far till skräddaren Anders H (1747—1803) i Skällvik (Ög). Sonsöner till denne var grosshandlaren Adolph H (1823—1905) i New York o den på Volga i Ryssland verksamme ångbåtsmaskinisten Wilhelm H (1828—1901). Den s...

Hagelstam, Otto Julius, Sjöofficer, Hydrograf (1784 – 1870)

Hagelstam, Otto Julius, f 11 mars 1784 på Prostvik, Nagu (Åbo o Björneb), d 28 april 1870 i Sthlm (Skeppsh). Föräldrar: kaptenen Gabriel August Hagelberg o Anna Lovisa Qvick. Sergeant vid Sveaborgs eskader april 01, officersex maj 01, fänrik vid armens flotta 16 nov 01, löjtn i flottorna 18-jan 08, löjtn vid arméns flotta 8 dec 08, kapten i fl...

Hagen, Ellen H L, Skriftställare, Feminist (1873 – 1967)

Hagen, Ellen Helga Louise, f 15 sept 1873 i Sthlm (Jak o Joh), d 28 jan 1967 i Täby (Sth). Föräldrar: komministern i Klara förs i Sthlm Carl Bernhard Philonegros Wadström o Helga Westdahl. Genomgick Åhlinska skolan, studerade konsthantverk vid Tekn skolan samt målning för Richard Bergh o G Kallstenius, undervisade i teckn, måln o slöjd 93&...

Hagen, van der, släkt

van der Hagen (Hagen), ursprungligen holländsk släkt. Rådmannen i Gbg Jakob v d H (d tidigast 1649) är troligen (Rosman o Munthe, s 10 f) identisk med den person med detta namn som begravdes i Väddö (Sth) 1657 o var far till de i Arnhem i Nederländerna födda bröderna Arnold v d H (1618—69) o Jan v d H (1621—77). De blev handelsmän o skeppsredare i Sthlm o fick som leverantörer till skånska ...

Hagerman, Gustaf David, Affärsman (1770 – 1839)

Hagerman, Gustaf David, f 22 sept 1770 i Tolånga (Krist), d 23 aug 1839 i Ystad. Föräldrar: kh Christian H o Anna Helena Utterbom. Burskap som handlande i Ystad 98, i kompanjonskap m J P Hemberg till 02, egen firma 02—35, led av borgarståndet 15, medstiftare av Skånska privatbanken 30 —31, led av dess direktion från 31.

G 7 okt 98 i Ystad m Christina Maria Blanxius, f 14 febr 78 där, ...

Hagerman, släkter

Hagerman, släkter.

1 Stallmästaren vid Vittskövle (Krist) Jacob H (1659—1724) skall enligt obestyrkt uppgift (Marks v Würtenberg) ha inflyttat från Danmark o varit son till en engelsman. Hans son stallmästaren vid Vittskövle Jöns H (1696—1764) blev i äktenskap med en syster till biskop Petrus Filenius (bd 16) far till överstelöjtnanten Kjell Christoffer H (1740—1808). Denne, som 1790 ...

Hagert, släkt

Hagert, släkt, troligen (Brenner 1936) härstammande från kh Henricus Johannis (d 1601) i Ingå (Nyland), som torde ha varit far till kh Henricus Henrici (d 1656) i Ingå. Denne innehade liksom fadern gården Haga i Ingå, efter vilken hans söner kh Gabriel Henrici Hagerus (d senast 1681) i Ingå o kh Abraham Henrici Hagerus (d 1686) i Sjundeå (Nyland) tog sitt släktnamn. Den förre blev far till k...

Haglund, Robert L, Målare, Grafiker, Tecknare (1844 – 1930)

Haglund, Robert Ludvig, f 5 mars 1844 i Sthlm (Klara), d 27 aug 1930 i Strängnäs. Föräldrar: snörmakaren Carl Gustaf H o Adelaide Therèse Lagerqvist. Studerade teaterdekorationsmåleri för F Ahlgrensson i Sthlm 61—63, dekorationsmålare vid Åbo stadsteater 64—65, inskr vid FrKA 7 sept 64, studerade där 64—69, en av s...

Haglund, S E Patrik, Läkare (ortoped) (1870 – 1937)

Haglund, Sims Emil Parrik, f 27 maj 1870 i Norrköping, d 8 dec 1937 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: prakt läk Carl Johan Emil H o Hedvig Charlotta Margaretha Schröder. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 13 juni 88, inskr vid UU 17 sept 88, FK 12 dec 91, MK 31 maj 95, ML 14 sept 99, allt vid UU, prakt läk i Sthlm från 02, marin-läk 17 april 03—...

Hagman, Anna Stina (Sophie), Dansare, Mätress (1758 – 1826)

Hagman, Anna Stina (Sophie), f 31 dec 1758 i Eskilstuna, d 6 maj 1826 i Sthlm (Klara). Föräldrar: timmermannen Peter H o Elisabeth Hedman. Dansös vid operan i Bollhuset 75—78, hertig Fredrik Adolfs mätress trol från 78, efter viss brytning 81 sammanbodde hon åter med hertigen till omkr 93.

Hagman, Carl (Calle) A W, Skådespelare (1890 – 1949)

Hagman, Carl (Calle) Arvid Walfrid, f 12 okt 1890 i Sthlm (Ad Fredr), d 7 febr 1949 där (Osc). Föräldrar: urfabrikören Arvid Theodor Cavour H o Johanna Christina Johansson. Tillhörde Axel Lindblads operettsällsk 07—09, verksam som filmskådespelare från 08, uppträdde hos Sigrid Eklöf-Trobäck 09—10, hos John Liander 10—11, engagerad vid Folkteatern i Gbg 11—20, uppträdde åter i Gbg 22—24, enga...

Hagman, E Oskar, Socialpolitiker, Riksdagspolitiker (1880 – 1942)

Hagman, Emil Oskar, f 1 dec 1880 i Borgeby (Malm), d 31 jan 1942 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: mjölnaren Ola Persson o Bengta Olsdtr. Målarlärling i Malmö 95, medl av Sv måleriarbetareförb:s avd 2 där 00, måleriarbetare i Sthlm 00, kassör i Sv måleriarbetareförb:s avd 1 där 04—13, förtroendeman o kassör ...

Hagström, A Julius, Dövstumlärare (1853 – 1939)

Hagström, Axel Julius, f 15 febr 1853 i Bo (ör), d 17 april 1939 i Härnösand. Föräldrar: mästersmeden Pehr August H o Johanna Sofia Jansdtr. Elev vid Karol h a l i Örebro, folkskollär:ex vid folkskolesem i Karlstad 30 maj 73, lär vid Allm institutet för dövstumma o blinda på Manilla i Sthlm 73—77, lär vid Örebr...

Hagström, Eric, Väg- och vattenbyggnadsingenjör (1760 – 1827)

Hagström, Eric, f 2 dec 1760 i Silvberg (Kopp), d 15 dec 1827 i Avesta. Föräldrar: bruksdisponenten Eric H o Maria Magdalena Gustrin. Inskr vid UU 19 febr 82, auskultant i Bergskoll 17 april 87, eo ämnessven i masmästeriet s d, eo kanslist i kontrollverket 87, projekterade o förvaltade Älvdalens porfyrverk (Kopp) 88—11, geschworners titel 16 dec 93, undermekanikus vid Göta kanalverk 11, över...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se