673 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Raab, Adam C, Arméofficer, Jordbruksreformator, Politiker (1801 – 1872)

1 Raab, Adam Christian, f 11 aug 1801 i Nättraby, Blek, d 8 juni 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen frih Claes Jacob R o Anna Beata Ehrenborg. Inskr vid UU 7 febr 15, sergeant vid Kalmar reg 15, fanjunkare 8 dec 15, fänrik 17 sept 16, officersex 16, fänriks lön 7 dec 19, förste adjutant 3 dec 23, allt vid Kalmar reg, hovjunkare 11 ...

Raab, C F Hugo, Arméofficer (1831 – 1881)

2 Raab, Claes Fredrik Hugo, son till R 1 i hans första g, f 25 nov 1831 i Ryssby, Kalm, d 11 dec 1881 i Sthlm, Jak o Joh. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm, kadett vid Krigsakad på Karlberg april 47, officersex där 31 okt 50, underlöjtn i Kalmar reg 9 nov 50, vid reg 28 okt 51, andre adjutant där 9 maj 54, elev vid Die allgemeine Kriegsschule i Berl...

Raab, släkt

Raab, släkt, som uppges (Orig:geneal) härstamma från en generalmajor Reinhold R (d 1632), som skulle ha varit kommendant i Wittenberg. Varken han eller hans uppgivne son och sonson har emellertid kunnat återfinnas i samtida handlingar.

Som sonsons son till Reinhold R uppges Carl R (16591724). Ättartavleuppgiften att dennes far skulle ha begravts i Sthlm 1692 gälle...

Raattamaa, Juhani (Juho), Lantbrukare, Predikant (1811 – 1899)

Raattamaa, Juhani (Juho), f 14 sept 1811 i Karesuando, Nb (fdb saknas), d 7 mars 1899 där. Föräldrar: nybyggaren o nämndemannen Juhani Pekanpoika R o Anna Juhanintytär Kunnari. Nybyggare i Saivomuotka, Karesuando, kateket hos pastor L L Laestadius (bd 22) 29, predikant inom den laestadianska väckelserörelsen. 

G 1) 17 april 1832 i Muon...

Rabe, J Julius, Musikkritiker, Radiotjänsteman, Musikchef (1890 – 1969)

Rabe, Johan Julius, f 13 juli 1890 i Sthlm, Hedv El, d 7 nov 1969 i Lidingö (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: bankdirektören Pehr Reinhold R o Julia Augusta Jennings. Studentex vid H a l för gossar å Norrmalm, Sthlm, 08, musikstudier för Richard Andersson (bd 1) o Bror Beckman ...

Rabén, Hans J, Förläggare (1905 – 1988)

Rabén, Hans Johan, f 17 maj 1905 i Sthlm, Hedv El, d 3 april 1988 i Nacka. Föräldrar: vinhandlaren Henrik Anshelm R o Ingeborg Josefina Pettersson. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, vt 23, inskr vid StH ht 24, FK 31 jan 29, FL 4 nov 33, disp 29 sept 34, FD 29 maj 36, allt vid StH, anställd vid Stockholmsutställn 29–30, vid Esselte ab 35–37, vid litterära avd hos ab P A Norstedt & S...

Rabenius, Nils, Präst, Historisk samlare, Urkundsförfalskare (1648 – 1717)

Rabenius, Nils (Nicolaus Nicolai), f 24 (Hülphers), dp 29 okt 1648 i Tortuna, Vm, d 7 aug 1717 trol i Hedemora (db saknas). Föräldrar: kh Nicolaus Nicolai R o Kirstin Larsdtr. Elev vid Västerås gymnasium, handelsbetjänt i Sthlm 64, inskr vid UU 18 febr 71, prästv 9 febr 73, hjälppräst hos fadern i Säby, Vm, 73, huspredikant o informator hos ...

Rabenius, O M Theodor, Jurist (1823 – 1892)

2 Rabenius, Olof Mathias Theodor, sonson till R 1, f 25 aug 1823 i Uppsala, d 24 febr 1892 där. Föräldrar: professor Lars Georg R o Ebba Charlotta Bruncrona. Studentex vid UU 22 mars 39, inskr vt 39, FK 26 april 45, disp pro gradu 5 maj 45, mag 16 juni 45, jur utr kand 22 mars 50, allt vid UU, adelsman vid faderns död 46, auskultant i Svea hovrätt 8...

Rabenius, Olof, Jurist (1730 – 1772)

1 Rabenius, Olof, f 31 juli 1730 i Romfartuna, Vm, d 16 maj 1772 i Uppsala-Näs, Upps. Föräldrar: kyrkoherden o kontraktsprosten Ingeldus Laurentii R o Margareta Kalsenia. Inskr vid UU 20 febr 38, avlade jur examina 3 o 4 jan 52 ,jur lic 52, erhöll venia docendi i juridik 25 febr 52, JD 18 juni 52, vik akad:sekr juni 55, notarie vid jur f...

Rabenius, släkt

Rabenius, släkt, härstammande från bonden Olof Persson i Råby, Dingtuna, Vm (d 1661), som var far till Petrus Olai R (1611–70), kh i Kungsåra, Vm, vilken antog släktnamnet efter födelsebyn. Dennes syster Karin Olofsdotter (d 1655) var gift med Nils Johansson (d 1647), bonde, gästgivare och nämndeman i Råby. Son till dem var Laurentius Nicolai R (1643–92), kh i Ber...

Rackwitz, Georg Christoffer, Orgelbyggare (1760 – 1844)

Rackwitz, George Christoffer, dp 2 febr 1760 i Pressburg, Ungern (nu Bratislava, Slovakien), d 11 juli 1844 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren o snickaremästaren Johann Michael Rakovitz o Maria Elisabeth. Anställd hos orgel- o klaverbyggaren Nicolai Kirsnick, S:t Petersburg, 82, kan beläggas som gesäll hos instrumentmakaren Mathias Petter Kra...

Rademacher, Reinhold, Industriidkare (1609omkr – 1668)

Rademacher, Reinhold, f omkr 1609 i Baltikum, d 4 jan 1668, 59 år gammal (likpred, se Hellberg, s 117). Borgare o köpman i Riga, erhöll priv:brev dels på en finsmidesmanufakturanläggn i Kirkholm (Salaspils), Livland, dels för överflyttn av denna anläggn till Eskilstuna 21 juli 54, anlade o förestod manufaktur i Eskilstuna (Karl Gustavs stad) fr&...

Radloff, Fredrik Wilhelm, Författare, Läkare (1765 – 1838)

Radloff, Fredrik Wilhelm, f 19 sept 1765 i Mouhijärvi, Åbo o Björneb, d 18 april 1838 i Norrtälje. Föräldrar: mästerkocken Gottfried Ernest R o Helena Saulin. Elev vid Tyska skolan, Sthlm, inskr vid UU 12 mars 82, MK19 dec 87, ML 14 maj 88, disp 23 maj 88, prom 13 juni 88, fältmedicus vid armén 13 sept 88, provincialmedicus på Åland 31 mars 89, i Norrtälje 12 mars 99, disp för adjunktur i me...

Ragnhild, Helgon (troligen 1000-talet – troligen 1100)

Ragnhild, lokalhelgon. Sannolikt historisk person som bör ha levat i slutet av 1000- eller början av 1100-talet.

Ragnvald, Kung (omkring 1100 – omkring 1130)

Ragnvald, sv kung, sannolikt på 1120-talet.

R är känd genom den äldre västgötalagens kungakrönika, som daterats till 1240-talet. Där uppges att han var kung mellan Inge d y (bd 19) och Sverker d ä, var djärv ("baldaer") och högmodig ("huxstor"), utan gisslan red till "Karllaepitt" och blev dödad för att han därmed förolämpat väst...

Ragnvald, Jarl (– 1000-talet)

Ragnvald, jarl i Västergötland eller Östergötland i början av 1000-talet.

G m en syster till kung Olav Tryggvason av Norge.

Ragvald, Biskop (– 1266)

Ragvald, d 1266, begr i Räntämäki (S:t Marie), Åbo o Björneb (SRS). Biskop i Åbo från 58 (Messenius).

Rahmn, Albert Wilhelm, Fotograf (1871 – 1947)

Rahmn, Albert Wilhelm, f 12 okt 1871 i Gbg, Kristine, d 12 mars 1947 i Burlöv, Malm. Föräldrar: garverifabrikören Adolf Wilhem R o Catharina Elisabeth Carlberg. Lärov:studier i Gbg, elev hos fotografen Aron Jonason (bd 20) där 86, assistent hos fotografen Lina Jonn i Lund, ateljéförest hos Jonason 9498, ateljéförest i Kris...

Rajalin, von, Salomon Mauritz, Sjöofficer, Landshövding (1757 – 1825)

von Rajalin, Salomon Mauritz, f 23, dp 26 aug 1757 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 23 sept 1825 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: viceamiralen o landshövdingen frih Johan v R o Barbara Eleonora v Gertten. Kadett vid Amiralitetet 7 mars 69, sergeant vid Gyllengranatska reg 14 sept 71, fänrik vid arméns flotta 15 juli 73 (fullm 19 febr 77), i brittisk örlog...

Ralf, Einar C, Konsertsångare, Dirigent, Musiklärare (1888 – 1971)

2 Ralf, Einar Christian, bror till R 1, f 24 juli 1888 i Malmö, S:t Pauli, d 27 sept 1971 i Sthlm, Högalid. Mogenhetsex vid H a l för gossar i Malmö 7 juni 09, inskr vid LU 3 febr 10, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm 12–18, musiklär- o kyrkosångarex där 15, dirigent för Sthlms studentsångarförb 1770, kantor i Katar...

Ralf, Oscar G, Skådespelare, Operasångare (1881 – 1964)

1 Ralf, Oscar Georg, f 3 okt 1881 i Malmö, Caroli, d 3 april 1964 i Kalmar. Föräldrar: orgelbyggaren o kyrkomusikern Hans P:son R o Hilda Maria Granquist. Mogenhetsex vid Malmö h a l 25 maj 00, inskr vid LU 14 sept 00vt 02, stipendiat vid K teatern i Sthlm 02, studerade sång för John Forsell (bd 16) 0204, ope...

Ralf, Torsten I, Operasångare (1901 – 1954)

3 Ralf, Torsten Ivar, bror till R 1 o R 2, f 2 jan 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 27 april 1954 i Sthlm, Engelbr. Studentex vid Malmö h a l vt 19, assistent vid Telegrafverket 2029, studerade sång i Sthlm för Haldis Ingebjart o för John Forsell (bd 16) 2829, d...

Ramberg, Ludwig, Kemist (1874 – 1940)

Ramberg, Ludwig, f 21 febr 1874 i Helsingborg, d 25 dec 1940 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Lorentz R o Selma Victoria Beauvén. Mogenhetsex vid H a l i Helsingborg 28 maj 92, inskr vid LU 2 sept 92, FK 29 maj 97, eo amanuens vid fysiska instit 5 mars 98, ord 26 mars 01, andre amanuens vid kemiska instit 21 aug 01–02, FL 14 sept 01, disp 27 maj 02, FD 31 maj 02, doc ...

Ramberg, S Jöran M, Astronom (1906 – 1990)

Ramberg, Sven Jöran Malte, f 5 dec 1906 i Högseröd, Malm, d 4 okt 1990 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skräddarmästaren Hans R o Hanna Sjöberg. Studentex vid Eslövs h samskola 20 maj 26, inskr vid LU 8 sept 26, eo amanuens vid Lunds observatorium 20 sept 27, ord amanuens 1 mars 3131 dec 32, FK 29 maj 29, FM 15 dec 30, FL 31 jan 35, allt vid LU, amanuens vid Sthlms observatorium 1 j...

Ramel, S G Fredrik T, Diplomat, Landshövding, Utrikesminister (1872 – 1947)

Ramel, Sten Gustaf Fredrik Troil, f 9 dec 1872 i Malmö, Garnisonsförs, d 30 okt 1947 där, S:t Petri. Föräldrar: ryttmästaren frih Hans Fredrik R o Anna Carolina Alexandrina v Troil. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 11 juni 90, inskr vid LU 18 sept 90, jur fil ex 15 april 91, jur utr kand där 3 nov 94, eo notarie i Hovrätten över S...

Ramel, släkt

Ramel, pommersk släkt, som anses härstamma från bl a medeltida riddare, under senare hälften av 1200-talet med sådana namnformer som Romele, Romole och Romelo.

Henrik R (d 1610) kom 1581 till Danmark, där han 1583 blev chef för det tyska kansliet och hovmästare för sedermera Kristian IV, 1584 naturaliserades som dansk adelsman och bytte till sig Bäckaskog i...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se