1335 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Sachs, Hilda G, Författare, Journalist, Översättare, Feminist (1857 – 1935)

Sachs, Hilda Gustafva, f 13 mars 1857 i Norrköping, S:t Olai, d 26 jan 1935 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handlanden Johan Gustaf Engström o Gustafva Augusta Gustafsson. Elev vid Rundstedtska flickskolan, Norrköping, 66–73, privatlär i landsorten 74

Sachs, Josef E, Affärsman, Företagsledare (1872 – 1949)

Sachs, Josef Ernst, f 4 jan 1872 i Sthlm, Mosaiska, d 23 juni 1949 i Järfälla, Sth (kbf i Sthlm, Engelbr). Föräldrar: köpmannen o generalkonsuln Simon S o Lea Mathilda Leja. Mogenhetsex vid Sthlms reallärov 16 maj 90, praktiska handelsstudier i England o Frankrike 90-92, inträdde i firma Joseph Leja 93, chef där 94–02, VD i ab Nordiska kompaniet (NK) 02

Sachs, Leonie (Nelly), Poet (1891 – 1970)

Sachs, Leonie (Nelly), f 10 dec 1891 i Berlin, d 12 maj 1970 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: fabrikören William Georg S o Mar-garete Karger. Elev vid privatskola i Berlin 97–00, erhöll privatundervisn 0002, åter elev vid privatskola där 03

Sager, släkt

Sager, släkt från Pommern vars sv gren härstammar från Daniel S (1610–76), född i Arnswalde, Neumark. Denne kom i sv tjänst kort efter ockupationen av Pommern 1630 och deltog i det tyska kriget som fältskär, från 1640 vid Skaraborgs regemente där han blev regementsfältskär 1651. I fredstid verkade han som f&au...

Sager-Nelson (Nelson), J Olof G, Målare (1868 – 1896)

Sager-Nelson (Nelson), Johan Olof Gudmund, f 13 sept 1868 i By, Värml, d 10 april 1896 i Biskra, Algeriet (enl db för Åmål). Föräldrar: lantbrukaren Anders Malcolm Nelson o Emma Mathilda Sager. Elev vid Chalmers tekn inst i Gbg ht 85–juni 87, vid Gbgs musei rit- o målarskola 89–90. Målare. - Ogift.

Sahlbom, Naima, Kemist, Pacifist (1871 – 1957)

Sahlbom, Naima, f 15 maj 1871 i Sthlm, Finska, d 29 mars 1957 där, ibid. Föräldrar: civilingenjören Gustav Walfrid S o Charlotta Bernhardina Hallin. Mogenhetsex som privatist vid Wallinska skolan i Sthlm 20 maj 93, inskr vid UU 7 sept 94, FK där 31 jan 96, amanuens vid Naturhist riksmuseets mineralog avd periodvis på 00-o 10-talet, anställd vid Geolog komm...

Sahlgren, G F Jöran, Språkforskare, Ortnamnsforskare (1884 – 1971)

Sahlgren, Gustav Fredrik Jöran, f 8 april 1884 i Aspö, Söd, d 28 aug 1971 i Uppsala, Domk. Föräldrar: prosten Gustaf Johan Albert S o Jenny Charlotta Göransson. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 22 maj 02, inskr vid UU 19 sept 02, FK 29 maj 06, FL 30 mars 10, disp 14 maj 12, doc i sv språket 22 maj 12, FD 31 maj 12, allt vid UU, sekr i Ortnamnskomm april 10, led där jan 19–juni 30, led av Ortna...

Sahlgren, Jacob, Industriidkare, Borgmästare (– 1736)

1 Sahlgren, Jacob, d 1736, begr omkr 8 febr i Gbg, Domk. Föräldrar: rådmannen Nils Pehrsson o Sara Herwegh. Inskr vid UU 25 maj 00, burskap som handlande i Gbg 19 mars 16, led av borgarståndet vid riksdagen 20, av konvojkommissariatet 24, handels- o politieborgmästare i Gbg 21 sept (k brev 6 juli) 28–15 dec 35, erhöll privilegium för Gbgs först...

Sahlgren, Nicolaus (Niclas), Affärsman, Donator (1701 – 1776)

2 Sahlgren, Nicolaus (Niclas), bror till S 1, f 18 mars 1701 i Gbg (g st; På ... NS Graf ... [1776]), d 10 mars 1776 där, Domk. Handelsutbildn hos Tietzen & Schröder i Amsterdam, studieresor i England, Frankrike, Sverige o Tyskland, dir i Västindiska komp 29, burskap i Gbg 11 nov 33, dir i Ostindiska komp 33-68. - LVA o LPS 73.

Sahlin, C Yngve, Filosof, Universitetsrektor (1824 – 1917)

Sahlin, Carl Yngve, f 4 mars 1824 i Fröskog, Alvsb, d 29 maj 1917 i Fornåsa, Ög. Föräldrar: brukspatronen Mauritz Reinhold S o Christina Magdalena Svinhufvud. Elev vid Karlstads lärdomsskola 33–38, vid Uppsala katedralskola 3841, studentex o inskr vid UU 12 juni 41, F...

Sahlin, Carl A, Samlare, Företagsledare, Bergshistoriker (1861 – 1943)

Sahlin, Carl Andreas, f 15 dec 1861 i Voll-sjö, Malm, d 22 jan 1943 i Djursholm. Föräldrar: fabriksägaren Carl Peter S o Anna Persson. Mogenhetsex vid Lunds privata elementarskola 11 juni 83, inskr vid LU 7 sept 83, vid KTH 7 sept 85, avgångsex från fackavd:s för bergsvetenskap underavd för metallurgi o hyttkonst där 31 okt 88, gruvingenjör vid Stora Kopparbergs bergslags ab 16 nov 88–96, ch...

Sahlin, Gustaf J, Företagsledare (1892 – 1970)

Sahlin, Gustaf Josef, f 18 sept 1892 i Sthlm, Nik, d 8 nov 1970 där, S:t Göran. Föräldrar: överkonstapeln Carl Gustaf S o Anna Fredrika Gustafsson. Lärov:studier i Sthlm, elev vid Bröderna Påhlmans handelsinst där 08–10, anställd vid Sthlms benmjölsfabriks ab 1016, pr...

Sahlin, släkt

Sahlin, släkt, härstammande från bonden och nämndemannen Anders Hansson (1639–1717), först i Hällby, Tillberga, Vm, sedan i Lilla Gesala, Romfartuna, Vm, efter vilken senare gård släktnamnet antogs av sonen Petrus Andreae S (16741749), komminister i Kuml...

Sahlin, släkt

Sahlin, släkt, härstammande från aktuarien och notarius publicus i Marienburg (Malbork, Polen) Casparus Salinus (d trol 1621 eller 1622), som kom från Breslau (nu Wroclaw, Polen). En av hans söner, Balthazar Salinus (1587–1660), flyttade via Danzig till Sthlm 1611 som utbildad kirurg (bårdskärare). 1614 var han verksam vid Danvikens hospital, och 1633 blev han livbarberare hos ...

Sahlstedt, Abraham, Skriftställare, Språkforskare (1716 – 1776)

Sahlstedt, Abraham, f 20, dp 23 maj 1716 i Sthlm, Jak o Joh, d 27 okt 1776 där, ibid. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus S o Catharina Arosell. Inskr vid UU 1 okt 28, auskultant i RA 20 juni 35, e o kanslist i Kanslikoll 17 okt 36, i Kansliexp 16 april 37, protokollförare i Turkiska kommissionen mars 38, sekr där aug 39–44, ord kanslist i Kansliexp 29 jan 46, registrator där 26 juni 47, sekr...

Sahlström, Eric J, Tonsättare, Spelman, Nyckelharpist, Instrumentmakare (1912 – 1986)

Sahlström, Eric Johan, f 24 aug 1912 i Vendel, Upps, d 7 juni 1986 i Tegelsmora, Upps. Föräldrar: torparen o spelmannen Anders Gustaf S o Kristina Katarina Wenngren. Lantarbetare o lantbrukare i Göksby, Tegelsmora. Nyckelharps- o instrumentbyggare, kompositör, pedagog. – Riksspelman 46, erhöll bl a MA:s medalj För tonkonstens främjande 69.

Sahlström, Per, Lantbrukare, Riksdagsman (1785 – 1866)

Sahlström, Per, f 4 aug 1785 i Borås, d 3 nov 1866 i Vårdinge, Sth. Föräldrar: handlanden Peter S o Johanna Kindgren. Anställd i viktualieaffär i Sthlm 0008, gårdsskrivare vid Sparreholms gods, Hyltinge, Söd, 08-10...

Salander, Eric, Industriidkare, Skriftställare, Finanspolitiker (1699 – 1764)

Salander, Eric, dp 5 dec 1699 i Mariefred, d 21 okt 1764 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bokhållaren Erich Pedersson o Anna Maria Christoffersdtr. Anställd vid Alingsås manufakturverk, dir för Barnängens fabriker, Sthlm, 3156, ägare där 45

Salchow, K E J Ulrich, Idrottsledare, Konståkare (1877 – 1949)

Salchow, Karl Emil Julius Ulrich, f 7 aug 1877 i Khvn, Garnisonsförs, d 18 april 1949 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: regementsintendenten, kapten Johan Vilhelm S o Elisabeth Cathrine Rye. Lärov:studier i Khvn o Sthlm, led av styr för Sv skridskoförb 03, v ordf 0917...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se