527 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Packet, Gilius, Artilleriofficer, Kanongjutare (– 1575)

Packet (Packeli, Panckell), Gilius, d före 5 okt 1575. Kom till Sverige från Danzig trol våren 54, arklimästare april 55, ledare av kanontillverkn från nyåret 61, också verksam som ledare för fyrverket senast från 64, uppdrogs att inrätta ett bössgjuteri i Uppsala 69, rätt att fritt bruka Dannemora berg på ett år 7...

Paddock, Sven (Sven G L Karlsson), Sångtextförfattare, Regissör (1909 – 1982)

Paddock, Sven (Sven Gunnar Leonard Karlsson), f 4 maj 1909 i Sthlm, Kat, d 22 juli 1982 där, ibid. Föräldrar: järnvaruhandlaren August Leonard Karlsson o Fanny Eufrosyne Svensson. Elev vid H latinlärov å Södermalm i Sthlm 19 — vt 25, led av styr för Sv kompositörer av populärmusik (SKAP) 40-43. Textförf, regissör.

G 17...

Pahr, Christoffer, Skulptör, Byggmästare, Träsnidare, Stuckatör (– efter 1579)

3 Pahr, Christoffer, trol bror till P 1 o P 2. Träsnidare, bildhuggare, stuckatör, verksam i Sverige 1573 — 79, i hertig Karls tjänst 1 sept 73.

G efter 1579 m en dtr till föreståndaren "dic Furstenschule" i Schwerin.

Pahr, Dominicus, Byggmästare (– 1602/1603)

4 Pahr, Dominicus, trol yngste bror till P 1, P 2 o P 3, d 1602 eller 1603 i Kalmar. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare vid Borgholm o Kalmar 28 febr 75.

Pahr, Franciscus, Byggmästare (– 1580)

1 Pahr, Franciscus, d aug 1580 möjligen i Sthlm. Fader: trol byggmästaren Jacob P från Milano. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare i Uppsala 15 juni 72, i Sthlm april 73.

Pahr, Johan Baptista, Byggmästare (– efter 1586)

2 Pahr, Johan Baptista, trol äldste bror till P 1, d efter 1586. Byggmästare, verksam i Sverige 72 — 78, slottsbyggmästare i Borgholm 9 maj 72, i Kalmar 17 juni 72, verksam även bl a vid Alvsborg.

Palander, släkt
Palander, släkt, härstammande från Johan P (d 1742) som 1709 blev furir vid Södermanlands regemente och 1719 — 31 och från 1732 var kapten vid Upplands regemente. Han följde med regementet till Finland 1738 och avled i Pyttis under svensk-ryska kriget. En tidigare förmodan att han tillhörde en finländsk släkt P, härstammande från Suolahti by i Keuru, Vasa län, har visat sig vara felaktig. Joha...
Palander af Vega, A A Louis, Sjöofficer, Forskningsresande, Sjöförsvarsminister (1842 – 1920)

Palander af Vega, Adolf Arnold Louis, f 2 okt 1842 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 aug 1920 i Djursholm. Föräldrar: kommendörkaptenen Axel Fredrik Palander o Emilie Jacquette Constance du Rées. Kadett vid Krigsakad 17 nov 56, sjöofficersex där 14 mars 64, sekundlöjtn vid flottan 12 april 64, styrman i handelssjöfart juni 65–april 6...

Palbitzki, Mathias, Diplomat (1623 – 1677)

Palbitzki, Mathias, f 23 dec 1623 i Stolp, Hinterpommern, d 20 okt 1677 i Julita, Söd. Föräldrar: lantrådet o borgmästaren Georg P o Anna Hoppe. Inskr vid gymn i Danzig 37, vid akad i Sor0, Danmark, 40, hovjunkare hos drottning Kristina 42, fänrik vid Livg 43, kaptenlöjtn där 43, resa i Europa o Egypten 45–48, kammarjunkare hos drottningen 48, s...

Palén, af, Eric Johan, Jurist, Riksdagsman (1716 – 1788)

af Palén, Eric Johan, f 15 maj 1716, d 6 sept 1788 i Sthlm, Klara. Föräldrar: hä-radsh Abraham Paleen o Margareta Catharina Tigerstedt. Studerade vid Åbo akad läsåret 30/31 —37, auskultant vid Åbo hovrätt 15 dec 37, eo kanslist i justitierevisionsexp 31 okt 38, kopist 21 juni 42, kanslist 14 dec 44, registrator 23 okt 47, eo prot:sekr 2...

Pallin, Erik J, Författare, Sportjournalist (1878 – 1964)

Pallin, Erik Johan, f 26 nov 1878 i Gävle, d 3 aug 1964 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Johan Valfrid P o Beda Julia Pettersson. Elev vid H latinlärov å Norrmalm o vid H reallärov i Sthlm 88 — 96, biträde i H Lindståhls bokhandel för arkitektur o teknik 95 — 96, volontär i DN okt — nov 98, medarb i Kamraten 95 ...

Palm, August T, Agitator, Tidningsredaktör, Skräddare (1849 – 1922)

Palm, August Theodor, f 5 febr 1849 i Södra Sallerup, Malm, d 14 mars 1922 i Sthlm, Matt. Föräldrar: skolläraren Nicolaus (Niklas) P o Anna Andersdtr. I skräddarlära 59, gesäll i Malmö 67, gesällvandr i Sverige, Danmark o Tyskland 67–74, skräddarmästare i Haderslev, Tyskland, 74–77, utvisad ur Tyskland 27 febr 77, tillskä...

Palm, C Gottfrid, Teaterledare (1881 – 1950)

Palm, Carl Gottfrid, f 2 febr 1881 i Kolbäck, Vm, d 10 sept 1950 i Österåker, Sth. Föräldrar: soldaten Carl Eric Krantz o Eva Vilhelmina Norström. Anst vid Sthlm-Väs-terås-Bergslagens järnväg 97, metallarbetare i Eskilstuna 00—14, led av styr för Eskilstuna Folkets park 09, för Folkets parkers centralorganisation (FPC) 12, c...

Palm, C Torsten I, Bildkonstnär (1885 – 1934)

Palm, Carl Torsten Ivar, f 8 sept 1885 i Östra Ryd, Sth (enl fb för Vaxholm), d 13 april 1934 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: fängelsedirektören, major Carl Ludvig P o Doris Laura Franke. Studier vid Caleb Althins målarskola i Sthlm 04 — 05, vid FrKA ht 05 —ht 09. Konstnär.

G 24 mars 1932 i Sthlm, Osc, m gymna-stikdir Gunborg (Gunne) Ca...

Palm, Gustaf Wilhelm, Landskapsmålare, Teckningslärare (1810 – 1890)

Palm, Gustaf Wilhelm, f 14 mars 1810 i N Åsum, Krist, d 20 sept 1890 i Sthlm, Klara. Föräldrar: underofficeren Adolf Wilhelm P (Sv biogr lex) o Christina Ulrika Bergström. Elev vid FrKA 28–37, bosatt i Rom juli 41–dec 51, tillfällig lär vid FrKA:s elementarteckn:skola 17 dec 59, ord lär där 7 mars 60–dec 78, v prof i teckn vid FrKA 2...

Palm, N Erik, Läkare (ögonläkare) (1912 – 1987)

Palm, Nils Erik, f 18 jan 1912 i Lund (enl fb för Helsingborgs stadsförs), d 14 juli 1987 där, Allhelgona. Föräldrar: rektorn Svante Julius P o Anna Ingeborg Wingren. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 30, inskr vid LU 10 okt 30, MK 1 sept 33, ML där 30 maj 38, amanuens vid Lunds lasaretts ögonklinik 43—44, underläk där 1 jan 45, disp ...

Palm, släkt

Palm, släkt, härstammande från smeden i Skövde Jöns Torkelsson (d 1713). Släktnamnet antogs av hans son rådmannen i Skövde och riksdagsmannen i borgarståndet Sven P (1703 — 61). Hans yngste son grosshandlaren i Sthlm Jacob P (1748 -1821) är stamfar för nu levande medlemmar av släkten. Jacob P:s son grosshandlaren Sven Ulrik P (1787-1861) blev farfar till Carl Herman P (1863 — 1942). Han stud...

Palm, Thure W, Entomolog, Skogsman (1894 – 1987)

Palm, Thure Wilhelm, f 30 jan 1894 i Sövde, Malm, d 2 maj 1987 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: godsförvaltaren Oscar P o Agnes Marie Louise Hederström. Studentex i Ystad 12, ex från Skogshögskolan 22 mars 18, extra jägmästare i Domänverket 3 april 18, extra skogsingenjör i Nysätra norra skogsvårdsområde 18, assisten...

Palma, Jonas, Präst, Teolog (1580omkr – 1642)
Palma, Jonas, f omkr 1580 trol i Göteryd, Kron, d 16 maj 1642 i Torstuna, Vm (Uppsala hm; testamentspengar efter honom 19 juni 1642 där). Fader: kh i Göteryd Ger-mundus Jonas. Skolgång i Danmark, trol i Lund, studerade tolv år vid univ i Uppsala, Tyskland (inskr i Greifsvvald 1 sept 08), Belgien, Österrike, Böhmen o Schweiz, mag, möjl i Greifswald, där han ännu var 09, hovpredikant hos Karl IX...
Palmær, Henrik B, Författare, Skriftställare, Boktryckare (1801 – 1854)

1 Palmaer, Henrik Bernhard, f 25 aug

1801 i Frinnaryd, Jönk, d 7 juli 1854 i Linköping. Föräldrar: kontraktsprosten Isac Magnus P o Catharina (Karin) Maria Kin-berg. Elev vid Linköpings trivialskola o gymn 09-19, inskr vid UU 5 okt 19, FK 18 juni 28, disp pro gradu 11 juni 30, mag 16 juni 30, allt vid UU, tf adjunkt i kemi o farmaci vid Kl 5 nov 32 —6 ju...

Palmær, K Wilhelm, Elektrokemist (1868 – 1942)

2 Palmaer, Knut Wilhelm, f 26 aug 1868 i Undenäs, Skar, d 29 juni 1942 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: bruksförvaltaren Bror Knut Fredrik P o Angelina Amalia Nyberg. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 maj 85, inskr vid StH 9 okt 85-ht 86, vid UU 12 april 86, FK 14 dec 87, amanuens på analytiska avd av kemiska in- stit 1 juli 89 -1 juli 91 o 1 juli 93 - 1 jan 98, FL 29 april 93, disp...

Palmberg, Johannes Olai, Läkare, Präst, Botanist (1640-talets början – 1691)

Palmberg, Johannes Olai (tidigare Robeli-us), f i början av 1640-talet trol i Råby, Söd, d 1691 i Turinge, Sth. Föräldrar: kh Olaus Bononis o möjl Elisabet Nilsdtr Grönberg. Betyg från Strängnäs gymn 8 okt 62, inskr vid Abo akad 63 — 68, läk o lär i Strängnäs 69, lektor i fysik o medicin 11 juli 72, rektor 78 —79 o 84 — 85, allt vid gymn i Strängnäs, prästv 17 febr 76, kh i Turinge från 22 d...

Palmblad, Vilhelm Fredrik, Författare, Språkforskare, Förläggare (1788 – 1852)

Palmblad, Vilhelm Fredrik, f 16 dec 1788 i Skönberga, Ög, d 2 sept 1852 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden Carl Fredrik P o Eva Catharina Fahlstedt. Inskr vid UU 4 mars 06, boktryckare o förläggare i Uppsala 10 — 36 (deläg i firma Stenhammar o Palmblad 10-15, Zeipel o Palmblad 15-19, Palmblad & C:o 19-34, Palmblad, Sebell & C:o 34 — 36), disp pro gradu vid UU 13 juni 15, mag 15 juni 1...

Palmcrantz, C Helge J, Uppfinnare, Maskiningenjör (1842 – 1880)

1 Palmcrantz, Carl Helge Julius, f 7 juli 1842 i Hammerdal, Jämtl, d 22 nov 1880 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kaptenen Pehr Gustaf P o Lovisa Ulrika Nordenmark. Elev vid Östersunds elementarlärov 58, vid mek verkstad i Sthlm 60, ord elev vid Teknolog inst 3 sept 61, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggmkonst där 7 juni 64, ingenj&oum...

Palmcrantz, Gösta, Författare (1888 – 1978)

2 Palmcrantz, Gösta, brorson till P 1, f 19 april 1888 i Umeå, d 25 maj 1978 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: postmästaren Per Ei-gil Folke P o Hilma Maria Borg. Elev vid hal i Malmö, utbildn till sjukgymnast i Boston, Mass, USA, o Hagen, Westfalen, Tyskland, 07 — 08, sjukgymnast o innehavare av praktik i Iserlohn, Westfalen, 08—10, i bla Metz i Lothringen, Wildbad i Wiirttemberg

0 Cann...

Palmcron, Andreas, Läkare (1609 – 1658)

Palmcron, Andreas, före adl Schomerus o Sparman, f 1609 i Sparrsätra, Upps, d 30 nov 1658 i Sthlm. Föräldrar: kh Nicolaus Olai o Susanna Andersdtr. Inskr vid UU 12 febr 25, disp där 29, inskr vid univ i Leiden 33, med dr där 37, stadsläk i Sthlm 26 maj 38, drottning Kristinas livmedicus 25 febr 41, adl 5 mars 47, deltog i riksdagarna 47 — 54, Karl X G...

Palme, J Henrik, Finansman, Kommunalpolitiker (1841 – 1932)

1 Palme, Johan Henrik, f 16 sept 1841 i Kalmar, d 9 maj 1932 i Merano, Italien (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: landssekreteraren o lagmannen Christian Adolph P o Sophie Louise Nordenankar. Inskr vid LU 15 dec 56, vid UU 11 febr 59, kameral-ex där 60, notarie i borgarståndet vid riksdagarna 62 — 63 (från 14 mars 63) o 65 — 66, i bevilln:utsk ...

Palme, S Olof J, Statsminister, Partiledare, Kommunikationsminister, Utbildningsminister, Riksdagspolitiker (1927 – 1986)

5 Palme, Sven Olof Joachim, sonson till P 2, f 30 jan 1927 i Sthlm, Svea art, d 28 febr 1986 där, Ad Fredr (kbf i Nik). Föräldrar: försäkringsdirektören Gunnar P o Elisabeth Sophie v Knieriem. Studentex vid Sigtunastiftelsens humanistiska lärov 13 maj 44, inskr vid StH 15 sept 44, Bachelor of Arts vid Kenyon College, Ohio, USA, 48, fänrik i ka...

Palme, släkt

Palme, släkt, härstammande från skepparen och handelsmannen i Ystad Palme Lyder (d 1630), vilken senast 1607 inflyttade till nämnda stad från en ort inom lågtyska språkområdet, sannolikt Holland. Hans söner antog namnet P, bland dem Jacob P (ca 1629–79), handelsman i Ystad och föreståndare för stadens l...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se