323 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Odeberg, Hugo, Präst, Teolog (1898 – 1973)

Odeberg, Hugo, före dec 1925 Olson, f 7 maj 1898 i Åmåls landsförs, Älvsb, d 22 dec 1973 i Lund, S:t Peters kloster. Föräldrar: lantbrukaren Johan Olsson (LUM 1939) o Ottiliana Josefina Olsdtr. Inskr vid Fjellstedtska skolan i Uppsala ht 14, studentex där 26 maj 17, inskr vid UU 11 sept 17, FK där 15 sept 19, anställd vid Dagens tidn i Sthl...

Odel, Anders, Författare, Politisk skriftställare (1718 – 1773)

Odel, Anders, före 1746/47 Odhelius, f eller dp 1 juni 1718 i Skövde landsförs, d 16 sept 1773 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kh Andreas Odhelius (s 56) o Maria Billmark. Inskr vid Skara skola hösten 28, vid UU 8 aug 38, informator i Sthlm 39–40, volontär vid fortifikationen 8 juni 47, studerade appretur o mönsterritn i Paris o Berlin maj 48...

Odelberg, A Theodor, Lantbrukare, Landshövding, Talman, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1847 – 1938)

5 Odelberg, Albrecht Theodor, son till O 2, f 21 dec 1847 i Brännkyrka, Sth, d 15 febr 1938 i Sthlm, Enskede. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 69, inskr vid UU 16 sept 69, jur fil ex där 30 maj 71, extra elev vid Ultuna lantbruksinstit 71, kammarjunkare 72, bedrev lantbruksstudier i Frankrike, Tyskland o Österrike 72–73, förvaltare på Enskede...

Odelberg, Axel, Lantbrukare, Riksdagsman (1805 – 1884)

2 Odelberg, Axel, sonson till O 1, f 25 nov 1805 i Sthlm (enl fdb för Brännkyrka, Sth), d 14 jan 1884 där, Jak o Joh. Föräldrar: kamreraren Axel O o Brita Sofia Grahn. Elev vid Sthlms gymn, inskr vid UU 17 juni 22, jur fil kand där 8 dec 24, eo kanslist i handels- o finansexp 24 jan 25, hovrättsex vid UU 29 maj 26, eo kanslist i justitierevisionen ...

Odelberg, Axel S W, Ingenjör, Industriman (1873 – 1950)

6 Odelberg, Axel Samuel Wilhelm, son till O 4, f 16 april 1873 i Värmdö, Sth, d 25 nov 1950 i Djursholm. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 91, studier vid kem instit, Bonns univ o stengodsfirman Franz Anth Mehlem, Bonn, febr–aug 92, inskr vid KTH 14 sept 92, avgångsex från avd för kem teknologi där 10 juni 95, ingenjör vid Gustafs...

Odelberg, C Gustaf (Gösta), Industriidkare, Ingenjör (1855 – 1925)

1 Odelberg, Carl Gustaf (Gösta), f 13 nov 1855 i Västerås, d 6 okt 1925 i Djursholm. Föräldrar: prosten Carl Olof O o Julia Euphrosyne Rathsman. Studentex vid h elementarlärov i Västerås 13 juni 73, extra elev vid Teknolog inst 29 sept 73, ord elev 15 sept 74, avgångsex från bergsskolans avd för metallurgi o hyttkonst där 3...

Odelberg, C Herman, Konsthistoriker, Ämbetsman (1840 – 1878)

3 Odelberg, Christian Herman, son till O 2, f 2 juli 1840 i Brännkyrka, Sth, d 10 mars 1878 i Sthlm, Klara. Studentex vid UU vt 58, inskr 25 maj 58, jur fil ex där 31 maj 61, eo kanslist i finansdep 61, hovrättsex vid UU 19 maj 63, eo kanslist i justitierevisionsexp, auskultant i Svea hovrätt 2 juni 63, eo notarie där 1 juli 63, v häradsh 1 okt 66, eo f...

Odelberg, Ernst E W, Industriman (1861 – 1939)

2 Odelberg, Ernst Erik Wilhelm, bror till O 1, f 20 jan 1861 i Västerås, d 9 febr 1939 i Djursholm. Elev vid Västerås h elementarlärov 71–75, elev o bokhållare vid Forssjö bruk, Söd, 75–80, vid Larsbo bruk, Kopp, 80–82, praktik vid Ludvigsbergs mek verkstad i Sthlm 82–83, vid Södra varvet där 83, smidesm&au...

Odelberg, Herman, Industriidkare, Bergmästare (1731 – 1783)

1 Odelberg, Herman, före 1758 Olsson, f 27 dec 1731 i Västervik, d löjan (bouppt), begr 19 jan 1783 i Sthlm, Riddarh. Föräldrar: brukspatronen Johan Olofsson o Margareta Krämer. Inskr vid LU 21 aug 47, auskultant i bergskoll 22 okt 48, tf disponent för Ädelfors gruvverk, Jönk, 26 aug 51, ämnessven i VA april 56, geschworner i Södermanlan...

Odelberg, O Wilhelm, Lantbrukare, Industriledare, Riksdagspolitiker (1844 – 1924)

4 Odelberg, Oscar Wilhelm, son till O 2, f 25 maj 1844 i Brännkyrka, Sth, d 10 april 1924 i Sthlm (enl db för Gustavsberg, Sth). Studentex vid UU 23 jan 63, inskr där 26 jan 63, furir i Södermanlands reg 19 febr 63, officersex 25 febr 64, underlöjtn i reg 14 juni 64, språk- o lantbruksstudier, bl a i Skottland, Frankrike o Tyskland 65–66, dispone...

Odelberg, släkt

Odelberg, släkt, härstammande från rusthållaren Johan Olsson (d 1702, 94 år gammal) i Hamra, Dingtuna, Vm, som felaktigt (se renov domb) uppgetts (Leijonhufvud) vara son till en ryttare Olof Mårtensson i Hamra. – Johan Olsson var nämndeman åtminstone från 1682 till sin död. Hans sonson rusthållaren och kyrkvärden Olof Mårtensson (1712–59) i Hamra, vars verksamhet som nämndeman (Lei...

Odelberg, släkt

Odelberg, släkt, härstammande från handelsmannen Olof Andersson (d 1721, 51 år gammal) i Västervik. Hans son handelsmannen där Johan Olofsson (1708–58) anlade 1740–41 Mörtfors kopparverk i Hjorted, Kalm, började 1741 bryta kopparmalm vid Solstad i Misterhult, Kalm (Inrikes civilexpis reg 1751), och ägde 1745–57 (Hammarskjöld, s 227 f) tillsammans med bergmästaren, sedermera riksrådet Erik St...

Odelstierna, Erik G:son, Metallurg, Bergsingenjör (1853 – 1933)

2 Odelstierna, Erik Gustafsson, f 5 sept 1853 i Vånga, Ög, d 5 febr 1933 i Uppsala, Domk. Föräldrar: godsägaren Gustaf Odelstjerna o Hilda Josefina Hofstam. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping 1 sept 70–29 maj 73, ord elev vid Teknolog inst, Sthlm, 13 sept 73, avgångsex (bergsingenjörsex) där 30 okt 76, elev vid Bångb...

Odelstierna, släkt

Odelstierna (Odhelstierna, Odelstjerna), släkt, härstammande från professor Ericus Odhelius' (s 54) son assessor Erich Odhelius, som 1698 adlades med namnet O men skrev sig Odhelstierna (O 1). Hans son notarien i Bergskollegium Erik Odhelstierna (1696–1730...

Odén, N F Svante, Meteorolog, Markforskare (1924 – 1986)

2 Oden, Nils Frederick Svante, son till O 1, f 29 april 1924 i Sthlm, Osc, d 31 juli 1986 (kbf i Uppsala, Gottsunda). Studentex vid h a l för gossar å Södermalm i Sthlm 28 april 43, inskr vid Lantbrukshögsk 1 nov 47, amanuens vid instit för marklära där 1 febr 49, tf förste assistent 1 aug 53–31 aug 57, agronomex 11 juni 54, agron lic 1...

Odén, släkt

Odén, släkt härstammande från nämndemannen Sven Hansson (175691) i Odenstomta, Kuddby, Ög, vars son bonden Hans Svensson (17841861) i Össby, Mogata, Ög, senast 1811 tog namnet Odén efter sin födelseby. Hans O:s son köpmannen i Valdemarsvik Anders Gustaf O (181563) var far till Klas Gustav O (18461910), som 1875 blev...

Odén, Sven L A, Kemist, Lexikograf (1887 – 1934)

1 Odén, Sven Ludvig Alexander, f 6 april 1887 i Norrköping, Olai, d 16 jan 1934 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: ryttmästaren Nils Ludvig O o Emelie Sophia Beckman. Studentex vid Norrköpings h a l 31 maj 06, inskr vid UU 18 sept 06, FM 16 sept 09, FL 12 april 11, disp 19 april 13, doc i kemi 11 juni 13, FD 30 maj 14, amanuens vid instit för allmän o anal...

Odencrants, släkt

Odencrants, (Odencrantz), släkt, härstammande från biskopen i Linköping Andreas Olai Rhyzelius (1677–1761), som var född i Od, Älvsb, och systerdotterson till professor Ericus Odhelius (se nedan). Rhyzelius' barn med en dotter till professorn och domprosten

Odencrants, Thor Hartvig, Ämbetsman, Frikyrkoman (1817 – 1886)

Odencrants, Thor Hartvig, f 26 febr 1817 i Ljungarum, Jönk, d 2 febr 1886 där. Föräldrar: hovrättsrådet Thor August O o frih Augusta Carolina Lovisa Johanna Fleetwood. Elev vid Jönköpings trivialskola, inskr vid UU 30 jan 35, studentex 4 juni 35, ex till rättegångsverken 29 maj 38, eo kanslist i nedre justitierevisionen 23 juni 38,...

Odenius, M Victor, Anatom, Patolog (1828 – 1913)

Odenius, Maximilian Victor, f 16 mars 1828 i Gbg, Domk, d 28 dec 1913 i Lund. Föräldrar: handl Magnus Gabriel O o Wilhelmina Johanna Jungqvist. Elev vid Gbgs gymn 41–45, inskr vid LU 21 febr 46, disp pro exercitio 6 juni 46, FK 31 maj 53, disp pro gradu 10 juni 53, FD 23 juni 53, eo amanuens vid anatomiska instit 4 okt 56, MK 19 sept 57, ML 1 nov 59, allt vid LU, underlä...

Odhelius, Johan Lorentz, Läkare (1737 – 1816)

3 Odhelius, Johan Lorentz, brorson till O 1, f 3 mars 1737 i Strängnäs, d 23 aug 1816 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden o rådmannen Samuel O o Maria Elisabeth Helin. Elev vid gymn i Strängnäs 46–48, inskr vid UU 6 april 53, disp under Carl (v) Linné 23 dec 54, ML där 21 dec 57, läk i Maria förs i Sthlm 18...

Odhelius, släkt

Odhelius (Odelius), släkt. Kontraktsprosten Haqvinus Laurentii (1585–1657) i Od, Älvsb, efterträddes som kh där av sin son Stephanus Odelius (1623–62), som i sin tur efterträddes av sin bror sedermera kontraktsprosten Jacobus O (1627–81), vilken var riksdagsman 1668.

Bröder till Stephanus Odelius och Jacobus O var lektorn i Skara magister Laurentius O (1622...

Odhelius, Thore (Thord), Präst, Herrnhutare (1705 – 1777)

1 Odhelius, Thore (Thord), f 1705 i Skara, d 30 juni 1777 i Flo, Skar. Föräldrar: prosten Laurentius O o Anna (Annika) Victorin. Inskr vid UU 23 sept 23, prästv i Sthlm till huspredikant hos presidenten frih O R Strömfelt 34, kollega vid Sthlms storskola nov 36 (tilltr 2 maj 37), konrektor där 3 april 40, ord predikant vid Änkehuset i S...

Odhelstierna, Erich, Bergmästare, Bergsvetenskapsman (1661 – 1704)

1 Odhelstierna, Erich, före adl Odhelius, f 26 jan 1661 i Uppsala (epitafium i Västerås domk, Ekström, s 188), dp där, Domk, 29 jan, d 12 okt 1704 i Sthlm (epitafium o v Schantz' geneal:er, RHA; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: TD, prof Ericus Odhelius o Margareta Laurelia. Inskr vid UU 8 dec 76, disp pro exercitio där 21...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se