643 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Nachmanson, August, Industriidkare, Lantbrukslärare, Finansman, Godsägare (1878 – 1946)

3 Nachmanson, August, bror till N 1 o N 2, f 17 april 1878 i Sthlm, Mosaiska, d 3 nov 1946 där, Osc. Elev vid Sthlms norra latinlärov o Östermalms allm lärov 87–95, vid Marieborgs folkhögskola, Östra Eneby, Ög, 95–96, vid Klagstorps lantbruksskola, Norra Kyrketorp, Skar, 96–98, vid U...

Nachmanson, Ernst, Klassisk filolog, Medicinhistoriker (1877 – 1943)

2 Nachmanson, Ernst, bror till N 1 o N 3, f 3 febr 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 4 dec 1943 där, Osc. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 17 maj 94, inskr vid UU 6 sept 94, FK 27 maj 98, studier i Berlin for U v Wilamowitz-Moellendorff mars–dec 01, i München för H Diels o K ...

Nachmanson, Joseph, Företagsledare, Bankman (1876 – 1927)

1 Nachmanson, Joseph, f 12 jan 1876 i Sthlm, Mosaiska, d 13 juni 1927 i Saltsjöbaden (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: grosshandlaren Herrman N o Rosa Davidson. Grosshandlare i manufakturbranschen 01–10, led av styr för Tidn:ab Sverige 02–04, av styr för Sthlms köpmannafören 05–10, fullm i Sthlms handelskammare 06–11, led ...

Nachmanson, släkt

Nachmanson, släkt, härstammande från diversehandlanden Hirsch Nachman i Sthlm (enl hfl f 1764 eller 1765 i Prekutten, Kurland, d 1825), som enligt sin gravsten var son till Menahem från Schöden.

Hirsch Nachman kom till Sverige 1786, hade olika anställningar i Sthlm och fick 1817 skyddsbrev på handel i öppen bod där. En av hans söner, handlaren i Sthlm Michael Hirsch N...

Nackreii, von, Olof, Landshövding, Jurist, Riksdagsman (1728 – 1783)

von Nackreii, Olof, f 7 dec 1728 i Filipstad, d 21 juni 1783 i Uppsala. Föräldrar: brukspatronen Lars v N o Catharina Engman. Inskr vid UU 12 mars 44, auskultant vid Svea hovrätt 5 maj 46, i Göta hovrätt juni 52, v häradsh i Östersysslets hd, Värml, 1 dec 52, beständig v häradsh där 30 mars 54, ord 22 sept 56, deltog i riksdagarna 55/56&...

Næzén, Daniel E, Läkare (1752 – 1808)

Næzén, Daniel Erik, f 27 febr 1752 i Skövde, d 1 dec 1808 i Umeå. Föräldrar: komministern Anders Erici Næzenius o Anna Margareta Leenberg. Elev vid Skara gymn 66, inskr vid UU 4 okt 70, studier vid MA febr 73, med fil ex 3 dec 77, disp 21 dec 79, MK 24 april 82, ML 5 juni 82, allt vid UU, led av Collegium medicum 4 juni 82, fattigläk i Sthlm 10 ju...

Nanneson, P Ludvig, Lantbruksekonom (1881 – 1963)

Nanneson, Per Ludvig, f 16 april 1881 i Harplinge, Hall, d 1 mars 1963 i Söndrum, Hall. Föräldrar: lantbrukaren Nanne Andersson o Beata Charlotta Bengtsson. Genomgick kurser på Hallands folkhögskola o lantmannaskola på Katrineberg, Vessigebro, 99–01, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 01, assistent vid kem laboratoriet där 02

Nannfeldt, Johan (John) Axel F, Botanist (1904 – 1985)

Nannfeldt, Johan (John) Axel Frithiof, f 18 jan 1904 i Trelleborg, d 4 nov 1985 i Uppsala, Domk. Föräldrar: tullförvaltaren Johan Frithiof N o Hedvig Antonia Elisabeth Andersson. Studentex vid Linköpings ha1 25 maj 21, inskr vid UU 13 sept 21, amanuens vid botan trädgården där 1 juni 23–30 juni 26, FK där 14 sept 25, sekr i Sv växtgeografiska sällsk 28–31, FL vid UU 15 sept 31, ordf i Naturv...

Nasenius, B Janne (Jan) V, Socialpolitiker, Socionom (1923 – 1984)

Nasenius, Bror Janne (Jan) Valentin, f 8 sept 1923 1 Malma, Vm, d 5 sept 1984 i Tyresö, Sth. Föräldrar: järnvägsarbetaren Erik Gottfrid Emanuel Carlsson o Ebba Elisabet Nasenius. Skogsarbetare vid Kohlswa jernverks ab, Vm, slaktarlärling 37–39, handelsbiträde hos Konsumfören i Köping jan 39

Nasiell, Magnus L V, Cytolog (1929 – 1985)

Nasiell, Magnus Lennart Vilhelmsson, f 5 sept 1929 i Sthlm, Ad Fredr, d 1 mars 1985 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läkaren Vilhelm N o Fanny Margareta Eisner. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm 2 juni 49, inskr vid Kl 4 sept 51, MK där 31 maj 54, eo amanuens vid patolog instit v,id Sabbatsbergs sjukh 1 juli 54–8 sept 56, förste amanuens där 9 sept 56–31 mars 57, förste assistent där 1 april 57...

Nathhorst, Carl-Bertel R, Företagsledare, Maskiningenjör (1907 – 1985)

4 Nathhorst, Carl-Bertel Richard, f 30 mars 1907 i Stora Kopparberg, Kopp, d 2 nov 1985 i London (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: kaptenen Karl Bertel Olivenbaum N o journalisten Maria (Mary) Tesch. Elev vid Palmgrenska skolan i Sthlm ht 19, studentex där vt 26, ord elev vid KTH 27 aug 26, avgångsex från fackavd för maskinbyggn o mek teknologi där...

Nathhorst, Johan T, Agronom, Ämbetsman (1794 – 1862)

1 Nathhorst, Johan Theophil, f 19 mars 1794 i Flisby, Jönk, d 2 sept 1862 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: regementsläkaren assessor Johan Theophilus N o Hedvig Meurling. Inskr vid UU 8 mars 11, kansliex där 8 dec 12, eo kanslist i RA 13, kopist där 20 okt 15–10 dec 16, brukare av godset Näs, Adelöv, Jönk, 19–39, chef för statliga me...

Nathhorst (Nathorst), släkt

Nathhorst (Nathorst), släkt, inkommen till Sverige med stadsfältskären i Sthlm Johan Theophilus N (1723-93). Hans bror läkaren Gottlieb (eller Theophilus) Erdman N (1734–1804) kallas i UUM "Berolstadius Silesius", vilket tyder på härstamning från Bernstadt (Bierutów) i Schlesien. En förmodad härstamning från England kan inte styrkas.

Johan Theophilus var fa...

Nathorst, Alfred G, Geolog, Botanist, Polarforskare (1850 – 1921)

3 Nathorst, Alfred Gabriel, son till N 2 i hans 1:a g, f 7 nov 1850 i Bergshammar, Söd, d 20 jan 1921 i Sthlm, Ad Fredr. Inskr vid LU 15 sept 68, vid UU 16 nov 71, FK där 26 maj 73, bitr geolog vid Sveriges geolog undersökn (SGU) 31 maj 73, disp vid LU 26 maj 74, FD där 3 juni 74, doc i geologi där 3 dec 74–2 april 79 (tjänstl från ht 76...

Nathorst (Nathhorst), Hjalmar O, Agronom, Lantbrukslärare (1821 – 1899)

2 Nathorst (Nathhorst), Hjalmar Otto, son till N 1, f 10 sept 1821 i Adelöv, Jönk, d 7 mars 1899 i Lund. Genomgick Degebergs lantbruksinst, Rackeby, Skar, 11 juni 41–16 mars 42, studerade bl a ängsvattningskonsten i Tyskland o Schweiz 42, underlär vid lantbruksskolan på Väderbrunn, Bergshammar, Söd, 1 juli 42, förest där 48–mars 55,...

Nathorst-Böös, släkt

Nathorst-Böös, släkt. På fädernet härstammar släkten från mjölnaren i Bösmöllan, Håstad, Malm, Måns Nilsson (d 1752, 65 år). En av hans söner, mjölnaren Måns Månsson (1724–89), tog namnet Böös efter kvarnen och blev farfars far till stadskomministern i Lund, eo hovpredika...

Natt och Dag, J Otto, Arméofficer (1794 – 1865)

12 Natt och Dag, Jacob Otto, f 14 febr 1794 (Svea livg), d 4 dec 1865 i Cincinnati, USA. Föräldrar: löjtn Jean Georg N o Margareta Maria Didron. Sergeant vid Bohusläns reg 08, kadett vid Karlberg 25 maj 09-20 mars 12, fänrik vid Svea livg 24 mars 12, löjtn vid Jämtlands reg 30 maj 15, avsked 7 nov 15, emigrerade till USA 16, konstnär o museidirektö...

Natt och Dag, släkt

Natt och Dag, från 1700-talet släktnamn för Sveriges äldsta ännu fortlevande släkt med rent sv ursprung. 1500-talsgenealogen Rasmus Ludvigsson rubricerade denna släkt "Dag och natt" efter dess vapen, en delad sköld med det övre fältet gyllene och det nedre blått. I en uppräkning av släkterna på riddarhuset 1632 kallas den "slächten som föhra Natt och Dagh", och från 1600-talets senare hälft ...

Natt och Dag, Åke S K, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1969)

13 Natt och Dag, Åke Svante Knutsson, f 6 febr 1899 i Uddevalla, d 13 nov 1969 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: bryggeridisponenten Knut Elof N o Sara Maria Bergius. Studentex vid Uddevalla kommunala gymn 5 juni 17, inskr vid UU 7 sept 17, JK där 10 april 22, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 22 april 22–6 mars 23 o 21 mars

Nauckhoff, Hindric Johan, Sjöofficer (1744 – 1818)

1 Nauckhoff, Hindric Johan, fl 3 okt 1744 i Kila, Söd, d 18 febr 1818 i Sthlm, Klara. Föräldrar: majoren Johan Henrik N o Margareta Christina Hederhielm. Volontär vid Upplands reg 61, underofficer där 14 dec 61, konstapel vid volontärreg i Karlskrona 30 maj 63, arklimästare vid sjöartilleriet 4 aug 64, konstapel där 18 dec 67, sjöofficersex i...

Nauckhoff, Johan (John) G, Arméofficer (1867 – 1953)

2 Nauckhoff, Johan (John) Gustaf, f 3 nov 1867 i Enköpings-Näs, Upps, d 15 nov 1953 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: bibliotekarien kapten Carl Fredrik Alfred N o Sofia Wilhelmina Loven. Volontär vid Andra livg 4 febr 85, mogenhetsex vid hal i Uppsala 20 maj 85, sergeant 12 juni 86, elev vid krigsskolan på Karlberg 19 juni 86–4 okt 87, underlöjtn vid And...

Nauckhoff, släkt

Nauckhoff, släkt, enligt uppgift (Marks v Würtenberg) härstammande från Hans N (1620–77), som skall ha varit ryttmästare vid estländska adelsfanan. Dess rullor är ej bevarade för hans tid, varför han ej kunnat återfinnas i samtida handlingar. RR meddelar emellertid 1682 att Reinholdt N (se nedan) 1681 efterträdde sin far som kaptenlöjtnant vid estländska adelsfanan, varför uppgiften, ...

Nauclér (Nauclerus), släkt

Nauclér (Nauclerus), släkt, härstammande från Simon Olai Nauclerus (d 1638), vars tillnamn tidigast kan beläggas 1607 då han inskrevs vid universitetet i Wittenberg. Namnet är härlett från det grekiska ordet för "skeppare". Simon har identifierats (Callmer) med den "Simon Olai Stokholmensis" som 1605 inskrevs vid UU. Hans sthlmsanknytning styrkes av att han 1622 köpte hälften av en ' ...

Naumann, Christian, Jurist, Akademisk lärare (1810 – 1888)

1 Naumann, Christian, f 1 juli 1810 i Malmö, S:t Petri, d 30 aug 1888 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: Snickaråldermannen Johannes N o Cecilia Florman. Inskr vid LU 9 okt 26, filol kand 20 juni 31, FK 30 maj 32, disp 16 juni 32, mag 23 juni 32, allt vid LU, kanslist i bondeståndet vid riksdagen 34/35, eo kanslist i ecklesiastikdep 21 nov 34, jur utr kand vid LU 3 aug ...

Naumann, Einar C L, Botanist, Limnolog (1891 – 1934)

3 Naumann, Einar Christian Leonard, kusinson till N 2, f 13 aug 1891 i Hörby, Malm, d 22 sept 1934 i Aneboda, Kron. Föräldrar: förste provinsialläkare Johan Leonard N o Clara Sofia Göthilda Berling. Elev vid Jönköpings h a l ht 00, vid Lunds h a l ht 06, studentex där 1 juni 09, inskr vid LU 3 sept 09, eo amanuens vid zool instit där 6 o...

Naumann, Gustaf, Medicinhistoriker, Läkare (kirurg) (1846 – 1925)

2 Naumann, Gustaf, son till N 1, f 8 mars 1846 i Lund, d 27 febr 1925 i Sthlm, Maria. Elev vid Katedralskolan i Lund, vid Nya elementarskolan i Sthlm, avgångsex där maj 67, inskr vid UU 12 juli 67, med fil ex där 14 sept 69, stipendiat i fältläkarkåren 31 mars 73, MK vid UU 28 maj 73, uppbördsläk bl a på flottans fartyg af Chapman somr...

Naumann, Johann Gottlieb (A), Kapellmästare, Tonsättare (1741 – 1801)

Naumann, Johann Gottlieb (Amadeus), f 17 april 1741 i Blasewitz vid Dresden, Sachsen, d 23 okt 1801 i Dresden, Elias. Föräldrar: torparen o musikern Johann Georg N o Anna Rosina Ebert. Skolgång i Blasewitz o Dresden, studier för G Tartini i Padua 58–59, vistades i Neapel 61, i Rom o Bologna 62, debuterade som operakompositör i Venedig 63, kyrkokompositör ...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se