645 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Cabiljau, Abraham, Borgmästare, Kompanidirektör (1571 – 1645)

Cabiljau, Abraham, f. 1571 i Leiden, d. 1645 i Stockholm (begraven 29 apr.). Föräldrar: köpmannen Johannes Cabiljau från Gent och Anna van der Bruggen. Köpman i Amsterdam; inkom till Sverige 1607; direktör i persianska handelskompaniet 1607 och över myntverket i det nyanlagda Göteborg 1609; borgmästare därstädes 1609—12; generalkommissarie vid överste Mönnichhofens regemente 1612 och i ...

Cahman, släkt

Cahman, släkt, som gjort sig särskilt förtjänt om orgelbyggarkonsten i Sverige. Den äldste orgelbyggaren med detta namn var en Henrik C, som på 1630-talet bodde i Danmark, där han 1631 förfärdigade en god orgel för Kristianstad. Dennes son Hans Henriksson C. (f. omkr. 1640, f 1699) användes från 1670-talet fö...

Cainberg, Erik, Skulptör (1771 – 1816)

Cainberg, Erik, f. 4 sept. 1771 på Kaino i Nedervetils socken i Österbotten, d. 31 mars 1816 i Åbo. Föräldrar: bondemågen Erik Mattsson och Anna Eriksdotter. Elev vid K. konstakademien 1793—97; erhöll akademiens andra medalj 24 jan. 1795, dess första medalj 26 jan. 1796, dess första medalj för egna kompositioner i modellering 24 jan. 1797 samt dess guldjeton 24 jan. 1798; stipendiat i R...

Cajanus, Johan, Filosof, Poet (1655 – 1681)

Johan Cajanus, f. 27 dec. 1655 i Paldamo i Finland, d. 27 juni 1681. Föräldrar: prosten Johan Cajanus och Anna Mathesius. Erhöll den första undervisningen i hemmet; elev vid skolan i Kajaneborg 1664, vid skolan i Uleåborg 1665 och vid skolan i Nykarleby 1667; sändes i maj 1670 till Uppsala; student därstädes 23 juni 1671; disp. 2 och 8 dec. 1679 (De mundi amma, p. I, II; pres. M. Steuch...

Cajanus, släkt

Cajanus, släkt, som på grund av en oriktigt tolkad familjetradition vanligen ansetts härstamma från den adliga ätten Gyllenhierta men som i själva verket utgör en förgrening av frälsesläkten Hierta i Kyrkslätts socken i Nyland, där dess äldste kände stamfader Lars Persson namnes vid 1500-talets mitt. Dennes sonsons son A...

Callerholm, släkt

Callerholm, släkt, härstammande från borgaren Nils Jonsson i Norrköping, far till kyrkoherden i Åtvid Jonas Callerholm (f. 1698, d. 1757). Dennes son borgmästaren i Kristianstad, lagmannen Nils Jonas C. (f. 1738, d. 1795) var fader till översten Jonas Gustaf (f. 1772, d. 1831), som 12 okt. 1819 adlades af Callerholm. Med dennes sonson, häradshövdingen

Callerholm, af, G N Theodor, Domare, Riksdagspolitiker (1852 – 1912)

Gustaf Nils Theodor af Callerholm, f. 11 juli 1852 i Hedemora, d. 4 febr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: v. häradshövdingen Gustav Teodor Callerholm och Johanna Dorotea Callerholm. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1871; student i Uppsala ht. 1871; jur. fil. kand. 29 maj 1872; jur. utr. kand. 29 jan. 1,...

Callmander, C Reinhold C, Teckningslärare, Konsthögskolegrundare, Dekorationsmålare (1840 – 1922)

1. Carl Reinhold Constantin Callmander, f. 25 dec. 1840 i Örebro, d. 1 nov. 1922 i Bollebygds församling. Föräldrar: kollegan i Örebro, sedermera kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka församling Karl Jakob Callmander och Sofia Amalia Matilda Schmidt. Elev vid Karolinska läroverket i Örebro från ht. 1849 och vid tekniska elementarskolan dä...

Callmander, G Ivar, Arkitekt, Företagsledare (1880 – 1951)

2. Gösta Ivar Callmander, den föregåendes son, f. 19 juli 1880 i Göteborg. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1899; praktiserade på arkitekten Eugen Thorburns ritkontor i Göteborg ett år; elev vid Chalmers tekniska institut 1902—03; tillfällig elev vid tekniska högskolan 28 sept. 1903—vt. 1905; har för...

Callmander, släkt

Callmander, släkt, härstammande från sadelmakaren i Halmstad Israel C (d. 1753), fader till sadelmakaråldermannen i Stockholm Isac  C. (f. 1730, d. 1802), vilken ägde tomterna Pelarbacken större n:o 28 och Kejsaren n:o 161—62 vid Götgatan. Hans son kontorsskrivaren i riksbanken Jacob C. (f. 1766, d. 1793) var fader till handelsbokhållaren Per Jacob C. (f. 1792, d. 1823), ...

Calonius, Matthias, Jurist, Domare, Akademisk lärare (1737 – 1817)

Matthias Calonius, f. 27 dec. 1737 i Saarijärvi, d. 13 sept. 1817 i Åbo. Föräldrar: kyrkoherden i Saarijärvi, prosten Mattias Calonius och Elisabet Silander. Erhöll undervisning i hemmet från jan. 1744; elev vid gymnasiet i Borgå 17 febr. 1750; student i Åbo 7 mars 1757; kurator för Viborgs nation 1759—78; disp. 20 mars 1762 (D...

Calonius, släkt

Calonius, släkt, härstammande från bröderna Matthias C. (f. 1710, d. 1777) och Christian Henric C. (d. 1780), av vilka den förre blev kapellan i Saarijärvi 1737 och kyrkoherde därstädes 1753 och var fader till professor Matthias C. (se nedan), medan den senare slutade sina dagar som kapellan i Kristina. Släkten fortlever ännu i Finland.

Calwagen, Ernst Gottfried, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1829 – 1906)

Calwagen, Ernst Gottfried, f. 7 mars 1829 i Härnösand, d. 8 nov. 1906 i Uppsala. Föräldrar: v. pastorn i Härnösand, sedermera kyrkoherden i Neder-Luleå pastorat, kontraksprosten Per Calwagen och Kristina Margareta Norrbom. Inskriven vid Uppsala universitet 12 okt. 1847; avlade studentexamen därstädes 3 dec. 1847; disp. 15 okt. 1853 (Om undervisning i modersmålet; pres. T. F. Grafström);...

Caméen, släkt

Caméen, tidigare Camoenius, släkt, härstammande från Jonas i Rangedal (d. 1537), som omkr. 1480 blev kyrkoherde i Älvdalen i Värmland och sedermera antog luterska läran. Han efterföljdes i pastoratet av sonen Ericus Jona...

Cameen, Sven Benedicti, Biskop (1667 – 1729)

3. Sven Benedicti Cameen, den föregåendes son, f. 11 juli 1667 i Köla, d. 6 juli 1729 i Västerås. Genomgick Karlstads skola och' gymnasium från '1678; student i Uppsala 10 sept. 1685; disp. 8 juni 1689 (De Charybdi septentrionali dissertatio; pres. P. Lagerlöf); skulle 1 apr. 1691 ha disputerat (De theologia christiana schediasma; pres. J. Bilberg),...

Camerarius, Ludvig, Diplomat (1573 – 1651)

Camerarius, Ludvig, f. 22 jan. 1573 i Nürnberg, d. 4 okt. 1651 i Heidelberg. Föräldrar: läkaren och botaniken Joakim Camerarius och Maria Rummlin von Lohnerstadt. Studerade juridik vid universiteten i Leipzig, Helmstedt och Altdorf; besökte Italien; juris doktor i Basel 1597. Anställd vid rikskammarrätten i Speier; kurfurstligt råd i Pfalz 1598; ...

Camin, Lars Michael, Apotekare (1767 – 1829)

Camin, Lars Michael, f. 3 nov. 1767 i Gävle, d. 18 apr. 1829 i Stockholm. Föräldrar: skomakaren i Gävle Anders Camin och Magdalena Törnberg. Elev å apoteket Svanen i Stockholm; provisor å apoteket Korpen; inköpte apoteket Morianen 26 juni 1797; avlade apotekarexamen 3 aug. 1797; amiralitetsapotekare 1797; änkedrottning Sofia Magdalenas hovapotekare 1803; ledamot av apotekarsocietet...

Camoenius, Benedictus Svenonis, Biskop (1635 – 1704)

2. Benedictus Svenonis Camoenius, senare Caméen, den föregåendes son i hans första gifte, f. 5 maj 1635 i Fryksdalen, d. 5 sept. 1704 i Karlstad. Genomgick Karlstads skola från 1647; student i Uppsala 10 sept. 1655 (samtidigt med sin tvillingbroder Karl); företog en studieresa till tyska universitet 1657— 1660; därunder fil. magiste...

Camoenius, Sveno Benedicti Elfdalius, Superintendent (1588 – 1666)

1. Sveno Benedicti Elfdalius Camoenius, f. 1588 i Älvdalen i Värmland, d. 26 aug. 1666 i Karlstad. Föräldrar: kaplanen, sedermera kyrkoherden i Älvdalen Benedictus Erici och Magdalena Svensdotter Brunia. Genomgick Karlstads skola; student i Uppsala 24 aug. 1606; företog en studieresa till tyska universitet 1614–18 och blev bl. a. student i Helmstedt 1...

Campanius, Nicolaus, Katolsk konvertit (1593 – 1624)

Campanius, Nicolaus, f. 1593 i Gävle, avrättad 15 sept. 1624 i Stockholm. Son till en klockare (

Campbell, Colin, Diplomat, Kompanidirektör (1686 – 1757)

Colin Campbell, f. 1/11 juni 1686 i Edinburg, d. 9 maj 1757 i Göteborg. Son till John Campbell, »un des secrétaires au grand sceau de Sa Majesté et solliciteur et agent. pour la ville d'Edin-bourgh la capitale d'Ecosse». Vistades några år i Ostindien och genomreste landet från den ena kusten till den andra; delägare i kejserliga ostindiska, kompaniet i Osten-de; deltog i startandet av d...

Campbell, släkt

Campbell, släktnamn, som upprepade gånger införts till Sverige av personer tillhörande den skotska klanen med detta namn och utom av dessa och deras bevisliga eller sannolika ättlingar jämväl burits av flera personer utan utredd härstamning. Dokumentariskt bestyrkta i Sverige äro under 1600-talets första decennier flera krigare med namnet Campbell, bland dem majoren vid Kronobergs regemente ...

Camphuysen, Govert Dircksz, Landskapsmålare, Genremålare, Djurmålare (1623/24 – 1672)

Camphuysen, Govert Dircksz., f. 1623 eller 1624, d. 1672 (begraven i Nieuwe kerk i Amsterdam 4 juli). Föräldrar: predikanten Dirck Rafelsz. Camphuysen och Anna van iUendorp. Omtalas 11 sept. 1643 i staden Amsterdams handlingar som porträttmålare; råkade senare antagligen på obestånd, då inventarium över hans ägodelar upprättade...

Cantersten, Lars Bertilsson, Diplomat (1615 omkring – 1658)

Cantersten, Lars B e r t i 1 s s o n, före adlandet C a n t h e r eller Canthersten, f. omkr. 1615 i Stockholm, d. 31 aug. 1658 i Thorn i Polen. Föräldrar: sekreteraren Bertil Börjesson Canthersten och Helena Isaksdotter. Student i Uppsala aug. 1626; studerade vid utländska universitet och blev därunder bl. a. student i Leiden 4 juli 1635. Informator fö...

Cantzler, Axel Leopold, Skulptör, Konstnär (1832 – 1875)

3. Axel Leopold Cantzler, den föregåendes broder, f. 19 juni 1832 i Stockholm, d. 30 juni 1875 därstädes. Studerade vid Konstakademien 13 okt. 1851—1853 samt sedermera i München och Italien; deltog i Konstakademiens tävlingar 1857 och 1859; erhöll K. medaljen 1859. Var från 1866 verksam som konstnär i Sverige. AgréFrK...

Cantzler, Carl F A, Grosshandlare, Bruksidkare (1821 – 1864)

2. Carl Fredrik August Cantzler, den föregåendes son, f. 29 nov. 1821 i Stockholm, d. 14 aug. 1864 därstädes. Grosshandlare och brukspatron. - Ogift.

Cantzler, Carl Henrik, Grosshandlare, Tobaksfabrikör (1791 – 1861)

1. Carl Henrik Cantzler, f. 19 nov. 1791, d. 6 mars 1861 i Stockholm. Föräldrar: hovrådet Johann Friedrich Cantzler och Marie Spalding. Handelsbokhållare hos grosshandlaren Spal-ding i Stralsund i sex år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i två år; erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 8 mars 1816 samt kommerskollegiets tillstånd att d...

Cantzler, Johan Oscar, Konstnär (1844 – 1921)

4. Johan Oscar Cantzler, den föregåendes broder, f. 20 febr. 1844 i Stockholm, d. 27 okt. 1921 därstädes. Efter avslutad skolgång handelsbokhållare; bedrev sedan konststudier i Stockholm och i Paris under åren 1882—83; var senare verksam som målare i Stockholm. — Ogift.

Cantzler, släkt

Cantzler, från Tyskland härstammande släkt, som mot 1700-talets slut inflyttade till Sverige samt där uppnådde goda förmögenhetsvillkor och en ansedd ställning utan att dock på något märkligare sätt framträda i det offentliga livet. Släktens svenska gren härstammar från borgmästaren i Wolgast Carl Friedrich C. (f. 1719, d. 1803), vars yngre son Thomas Gottlieb C. (f. 1767, d. 1826 ...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se