Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Stenius, Jacob, Präst, Forsrensningstekniker (1732 – 1809)

2 Stenius, Jacob, son till S 1, f 2 febr 1732 i Artsjö, Nylands län, d 5 febr 1809 i Pie-lisjärvi, Östra Finlands län. Inskr vid UU 21 juli 48, disp pro exercitio där 1 juli 51, inskr vid Åbo akad 48, FK 55, disp pro gradu 25 juni 57 (promoverades ej), doc i mekanik o hydraulik 13 aug 60-66, allt vid Åbo akad, mekanikus (från 59 chefsmeka-nikus) med a...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se