Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
270 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Acharius, Erik, Läkare, Lichenolog (1757 – 1819)

Acharius, Erik, f. 10 okt. 1757 i Gävle, d 14 aug. 1819 i Vadstena. Föräldrar: kontrollören och tolagskamreraren Johan Eriksson (Acharius) och Katarina Margareta Hagtorn. Genomgick Gävle gymnasium 1770–73; student i Uppsala 17 maj 1773; disp. 22 juni 1776 (De planta aphyteia, pres. Karl von Linné); idkade naturhistoriska och medicinska studier.i Stockhol...

Acrel, af, Johan Gustaf, Läkare, Kirurg (1741 – 1801)

2. Johan Gustaf Acrel, den föregåendes brorson, f. 15 maj 1741 i Stockholm, d 18 febr. 1801. Föräldrar: skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Johan Acrel och Margareta Norman. Erhöll privat undervisning; ämnessven vid serafimerlasarettet 1754 under farbrodern Olof Acrel; lärgosse i kirurgiska societeten 15 maj 1755; åtnjöt under fyra...

Ahlström, Gustaf, Läkare, Oftalmolog (1862 – 1955)

Ahlström, Gustaf, f. 25 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: ombudsmannen Karl Magnus Ahlström och Jeanna Erika Lundsten. Avlade mogenhetsexamen i Lund 9 juni 1881; student vid Lunds universitet s. å.; avlade med. fil. examen 30 maj 1883; med. kand. 15 nov. 1886; med. lic. 30 okt. 1889; disp. 29 maj 1890; med. doktor 31 maj s. å., allt i Lund; idkade oftalmologiska s...

Almkvist, Johan R, Läkare, Syfilidolog (1869 – 1945)

2. Johan Reinhold Almkvist, den föregåendes brorson, f. 3 juli 1869 i Ystad, d. 9 dec 1945 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: professorn Per Vilhelm Almqvist och Laura Matilda Cnattingius. Avlade studentexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 21 maj 1887; studerade för medicinsk-filosofisk examen vid Stockholms högskola; med. fil...

Almquist, Ernst B, Läkare, Epidemiolog (1852 – 1946)

7. Ernst Bernhard Almquist, den föregåendes broder, f. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble. Student i Uppsala 15 juni 1870; med. fil. kand. 31 maj 1871; med. kand. 28 maj 1875; med. lic. 18 maj 1881; disp. 29 apr. 1882; med. doktor 30 maj s. å.; företog en resa för likenologiska forskningar i Norrland 1873 samt en resa till Frankrike, Tyskland och Danmark 1882&nda...

Amnéus, Axel Johan, Läkare, Rättsmedicinare (1833 – 1881)

Amnéus, Axel Johan, f. i Gudmundrå 14 febr. 1833, d 6 dec. 1881. Föräldrar: dv. adjunkten, sedermera kyrkoherden Anders Johan Amnéus och Anna Lovisa Orstadius. Genomgick trivialskolan på Frösö och övre klasserna av Östersunds h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 nov. 1851; med. fil. kand. 13 dec. 1856; med. kand. 14 dec. 1861...

Andersson, L Ivar, Läkare (1860 – 1945)

Andersson, Lars Ivar, f. 26 febr. 1860 i Nora. Föräldrar: bruksägaren Lars Andersson och Hedvig Amelie Holmberg. Genomgick Nora stadspedagogi och Örebro h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1878; student i Uppsala 12 sept. s. å:; med. fil. kand. 12 dec. 1879; med. kand. vid karolinska institutet 28 maj 1884; med. lic. 14 apr. ...

Seldinger, Sven-Ivar, Läkare, Radiolog (1921 – 1998)

Seldinger (tidigare Svensson), Sven-Ivar, f 19 april 1921 i Mora, Kopp, d 19 febr 1998 där. Föräldrar: kamreraren Anders Ivar Svensson o Signe Vilhelmina Mattson. Studentex vid H a l i Falun 31 maj 39, inskr vid KI 40, MK 5 febr 43, ML där 21 juni 48, underläk vid olika sjukhus 28 juni 48–19 mars 49, vid Karolinska sjukhusets (KS) röntgendiagnostiska avd 1...

Senning, Åke, Läkare, Kirurg (1915 – 2000)

Senning, Åke, f 14 dec 1915 i Rättvik, Kopp, d 21 juli 2000 i Zurich, Schweiz. Föräldrar: distriktsveterinären John Erik David S o sjuksköterskan Elly Matilda Säfström. Studentex vid Uppsala ensk lärov 1 juni 35, inskr vid UU 22 jan 36, MK där 15 dec 38, inskr vid Kl vt 39, ML där 3 mars 44, innehade kortare underläk:för-ordna...

Silfverskiöld, Boris P, Läkare, Neurolog (1912 – 1993)

3 Silfverskiöld, Boris Peter, f 7 sept 1912 i Moskva, d 18 nov 1993 i Sthlm, Osc. Föräldrar: direktören, kapten Per-Olof S o Jekaterina Wassiliewna de Godima. Studentex vid Lidingö kommunala lärov 4 juni 30, MK vid Kl 29 april 33, e o amanuens vid farmakologiska instit 1 jan 37-30 juni 39, disp 28 sept 38, ML 19 jan 39, MD 30 maj 39, allt vid Kl, låk:f&oum...

Sjöbring, P Henrik N, Läkare, Psykiater (1879 – 1956)

2 Sjöbring, Per Henrik Nils, systersons sonson till S 1, f 9 juli 1879 i Aringsås, Kron, d 19 febr 1956 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o kamreraren Isak S o Matilda Amalia Wennberg. Mogenhetsex vid Växjö h a l 10 juni 96, inskr vid LU 10 sept 96, eo o ord amanuens vid histolog instit 1 okt 98–30 sept 00, MK där 29 maj 01, t...

Sjögren, P V Hakon, Läkare, Psykiater (1898 – 1990)

2 Sjögren, Per Vilhelm Hakon, bror till S 1, f 14 aug 1898 i Södertälje, d 15 april 1990 i Sigtuna. Studentex vid Kommunala gymnasiet i Södertälje 11 juni 18, inskr vid UU vt 19, MK där 18 febr 24, amanuens vid KI:s neuroklinik på Serafimerlasarettet, Sthlm, periodvis 1 jan 27–31 dec 29, e o underläk där 1 jan–31 maj 30, ML v...

Sjögren, Tage A U, Läkare, Röntgenolog (1859 – 1939)

3 Sjögren, Tage Anton Ultimus, bror till S 2, f 26 aug 1859 i Färnebo, Värml, d 10 jan 1939 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Örebro h elementarlärov 6 juni 78, inskr vid LU 15 sept 78, med fil ex där 14 dec 79, MK vid KI 7 febr 83, ML där 12 mars 87, amanuensförordmen vid Allm BB i Sthlm o Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Sthlm, 16 dec 86-...

Sjögren, K G Torsten, Läkare, Psykiater, Genetiker (1896 – 1974)

1 Sjögren, Karl Gustaf Torsten, f 30 jan 1896 i Södertälje, d 27 juli 1974 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: förste stadsläkaren ML Gustaf Vilhelm S o Ingeborg Gustafson. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 13 maj 14, inskr vid UU vt 15, MK där 5 sept 18, inskr vid KI ht 19, tf amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 1 april 22&n...

Sjöstrand, O Torgny, Läkare, Fysiolog (1907 – 1987)

Sjöstrand, Olof Torgny, f 11 mars 1907 i Sthlm, Kat, d 10 juni 1987 i Östra Hoby, Krist. Föräldrar: bankdirektören FK Nils Johan S o Dagmar Ulrika Louise Hansen. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 11 maj 26, MKvid Kl 13 dec 29, disp 17 maj 35, amanuens i farmakologi 25 maj (tilltr 1 juli) 35–31 dec 36, ML 30 april 36, doc i patologisk fysiologi 28 maj ...

Skoog, Tord G, Läkare, Plastikkirurg (1915 – 1977)

Skoog, Tord Gustav, f 11 dec 1915 i Uppsala (enl fdb för Funbo, Upps), d 23 jan 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: förvaltaren Karl Gustaf Johansson S o Sigrid (Sissa) Persdtr. Studentex vid Uppsala h a l 24 maj 34, inskr vid UU 15 sept 34, amanuens vid histologiska instit 36–38, MK 27 maj 37, ML 14 dec 43, allt vid UU, assist läk vid kirurgiska avd vid Akad sjuk...

Sneidern, von, Julia, Läkare (1874 – 1945)

von Sneidern, Julia, f 1 april 1874 i Haparanda (enl fdb för Sthlm, Mosaiska), d 17 juni 1945 i Holm, Älvsb. Föräldrar: handlanden Elias Rosenbaum o Bertha Schenk. Mogenhetsex vid Wallinska skolan, Sthlm, 21 maj 92, inskr vid UU ht 93, med fil ex där 31 jan 94, MK vid Kl 10 sept 98, amanuens vid UU:s med poliklinik ht 04–vt 05, ordf i Uppsala kvinnliga studentf...

Sondén, Carl U, Läkare, Psykiater, Medicinalråd (1802 – 1875)

Sondén, Carl Ulrik, f 29 maj 1802 i Lande-ryd, Ög, d 6 maj 1875 i Sthlm, Kat. Föräldrar: prosten Johan Adolph S o Anna Catharina Kernell. Elev vid Linköpings trivialskola 14–17 o gymn 17–21, inskr vid UU 5 okt 21, lär o förest vid Ahlbergska helpensionen för gossar i Velanda, Älvsb, jan 22–1 sept 23, med fil kand vid UU 11 dec ...

Schulzenheim, von, David, Läkare, Riksdagsledamot, Nationalekonom (1732 – 1823)

von Schulzenheim, David (före adl Schultz), f 16 (g st; Hagberg), dp 19 mars 1732 i Amsberg, Dalarna, d 24 april 1823 i Sthlm, Klara. Föräldrar: regementsfältskären Jacob Schultz o Maria Magdalena v Husum. Inskr vid univ i Königsberg 26 sept 47, disp där 50, inskr vid UU 25 nov 51, anatomie prosektor där 51–54, med dr där 31 okt 54, reste i ...

Ribbing, Seved, Läkare, Pediatriker, Medicinare (1845 – 1921)

7 Ribbing, Seved, f 17 febr 1845 i Sthlm, Klara, d 14 febr 1921 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren Gustaf Edvard R o Hedvig Maria Ribbing (syster till R 6). Avgångsex från Sthlms gymnasium 28 april 63, studentex vid UU 6 maj 63, inskr 11 maj 63, med fil kand 14 sept 64, MK 25 maj 67, allt vid UU, ML vid Kl 23 okt 69, amanuens vid...

Ribbing, Seved, Läkare, Radiolog (1902 – 1993)

8 Ribbing, Seved, brorson till R 7, f 20 dec 1902 i Uppsala, d 7 nov 1993 i Linköping, S:t Lars. Föräldrar: häradshövdingen Gustaf R o Carolina (Lina) Sofia Meyer. Studentex vid H a l i Uppsala 22 maj 20, inskr vid UU 13 sept 20, MK där 20 okt 24, assistentläk vid Akad sjukhusets i U...

Rietz, A Einar, Läkare, Kommunalpolitiker, Histolog (1891 – 1967)

2 Rietz, Axel Einar, sonson till R 1, f 3 sept 1891 i Ronneby, d 23 jan 1967 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: provinsialläkaren MD Sigurd Valdemar R o Bertha Fredrika Plate. Studentex vid H a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid LU ht 09, amanuens i histologi 11 o 12, MK där 30 maj 12, tf underläk periodvis 1418, fartygsläk i Flott...

Roberg, Lars, Anatom, Läkare (1664 – 1742)

Roberg, Lars, f 4 (egen uppg, se Dintler, s 14), dp 10 jan 1664 i Sthlm, Hovförs, d 21 maj (Dintler, s 113 o där ang källor), begr 30 maj 1742 i Helga Tref, Upps. Föräldrar: hovapotekaren Daniel R o Ingrid Meinich. Inskr vid UU 24 sept 75, studieresor till Tyskland, Holland, Frankrike o England 8089 o tidigast 9193, inskr vid univ i Wittenberg 17 maj 81, i Leiden ...

Romanson, Henrik Wilhelm, Läkare, Kirurg (1776 – 1853)

Romanson, Henrik Wilhelm, f 5 sept 1776 i Puumala, S:t Michels län, d 15 maj 1853 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen Henrik Ro-manus o Maria Helena Mechelin. Studerade vid gymn i Borgå, inskr vid UU 20 okt 97, studier i kirurgi i Sthlm 98, MK vid UU 15 dec 01, ML 17 nov 02, disp pro gradu 18 maj 03, MD 24 maj 04, allt vid UU, amanuens vid Akad sjukhuset i Uppsala 02, anatomie prosektor vid UU 13...

Ronander, Carl Wilhelm H, Läkare, Psykiater (1794 – 1847)

2 Ronander, Carl Wilhelm Henrik, sonson till R 1, f 23 juni 1794 i Stralsund, d 10 april 1847 i Sthlm, Klara. Föräldrar: häradshövdingen Henrik Gerhard R o Rebecka Eleonora Merckern. Elev vid trivialskolan i Hudiksvall, vid Gävle gymn 05, inskr vid UU 19 okt 13, stipendiat i fältläkarkåren 12 febr 16, underläk vid Garnisonssjukhuset i St...

Rosén von Rosenstein, Nils, Läkare, Medicinare (1706 – 1773)

1 Rosén von Rosenstein, Nils, före adl Rosén, f 12 febr 1706 trol i Blidsberg, Älvsb (fdb saknas), d 16 juli 1773 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kh Erik Rosenius o Anna Wekander. Elev vid gymnasiet i Gbg sept 19, inskr vid LU 13 aug 23, informator i Sthlm 2528, studerade vid UU 2728, företog studieresor i Europa ...

Rosenius, J A M Paul, Läkare, Ornitolog (1865 – 1957)

2 Rosenius, Johan Anders Martin Paul, brorson till R 1, f 12 mars 1865 i Gbg, Domk, d 5 juli 1957 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: professorn Martin Gabriel R o Martina Henrietta Wennerberg. Mogenhetsex vid H a l i Lund 9 juni 83, inskr vid LU 27 aug 84, FK där 31 jan 87, inskr vid KI jan 88, MK där 31 jan 91, ML vid LU 19 jan 95, prakt läk i Malm&ou...

Rosenqvist, A Hugo, Läkare, Kirurg (1905 – 1991)

Rosenqvist, Anders Hugo, f 30 nov 1905 i Söderhamn, d 24 dec 1991 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Karl Hjalmar R o Anna Amalia Andersson. Studentex vid H a l i Söderhamn 8 juni 24, MK vid Kl 27 okt 27, ML där 31 maj 32, läk:förordnanden i bl a Sollefteå o Lidköping 2934, ord underläk vid Lidköpings lasaretts kir avd 1 juni 34, vid Söderhamns lasarett 1 april 36

Rossi, F Josef A, Läkare, Livmedikus (1774 – 1854)

Rossi, Frans Josef Anton, f 26 april 1774 i Sthlm, Katolska, Österrikiska kapellet, d 9 juli 1854 i Schwerin, S:t Nikolai, Tyskland. Föräldrar: barometerfabrikanten Joseph R o Brita Lychou. Inskr vid Kir societeten, Sthlm, juni 87, kir mag där 27 febr 95, fältskärsgesäll 1 juni 89, deltog som fältskär i kriget mot Ryssland juni 89sept 90, inskr vid UU 31 jan 94, led av Collegiu...

Rothman, Johan S, Läkare, Gymnasielärare (1684 – 1763)

1 Rothman, Johan Stensson, f 24 febr 1684 i Växjö (Hedlund, s 70; fdb saknas), d 20 juli 1763 där. Föräldrar: kyrkoherden Sten Svensson R o Anna Choraea. Elev vid Växjö skola o gymn 92–03, inskr vid UU 7 okt 03, MK vid Collegium medicum 21 sept 10, e o pestläk i Sthlm okt 10, kommenderad till Flottan periodvis 11–13, MD vid univ i Harderwij...

Rudbeck, Olof, Läkare, Filolog, Naturforskare, Medicinare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 8791, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. 

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Läkare, Arkitekt, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 4447, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 6011 jan 91, r...

Petrén, D Alfred, Läkare, Riksdagsledamot, Psykiater (1867 – 1964)

1 Petrén, Daniel Alfred, f 17 mars 1867 i Husie, Malm, d 27 febr 1964 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: F D Carl Daniel Edvard P o Kjerstin Beata Charlotta (Charlotte) Göransson. Mogenhetsex vid Lunds h a l 5 juni 85, inskr vid LU 1 sept 85, med fil ex 10 nov 86, MK där 30 nov 89, underläk vid Lunds asyl 1 nov 93–30 april 95, ML vid LU 15 sept...

Petrén, Karl A, Läkare, Kommunalpolitiker (1868 – 1927)

2 Petrén, Karl Anders, bror till P 1, f 2 dec 1868 i Halmstad, Malm, d 16 okt 1927 i Lund. Mogenhetsex vid Lunds h a l 5 juni 85, inskr vid LU 28 aug 85, med fil ex 10 nov 86, innehade amanuenstjänster periodvis ht 87–vt 97, bl a hela läsåren 93–95 o 96–97, MK 22 febr 90, allt vid LU, bitr läk vid Ronneby hälsobrunn somrarna 91–96, ML vi...

Pfeiffer, Johan, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1731 – 1806)

Pfeiffer, Johan, dp 22 jan 1731 i Sthlm, Ridd, d 12 dec 1806 där, ibid. Föräldrar: kopparslagaråldermannen Elias P o Barbro Brita Hagman. Inskr vid UU 13 juli 44, vid univ i Greifswald 28 sept 56, mag där 18 okt 56, sjukhusläk vid sv armén i Pommern 5762, MD vid univ i Greifswald maj 60, läk i Sthlm 62, fattigläk på Södermalm där 27 april 63, medicus vid amiralitetets galärflot...

Philipson (Philipsen), Lorens Münter, Läkare, Politisk författare (1765 – 1851)

Philipson (Philipsen), Lorens Münter, f 17 mars 1765 i Ystad, S:ta Maria, d 3 nov 1851 i Sthlm, Nik. Föräldrar: råd- o handelsmannen Jonas Wilhelm Philipsen o Margareta Münter. Inskr vid LU 11 febr 82, disp pro exercitio där 88, sjukhusläk i Karlskrona 89–90, disp pro gradu vid LU 28 maj 90, MD där 26 jan 91, förste lasarettsläk i Lund 28 jan–5 dec 91 (tilltr ej), speciminerade på avhan...

Pontin, Magnus M, Skriftställare, Läkare, Riksdagsledamot, Översättare (1781 – 1858)

1 af Pontin, Magnus Martin, före adl Pontin, f 20 jan 1781 i Askeryd, Jönk, d 30 jan 1858 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus Constans P o Maria Magdalena Meurling. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 5 okt 98, MK 6 juni 04, ML där 31 maj 05, fältläk i Pommern 4 okt 05 (tilltr ej), kir mag i Sthlm 16 april 06, disp vid UU 31 maj 06, MD där 13 juni 06, tf provinsialläk i...

Radloff, Fredrik Wilhelm, Författare, Läkare (1765 – 1838)

Radloff, Fredrik Wilhelm, f 19 sept 1765 i Mouhijärvi, Åbo o Björneb, d 18 april 1838 i Norrtälje. Föräldrar: mästerkocken Gottfried Ernest R o Helena Saulin. Elev vid Tyska skolan, Sthlm, inskr vid UU 12 mars 82, MK19 dec 87, ML 14 maj 88, disp 23 maj 88, prom 13 juni 88, fältmedicus vid armén 13 sept 88, provincialmedicus på Åland 31 mars 89, i Norrtälje 12 mars 99, disp för adjunktur i me...

Ramström, O Martin, Anatom, Läkare (1861 – 1930)

Ramström, Oskar Martin, f 10 nov 1861 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 aug 1930 i Uppsala. Föräldrar: grosshandlaren Frans Oskar R o Matilda Lovisa Ljunggren. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 22 maj 80, inskr vid UU 16 sept 80, FK 29 maj 85, inskr vid medicinska fak 9 april 87, amanuens vid anatomiska instit 1 sept 94–30 nov 95, MK 29 nov 95, tf prosektor 1 sept 97–31 aug 99, ML 13 dec 01, al...

Reizenstein, Peter G, Läkare, Hematolog, Strålskyddsläkare (1928 – 1993)

Reizenstein, Peter Georg, f 25 febr 1928 i Nürnberg, Tyskland, d 21 juli 1993 i Danderyd, Sth. Föräldrar: sv konsuln Max Leopold R o Berta Hesslein. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 46, MK vid Kl 21 febr 50, amanuens o assistent vid patologisk anatomiska insdt periodvis 5356, ML 2 sept 54, allt vid Kl, förste underläk vid Serafimerlasarettets med klinik, Sthlm, 1 april

Odhelius, Johan Lorentz, Läkare, Farmaceut (1737 – 1816)

3 Odhelius, Johan Lorentz, brorson till O 1, f 3 mars 1737 i Strängnäs, d 23 aug 1816 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden o rådmannen Samuel O o Maria Elisabeth Helin. Elev vid gymn i Strängnäs 4648, inskr vid UU 6 april 53, disp under Carl (v) Linné 23 dec 54, ML d...

Odin, Martin O, Läkare, Medicinare (1890 – 1960)

Odin, Martin Odin, f 13 juni 1890 i Eslöv, V Sallerup, Malm, d 18 febr 1960 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: handlanden Anders Nilsson o Ohlu Persdtr. Mogenhetsex vid Katedralskolan i Lund 26 maj 08, inskr vid LU 12 sept 08, MK där 28 febr 12, amanuens bl a vid med o pediatr klinikerna i Lund 1 febr 19–31 dec 20, ML vid LU 13 dec 19, underläk vid med kliniken i Lund 1 jan 21–31 dec 23, extra läk o...

Olivecrona, A Herbert, Läkare, Neurokirurg (1891 – 1980)

2 Olivecrona, Axel Herbert, sonson till O 1, f 11 juli 1891 i Visby, d 15 jan 1980 i Sthlm, Osc. Föräldrar: häradsh, JD Knut Axel Gustaf O o grev Ebba Christina Mörner. Studentex vid Uppsala h a l 27 maj 09, inskr vid UU ht 09, MK där 28 nov 12, amanuens vid KI:s patolog inst 16

Olovson, Thore G, Läkare, Kirurg (1904 – 1987)

Olovson, Thore Gudmar, f 20 juli 1904 i Lindesberg, d 13 febr 1987 i Sthlm, Sofia. Föräldrar: pastor Pehr Adolf O o Johanna (Hanna) Brodin. Studentex vid Lunds privata elementarlärov 11 juni 24, MK vid Kl 31 maj 28, eo amanuens vid patolog instit där 30, extra o tf underläk vid S:t Görans sjukhus' i Sthlm kir avd kortare perioder aug 30aug 33, ML vid Kl o leg läk 31 maj 33, ass...

Palm, N Erik, Läkare, Oftalmolog (1912 – 1987)

Palm, Nils Erik, f 18 jan 1912 i Lund (enl fb för Helsingborgs stadsförs), d 14 juli 1987 där, Allhelgona. Föräldrar: rektorn Svante Julius P o Anna Ingeborg Wingren. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 30, inskr vid LU 10 okt 30, MK 1 sept 33, ML där 30 maj 38, amanuens vid Lunds lasaretts ögonklinik 43—44, underläk där 1 jan 45, disp vid LU 14 maj 48, MD 31 maj 48, doc i oftalmiatrik ...

Palmberg, Johannes Olai, Läkare, Präst, Botanist (1640-talets början – 1691)

Palmberg, Johannes Olai (tidigare Robeli-us), f i början av 1640-talet trol i Råby, Söd, d 1691 i Turinge, Sth. Föräldrar: kh Olaus Bononis o möjl Elisabet Nilsdtr Grönberg. Betyg från Strängnäs gymn 8 okt 62, inskr vid Abo akad 63 — 68, läk o lär i Strängnäs 69, lektor i fysik o medicin 11 juli 72, rektor 78 —79 o 84 — 85, allt vid gymn i Strängnäs, prästv 17 febr 76, kh i Turinge från 22 d...

Palmcron, Andreas, Läkare, Riksdagsledamot (1609 – 1658)
Palmcron, Andreas, före adl Schomerus o Sparman, f 1609 i Sparrsätra, Upps, d 30 nov 1658 i Sthlm. Föräldrar: kh Nicolaus Olai o Susanna Andersdtr. Inskr vid UU 12 febr 25, disp där 29, inskr vid univ i Leiden 33, med dr där 37, stadsläk i Sthlm 26 maj 38, drottning Kristinas livmedicus 25 febr 41, adl 5 mars 47, deltog i riksdagarna 47 — 54, Karl X Gustavs livmedicus från 54.
G 1) 16 mars 164...
Palmer, Ivar, Läkare, Kirurg (1897 – 1985)
Palmer, Ivar, f 18 mars 1897 i Lena, Älvsb (enl fb för Gävle), d 7 aug 1985 i Tyresö, Stil. Föräldrar: kh Johan August P o Hulda Katrina (Karin) Emilia Kling. Studentex vid halt Gävle 15 maj 15, inskr vid UU 1 sept 15,MKdär27janl9,inskrvidKI4decl9, ML där 15 sept 23, bataljonsläk i fältläkarens reserv 21 dec 23, underläk vid lasarettet i Östersund 21 aug 24 — 6 maj 27, andre amanuens vid Seraf...
Pasch, Gustaf Erik, Läkare, Kemist (1788 – 1862)
Pasch, Gustaf Erik, f 3 sept 1788 i Norrköping, S:t Olai, d 6 sept 1862 i Sthlm, Klara. Föräldrar: betjänten Eric Berggren o Catharina Jungstedt, senare omg Pasch. Inskr vid UU 16 okt 07, disp pro gradu 7 april 21, mag 14 juni 21, allt vid UU, underläk vid Lantvärnssjukhuset i Örebro 08 — 10, informator i Östra Stenby, Ög, o i Sthlm, biträde åt assessor C Arosenius (bd 2) vid försök med tillve...
Nordal, Gideon V, Läkare, Psykolog, Pedagog (1886 – 1945)

Nordal, Gideon Vigilius, f 3 dec 1886 i Holm, Älvsb, d 15 mars 1945 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: lantbrukaren Gustaf Andersson o Anna Stina Olsson. Mogenhetsex vid Gbgs h reallärov 2 juni 06, inskr vid GH ht 06, FK där 5 juni 08, vik adjunkt vid Gbgs västra realskola ht 08

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se