Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
36 träffar, sida:  1 
Sjögren, C Anton H, Mineralog, Bergmästare, Gruvingenjör (1822 – 1893)

1 Sjögren, Carl Anton Hjalmar, f 25 nov 1822 i Lofta, Kalm, d 19 juni 1893 i Ösmo, Sth (enl db för Filipstad). Föräldrar: inspektören Anders Jaen S o Anna Maria Hagberg. Inskr vid LU 5 okt 42, ex philologico-philosophicum 19 dec 46, disp pro gradu 19 juni 47, mag 23 juni 47, disp för docentur 14 juni 48, doc i mineralogi 20 juni 48-50, bergsex 16 okt 5...

Petersson, Sven O G, Geolog, Gruvingenjör (1899 – 1976)

Petersson, Sven Olof Gunnar, f 3 okt 1899 i Ekeby, Ög, d 2 dec 1976 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf Theodor P o Frida Maria Carlsson. Studentex vid H a l i Linköping 19, ord elev vid KTH 20, utex från fackavd:s för bergsvetenskap underavd för gruvvetenskap där 26, anställd vid ab Elektrisk malmletn (från 67 Terratest ab) 26

Odelstierna, Erik G:son, Metallurg, Bergsingenjör (1853 – 1933)

2 Odelstierna, Erik Gustafsson, f 5 sept 1853 i Vånga, Ög, d 5 febr 1933 i Uppsala, Domk. Föräldrar: godsägaren Gustaf Odelstjerna o Hilda Josefina Hofstam. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping 1 sept 70–29 maj 73, ord elev vid Teknolog inst, Sthlm, 13 sept 73, avgångsex (bergsingenjörsex) där 30 okt 76, elev vid Bångb...

Olsson, A Ivar, Industriledare, Bergsingenjör (1883 – 1944)

Olsson, Albert Ivar, f 15 mars 1883 i Jönköping, Östra, d 24 nov 1944 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: postmästaren Johan Albert O o Maria Fredrique Emilia Sjöstrand. Mogenhetsex vid h al i Jönköping 7 juni 01, elev vid KTH 15 sept 01, utex från fackavd för bergsvetenskap där 19 dec 05, assistent vid Cambria Steel Co, Johnstown, Pennsylvania, USA, 0708, kommersiell ingenjör vid Int...

Nordenström, O Gustaf, Gruvingenjör, Bergsvetenskapsman (1835 – 1902)

Nordenström, Olof Gustaf, f 18 sept 1835 i Åtvid, Ög, d 6 sept 1902 där. Föräldrar: bergsfogden Erik Salomon N o Anna Gustafva Norin. Elev vid gymn i Linköping, studentex vid UU 20 maj 54, inskr 22 maj 54, amanuens vid mineralanalytiska laboratoriet vt 59–vt 60, bergsex 11 dec 60, allt vid UU, auskultant vid kommerskoll 19 dec 60, ord elev vid bergss...

Nordewall, Eric, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Bergsingenjör (1753 – 1835)

Nordewall, Eric, före adl Nordwall, f 2 juli 1753 i Överkalix, Nb, d 2 maj 1835 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kh Jonas Jonsson Nordwall o Sofia Kråka. Inskr vid UU 17 okt 70, ämnessven i masmästeriet 19 jan 74, auskultant i bergskoll 19 jan 74 (avlade eden 14 febr 80), undermekanikus vid Hjälmare slussverk 77, vid Strömsholms slussverk 7884, geschworner 3 dec 82, ...

Mörtsell, Sture G, Bergsingenjör (1899 – 1951)
Mörtsell, Sture Gustaf, f 10 juni 1899 i Umeå, d 7 juli 1951 i Hudiksvall (kbf i Sthlm, Bromma). Föräldrar: distriktslantmätaren Manne Augustinus M o Alma Karolina Huss. Studentex vid h a l i Uppsala 19 maj 17, ord elev vid KTH ht 17, extra geolog vid Sveriges geol undersökn (SGU) somrarna-höstarna 18 o 19, bergsingenjörsex vid KTH 1 juni 22, eo tjänsteman vid bergsstaten 7 nov 22, assistent i ...
Markman, Bror G, Bergsingenjör (1880 – 1937)

Markman, Bror Georg, f 13 febr 1880 i Malmö, S:t Petri, d 3 maj 1937 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lektorn Adolf Fredrik M o Anna Sofia Charlotta Wetterlind. Mogenhetsex vid Malmö hall juni 99, elev vid statens järnvägars reparationsverkstad i Malmö 12 juni7 sept 99, ord elev vid KTH 15 sep...

Mogensen, Fredrik K, Bergsingenjör, Entreprenör (1904 – 1978)

Mogensen, Fredrik Kristian, f 18 sept 1904 i Falun, Kristine, d 23 april 1978 i Hjo. Föräldrar: överlantmätaren Bror Kristian M o Ruth Ingegerd Marianne Kjellin. Studentex vid h a l i Falun vt 23, ord elev vid KTH 31 aug 23, avgångsex från dess fackavd för bergs- o gruvvetensk 9 mars 28, anställd vid A Johnson & co o vid Nybergs grufab, Smed...

Montgomery, H Edvard, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Bergsingenjör (1852 – 1911)

5 Montgomery, Hampus Edvard, f 12 maj 1852 i Boo, Sth, d 5 nov 1911 på Rottneros, Sunne, Värml. Föräldrar: kaptenen Carl Hampus M o Sofia Carolina Dahlqvist. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Örebro 5 juni 73, elev vid Linderoths mek verkstad i Sthlm 7374, vid Teknolog inst 15 sept 74, vid Motala ...

Mossberg, K Elis, Industriidkare, Gruvingenjör (1881 – 1941)

2 Mossberg, Karl Elis, bror till M 1, f 21 nov 1881 i Persberg, Färnebo, Värml, d 6 juli 1941 i Ludvika. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 23 maj 99, elev vid KTH 15 sept 00, avgångsex från fackavd för bergsvetensk där 11 nov 04, auskultant o eo tjänsteman i kommerskoll 11 nov 04, gruvmätare o gruvingenjör vid Grängesbergs gemensamma förvalta 0512, kons...

Lundberg, Sven E, Riksdagsledamot, Arméofficer, Bergsingenjör (1889 – 1947)

Lundberg, Sven Emil, f 21 aug 1889 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 mars 1947 där (enl db för Maria, Helsingborg). Föräldrar: rektorn Carl August L o Sofia Charlotta Lavinia Follin. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 07, ord elev vid KTH 28 sept 08, underlöjtn i Svea artillerireg:s reserv 31 dec 09, utex från KTH:s avd för gruvvetens...

Lindberg, Lars R Uno, Industriledare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1857 – 1933)

Lindberg, Lars Reinhold Uno, f 14 juni 1857 på Kolsva bruk, Bro-Malma (nu Kolsva), Vm, t 29 april 1933 i Sthlm, Jak. Föräldrar: bruksägaren Lars L o Carolina Catharina Cederborgh. Elev vid Dalkarls-hytte bruk, Lindesbergs landsförs, Or, 78, ing vid Kolsva bruk 79, disponentassistent där 80-85, disponent 1 jan 86-14, VD o ordf i styr för Kohlswa jernverks ab 10 dec 92— 17, disponent för Dalka...

Lamm, Oscar L, Industriidkare, Bergsingenjör (1848 – 1930)

1 Lamm, Oscar Ludvig, f 8 juni 1848 i Sthlm, Mosaiska, d 24 sept 1930 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Ludvig L o Fanny Goldschmidt. Studentex vid Sthlms lyceum vt 66, brukselev vid Älvsbacka, Värml, 66— 67, inskr vid UU 20 sept 67, ex till bergsstaten där ht 73, e elev vid bergsskolan i Sthlm 73—74, föreståndare för masugnar o kanongjuteri i Finspång 74—76, studieresor till Tyskland...

Larson, Ivar O, Bergsingenjör, SAF-direktör (1880 – 1956)

1 Larson, Oscar Ivar (Ivar O), f 20 juli 1880 i Ramnäs, Vm, d 16 nov 1956 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksäg Lars Oscar L o Helena Ottilia Ulrika Karlsson. Mogenhetsex i Örebro 10 juni 99, elev vid KTH:s avd för bergsvetensk 15 sept 99—ht 02, ing vid Hallstahammars ab:s kraftstationsbyggn 03—04, vid Hallstahammars bruk 04—06, dir: assistent ...

Larsson, Joel, Industriidkare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1895 – 1970)

Larsson, Joel, f 10 dec 1895 i Jumkil, Upps, d 12 okt 1970 i Gbg, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Johan L o Edla Matilda Thörnlund. Studentex vid h a l i Uppsala 25 maj 14, elev vid KTH 7 sept 14, avgångsex från dess fackavd för bergsvetenskap 31 maj 20, anställd vid ab Mangano-Silicium, Trollhättan, 20, driftsing:assistent vid Sthlms gasverk 21—22, övering:assistent vid Jernkontoret 22—2...

Lenander, N Erik, Industriidkare, Gruvingenjör (1883 – 1956)

Lenander, Nils Erik, f 16 april 1883 i Västervik, d 9 mars 1956 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: köpmannen Carl Emil L o Amalia Victoria Nordfeldt. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 01, inskr vid UU ht 01—vt 04, tillf elev vid Bergshögskolan 24 okt 04—05, gruving vid Imbatem goldfields, Ashanti, Afrika, 06—07, gruving o övering vid Orkla grube-ab, Lokken verk, Norge, 07—10, disponent vid...

Kempe, Johan (Janne), Bergsingenjör (1878 – 1959)

Kempe, Johan (Janne), f 17 juli 1878 i Ytterlännäs, Vnl, d 24 nov 1959 i Ludvika. Föräldrar: maskinisten Johan Erik K o Anna Christina Sellstedt. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 98, inskr vid UU ht 98— 99, elev vid KTH 15 sept 99, avgångsex som gruvingenjör 17 dec 02, gruvmätare o bitr gruving vid Norbergs gemensamma gruvförvaltn 03—05, assistent hos gruving H Sundholm, Kopparberg, 06—07,...

Kjellin, Fredrik A, Uppfinnare, Bergsingenjör (1872 – 1910)

Kjellin, Fredrik Adolf, f 24 april 1872 i Vårdinge, Sth, d 30 dec 1910 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren sedermera bankkamrern Eric Adolf K o Anna Maria Lovisa Gyllenhaal. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm vt 90, ord elev vid KTH 15 sept 90, utex från dess fackavd för kemisk teknologi 10 juni 93, experimentverksamhet i Falun 93—95 o i Sthlm 95—97 o 99, tekn chef för elektro...

Geisler, Johan Tobias, Poet, Gruvingenjör (1683 – 1729)

Geisler, Johan Tobias, f 20, dp 23 febr 1683 i Sthlm (Ty), d 29 maj 1729 i Falun. Föräldrar: handlanden o bruksdirektorn Christian G o Barbara Lawe. Inskr vid UU 18 mars 98, guvernementssekr i Bremen 09, auskultant i bergskoll 24 nov 11, stipendiat i mekaniken 19 okt 13, undermarkscheider 27 mars 14, markscheider 8 nov s å.

G 23 febr 1716 i Falun m Emerentia Sohlberg, f 4 mars 1697 dä...

Grabe, Alf G, Bergsingenjör, Bergskemist (1880 – 1966)

Grabe, Alf Gerhard, f 24 sept 1880 i Gbg (Domk), d 6 maj 1966 i Sthlm (Matt). Föräldrar: läraren Johan Wilhelm Svensson o Anna-Marie Forsberg. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg 98, bergsing:ex vid KTH 01, ing vid Garpenbergs ab 02—05, ass vid KTH 05—17, speciallärare i metallurgi o metallografi 07—27, docent i bergskemi 08, sekr 12—14, allt vid KTH, myntdir 17 sept 27—45, ordf i Sv teknologf...

Huldt, Kristoffer A, Industriidkare, Bergsingenjör (1871 – 1948)

Huldt, Kristoffer Andreas, f 19 juli 1871 i Umeå, d 14 juni 1948 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bankkassören Herman Christopher H o Ida Christina Tunell. Mogenhetsex i Uppsala 23 maj 90, ord elev vid KTH 15 sept 90, avgångsex som bergsing 31 okt 94, gruving vid Malmberget 96—99, gruving o disp vid Kantorps malmfält 99—02, disp för Stens bruks ab, Finspång, 02—09, deputerad i Jernkontoret 06—12,...

Fornander, S G Edvin, Metallurg, Bergsingenjör (1883 – 1951)

3 Fornander, Sven Gustaf Edvin, bror till F 2, f 8 juli 1883 i Mönsterås, d 27 sept 1951 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 1903, bergsingenjörsex vid Tekn högskolan 1907, anst vid Höganäs-Billesholms ab 1908–09, assistent till övering J A Brinell vid Jernkontoret 1909, ing vid Jernkontorets f...

Forselles, af, Jacob Henrik, Bergmästare, Bergsingenjör (1785 – 1855)

2 af Forselies, Jacob Henrik, sonson till F 1, f 27 dec 1785 på Strömfors bruk i Strömfors (Nyland), d 13 juni 1855 i Sthlm (enl Sala dödbok). Föräldrar: bruksägaren, bergsrådet Henrik Johan af F o Virginia Sofia Christina Carlsköld. Inskr vid Åbo akad 1800, vid Uppsala univ 21 april 1801, hovrättsex där 3 juni 1806, bergsex där 5 juni 1812, ausk...

Charleville, J Reinhold, Företagsledare, Bergsingenjör (1855 – 1932)

2. Johan Reinhold Charleville, den föregåendes kusins son, f. 21 okt. 1855 i Vinnerstads socken. Föräldrar: bruksinspektören Jakob Reinhold Charleville och Matilda Sofia Trybom. Elev vid Skänninge enklassiga pedagogi ht. 1869—vt. 1870; åtnjöt privat undervisning ht. 1870—vt. 1871; elev vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1871; avlade mogenhetsexam...

Dahl, Hjalmar O., Bergsingenjör, Maskiningenjör (1881 – 1957)

Dahl, Hjalmar Olivier, f. 20 jan. 1881 i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: kamreraren Erik Magnus Dahl och Sofia Olivia Sundell. Elev vid Falu h. allmänna läroverk ht. 1896; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1899; student i Uppsala ht. 1899; fil. kand. 29 maj 1900; elev vid tekniska högskolans fackskola för bergsvetenskap 15 sept. 1900—17 apr. 1905; studerade tillika vid Stockholms ...

Dahlblom, L. E. Theodor, Geolog, Bergmästare, Gruvingenjör (1865 – 1956)

Dahlblom, Lorentz Edvard Theodor, f. 2 dec. 1865 i Strömstad. Föräldrar: urmakaren Edvard Ferdinand Dahlblom och Hedvig Vilhelmina Dassau. Elev vid Strömstads treklassiga läroverk 16 jan. 1877 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1879; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 28 maj 1884; elev vid tekniska högskolans avdelning för gruvvetenskap 13 sept. 1884—19 maj 1888; har företagi...

Ekman, Johan Wilhelm, Pappersingenjör, Bergsingenjör (1842 – 1907)

15. Johan Wilhelm Ekman, son till E. 9, f. 30 maj 1842 på Lesjöfors, Ramens sn (Värml.), d. 12 april 1907 på Hennickehammar, Färnebo sn (Värml.). Elev vid Göteborgs realgymnasium 1853– 54; elev vid Bergsskolan i Filipstad 1855–56; brukselev vid Lesjöfors 1858; studier i utlandet 1859–60; genomgick Teknologiska institutet 1...

Carlborg, P A Harald, Gruvingenjör, Bergshistoriker (1886 – 1970)

Carlborg, Per August Harald, f. 26 maj 1886 på Skinnskatteberg. Föräldrar: brukspatronen August Carlborg och Eva Lovisa Ericsson. Elev vid h. realläroverket i Stockholm vt. 1897; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1903; elev vid tekniska högskolan 14 sept. 1904 och genomgick där fyraårig kurs vid fackskolan för bergsvetenskap med ...

Brinell, Johan August, Industriledare, Bergsingenjör (1849 – 1925)

Brinell, Johan August, f. 21 juni 1849 i Bringetofta, d. 17 nov. 1925 i Stockholm. Föräldrar: lantbrukaren Johannes Månsson och Katarina Jonasdotter. Elev vid Jönköpings elementarläroverk 1864—68; avlade examen vid Borås tekniska skola 1 juni 1871. Ritare hos ingenjör V. Vennström i Örebro 19 juli 1871—1 juli 1872, vid Nydq...

Brusewitz, Emil Henrik, Bergsingenjör, Myntverkschef (1840 – 1908)

2. Emil Henrik Brusewitz, den föregåendes kusins son, f. 17 dec. 1840 i Göteborg, d. 24 sept. 1908 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Elis Fredrik Brusewitz och Anna Cecilia Hegardt. Elev vid Göteborgs realgymnasium 1853—56; student i Uppsala 25 jan. 1858; avlade bergsexamen 30 jan. 1867; elev vid bergsskolan i Falun 1867—68; antogs av...

Danielsson, Carl L., Industriledare, Bergsingenjör (1845 – 1917)

2. Carl Leonard Danielsson, den föregåendes brorson, f. 30 mars 1845 å Aggarön, Kärrbo socken, d. 15 nov. 1917 i Stockholm. Föräldrar: trädgårdsmästaren August Ludvig Danielsson och Anna Stina Jansdotter. Inackorderad från 1852 hos lantbrukaren Westerlund å Tomte på greve K. G. Lewenhaupts inrådan och...

Dellwik, Carl Axel, Metallurg, Bergsingenjör (1829 – 1897)

1. Carl Axel Dellwik, f. 23 juni 1829 i Stockholm, d. 29 juli 1897 å Charlottendal, Brännkyrka (Sth.). Föräldrar: regementsläkaren vid K. flottan, livmedikus Carl Isak Dellwik och Malvina Adelaide Lindbom. Erhöll undervisning i S: ta Clara h. lärdomsskola i Stockholm till 8 april 1842; senare i Nya elementarskolan; studentex. i Uppsala 2 febr. 1847; informator hos Bergsskolans i Falun chef J...

Bagge, Jonas, Bergsingenjör (1800 – 1869)

5. Jonas Bagge, f. 30 aug. 1800 i Göteborg, d 15 apr. 1869 i Stockholm. Föräldrar: stadskateketen Benjamin Bagge och Gustava Regina Wallin. Elev vid Kristine församlings tyska skola 1807–14; sattes i snickarlära i Göteborg; elev vid lantbruksakademins mekaniska skola 1816–18 och arbetade tillika för sitt uppehälle å urmakeriverkstad; ...

Bagge, Jonas Samuel, Fysiker, Bergsmekaniker (1803 – 1870)

6. Jonas Samuel Bagge, f. 30 juni 1803 i Uddevalla, d 4 jan. 1870 i Falun. Föräldrar: rådmannen Daniel Benjamin Bagge och Anna Charlotta von Schoultz. Elev vid Göteborgs gymnasium 1819—22; student i Lund 22 okt. s. å.; disp. 16 apr. 1823 (De pendulo astronomico, p. I, pres. K. J. D:son Hill); filol. kand. 14 juni 1826; fil. kand. 16 maj 1829; disp. 6 juni s. ...

Sundholm, Olof Herman, Gruvingenjör (1870 – 1945)

Sundholm, Olof Herman, f 28 okt 1870 i Visby stadsförs, d 2 aug 1945 i Danderyd, Sth. Föräldrar: direktören för kronoarbetskåren på Tjurkö vid Karlskrona, majoren Olof Theodor S o Josefina Augusta Bothilda Schürer von Waldheim. Mogenhetsex vid H a l i Karlskrona 28 maj 89, ord elev vid KTH 14 sept 89, avgångsex från fackavd:s för bergsvetensk underavd för gruvvetensk där 31 okt 93, a...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se