Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
4 träffar, sida:  1 
Livsten, Runristare (1000-tal – 1000)

Livsten, uppsvensk runristare.

Fot, Runristare (– verksam omkring 1050)

 Fot, uppländsk runristare, verksam omkring 1050.

Asmund Karesson, Runristare (– levde på 1000)

Asmund Karesson är Sveriges förste runstensristare av konstnärlig rang. Han har själv huggit eller givit utkastet till omkr. 40 runstenar, resta i trakterna från södra Gästrikland i norr till Stockholm i söder. Flertalet av hans stenar äro samlade kring Uppsala, vilket ju på A:s tid — 1000-talets andra fjärdedel och mitt — ...

Balle(r), Runristare (– levde på 1000)
Balle, även Baller, är en av Upplands produktivare runristare under 1000-talet. Medan Asmund Karesson huggit eller åtminstone planerat ett fyrtital runstenar, Fot omkring femtio och Öper inemot åttio, förskriva sig omkring trettio ristningar från B. Dessa ristningar förekomma mest i västra och sydvästra Uppland, några också i angränsande delar av Södermanland och Västmanland. B. började sin ve...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se