Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
16 träffar, sida:  1 
Skarne, Allan E O, Företagsledare, Byggmästare (1909 – 1998)

Skarne, Allan Erik Oskar, f 13 nov 1909 i Sthlm, Maria (enl fdb för Lidingö, Sth), d 7 okt 1998 i Danderyd, Sth. Föräldrar: byggmästaren Oscar Hemfrid Eriksson S o Hulda Elisabet Lindegren. Ex från Tekn skolans i Sthlm byggnadsavd 31, arbetsledare vid Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne (från 33 ab) 31, led av styr 33, ordf där 66–70, delä...

Persson, Eric Sigfrid, Byggmästare (1898 – 1983)

Persson, Eric Sigfrid, f 24 jan 1898 i Tomelilla, Tryde, Krist, d 31 juli 1983 i Lund (enl db för Hörby, Krist). Föräldrar: murarmästaren Nils P o Maria Månsdtr. I snickarlära i Kverrestad, Krist, 1114, murarlärling i Tomelilla 1517, studerade vid Malmö tekn aftonskola 17, snickare i Malmö 17, i Holte, Danmark, 18, studerade vid Haslevs d...

Pål Pehrsson, Lantbrukare, Byggmästare, Klockstapelbyggare (1732 – 1815)

Pål Pehrsson, f 19 okt 1732 i Stugun, Jämtl, d 22 jan 1815 där. Föräldrar: bonden o gästgivaren Pehr Pålsson o Barbro Månsdtr. Ägare till hemmanet nr 5 i Stugubyn, kyrkvärd, klockare o nämndeman i Stugun. Byggmästare.

G 28 dec 1756 i Lit, Jämtl, m Kerstin Salomonsdtr, f omkr 1732 trol där, d 28 jan 1815 i Stugun,...

Pahr, Christoffer, Skulptör, Byggmästare, Träsnidare, Stuckatör (– efter 1579)

3 Pahr, Christoffer, trol bror till P 1 o P 2. Träsnidare, bildhuggare, stuckatör, verksam i Sverige 1573 — 79, i hertig Karls tjänst 1 sept 73.

G efter 1579 m en dtr till föreståndaren "dic Furstenschule" i Schwerin.

Pahr, Dominicus, Byggmästare (– 1602/1603)

4 Pahr, Dominicus, trol yngste bror till P 1, P 2 o P 3, d 1602 eller 1603 i Kalmar. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare vid Borgholm o Kalmar 28 febr 75.

Pahr, Franciscus, Byggmästare (– 1580)

1 Pahr, Franciscus, d aug 1580 möjligen i Sthlm. Fader: trol byggmästaren Jacob P från Milano. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare i Uppsala 15 juni 72, i Sthlm april 73.

Pahr, Johan Baptista, Byggmästare (– efter 1586)

2 Pahr, Johan Baptista, trol äldste bror till P 1, d efter 1586. Byggmästare, verksam i Sverige 72 — 78, slottsbyggmästare i Borgholm 9 maj 72, i Kalmar 17 juni 72, verksam även bl a vid Alvsborg.

Lidströmer, Jonas (Lidström), Uppfinnare, Byggmästare (1755 – 1808)

Lidströmer, Jonas, före adl Lidström, f 23 april 1755 på Lagfors bruk, Ljustorp, Vnl, d 27 jan 1808 i Sthlm, Nik. Föräldrar: bruksinspektören Jonas Lidström o Anna Bång. Elev vid gymnasiet i Härnösand 71, inskr vid UU 7 mars 75, auskultant i bergskoll 6 april 81, biträde vid skeppsvarvet i Karlskrona 81, löjtn:mekanikus där 82, kaptenmekanikus vid örlogsflottan 30 maj 87, chef för mekan...

Erickson, Carl (Charles) Johan, Byggmästare (1852 – 1937)

Erickson, Carl (Charles) Johan, f. 21 juni 1852 i Hudene sn (Älvsb.), d. 7 mars 1937 i Seattle, Washington, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Jonas Ericsson och Cajsa Bengtsdotter. Lantbrukare; emigrerade till U. S. A. 1880; byggmästare i Minneapolis (Minn.) till 1889; överflyttade då till Seattle; byggmästare och entreprenör där; utf&o...

Ericsson, Axel Henric (Henry), Byggmästare (1861 – 1947)

1. Ericsson, Axel Henric (Henry), f. 3 aug. 1861 på Torp, Moheda sn (Kron.), d. omkr. 20 febr. 1947 i Miami, Florida, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Carl Ericsson och Märtha Nilsdotter. Elev i folkskola i Moheda; studier för informator i hemmet, vid Växjö läroverk 1875–76, i Nyköpings läroverk 1877–78; elev vid Tekni...

Ericsson, Nils Johan (John) Emil, Byggmästare (1868 – 1934)

2. Nils Johan (John) Emil Ericsson, bror till föregående, f. 23 maj 1868 i Moheda sn (Kron.), d. 29 juni 1934 i Chicago. Elev vid Jakobs elementarläroverk i Stockholm; emigrerade till U. S. A. 1884; lantbruksarbete i Minnesota; arbete som murare; verkmästare i byggnadsbranschen i Chicago, »byggnadssuperintendent» 1890–1902; innehade tills...

Cöllen, von, Henrik, Byggmästare, Militäringenjör (– tidigast 1559)

Cöllen, Henrik von (van; även Cöhlen, Köllen), officer och byggmästare, var 1533 i slottsloven i Kalmar; ägde ett stenhus i Stockholm »östantill», som han försålde på 1530-talet; byggmästare å Gripsholm 1537—45, i Uppsala 1545-—51; verksam i Mälardalen 1551—58 och i Finland från 1558. — Var antagligen gift.

Bresselisij, Johannes Baptista, Byggmästare, Militäringenjör (– tidigast 1616)
Bresselisij (Brisselesa, Brizilesa), Johannes B a p t i s t a, italiensk militäringenjör; gick i svensk tjänst senast 1580; byggmästare på Kexholm 1580; kallades av Pontus De la Gardie till fälttrupperna 1 maj 1581 och upptages sedan i fälträkenskapema t. o. m. 1584; erhöll donation på gods i Uppland 15 apr. 1599 och kallas då hovjunkare; ledare av kronans byggnadsarbeten vid slott och gårdar m...
Düren, van, Adam, Arkitekt, Byggmästare (efter 1450 – tidigast 1532)

van Düren, Adam, en byggmästare av tysk härkomst, som under slutet av 1400-talet och första tredjedelen av 1500-talet, antagligen mellan 1487 och 1532 utövade sin verksamhet i Sverige och Danmark. Språket i de inskrifter, som han anbragt i Lunds domkyrka, visar, att han var westfalare till börden, och förmodligen härstammade han från staden Düren i Westfalen.

G. m. Birgitte, d. 13 dec...

Brandt, Daniel, Byggmästare, Militäringenjör (– tidigast 1635)
Brandt, Daniel. Byggmästare i Östersjöprovinserna 15 jan. 1601; ställdes till ståthållarens på Åbo slott förfogande 10 mars 1603 och användes sedan i fortifikationsarbeten i Finland; erhöll uppseende över fästningarna i Östersjöprovinserna 13 juni 1607; tjänstgjorde tillika som skansmästare åtminstone 1616 och 1617 samt kallas 1619 byggmästare i Narva.
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se