Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
11 träffar, sida:  1 
Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)

3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854&ndas...

Qvistgaard, J Harald, Mariningenjör, Marinöverdirektör (1895 – 1984)

Qvistgaard, Jens Harald, f 22 sept 1895 i Gbg, Masth, d 30 okt 1984 i Lidingö. Föräldrar: grosshandlaren Jens Fredrik Oscar Q o Sigrid Alfhild Fredrika Ekblad. Studentex vid H a l i Örebro 14, utex från fackavd för skeppsbyggn vid KTH 30 maj 18, anställd i mariningenjörkåren med officers tjänsteklass 1 okt 18, mariningenjörstipendiat för studier i skeppsbyggnad vid Götaverken, Gbg, o i Engla...

Nilsson, Nils Gustaf, Mariningenjör, Skeppsmätningsöverkontrollör (1872 – 1944)

Nilsson, Nils Gustaf, f 3 dec 1872 i Tåstarp, Krist, d 25 febr 1944 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: godsägaren o riksdagsmannen Nils Jacob N o Nanny Elvira Josefina Giertsson. Mogenhetsex vid Nyköpings h a l 19 maj 91, ord elev vid KTH 22 jan 92, avgångsex från fackskolan för maskinbyggn:-konst o mek teknologi där 10 juni 96, konstruktör hos civilingenjören R W Strehlenert, Sthlm, 1 aug 96–1 jun...

Lindfors, A Henrik, Skeppsbyggmästare, Mariningenjör (1850 – 1928)

2 Lindfors, Anders Henrik, sonson till L 1, f 1 okt 1850 i Lund, d 9 juni 1928 i Alingsås. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Otto L o Johanna Charlotta Cecilia Forshaell. Mogenhetsex vid katedralskolan i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, skeppsbyggmästareex vid skeppsbyggeriskolan i Gbg 74, andre verkmästare vid Lindholmens varv 74—7...

Lindvall, C August, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Mariningenjör (1829 – 1918)

Lindvall, Carl August, f 14 dec 1829 i Karlskrona, d 23 juni 1918 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handlanden Peter Andreas L o Dorothea Christina Bergdahl. Elev vid Skeppsbyggeriinst i Karlskrona, utex där 48, anställd vid Motala mek verkstad 49—58, konstruktör vid Bergsunds mek verkstad i Sthlm 58—74, övering o disponent där 75— 90, led av styr för Sthlms södra spårvägs ab 89—06, för Södra spårv...

Kromnow, Axel J, Mariningenjör (1872 – 1949)

Kromnow, Axel Johan, f 14 okt 1872 i Falsterbo, d 25 mars 1949 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: mästerlotsen o sjökaptenen Anders Johan K o Anna Elisabeth Jönsson. Studier vid Malmö tekn yrkesskola 88—91, praktiserade på verkstäder o till sjöss 88—94, studier vid tekn privatskolan i Gbg 95, maskinistex vid Malmö navigationsskola 95, anställd vid Rederi ab Nordstjernan (Johansonlinjen) från sept ...

Chiewitz, Georg Theodor P, Arkitekt, Mariningenjör (1815 – 1862)

2. Georg Theodor Policron Chiewitz, den föregåendes brorson, f. 5 okt. 1815 i Stockholm, d 28 dec. 1862 i Åbo. Föräldrar: gravören Johan Georg Chiewitz och Katarina Acrel. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 27 sept. 1827—jan. 1829 och vid Konstakademiens arkitektskola jan. 1829—mars 1832; belönades därstädes med jeton 29 jan. 1831 samt med j...

Ericsson, John, Arméofficer, Maskiningenjör, Mariningenjör (1803 – 1889)

2. John (i dopboken Johan) Ericsson, den föregåendes bror, f. 31 juli 1803 vid Långbanshyttan, Färnebo sn (Värml.), d. 8 mars 1889 i sitt hus 36 Beach Street, New York, U. S. A., begr. i Filipstad. Elev vid Göta kanalbolags ritkontor i Forsvik 1811; elev å kanalbyggnadskontoret i Tåtorp s. å.; biträdande nivellör vid ...

d'Ailly, J. C. August, Mariningenjörsofficer, Mariningenjör (1822 – 1877)

Johan Christian August d’Ailly, f. 22 juli 1822 i Karlskrona, d. 17 aug. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen, sedermera översten och sekundchefen för flottans konstruktionskår Jakob Henrik d’Ailly och Kristina Strömholm. Avlade konstruktörselevexamen 25 jan. 1836; elev vid konstruktionskåren 2 dec. 1836; avlade underkonstruktörsexamen 1 juni 1840 och skepparexamen 5 apr. 1841; tilldelad lä...

Cedergren, Pehr Wilhelm, Målare, Mariningenjör (1823 – 1896)

Cedergren, Pehr Wilhelm, 1. 17 nov. 1823 i Stockholm, d 3 okt. 1896 i Spånga efter genomgången halsoperation. Föräldrar: blockmakaren Isak Cedergren och Brita Kristina Lundberg. Skeppsgosse 1832; korpral 1840; lärling i skeppsbyggen 1841; elev vid Konstakademien 1844—45; kvarterman 1849; studerade konst i England och Frankrike 1851 och i Danmark 1856; va...

Eckermann, von, Adam Mauritz August, Mariningenjör, Fartygskonstruktör (1859 – 1921)

Adam Mauritz August von Eckermann, f. 1 aug. 1859 på Edeby, Ripsa sn (Söd.), d. 11 dec. 1921 i Stockholm (Skeppsh.). Föräldrar: kammarherren Anton Thure Fredrik von Eckermann och grevinnan Ulrika (Ulla) Eleonora Amalia Lewenhaupt. Avgångsex. från Tekniska högskolan 10 juni 1880, från l'Ecole d'Application du Génie Maritime i Cherbo...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se