Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
10 träffar, sida:  1 
Löwen, Fabian, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Kompanidirektör (1699 – 1773)

3 Löwen, Fabian, bror till L 2, f 30 sept 1699, d 19 febr 1773 i Sthlm, Klara. Inskr vid UU 5 nov 14, kapten vid Fredrik I:s dragoner i Hessen 4 april 23, deltog i riksdagarna 26–27, 31, 34, 40–41, 42–43, 46-47, 60–62, 65–66 (led av SU), 69–70 (led av SU) o 71–72, v korpral vid livdrabantkåren 21 juli 31, ryttmästare vid Nor...

König, Henrich, Riksdagsledamot, Köpman, Superkargör (1717 – 1785)

1 König, Henrich, dp 6 mars 1717 i Sthlm, Ty, d 6 okt 1785 i Eftra, Hall. Föräldrar: köpmannen Henrich K och Petronella Schaeij. Superkarg på Ostindiska kompaniets fartyg Götheborg jan 39—15 juni 40, på Calmar 14 mars 41—25 aug 43, på Stockholm jan 45, Hoppet 26 jan 48—11 juli 49, deltog i riksdagarna 51—52 o 55—56, huvudman för det fjärde s k K:ska växelkontoret 29 nov 56, handelsagent i Ha...

Chalmers, William, Kansliråd, Kompanidirektör (1748 – 1811)

Chalmers, William, f. 13 nov. 1748 i Göteborg, d 3 juli 1811 på Gårdsten vid Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren William Chalmers och Inga Orre. Erhöll handelsutbildning i Göteborg och i England. Ägnade sig åt ekonomisk verksamhet i Göteborg, bl. a. tillsammans med handlanden Lars Kåhre; företog omkr. 1780 en studieresa i E...

Cabiljau, Abraham, Borgmästare, Kompanidirektör (1571 – 1645)

Cabiljau, Abraham, f. 1571 i Leiden, d. 1645 i Stockholm (begraven 29 apr.). Föräldrar: köpmannen Johannes Cabiljau från Gent och Anna van der Bruggen. Köpman i Amsterdam; inkom till Sverige 1607; direktör i persianska handelskompaniet 1607 och över myntverket i det nyanlagda Göteborg 1609; borgmästare därstädes 1609—12; generalkommissarie vid överste Mönnichhofens regemente 1612 och i ...

Campbell, Colin, Diplomat, Kompanidirektör (1686 – 1757)

Colin Campbell, f. 1/11 juni 1686 i Edinburg, d. 9 maj 1757 i Göteborg. Son till John Campbell, »un des secrétaires au grand sceau de Sa Majesté et solliciteur et agent. pour la ville d'Edin-bourgh la capitale d'Ecosse». Vistades några år i Ostindien och genomreste landet från den ena kusten till den andra; delägare i kejserliga ostindiska, kompaniet i Osten-de; deltog i startandet av d...

Braad, Christopher H, Superkargör (1728 – 1781)
Braad, Christopher Henric, f. 28 maj 1728 i Stockholm, d 11 okt. 1781 i Norrköping. Föräldrar: fabrikören i Norrköping Paul Kristoffer Braad och Gertrud Planström. Erhöll privat undervisning i Norrköping; student i Uppsala 28 mars 1743. Auskultant i kommerskollegium 30 jan. 1745 och i manufakturkontoret 31 jan. s. å.; skeppsskrivare vid ostindiska kompaniet juli 1747; anträdde sin första resa ...
Björnberg, Niklas, Kommersråd, Kompanidirektör (1758 – 1829)
Björnberg, Niklas, f. 27 jan. 1758, d 6 maj 1829 i Göteborg. Föräldrar: handlanden Anders Björnberg och Anna Margareta Hultman. Medlem av handelssocieteten i Göteborg 1781; erhöll kommerseråds titel 1 maj 1801; direktör i ostindiska kompaniet 1806—13; medlem av direktionen för Göteborgs diskont till år 1817. LVVS 1808; KVO 1815.
Gift 29 mars 1785 med Anna Maria Jönsson, f. omkr. 1759, d 1 juni...
Bladh, Petter Johan, Affärsman, Superkargör (1746 – 1816)

2. Petter Johan Bladh, den föregåendes son i första giftet, f. 3 dec. 1746 i Vasa, d 1 mars 1816 på Benvik. Elev vid trivialskolan i Vasa 4 apr. 1758; inskriven vid Åbo akademi 16 mars 1763. Anställd i sin faders affär i Vasa 1764; assistent 1766 i Ostindiska kompaniet, där han tjänstgjorde med avbrott 1770—72, då han ausk...

Arfwedson, Carl A, Grosshandlare, Kompanidirektör (1774 – 1861)

3. Carl Abraham Arfwedson, den föregåendes son, f. 21 jan. 1774 i Stockholm, d 11 febr. 1861 därstädes. Efter köpmansutbildning först på faderns kontor och därefter under resor på kontinenten och i England bolagsman i handelsbolaget Tottie och Arfwedson 1802; borgare som grosshandlare i Stockholm 22 mars 1808; direktör i ostindis...

Arfwedson, Carl Christopher, Grosshandlare, Kompanidirektör (1735 – 1826)

2. Carl Christopher Arfwedson, den föregåendes son i hans första gifte, f. 1735 (döpt 25 febr.) i Stockholm, d 21 juni 1826 därstädes. Arbetade efter avslutade skolstudier på faderns kontor 1750—sept. 1762, då han anträdde en något över ettårig resa till England, vars viktigaste handels- och fabriksstäder h...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se