Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
433 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Föreningsordförande, Feminist (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en tv...

Ahnfelt, Arvid W N, Journalist, Urkundsutgivare (1845 – 1890)

4. Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt, son till A. 2, f. 16 aug. 1845 i Lund, d 16 febr. 1890 i Köpenhamn. Student i Lund 26 maj 1863, i Uppsala 1 okt. 1867; fil. kand. där 26 maj 1869; disp. 28 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å. E. o. amanuens i K. biblioteket 27 okt. 1869–1876; medarbetare i Ny illustrerad tidning 1869–79, Aftonbladet 1870–74...

Aldén, Gustaf A, Folkhögskolelärare, Skriftställare, Journalist, Föreläsare (1852 – 1927)

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. ti...

Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och...

Angeldorff, Christoffer Olofsson, Präst, Journalist (1808 – 1866)

Angeldorff, Christoffer Olofsson, till okt. 1830 Angellin, f. 7 juli 1808 i Osby, d 6 mars 1866 i Västra Alstad. Föräldrar: hemmansägaren och häradsdomaren Olof Christensson och Elsa Andersdotter. Student i Lund 8 okt. 1828; genomgick teologiska seminariet ht. 1830 och vt. 1831; prästvigd 14 juni 1831. Inträdde i prästerlig tjänstgöring i Lun...

Selander, J Anton, Tidningsman (1887 – 1964)

Selander, Johannes Anton, f 27 nov 1887 i Marieby, Jämtl, d 3 april 1964 i Eskilstuna, Kloster. Föräldrar: sadelmakaren Perjonsson o Ingeborg Olofsdtr. Medarb i Östersunds-posten 18 okt 06, redaktionssekr där febr 13–20 mars 14, led av styr för Sveriges frisinnade ungdomsförb periodvis 09–23, v ordf där 21–23, redaktionssekr i Jä...

Selander, N Sten E, Författare, Litteraturkritiker, Poet, Växtbiolog (1891 – 1957)

Selander, Nils Sten Edvard, f 1 juli 1891 i Sthlm, Svea art:reg, d 8 april 1957 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: regementsläkaren MD Nils Edvard S o Gerda Klara Sofia Nelson. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 maj 09, inskr vid StH ht 09, vid UU 8 sept 10, FK där 15 sept 17, litterär rådgivare vid Dahlbergs förlags ab 18–20, led av styr dä...

Sillén, K Hugo, Tidningsredaktör, Partifunktionär (1892 – 1971)

Sillen, Klas Hugo, f 18 dec 1892 i Sthlm, Hedv El, d 4 dec 1971 i Solna. Föräldrar: skoarbetaren Klas Albert Pettersson o sömmerskan Lovisa Charlotta S. Telegrambärare vid Telegrafverket 07, stationsbiträde där 13–19, sekr i Telegrafverkets trafikpersonalförb 18–19, förb:sekr o funktionär i Sverges soc:dem ungdomsförb (från ...

Siösteen, B Gustaf J, Journalist, Tidningsman (1874 – 1947)

Siösteen, Bengt Gustaf J:son, f 20 sept 1874 i Östersund, d 17 febr 1947 i Råda, Göt. Föräldrar: läroverksadjunkten, FD Nils Mauritz Jonson o Selma Fredrika Siösteen. Mogenhetsex vid H a l i Östersund 25 maj 94, medarb i Jämtlandsposten där 15 aug 94–15 maj 95, i Nyaste Kristianstadsbladet sept 95–febr 97, i GHT mars 97&ndas...

Sjöberg, Birger, Författare, Journalist, Poet (1885 – 1929)

Sjöberg, Birger, f 6 dec 1885 i Vänersborg, d 30 april 1929 i Växjö (enl db för Helsingborg, Gust Adolf). Föräldrar: handlanden Gustaf S o Anna Elisabeth Thorsberg. Elev vid H a l i Vänersborg 95-99, anställd i föräldrarnas butik o i K A Vikners fotografiateljé där 99–00, springpojke o affärsbiträde i Sthlm ju...

Sjöberg, Franz V T, Advokat, Tidningsman (1818 – 1891)

Sjöberg, Franz Vilhelm Theodor, f 12 dec 1818 i Västra Alstad, Malm, d 14 nov 1891 i Södertälje. Föräldrar: kyrkoherden Magnus S o Sofia Catharina Schlyter. Studentex vid LU 18 dec 33, inskr där 16 febr 34, ex till rättegångsverken där 6 maj 37, auskultant i Hovrätten över Skåne o Blekinge 24 maj 37, i Svea hovrätt ...

Skarstedt, C A Waldemar, Publicist, Nykterhetsman (1861 – 1931)

2 Skarstedt, Carl Abraham Waldemar, son till S 1, f 24 juli 1861 i Lund, d 8 febr 1931 i Sthlm (enl db för Falun, Kristine). Mogenhetsex vid H a l i Lund 8 juni 81, studier vid LU ht 81–86, amanuens vid LU:s bokauktionskammare 83–86, bibliotekarie vid LU:s teol fak 85–okt 86, lärare vid Kristinehamns praktiska skola nov 86–sept 87, medarb i Ver...

Sohlman, P August F, Tidningsredaktör, Journalist, Skarpskytteledare (1824 – 1874)

1 Sohlman, Per August Ferdinand, f 24 maj 1824 i Svennevad, Ör, d 5 juli 1874 i Värmdö, Sth (kbf i Sthlm, Hovförs). Föräldrar: snickarmästaren Per Erik S o Anna Katarina Gillberg. Elev vid Strängnäs gymn 39–43, inskr vid UU 14 mars 43, studentex 28 mars 43, disp pro gradu 29 april 48, mag 16 juni 48, allt vid UU, red för Studentbla...

Sparre (Th-Sparre), S Birgit J F, Författare, Journalist (1903 – 1984)

13 (Thomaeus-)Sparre, Signe Birgit Julia Fredrika, f 23 juli 1903 i Flen, Söd, d 19 sept 1984 i Ulricehamn. Fosterföräldrar: greve Carl Georg S o Signe Maria Magdalena Thomaeus. Elev vid Franska skolan, Sthlm, 09-15 o 18-20, avgångsex där 20. Förf.

G1) 7 dec 1937(–43) i Finnekumla, Älvsb, m disponenten Carl Theodor Thäberg i hans 2:a gift...

Rydberg, A Viktor, Författare, Publicist, Konsthistoriker (1828 – 1895)

Rydberg, Abraham Viktor, f 18 dec 1828 i Jönköping, Sofia, d 21 sept 1895 i Danderyd, Sth. Föräldrar: slottsvaktmästaren Johan R o Hedvig Christina Duker. Elev vid Jönköpings h lärdoms- o apologistskola 39, vid Växjö gymn sept 45, medarb i Jönköpingsbladet 47, i Gbgs handels- o sjöfartstidn (GHT) 49, i Jönköpings...

Rydelius (-Wägner), Ellen V, Journalist, Översättare, Författare (1885 – 1957)

Rydelius(-Wägner), Ellen Viktoria, f 27 febr 1885 i Norrköping, S:t Olai, d 1 april 1957 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: grosshandlaren Per Axel R o Anna Vilhelmina Ström. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 18 maj 03, inskr vid UU 24 sept 03, FKdär 31 maj 07, medarb i SvD 08–09, i DN 09–14, redaktionssekr på tidn Idun 21–23. Förf, översättare.

G 24 aug 1911 (–22) i Sthlm, Ku...

Rydell, Sven Å A, Fotbollsspelare, Sportjournalist (1905 – 1975)

Rydell, Sven Åke Algot, f 14 jan 1905 i Gbg, Kristine, d 4 april 1975 där, S:t Pauli. Föräldrar: skomakarmästaren Julius Augustsson R o Albertina Josefina Johansdtr. Fotbollsspelare i Holmens idrottssällsk, Gbg, 20–21, i Redbergslids idrottsklubb 22 o 3132, i Örgryte ...

Rydén, Gustav N, Pressfotograf (1889 – 1981)

Rydén, Gustav Natanael, f 19 mars 1889 i Borg, Ög, d 1 febr 1981 i Norrköping, S:t Olai. Föräldrar: stationskarlen o frikyrkopastorn Anders Gustaf R o Charlotta Elisabet Andersson. Elev vid H a l i Norrköping 00–06, kassör vid Livförsäkringsab De förenades avd:kontor i Linköping 07

Rydqvist, Oscar F, Journalist, Manusförfattare (1893 – 1965)

2 Rydqvist, Oscar Fredrik, syssling till R 1, f 13 juni 1893 i Sundsvall, d 12 mars 1965 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden Claes Oscar R o Hilda Charlotta Vilhelmina Larsson. Studentex vid H a l i Sundsvall 7 juni 11, inskr vid UU 15 sept 11, medarb i Sundsvalls Tidn 11-13, i Dagen 13-15, i Grönköpings Veckoblad 16-24, i DN periodvis 16–24, fast anst&a...

Rådström, Karl Johan, Författare, Tidningsredaktör (1893 – 1958)

1 Rådström, Karl Johan, f 2 juli 1893 i Sundsvall, d 7 febr 1958 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: konditorn Jonas Wilhelm R o Eugenia Lovisa Dahlberg. Studentex vid H a l i Sundsvall 6 juni 13, inskr vid UU 17 sept 13, bedrev affärsverksamhet 15–22, korrespondent i Finland o Haparanda för Sthlms dagbl 16

Rådström, Per (Pär) K, Författare, Journalist, Översättare (1925 – 1963)

2 Rådström, Per (Pär) Kristian, son till R 1, f 29 aug 1925 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 aug 1963 där, Högalid. Elev vid H a l för gossar å Norrmalm i Sthlm 41–42, hos fotografen K W Gullers i Sthlm 42, anställd vid Sv morgonbladet 43, vid Expressen 44-45, vid Radiodiffusion francais' sv sändn:ar 47, vid Gbgs morgonpost 49, vid Radiotjänsts u...

Rönblom, Hans-Krister, Författare, Tidningsredaktör (1901 – 1965)

Rönblom, Hans-Krister, f 22 juni 1901 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 4 febr 1965 i Sthlm, Osc. Föräldrar: majoren Karl Zacharias R o Astrid Eidem-Andersson. Studentex vid H a l å Östermalm i Sthlm 17 maj 18, inskr vid UU ht 18, FK 31 jan 25, ordf i studentfören Verdandi 26–28, FL 2 nov 29, disp 11 dec 29, FD 31 maj 30, allt vid UU, red o ansv utg för Upplänningen dec 29

Rörling, U Arnold, Författare, Journalist (1912 – 1972)

Rörling, Ulrik Arnold, f 5 aug 1912 i Överluleå, Nb, d 26 april 1972 i Boden. Föräldrar: småbrukaren Oskar Fridolf R o Hulda Sundqvist. Jord- o skogsbruksarbetare, elev vid Sunderby folkhögskola, Nb, 30–32, verkstadsarb i Sthlm 37, elev vid LO-skolan i Brunnsvik, Ludvika, 41, journalist vid Norrländska socialdemokraten, Boden, 43

Sachs, Hilda G, Författare, Journalist, Översättare, Feminist (1857 – 1935)

Sachs, Hilda Gustafva, f 13 mars 1857 i Norrköping, S:t Olai, d 26 jan 1935 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handlanden Johan Gustaf Engström o Gustafva Augusta Gustafsson. Elev vid Rundstedtska flickskolan, Norrköping, 66–73, privatlär i landsorten 74

Salvius, Lars, Publicist, Boktryckare, Förläggare (1706 – 1773)

Salvius, Lars, f 18 sept 1706 (Strömflygt) i Stigtomta, Söd (fdb saknas), d 5 mars 1773 i Sthlm, Klara (db; 4 mars enl Strömflygt o bouppteckn). Föräldrar: kh Lars S o Catharina Aurelia. Elev i Nyköpings skola, i Borgå gymn 27, studerade vid Åbo akad jan 30–33, inskr vid UU 22 febr 34, auskultant vid Sthlms rådhusrätt 10 mars 36, vid...

Sandberg, Sven-Olof, Journalist, Operasångare (1905 – 1974)

Sandberg, Sven-Olof, f 28 dec 1905 i Sthlm, Ad Fredr, d 20 aug 1974 i Danderyd, Sth. Föräldrar: maskinsättaren Carl Johan S o Ottilia (Tilly) Wilhelmina Andersson. Grammofonsångare o schlagertextförf från 27, engagerad vid ab Radiotjänst (från 57 ab Sveriges radio), bl a som programproducent, från 27, gjorde årliga folkparksturnée...

Sandels, Karl K, Pressfotograf (1906 – 1986)

3 Sandels, Karl Knutsson, brorson till S 2, f 5 nov 1906 i Sthlm, Ad Fredr, d 26 jan 1986 där, Osc. Föräldrar: fotografen Knut Hjalmar S o Ewa Johanna Hultgren. Elev vid H a l å Södermalm, Sthlm, 15–18, pressfotograf vid Sthlms Dagblad 26–31, vid S-T 31–33, innehavare av firma Sandels illustrationsbyrå, Sthlm, 34–48, ombudsman,...

Saxon, Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Förläggare (1859 – 1935)

Saxon (till 1901 Lindström), Johan, f 17 febr 1859 i Gällersta, Ör, d 7 nov 1935 i Stocksund, Danderyd, Sth. Föräldrar: hemmansägaren Lars Johan Larsson (Lindström) o Kristina Lovisa Olsdtr. Elev vid Örebro läns folkhögskola nov 79–april 80, medarb i tidn Nerike, Örebro, 80–81, red för Arboga-posten 1881 o (Nya) Arboga t...

Scheutz, P Georg, Publicist, Boktryckare (1785 – 1873)

1 Scheutz, Per Georg, f 23 sept 1785 i Jönköping, d 22 maj 1873 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: vinhandlaren o källarmästaren Fredrik Christian Ludvig S o Johanna Christina Berg. Elev vid Jönköpings skola o Växjö gymn, inskr vid LU 12 dec 94 o 26 sept 03, teol ex där 6 dec 03, jur ex 15 mars 05, kameralex 8 juni 05, allt vid LU, auskultan...

Schröder, Carl G, Tidningsredaktör, Politisk skriftställare, Anarkist (1876 – 1959)

Schröder, Carl Gustaf, f 19 mars 1876 i Sthlm, Jak, d 20 maj 1959 i Malmö, Möllevången. Föräldrar: sjökaptenen Carl Lorentz Gustaf S o Anna Lovisa Sten. Affärsanställd i Sthlm 90–03, led av styr för Fritänkareförb 99-05, exp:förare o led av styr för Sthlms arbetarekommun 03–04, red för Blekinge Folkblad 1...

Schultz, Johan G, Tidningsredaktör, Journalist, Schackspelare (1839 – 1869)

Schultz, Johan Gustaf, f 23 febr 1839 i Urshult, Kron, d 28 nov 1869 i Sthlm, Klara. Föräldrar: garvaren Erik Adolf S o Maria Ulrika Branting. Elev vid Växjö fören gymn o skola 49–57, inskr vid UU 12 dec 57, e o lär i Jönköpings elementarskola 60–61, red av Söndags-Nisse från 64, sekr i Sthlms schacksällsk från 66.
...

Schöldström, Birger F, Författare, Skriftställare, Tidningsredaktör (1840 – 1910)

Schöldström, Birger Fredrik, f 10 dec 1840 i Kungsbacka, d 28 nov 1910 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: apotekaren Lorentz Fredrik S o Martha Christina (Märta-Stina) Åberg. Studentex vid Realgymn i Gbg maj 61, anställd i D F Bonniers bokhandel där 61–63, medarb o korrespondent i bl a Gbgs-posten (GP) 63–67, Snäll-posten 67-68, Gbgs handel...

Segerstedt, Torgny K, Tidningsredaktör, Journalist, Teolog (1876 – 1945)

1 Segerstedt, Torgny Karl, f 1 nov 1876 i Karlstad, d 31 mars 1945 i Gbg, Vasa. Föräldrar: seminarieadjunkten Albrekt Julius S o Fredrika (Dicken) Sofia Bohman. Mogenhetsex vid H a l i Karlstad 11 juni 94, inskr vid LU 18 sept 94, teol fil ex 14 dec 95, teor teol ex 14 dec 97, TK 25 maj 01, allt vid LU, studerade vid Berlins univ 98–99 o vid Rostocks univ 00–01, disp f&...

Retzius, M Gustaf, Anatom, Tidningsägare, Histolog, Antropolog (1842 – 1919)

4 Retzius, Magnus Gustaf, son till R 2 i hans andra g, f 17 okt 1842 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1919 där, Ad Fredr. Inskr vid UU 11 maj 60, med fil kand 30 maj 61, MK 28 febr 66 där, ML vid Kl 19 maj 69, disp vid LU 30 nov 70, doc i anatomi 23 mars 71, MD vid LU 30 maj 71, e o prof i histologi vid Kl 1 juni 77 (tilltr 1 jan 78), tf prof i anatomi vid Kl okt 88, ord 31 dec ...

Reuterswärd, Gustaf F A, Arméofficer, Radiochef, Generalstabsofficer (1882 – 1953)

3 Reuterswärd, Gustaf Fredrik Achates, f 31 aug 1882 i Örebro, d 26 aug 1953 i Ängelholm. Föräldrar: översten Pontus Henrik Wilhelm R o Johanna Beata Carolina af Robson. Mogenhetsex vid H a l i Linköping 24 maj 01, volontär vid Första Göta artillerireg 8 juni 01, officersex 03, underlöjtn i reg 18 dec 03, vid reg 26 febr 04, elev vi...

Rickson, Levi J, Författare, Journalist, Poet (1868 – 1967)

Rickson, Levi Johan (Jeremias i Tröstlösa), f 3 aug 1868 i Almby, Ör, d 29 nov 1967 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: organisten o skolläraren Lars Johan Eriksson o Augusta Erlandsson. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 88, volontär vid Nerikes Alleh, Örebro juli 90, medarb där okt 91–16. Förf. – Ogift.

Ridderstad, Carl Fredrik, Författare, Riksdagsledamot, Tidningsägare, Bruksidkare (1807 – 1886)

Ridderstad, Carl Fredrik, f 18 okt 1807 i Rådmansö, Sth, d 12 aug 1886 i Linköping, Domk. Föräldrar: understallmästaren o fideikommissinnehavaren Carl Fredrik R o Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 26 sept 21, medarb i Aftonbladet 30–47, officersex 30 maj 32, fänrik vid Hälsinge reg 7 juli 32, ...

Rinman, Erik B, Tidningsman, Politiker (1870 – 1932)

2 Rinman, Erik Benjamin, sonsons sonson till R 1, f 2 maj 1870 i Gålsjö, Vnl, d 29 jan 1932 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sjökaptenen o assuransdirektören Sven Engelbert R o Nanny Elisabeth Johanna Bratt. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 29 maj 89, inskr vid UU 12 sept 89, kansliex där 30 maj 96, e o amanuens i Fångvårdss...

Rosén, J Emil P, Tidningsman, Politiker (1875 – 1940)

Rosén, Johan Emil Persson, f 3 nov 1875 i Odensvi, Vm, d 23 mars 1940 i Gbg, Haga. Föräldrar: hemmansägaren Carl Erik Persson o Johanna Andersdtr. Genomgick folkskola i Köping 82-88, anställd vid Sthlm-Västerås-Bergslagernas järnväg 88–92, vid mekaniska verkstäder i bl a Sthlm o Södertälje 92–99, utgivare av tidn...

Rosén, Johan, Präst, Gymnasielärare, Publicist, Retoriker (1726 – 1773)

3 Rosén, Johan, bror till R 1 o R 2, f 8 mars 1726 i Sexdrega, Älvsb, d 6 sept 1773 i Gbg, Domk. Elev vid gymn i Gbg 38, inskr vid UU 4 okt 42, vid LU 24 sept 47, studerade i Göttingen, mag vid LU 48, doc i "poesien" vid UU 30 april 49, även i "eloquentien" där 50, doc vid LU 52, prä...

Rosenius, Carl Olof, Tidningsredaktör, Väckelsepredikant (1816 – 1868)

1 Rosenius, Carl Olof, f 3 febr 1816 i Nysätra, Vb, d 24 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: komministern Anders R o Sara Margareta Norenius. Elev vid lärdomsskolan i Umeå 29–33, vid gymn i Härnösand ht 33–13 juni 37, informator i Hällgum, Säbrå, Vnl, sept 36–37, inskr vid UU 8 febr 39, informator på Lä...

Runnquist, Åke, Litteraturkritiker, Förläggare (1919 – 1991)

Runnquist, Åke, f 23 maj 1919 i Sthlm, Ad Fredr, d 23 april 1991 där, Matt. Föräldrar: advokaten Sven Axel Martin R o Maggie Ancker. Studentex vid H a l i Bromma i Sthlm 38, inskr vid StH ht 38, FK där 30 jan 46, anställd vid Albert Bonniers förlags ab från 44, medred för Bonniers konversationslex 4447, bitr red för Bonniers litterära magasin (BLM) 4548, red där 4...

Rybrant, K Gösta H, Violinist, Musikjournalist (1904 – 1967)

1 Rybrant, Knut Gösta Herman, f 20 jan 1904 i Norrköping, S:t Olai, d 16 aug 1967 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: maskinisten Axel Theodor Jonsson o Klara Amanda Fagerberg. Violinist i biograforkester i Norrköping 19, i Norrköpings orkesterfören 21, vid olika restauranger o biografer i Sthlm 22, studerade violin vid MA 2728, andre violinist vid Sthlms konsertfören 28, studera...

Pers, Anders, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1860 – 1951)

1 Pers, Anders, f 24 febr 1860 i Mora, Kopp, d 23 aug 1951 i Västerås. Föräldrar: lantbrukaren Pers Mats Matsson o Rull Kerstin Andersdtr. Småskollär 77–82, studerade vid Fornby folkhögsk, Stora Tuna, Kopp, 82–83, folkskollär 84-86, förvaltare i Grällsta, Kila, Vm, 87–01, led av Kila kommunalnämnd 92, ägare till ...

Pers, Anders Yngve, Tidningsredaktör, Journalist (1902 – 1985)

2 Pers, Anders Yngve, son till P 1, f 26 aug 1902 i Västerås, d 5 okt 1985 där, Domk. Studentex vid H al i Uppsala 7 dec 21, inskr vid UU 16 okt 23, ordf i Studenternas helnykterhetssällsk 27, i Studentfören Verdandi 2728, FK vid UU 15 dec 28, stipendiat vid Geneva School of International Studies, Geneve, 30 o 31, medarb i ...

Peterson, Gustaf R, Tidningsredaktör, Poet (1847 – 1911)

Peterson, Gustaf Reinhold, f 22 aug 1847 i Irsta, Vm, d 7 april 1911 i Sundsvall. Föräldrar: lantbrukaren Per Erik Pettersson o Maria Christina Tillander. Folkskollärarex, folkskollär vid Klara folkskola i Sthlm mars 71vt 73, medarb i DN 7172, i Vårt Land janjuli 73, red för Stockholms Punsch april 73

Peterson, Per-Gustaf M, Tidningsman (1896 – 1977)

Peterson, Per-Gustaf Mauritz (PGP), f 25 okt 1896 i Norrköping, Hedv, d 6 febr 1977 i Ystad. Föräldrar: bokhållaren John Mauritz P o Hilda Augusta Söderström. Studentex vid H a l i Norrköping 15 maj 15, inskr vid UU 16 sept 15, FK där 30 maj 19, medarb i Stockholms-Tidningen (S-T) 20, nattred där 26–33, anst i Aftonbladet (AB) mars 33, huvu...

Peterson-Berger, O Wilhelm, Kritiker, Tonsättare, Musikskriftställare (1867 – 1942)

Peterson-Berger, Olof Wilhelm, f 27 febr 1867 i Ullånger, Vnl, d 3 dec 1942 i Östersund (enl db för Frösö, Jämtl). Föräldrar: förste lantmätaren Olof Peterson o Sofia Wilhelmina Berger. Mogenhetsex vid H a l i Umeå vt 85, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm jan 86, organistex där maj 89, studerade i Dresden komposition för E...

Petersson, Knut Z, Riksdagsledamot, Tidningsman (1892 – 1985)

2 Petersson, Knut Zakarias, son till P 1, f 12 dec 1892 i Söderåkra, Kalm, d 30 aug 1985 i Hemsjö, Älvsb. Studentex vid H a l i Kalmar 21 maj 10, inskr vid UU 16 sept 10, FK 1 nov 13, ordf i studentfören Verdandi 15–16, FL 29 maj 16, disp 1 nov 19, FD 31 maj 20, allt vid UU, medarb i GHT 16, korrespondent i London 19–21 o 22–23, statens pr...

Philipson (Philipsen), Lorens Münter, Läkare, Publicist (1765 – 1851)

Philipson (Philipsen), Lorens Münter, f 17 mars 1765 i Ystad, S:ta Maria, d 3 nov 1851 i Sthlm, Nik. Föräldrar: råd- o handelsmannen Jonas Wilhelm Philipsen o Margareta Münter. Inskr vid LU 11 febr 82, disp pro exercitio där 88, sjukhusläk i Karlskrona 89–90, disp pro gradu vid LU 28 maj 90, MD där 26 jan 91, förste lasarettsläk i...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se