Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Levertin, Alfred P, Läkare, Balneolog (1843 – 1919)

1 Levertin, Alfred Philip, f 29 juni 1843 i Sthlm, Mosaiska, d 31 dec 1919 där, ibid. Föräldrar: MD Jakob L o Beate Charlotte Philipson. Inskr vid UU 18 maj 61, med fil kand 14 sept 64, MK 31 maj 70, ML vid Kl 25 febr 74, leg läk 27 febr 74, disp vid Kl 29 maj 75, assistent vid G Zanders mediko-mekaniska inst i Sthlm 76—84, MD vid UU 6 sept 77, förest för Gbgs mediko-mekaniska inst 1 ok...

Curman, Carl P, Läkare, Balneolog (1833 – 1913)

1. Carl Peter Curman, f. 8 mars 1833 i Sjögestads församling, d. 19 okt. 1913 i Stockholm. Föräldrar: lantbrukaren Samuel Johan Curman och Maria Karolina Strömberg. Elev vid Skänninge skola, vid Linköpings h. lärdomsskola ht. 1847—vt. 1848 samt vid Linköpings gymnasium ht. 1848—ht. 1852; student i Uppsala 24 jan. 1853; med. fil. kand. 30 jan. 1856; inskriven vid karolinska institutet 13...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se