Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Brauner, Johan (Jan), Riksdagsledamot, Jordbruksexperimentator (1712 – 1773)

2. Johan (Jan) Brauner, den föregåendes son, f. 20 juni 1712, d. 26 maj 1773 på Grenome i Stavby församling. Student i Uppsala 10 nov. 1729. Auskultant i kommerskollegium 5 apr. 1739; hovjunkare '24 dec. s. å.; bevistade åtminstone riksdagarna 1742—43 och 1751-—52 och var vid den sistnämnda ledamot av kammar-, ekonomie- och kommersedeputationen; ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se