Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
3 träffar, sida:  1 
Nilson, Lars Fredrik, Kommunalpolitiker, Analytisk kemist, Åkerbrukskemist (1840 – 1899)

Nilson, Lars Fredrik, f 27 maj 1840 i Skönberga, Ög, d 14 maj 1899 i Sthlm, Hed v El. Föräldrar: lantbrukaren Nicolaus N o Birgitta Catharina Peterson. Studentex vid UU 20 maj 59, FK 30 maj 65, amanuens vid laboratoriet för allmän- o åkerbrukskemi 1 april 66–12 okt 72, disp 17 maj 66, FD 31 maj 66, doc i kemi 19 juni 66, tf adjunkt i kemi 12 okt 72

Bladin, Johan Adolf, Analytisk kemist (1856 – 1902)
Bladin, Johan Adolf, f. 23 okt. 1856 i Bladåkers församling, d 21 juni 1902 därstädes. Föräldrar: bruksinspektören Lars Adolf Bladin och Hedvig Karolina Westin. Genomgick Uppsala b., allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1876; student i Uppsala ht. 1877; fil. kand. 30 maj 1882; fil. lic. 26 apr. 1888; disp. 12 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1889; vistades såsom innehavare ...
Bergman, Torbern Olof, Analytisk kemist (1735 – 1784)

Bergman, Torbern Olof, f. 9 mars 1735 på Katrinebergs kungsgård i Västergötland, d 8 juli 1784 vid Medevi hälsobrunn. Föräldrar: kronobefallningsmannen Barthold Bergman och Sara Hägg. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 10 sept. 1752; disp. 19 mars 1755 (De crepusculis; pres. M. Strömer); fil. kand. 24 maj 1756; disp. 15 mars 1758 (De interpolatione astronomica; pres. B. Fer-ner); f...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se