Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
8 träffar, sida:  1 
Sahlin, C Yngve, Filosof, Universitetsrektor (1824 – 1917)

Sahlin, Carl Yngve, f 4 mars 1824 i Fröskog, Alvsb, d 29 maj 1917 i Fornåsa, Ög. Föräldrar: brukspatronen Mauritz Reinhold S o Christina Magdalena Svinhufvud. Elev vid Karlstads lärdomsskola 33–38, vid Uppsala katedralskola 3841, studentex o inskr vid UU 12 juni 41, F...

Segerstedt, Torgny (T:son), Filosof, Universitetsrektor, Sociolog (1908 – 1999)

2 Segerstedt, Torgny , son till S 1, f 11 aug 1908 i Holm, Älvsb (kbf i Lund), d 28 jan 1999 i Uppsala, Domk. Studentex vid Gbgs h samskola 20 maj 27, inskr vid LU 13 sept 27, FK 31 maj 29, FL 15 sept 31, disp 29 maj 34, FD 31 maj 34, doc i praktisk filosofi 12 juni 34, uppehöll delar av den med professuren i praktisk filosofi förenade undervisn:skyldigheten periodvis...

Paul, Karl-Gustav, Biokemist, Universitetsrektor (1919 – 1990)

Paul, Karl-Gustav, f 10 dec 1919 i Hjär-tum, Göt, d 22 aug 1990 i Umeå stadsförs. Föräldrar: folkskollär John Paul P o lär Anna Sofia Tunér. Studentex vid hal i Falun vt 38, inskr vid Kl, eo amanuens vid kem instit periodvis 1 sept 39 — 31 dec 41, MK 28 maj 41, amanuens 1 jan 44 —30 juni 45, vik laborator i kemi o farmaci 1 sept 46 — 28 febr 47, förste assistent vid Med Nobelinst:s biokem av...

Stjernquist (Nilsson-), Per, Jurist, Universitetsrektor, Rättssociolog (1912 – 2005)

1 (Nilsson-)Stjernquist, Per, f 14 maj 1912 i Lund, d 27 dec 2005 där, Allhelgona. Föräldrar: professorn Nils Martin Persson Nilsson (bd 26) o Hanna Stjernquist. Studentex vid H a l i Lund 26 maj 30, inskr vid LU 4 sept 30, e o amanuens vid univ:s kansli o räntekammare 7 april 34, amanuens där 1 febr 36–31 dec 39, JK 15 dec 34, allt vid LU, tin...

Stobæus, Andreas, Poet, Litteraturvetare, Universitetsrektor (1642 – 1714)

1 Stobæus, Andreas, f 1642 (J L v Schantz´ geneal:er, RHA) trol i Stoby, Krist, d 15 dec 1714 (Tilas; själaringn 16 dec i Lund). Föräldrar: kyrkoherden Jens Lauridsen o Sidsela Christoffersdtr. Elev vid skolor i Khvn o Kristianstad, inskr vid univ i Greifswald 25 april 60, lär vid Kristianstad skola 64, rektor där 69, inskr vid LU vt 69, disp 22 sept 69, e o prof i poesi 16 maj 74, pr...

Svanberg, Jöns, Präst, Matematiker, Geodet, Astronom, Universitetsrektor (1771 – 1851)

1 Svanberg, Jöns, f 6 juli 1771 i Nederkalix, Nb, d 15 jan 1851 i Uppsala (enl db för Alunda, Upps). Föräldrar: bonden Nils Nilsson o Maria Jönsdtr. Inskr vid UU 23 nov 87, amanuens vid astronomiska observatoriet 89, disp pro exercitio 89, FK 5 dec 92, disp pro gradu 16 maj 94, mag 16 juni 94, doc i geometri 95, allt vid UU, grundare av Upsala sims&a...

Svanberg, Lars Fredrik, Kemist, Universitetsrektor (1805 – 1878)

2 Svanberg, Lars Fredrik, son till S 1, f 13 maj 1805 i Sthlm, Ad Fredr, d 16 juli 1878 i Uppsala. Inskr vid UU ht 19, disp pro exercitio där 28 maj 23, e o elev vid Bergsskolan i Falun jan 32–juni 33, underlöjtn vid Flottans mek kår 30 mars 33, avsked med kaptens n h o v 26 maj 40, arbetade vid J J Berzelius (bd 4) laboratorium h&ou...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se