Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
191 träffar, sida:  1 2 3 4 
Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)

3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854&ndas...

Almström, A F Robert, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1834 – 1911)

Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmäst...

Alströmer, Johan, Industriidkare (1742 – 1786)

4. Johan Alströmer, de båda föregåendes halvbror, f. 7 maj 1742, d 4 okt. 1786. Student i Uppsala 21 dec. 1756;. företog en utrikes resa genom större delen av västra och mellersta Europa 1777–80. Ställföreträdande chef för Alingsåsverken. LFS 1775 (?); LVVS 1776 (ordförande 1782–83); LVA 1784.

Gif...

Alströmer, Jonas, Industriidkare, Diplomat, Köpman, Kommersråd (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återv&aum...

Alströmer, Patrick, Industriidkare, Riksdagsledamot (1733 – 1804)

2. Patrick Alströmer, den föregåendes son i hans första gifte, f. 26 febr. 1733, d 23 okt. 1804. Student i Uppsala 22 juni 1748; åtnjöt under fyra år i Stockholm undervisning i kemi och mineralogi av proberaren H. T. Scheffer samt utvidgade sina kunskaper inom dessa ämnesområden genom resor i Sverige 1749 och 1753; föret...

Sievert, Maximilian (Max) F, Industriidkare, Affärsman (1849 – 1913)

1 Sievert, Maximilian (Max) Friedrich, f 24 aug 1849 i Zittau, Sachsen, Tyskland, d 2 juni 1913 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren o konditorn Heinrich Theodor S o Agnes Therese Thiemer. Försäljare av maskiner o verktyg, inflyttade till Sverige 27 juli 81, erhöll K M:ts tillstånd att idka handels- o fabriksrörelse i Sthlm 19 aug 81, innehavare av m...

Sahlgren, Jacob, Industriidkare, Kommunalpolitiker (– 1736)

1 Sahlgren, Jacob, d 1736, begr omkr 8 febr i Gbg, Domk. Föräldrar: rådmannen Nils Pehrsson o Sara Herwegh. Inskr vid UU 25 maj 00, burskap som handlande i Gbg 19 mars 16, led av borgarståndet vid riksdagen 20, av konvojkommissariatet 24, handels- o politieborgmästare i Gbg 21 sept (k brev 6 juli) 28–15 dec 35, erhöll privilegium för Gbgs första sockerbruk 11 nov 29, kommerseråds titel 15 de...

Salander, Eric, Industriidkare, Skriftställare, Finanspolitiker (1699 – 1764)

Salander, Eric, dp 5 dec 1699 i Mariefred, d 21 okt 1764 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bokhållaren Erich Pedersson o Anna Maria Christoffersdtr. Anställd vid Alingsås manufakturverk, dir för Barnängens fabriker, Sthlm, 3156, ägare där 45

Schmitz, August, Industriidkare (1851 – 1935)

Schmitz, August, f 25 mars 1851 i Meschede, Westfalen, Tyskland, d 18 mars 1935 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: godsägaren Franz Joseph S o Regina Herdling. Textiltekn utbildn i Tyskland, fabriksledare vid Landskrona yllefabrik juli 73, tekn ledare vid Malmö yllefabriks ab (MYA) 73, disponent (VD) 74–31, led av styr där 82–32, sv medborgare 21 juni 78...

Schwartz, Sven G, Industriidkare (1891 – 1976)

Schwartz, Sven Gustaf, f 25 okt 1891 i Rättvik, Kopp, d 28 mars 1976 i Djursholm, Danderyd. Föräldrar: färgerifabrikören Carl Daniel S o Wilhelmina Wikström. Studentex vid H a l i Falun maj 11, inskr vid KTH 9 sept 11, avgångsex från avd för gruvvetensk där 5 april 16, gruvmätare vid Nora bergslags gemensamma gruvförvaltn, Striber...

Persson, Nils, Industriidkare, Lantbrukare, Kommunalpolitiker (1836 – 1916)

Persson, Nils, f 20 jan 1836 i Allerum, Malm, d 28 april 1916 i Helsingborg. Föräldrar: rusthållaren Per Jönsson o Gunnela Hallberg. Elev vid Helsingborgs latinskola, bodbetjänt i Helsingborg 51, köpman där från 60, led av drätselkammaren 6703, v ordf 8693, ordf...

Piltz, Gottlieb M T, Industriidkare, Överingenjör (1874 – 1937)

Piltz, Gottlieb Magnus Teodor, f 28 juni 1874 i Örebro, d 20 okt 1937 i Sthlm, Osc. Föräldrar: veterinären Magnus Elis Frithiof P och Johanna Laurentia Beckman. Avgångsex från Tekn elementarskolan i Örebro 92, ritare vid W Wiklunds verkstad i Sthlm 9293, verkstadspraktikant vid General Electric Co, Lynn, Mass, USA, 9395, ritare vid

Odelberg, Ernst E W, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Överingenjör (1861 – 1939)

2 Odelberg, Ernst Erik Wilhelm, bror till O 1, f 20 jan 1861 i Västerås, d 9 febr 1939 i Djursholm. Elev vid Västerås h elementarlärov 71–75, elev o bokhållare vid Forssjö bruk, Söd, 75–80, vid Larsbo bruk, Kopp, 80–82, praktik vid Ludvigsbergs mek verkstad i Sthlm 82–83, vid Södra varvet där 83, smidesm&au...

Odelberg, C Gustaf (Gösta), Industriidkare, Överingenjör (1855 – 1925)

1 Odelberg, Carl Gustaf (Gösta), f 13 nov 1855 i Västerås, d 6 okt 1925 i Djursholm. Föräldrar: prosten Carl Olof O o Julia Euphrosyne Rathsman. Studentex vid h elementarlärov i Västerås 13 juni 73, extra elev vid Teknolog inst 29 sept 73, ord elev 15 sept 74, avgångsex från bergsskolans avd för metallurgi o hyttkonst där 3...

Odelberg, Herman, Industriidkare, Bergmästare (1731 – 1783)

1 Odelberg, Herman, före 1758 Olsson, f 27 dec 1731 i Västervik, d löjan (bouppt), begr 19 jan 1783 i Sthlm, Riddarh. Föräldrar: brukspatronen Johan Olofsson o Margareta Krämer. Inskr vid LU 21 aug 47, auskultant i bergskoll 22 okt 48, tf disponent för Ädelfors gruvverk, Jönk, 26 aug 51, ämnessven i VA april 56, geschworner i Södermanlan...

Orrmell, E Aron I, Industriidkare, Uppfinnare, Kemitekniker, Överingenjör (1891 – 1990)

Orrmell (tidigare Johansson), Ernst Aron Isidor, f 11 febr 1891 i Värsås, Skar, d 4 dec 1990 i Danderyd, Sth. Föräldrar: godsägaren Frans August Johansson o Anna Josefina Elisabeth Johanson. Elev vid realskolan i Skövde, vid Chalmers tekn läroanstalts lägre avd sept 08–vt 10 o högre avd ht 10–vt 14, ex från fackavd f&ou...

Nisser, S Martin, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1840 – 1913)

1 Nisser, Samuel Martin, f 28 aug 1840 i Sthlm, Ty, d 12 nov 1913 där, Engelbr. Föräldrar: krigsrådet Samuel Conrad N o Johanna Wilhelmina Netzel. Studentex vid UU 25 maj 58, inskr där ht 58, bergsex där 14 sept 63, extra elev vid bergsskolan i Falun 63, auskultant i kommerskoll:s bergsavd 2 okt 63, tekn biträde vid bergverk i Dalarna o ...

Nobel, Ludvig I, Industriidkare (1831 – 1888)

3 Nobel, Ludvig Immanuel, bror till N 2, f 27 juli 1831 i Sthlm, Maria, d 12 april 1888 i Cannes, Frankrike (kbf i S:ta Kat, S:t Petersburg). Elev vid Jakobs förs:s apologistskola i Sthlm, bosatt i Ryssland från hösten 42, anställd vid fadern (N 1) mek verkstad i S:t Pet...

Nobel, Robert H, Industriidkare (1829 – 1896)

2 Nobel, Robert Hjalmar, son till N 1, f 4 aug 1829 i Sthlm, Maria, d 7 aug 1896 i Krokek, Ög. Elev vid Jakobs förs:s apologistskola i Sthlm vt 3841, sjöman maj 41...

Nordenfelt, Thorsten W, Industriidkare, Uppfinnare, Järnvägsingenjör (1842 – 1920)

2 Nordenfelt, Thorsten Wilhelm, bror till N 1, f 1 mars 1842 i Örby, Älvsb, d 8 febr 1920 i Sthlm (enl db för Brunnby, Malm). Elev vid Jönköpings h elementarlärov 49–57, elev vid statens järnvägsbyggnader somrarna 57–60, studentex vid LU 23 jan 58, inskr där 28 jan 58, ord elev vid Teknolog inst 4 sept 58, avgångsex d&au...

Nordenstolpe, Elias Magnus, Industriidkare, Ämbetsman (1704 – 1773)

Nordenstolpe, Elias Magnus, före adl Ingman, f 7 (Genealogica 117) eller 14 (Olsson) nov 1704 i Karis (SMoK), Nyland, d 23 jan (bouppt) 1773 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kronofogden Anders Ingman (bd 20, s 21) o Catharina Streng. Eo kammarskrivare i kammarkoll 25, kamrerare hos kanslipresidenten A Horn (bd 19) 28, likvidationskommmissarie i Sthlm 22 nov 34, k...

Nordin, Helge, Industriidkare (1865 – 1954)

Nordin, Helge, f 13 april 1865 i Eskilstuna, d 27 sept 1954 i Norrköping, Olai. Föräldrar: fängelsedirektören Gustaf Theodor N o Maria Markman. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping vt 84, elev vid Drags ab:s yllefabrik där 84, studier o praktik i Tyskland 89–90, beredn:mästare vid Drags ab 90, fabriksdir 12 aug 10, led av styr 12, VD o ordf i styr 14 okt 18–44, allt vid Drags ab, led av styr f...

Norlin, Knut O, Industriidkare (1892 – 1979)

Norlin, Knut Oscar, f 21 febr 1892 i Uddevalla, d 23 okt 1979 i Sthlm, Osc. Föräldrar: disponenten Franz Oscar N o Amalia Olsson. Elev vid Gbgs handelsinst läsåren 0810, anställd, bl a som intendent, vid Billeruds ab, Säffle, 1020, studerade o innehade anställn:...

Nyström, J Fredrik, Industriidkare, Sjöofficer, Kommunalpolitiker (1880 – 1967)

Nyström, Jonas Fredrik, f 17 juli 1880 i Othem, Gotl, d 13 febr 1967 i Boge, Gotl. Föräldrar: grosshandl o skeppsredaren Jonas Henrik Ferdinand N o Fredrika Catharina Enequist. Mogenhetsex vid h a l i Visby 9 juni 99, volontär vid Vaxholms art:kår 16 juni 99, officersex 27 nov 01, underlöjtn vid Vaxholms art:kår 12 dec 01, vid kustartilleriet 30 dec 01, l...

Nyström, Harry G, Industriidkare, Elektroingenjör (1898 – 1991)

Nyström, Harry Gotthard, f 27 juli 1898 i Kristinehamn, d 1 jan 1991 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bankdirektören Lorentz Marcus Gotthard N o Anna Lundgren. Studentex vid h reallärov på Östermalm i Sthlm 10 maj 16, ord elev vid KTH 6 sept 16, utex vid fackskolan för elektroteknik där 31 maj 20, merkantila studier bl a i Tyskland 21...

Munktell, J Henrik, Industriidkare, Pianist, Bruksidkare (1804 – 1861)

2 Munktell, Johan Henrik, brorsons son till M 1, f 9 okt 1804 i Grycksbo, Stora Kopparberg, Kopp (enl hfl för Kristine, Falun), d 8 april 1861 i Falun, Kopparberg. Föräldrar: bergsrådet Johan Jacob M o Eva Gahn. Inskr vid UU 21 okt 16, kansliex 24, tjänstg i k kansliet 25, studieresor i Europa 28—30, del-äg av o ledare för Grycksbo bruk ...

Möller, Kuno, Industriidkare (1890 – 1976)

Möller, Kuno, f 29 aug 1890 i Malmö, S:t Petri, d 26 febr 1976 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: v häradsh Teodor Ludvig M o Maria (Mia) Seiersen. Mogenhetsex vid Malmö hal 6 juni 08, reservofficersex vid K krigsskolan 27 aug 10, underlöjtn i Älvsborgs reg:s reserv 30 dec 10, diplomingenjör vid Technische Hochschule i Berlin-Charlottenburg 14, ingenjör vid flottans varv i Sthlm 14–15, vid Sv bindg...

Nachmanson, August, Industriidkare, Lantbrukslärare, Finansman, Godsägare (1878 – 1946)

3 Nachmanson, August, bror till N 1 o N 2, f 17 april 1878 i Sthlm, Mosaiska, d 3 nov 1946 där, Osc. Elev vid Sthlms norra latinlärov o Östermalms allm lärov 87–95, vid Marieborgs folkhögskola, Östra Eneby, Ög, 95–96, vid Klagstorps lantbruksskola, Norra Kyrketorp, Skar, 96–98, vid U...

Nils Månsson, Industriidkare, Affärsman, Riksdagsledamot, Borgmästare (1586 – 1639)

Nils Månsson, f 12 april 1586 (Jonas Petri), d 30 april 1639 i Norrköping (d:o). Föräldrar: borgmästaren Måns Jonsson i Jönköping o Brita Nilsdtr. Elev vid barnskolan i Jönköping, studier i bokföring o handelsteknik i Tyskland, handlande i Jönköping o Norrköping, dir för Söderkompäniets avd:kontor i Norrköping 27 — 32, för skeppsvarvet 27–32, för saltmonopolets kontor 28, för repslageriet 28...

Nilsson, Sixten V, Industriidkare, Företagsledare, Donator (1880 – 1959)

Nilsson, Sixten Vilhelm, f 13 mars 1880 i Eskilstuna, d 4 aug 1959 där, Kloster. Föräldrar: handlanden August Wilhelm N o Anna Mathilda Olsson. Elev vid Skövde allm lärov 90, vid Eskilstuna allm lärov 94, kontorsanställd hos firma Aug Stenman i Eskilstuna 95, exportchef o prokurist där, VD i Aug Stenman ab 21–47, led av styr där 21

Malmros, Frans D, Industriidkare, Skeppsredare (1865 – 1931)

2 Malmros, Frans Didrik, son till M 1 i hans l:a gifte, f 14 sept 1865 i Trelleborg, d 12 april 1931 där. Mogenhetsex 84, inskr vid LU ht 84, praktik på spannmålsfirmor o skeppsmäklarkontor i London o Hamburg, hovrättsex vid LU 29 maj 88, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 5 okt 88, v häradsh där 29 maj 91, led av styr...

Mannerheim, C F Johan, Industriidkare, Godsägare (1868 – 1934)

2 Mannerheim, Carl Fridolf Johan, brorsons sonson till M 1, f 27 dec 1868 i Villnäs, Åbo o Björneb, Finland, d 25 sept 1934 i Vånga, Og. Föräldrar: affärsmannen greve Carl Robert M o Hedvig Charlotta Helena v Julin. Studier vid Polytechnicum i Hfors 86

Mark, Knut J:son, Industriidkare, Affärsman, Kommunalpolitiker (1869 – 1958)

Mark, Knut J:son, f 4 aug 1869 i Gbg, Domk, d 9 febr 1958 där, Vasa. Föräldrar: handlanden Johannes Johansson o Eleonora Lovisa Bourn. Studier vid Gbgs latinlärov, elev vid Gbgs handelsinst 27 aug 8411 juni 86, ex vid handelsinst i Berlin 87, anställd i firma Johansson & Carlander i Gb...

Meldercreutz, Jonas, Industriidkare, Riksdagsledamot, Matematiker, Fortifikationsofficer (1714 – 1785)

Meldercreutz, Jonas, f 22 april 1714 (ej 1715) i Uppsala, Domk, 21 maj 1785 i Frebbenby, Hammarland, Åland (Marks v Wiirtenbergs gen, RHA; kbf i Domk, Uppsala). Föräldrar: domprosten prof Lars Molin (se denne) o Jacobina Christina Hylthén. Adl 1 juni 19, inskr vid UU 26 nov 20, volontär vid finska fortifikationsstaten 34, konduktör vid f...

Mossberg, K Elis, Industriidkare, Gruvingenjör (1881 – 1941)

2 Mossberg, Karl Elis, bror till M 1, f 21 nov 1881 i Persberg, Färnebo, Värml, d 6 juli 1941 i Ludvika. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 23 maj 99, elev vid KTH 15 sept 00, avgångsex från fackavd för bergsvetensk där 11 nov 04, auskultant o eo tjänsteman i kommerskoll 11 nov 04, gruvmätare o gruvingenjör vid Grängesbergs gemensamma förvalta 0512, kons...

Mothander, K Gunnar L, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Elektroingenjör (1877 – 1958)

Mothander, Karl Gunnar L:son, f 29 juli 1877 i Nor, Värml, d 11 sept 1958 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: lantbrukaren Karl Gustaf Larsson o Maria Vilhelmina Mothander. Mogenhetsex vid hal i Karlstad 21 maj 96, ord elev vid KTH 15 sept 96, avgångsex från fackavd för elektroteknik där 10 juni 99, studier vid Technische Hochschule, Berlin-Charlottenburg, 99–00, anst vid General Electric Co, Sch...

Ljungqvist, K Ottonin, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Statsrevisor (1836 – 1896)

Ljungqvist, Knut Ottonin, f 16 dec 1836 i Karlstad, d 2 dec 1896 i Jönköpings västra förs. Föräldrar: handl o rådmannen Adolf L o Betty Carlborg. Erhöll avgångsbetyg från Karlstads h a l 3 nov 54, inskr vid UU 11 dec 54–vt 56 o vt 58–vt 62, informator vid Bollsta bruk, Ytterlännäs, Vnl, 59–61, vik adjunkt vid Ka...

Lundberg, Karl L, Industriidkare, Affärsman (1851 – 1928)

Lundberg, Karl Ludvig, f 21 sept 1851 i Nyköpings västra förs, d 23 april 1928 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Karl Magnus L o Emelie (Emma) Berglund. Elev vid Frans Schartaus handelsinst i Sthlm 70–71, handelsanmälan där 21 nov 77, innehavare av firma K M Lundberg 1 jan 81–1 febr 02 (ab från 17 april 01), VD i ab Nordiska kompaniet 14 jan ...

Lundgren, Thorsten, Industriidkare, Diplomat (1886 – 1966)

3 Lundgren, Thorsten, kusin till L 1 o L 2, f 25 nov 1886 i Lund, d 29 okt 1966 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Lars Johan L o Andriette Charlotta Kjellman. Mogenhetsex i Lund 1 juni 04, inskr vid LU ht 04, jur kand där 1 mars 09, stud vid handelshögsk i Berlin 09–10, attaché i UD 31 aug 10, attaché i Hamburg 27 febr 11, tf konsul d&au...

Lundqvist, K Emil, Industriidkare (1872 – 1942)

Lundqvist, Karl Emil, f 23 okt 1872 i Möklinta, Vm, d 22 febr 1942 i Sthlm (enl db för Kristine, Falun). Föräldrar: tegelbruksägaren Erik L o Lovisa Vilhelmina Rosenlund. Lärov:studier i Uppsala 83–89, elev vid Chalmers tekn läroanstalts avd för tekn mekanik 89–93, anst vid Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, Penn, USA, 93–...

Lundström, Carl F, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1823 – 1917)

3 Lundström, Carl Frans (i fdb Frans Carl), bror till L 2, f 2 april 1823 i Jönköping, Kristina, d 23 aug 1917 i Sthlm (enl db för Ed, Sth). Elev vid Jönköpings h lärdomsskola, vid Spaniers handelsskola i Sthlm 39–40, kontorist i Gbg o Sthlm 40–43, dir för Mässingsgjuteriet i Jönköping 44–46, drev tills med L 2...

Lundström, Karl E, Industriidkare, Kommunalpolitiker (1887 – 1963)

Lundström, Karl Edvard, f 23 maj 1887 i Skellefteå landsförs, d 22 okt 1963 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Jonas L o Maria Eufrosynia Nilsdtr. Bageriidkare i Skellefteå under firma K E Lundström 14 (anmält 4 okt 15), VD i o led av styr för ab Skellefteå spisbrödsfabrik 10 sept 19–2 april 57, led av stadsfullm i Skelle...

Lundvik, Vilhelm G, Industriidkare, Diplomat, Landshövding, Handelsminister (1883 – 1969)

Lundvik, Vilhelm Göran, f 28 aug 1883 i Holt, Aust-Agder fylke, Norge, d 6 dec 1969 i Sthlm, Osc. Föräldrar: överingenjören Carl Johan L o Ebba Maria Simpler. Mogenhetsex vid lärov i Gävle 20 maj 02, inskr vid UU ht 02, FK 29 maj 06, JK där 14 sept 12, attaché (diplomataspirant) i UD 26 okt 12–15 maj 13, sekr i riksdagens konstitutionsutsk...

Lövgren, Oscar W, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Landshövding, Fiskare (1888 – 1952)

Lövgren, Oscar Wilhelm, f 30 aug 1888 i Nederkalix, Nb, d 21 dec 1952 i Luleå. Föräldrar: skomakaren Johannes L o Maria Rydberg. Arbetare vid Nyborgs sågverk, Nb, 96–02, vid Karlsborgs sågverk, Nederkalix, 03–06, sjöman 06–12, sågverks- o massaindustriarbetare vid Karlsborgs sågverk o Kalix sulfatfabrik 13–15 o 18, ord...

Magnus, L Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1770 – 1851)

1 Magnus, Lazarus Elias, f 25 febr 1770 trol i Strelitz, Mecklenburg, d 21 maj 1851 i Gbg, Mosaiska. Föräldrar: strumpfabrikanten Elias M o Magdalena (Malke) Hirsch. Skyddsbrev på handelsidkande i öppen bod i Gbg 11 aug 95, innehavare av firma L E Magnus & co från 98, drev sockerbruk i Katrinedal, Gbg, 06 (priv 29 aug 04)–49, ordf i Gbgs mosaisk...

Magnuson, Gunnar F, Industriidkare, Företagsledare, Kemitekniker (1884 – 1951)

2 Magnuson, Gunnar Fredrik, son till M 1, f 3 nov 1884 i Sandviken, Högbo, Gävl, d 24 nov 1951 i Sthlm, Kungsh. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 19 maj 03, elev vid KTH 12 sept 03, avgångsex från fackavd för kemisk teknologi där 19 sept 07, chefsingenjör vid Skogens kol ab, Kilafors, Hanebo, Gävl, 07–14, överingenjör vid K...

Magnuson, Tord A, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1851 – 1929)

1 Magnuson, Tord Alarik, f 25 nov 1851 i Flosjötorp, Grythyttan, Ör, d 3 mars 1929 i Högbo, Gävl. Föräldrar: bruksägaren Carl M o Carin Magnusson. Mogenhetsex vid Växjö h elementarlärov 20 maj 71, inskr vid UU 15 sept 71, med fil ex där 30 jan 73, extra elev vid Teknol inst 10 febr 73, ord elev 15 sept 74, avgångsex från fack...

Liljeblad, Karl Ragnar, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Elektroingenjör (1885 – 1967)

Liljeblad, Karl Ragnar, f 25 sept 1885 i Norrköping, d 13 okt 1967 i Västerås. Föräldrar: kassören Nils Fredrik L o Tekla Augusta Svanström. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 15 juni 04, ord elev vid KTH 14 sept 04, ex från dess fackskola för elektroteknik 10 juni 07, assistent i elektroteknik vid KTH 07—08, konstruktör, senare tekn chef o platschef hos ab Graham Brothers, Ursvik, Sund...

Liljenroth, Frans G, Industriidkare, Elektroingenjör (1881 – 1960)

Liljenroth, Frans Georg, f 8 juni 1881 i Övraby, Krist, d 26 dec 1960 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kh Wilhelm L o Anne-Sofie Åkerman. Mogenhetsex vid h a l i Lund 28 maj 00, elev vid KTH 15 sept 01, avgångsex från dess fackavd för elektroteknik 7 nov 04, provrums- o beräkningsing vid ASEA, Västerås, 05—13, konstruktions- o tillverkn:chef där 14—16, konsult ing hos Norsk Hydro-Elektrisk Kvae...

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Filantrop, Grosshandlare (1796 – 1870)

2 Liljevalch, Carl Fredrik, brorson till L 1, f 11 juli 1796 i Lund, t 24 juni 1870 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Samuel L o Sophia Maria Sylvan. Kontorist hos gross-handelsfirma Diedrick Engström j:r, Sthlm, 12—14, deläg i grosshandelsfirma Liljevalch & Sjögren där 14—15, innehade grosshandelsfirma C F Liljevalch där 16— 44, dre...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se