Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
115 träffar, sida:  1 2 3 
Adlerz, Ernst, Gymnasielärare, Botanist (1854 – 1918)

1. Ernst Adlerz, f. 6 nov. 1854 i Linköping. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Elis Adlerz och Hedvig Charlotta Wimermark. Avlade mogenhetsexamen i Linköping 13 juni 1874; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1878; fil. lic. 28 maj 1881; disp. 9 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882; har företagit resor för botaniska stu...

Afzelius, Adam, Botanist, Orientalist (1750 – 1837)

1. Adam Afzelius, f. 7 okt. 1750 i Larvs prästgård, d 30 jan. 1837 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Larv, kontraktsprosten Arvid Persson Afzelius och Katarina Brisman. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1768; disp. 12 juli 1775 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1–27, versione et notis explicata, p. I, pres. K. Aurivillius); fil. k...

Agardh, Carl Adolph, Riksdagsledamot, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (O...

Agardh, Jacob G, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Botanist (1813 – 1901)

3. Jacob Georg Agardh, son till A. 1, f. 8 dec. 1813 i Lund, d därstädes 17 jan. 1901. Student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af stats-ekonomiens grundläror, st. 5, pres. K. A. Agardh); filol. kand. 12 febr. 1831; fil. kand. 2 juni 1832; disp. 16 juni 1832 (Synopsis ichtyologise Scandinavicae, p. I, pres. Sven Nilsson); fil. magister 23 juni 1832;...

Ahlfvengren, Fredrik Elias, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Botanist (1862 – 1921)

Ahlfvengren, Fredrik Elias, f. 7 apr. 1862 i Hejde. Föräldrar: lantbrukaren Petter Elias Ahlfvengren och Maria Olivia Lindlöf. Avlade mogenhetsexamen i Visby 13 juni 1882; inskrevs som student i Lund 23 jan. 1883; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1893; disp. 11 nov. 1896; fil. doktor 31 maj 1897; har företagit vetenskapliga resor, för växtfysiognomisk...

Andersson, Nils J, Gymnasielärare, Botanist (1821 – 1880)

Andersson, Nils Johan, f. 20 febr. 1821 i Gärdsemms socken, d 27 mars 1880 i Stockholm. Föräldrar: riksdagsmannen i bondeståndet Johannes Andersson och Sara Kajsa Nilsdotter. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 10 juni 1840; disp. 12 juni 1844; fil. kand. 28 apr. 1845; disp. maj s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; besökte dels p&...

Sernander, J Rutger, Botanist, Arkeolog, Växtgeograf (1866 – 1944)

Sernander, Johan Rutger, f 2 nov 1866 i Vi-by, Ör, d 27 okt 1944 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden, lanträntmästaren o bankdirektören Gustaf Walfrid S o Edla Charlotta Wadsten. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 29 maj 85, inskr vid UU 15 sept 85, FK 30 jan 89, FL 28 okt 93, disp 12 dec 94, doc i växtgeografi 10 jan 95, FD 31 maj 95, e o amanuens vid botan...

Skottsberg, Carl J F, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1880 – 1963)

Skottsberg, Carl Johan Fredrik, f 1 dec 1880 i Karlshamn, d 14 juni 1963 i Gbg, Annedal. Föräldrar: rektorn Carl Adolf S o Maria Lovisa Pfeiffer. Mogenhetsex vid h latinlärov å Norrmalm i Sthlm 18 maj 98, inskr vid UU 22 sept 98, FK 16 sept 01, FL 31 jan 06, disp 18 maj 07, FD 24 maj 07, doc i botanik 27 juli 07–1 juli 20, allt vid UU, konservator vid Uppsala ...

Samuelsson, Gunnar, Botanist (1885 – 1944)

Samuelsson, Gunnar, f 27 aug 1885 i Norrtälje, d 14 jan 1944 i Sthlm (enl db för Djursholm). Föräldrar: läroverksadjunkten FK Vilhelm S o Vilhelmina Senell. Mogenhetsex vid H a l i Strängnäs 19 maj 03, inskr vid UU 13 sept 03, FK 15 dec 06, FL 30 maj 11, disp 19 april 13, FD 31 maj 13, doc i botanik 19 sept 13, tf konservator vid Botan museet 1 aug-30 nov 1...

Retzius, Anders Jahan, Botanist, Zoolog (1742 – 1821)

1 Retzius, Anders Jahan, f 3, dp 6 okt 1742 i Kristianstad, d 6 okt 1821 i Sthlm (Post- o Inrikes Tidn:ar). Föräldrar: provinsialläkaren Nils R o Lovisa Catharina Schreiber. Elev vid Kristianstads trivialskola, vid apotek i Lund 57, inskr vid LU 12 dec 58, laborant vid apotek i Karlshamn 59, vid apotek i Sthlm 60, examinerad till apotekare i Collegium medicum 17 o 19 aug 61, disp pro gradu v...

Romell, Lars-Gunnar T, Botanist, Markforskare (1891 – 1981)

2 Romell, Lars-Gunnar Torgny, son till R 1, f 22 jan 1891 i Sthlm, Hedv El, d 28 mars 1981 i Djursholm. Mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm i Sthlm 20 maj 08, inskr vid StH ht 08, FM 17 april 15, FL 21 sept 18, disp 23 maj 22, FD 30 maj 22, allt vid StH, assistent vid naturvetensk avd vid Statens skogsförsöksanstalt 1 dec 18

Rosenberg, G Otto, Botanist (1872 – 1948)

2 Rosenberg, Gustaf Otto, sonson till R 1, f 9 juni 1872 i Gbg, Domk, d 30 nov 1948 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: professorn Johan Olof R o Maria Holmberg. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, 20 maj 91, inskr vid UU 14 sept 91, FK där 30 maj 95, inskr vid StH 19 sept 95, elev hos prof E Strasburger, univ i Bonn, Tyskland, 98–...

Post, von, Hampus A, Arméofficer, Geolog, Botanist, Jordbrukskemist (1822 – 1911)

1 von Post, Hampus Adolf, f 15 dec 1822 i Skedevi, Ög, d 16 aug 1911 i Uppsala. Föräldrar: majoren o postmästaren Ernst Reinhold v P o Emelie Ulrika Borgstrand. Skolstudier i Linköping o Norrköping, volontär vid Första livgrenadjärreg 18 sept 38, inskr som examinandus vid UU ht 39–vt 40, studentex där 9 maj (fullst ex 16 okt) 40, furir ...

Osvald, K Hugo, Riksdagsledamot, Botanist, Växtbiolog (1892 – 1970)

Osvald, Karl Hugo, f 21 nov 1892 i Gbg, Masth, d 2 nov 1970 i Knivsta, Sth. Föräldrar: sjökaptenen Karl Olsson o Hulda Charlotta Börjesson. Studentex vid Gbgs h reallärov 6 juni 12, inskr vid UU 11 sept 12, vik botanist vid Sv mosskulturfören, Jönköping, periodvis 15–19, FK vid UU 29 maj 18, avd:förest vid Sveriges allm lantbrukssällsk,...

Overton, C Ernest, Botanist, Farmakolog (1865 – 1933)

Overton, Charles Ernest, f 25 febr 1865 i Stretton, Cheshire, England, d 27 jan 1933 i Lund. Föräldrar: kh Samuel Charlesworth O o Harriet Emma Fox. Elev vid The grammar school i Newport, England, vid Zürichs kantonskola 82, ex där 1 okt 84, inskr vid univ i Zürich 15 okt 84, assistent i botanik 87, FD 4 mars 89, doc i biologi 28 okt 90, allt vid univ i Zürich, ...

Palmberg, Johannes Olai, Läkare, Präst, Botanist (1640-talets början – 1691)

Palmberg, Johannes Olai (tidigare Robeli-us), f i början av 1640-talet trol i Råby, Söd, d 1691 i Turinge, Sth. Föräldrar: kh Olaus Bononis o möjl Elisabet Nilsdtr Grönberg. Betyg från Strängnäs gymn 8 okt 62, inskr vid Abo akad 63 — 68, läk o lär i Strängnäs 69, lektor i fysik o medicin 11 juli 72, rektor 78 —79 o 84 — 85, allt vid gymn i Strängnäs, prästv 17 febr 76, kh i Turinge från 22 d...

Nilsson, N Hjalmar, Botanist, Växtförädlare (1856 – 1925)

1 Nilsson, Nils Hjalmar, f 29 jan 1856 i Asarum, Blek, d 15 april 1925 i Svalöv, Malm. Föräldrar: gästgivaren o lantbrukaren Jöns (Julius) N o Bengta (Betty) Nilsson. Studentex vid allm lärov i Kristianstad 26 maj 75, inskr vid LU 14 sept 75, FK 15 sept 77, eo amanuens vid botan instit 27 nov 80 där, sekr i Skånska trädgårdsfören o red för fören:s tidskr 81

Nilsson-Ehle, N Herman, Botanist, Växtförädlare, Genetiker (1873 – 1949)

1 Nilsson-Ehle, Nils Herman, f 12 febr 1873 i Skurup, Malm, d 29 dec 1949 i Lund, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Nils Nilsson o Elina Nilsson. Mogenhetsex vid Malmö h a l 23 maj 91, inskr vid LU 26 aug 91, FK där 30 maj 94, tjänsteman o ledare för vete- o havreförädl vid Sveriges utsädesfören i Svalöv jan 00–juni 15, FL vid LU 14 sept 01, disp 7 april 09, doc i botanik 23 april 09, FD 28 maj ...

Nilsson-Leissner, Gunnar, Botanist, Växtförädlare (1895 – 1963)

2 Nilsson-Leissner, Gunnar, son till N 1, f 26 aug 1895 i Svalöv, Malm, d 9 juli 1963 i Burlöv, Malm. Studentex vid h a l i Lund 22 maj 13, inskr vid LU ht 13, extra lär vid Alnarps lantbruksinst:s lantbruksskola 1 maj 17

Nordstedt, C F Otto, Botanist (1838 – 1924)

Nordstedt, Carl Fredrik Otto, f 20 jan 1838 i Jönköping, d 6 febr 1924 i Lund. Föräldrar: fältläkaren MD Carl Peter Ulrik N o frih Beata Sophia Palmstierna. Elev vid Jönköpings h lärdomsskola 4656, inskr vid LU 13 sept 56, med fil ex där 31 jan 61, underläk vid Allm garnisonssjukh i Sthlm 1 okt 62...

Norén, A Börje, Botanist, Mikrobiolog (1919 – 1983)

Norén, Axel Börje, f 10 juni 1919 i Stöde, Vnl, d 29 mars 1983 i Uppsala, Gottsunda. Föräldrar: socialvårdschefen Axel Henrik Vilhelm N o Sara Katarina Eklund. Studentex vid h a l i Västerås 7 juni 38, inskr vid UU 8 sept 38, tjänstg vid Statens bakteriologiska lab 15 okt 41–26 sept 42, anst vid ab Lauxein-Cascos forskn:lab 15 sept 44&nd...

Nygren, Axel, Botanist, Genetiker (1912 – 1987)

2 Nygren, Axel, brorson till N 1, f 25 maj 1912 i Sthlm (enl fb för Sunne, Värml), d 10 maj 1987 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: tandläk Axel Olof N o Edith Wanda Vilhelmina Hammarberg. Studentex vid h a l i Karlstad 31 maj 32, inskr vid UU 1 sept 32, FM där 15 sept 37, vik lektor vid h a l i Gävle vt 38, extra lär vid Svalövs komm mella...

Nyman, Carl Fredric, Botanist, Konservator (1820 – 1893)

Nyman, Carl Fredric, f 14 aug 1820 i Sthlm, Kat, d 26 april 1893 där, Klara. Föräldrar: grosshandlanden Carl Gustaf N o Anna Brita Dahlberg. Elev vid Sthlms gymn 1 sept 346 juni 38, inskr vid UU 12 juni 38, med fil ex där 5 juni 41, vik lär vid Klara h lärdomsskola o Nya elementarskolan, Sthlm, till 44, konservator vid Naturhist riksmuseets avd för botanik 5589.

Murbeck, Svante S, Botanist (1859 – 1946)

Murbeck, Svante Samuel, f 20 okt 1859 i Hardeberga, Malm, d 26 maj 1946 i Lund, Domk. Föräldrar: inspektören Johan Anders Ludvig M o Oliva Lovisa Lindgren. Mogen-hetsex vid h elementarlärov i Lund 30 maj 79, inskr vid LU 9 sept 79, FK 31 jan 84, eo amanuens vid geolog instit 20 sept 84, amanuens där 1 dec 87—vt 89, FL 25 maj 89, disp 25 maj 91, FD 30 maj 91, doc i botanik 27 juni 91, allt vi...

Murray, Johann A, Botanist, Medicinare (1740 – 1791)

1 Murray, Johann Andreas, dp 29 jan 1740 i Sthlm, Ty, d 22 maj 1791 i Göttingen, Tyskland. Föräldrar: pastor primarius TD Andreas M o Johanna Christiana Golitz. Inskr vid UU 30 april 56, vid univ i Göttingen 20 aug 60, disp pro gradu o MD 20 aug 63, eo prof i medicin 21 april 64, tf förest för botan trädgården 64, prom fil mag 4 juli 68, prof vid fil fak 12 april 69, prof i medicin o botanik...

Müller, J Daniel A, Skriftställare, Botanist, Trädgårdsmästare (1812 – 1857)

Müller, Joachim Daniel Andreas, f 9 juli 1812 (enl vb för Ty, Sthlm, 1839) i Stralsund, Tyskland, d 18 sept 1857 i Uppsala, Domk. Elev vid botan trädgården i Greifswald, orangör vid UU:s botan trädgård 39, trädgårdsmästare hos Sv trädgårdsfören i Sthlm 41, ordf i Sthlms gartnersällsk 48—52, förest för Sv trädgårdsfören:s trädgård o lärare vid dess skola 49—50, drev handelsträdgård på Reimers...

Müntzing, Arne, Botanist, Genetiker (1903 – 1984)

2 Müntzing, Arne, brorson till M 1, f 2 mars 1903 i Gbg, Haga, d 7 jan 1984 i Lund, Allhelgonaförs. Föräldrar: ingenjören Natanael M och Elin Esselius. Studentex vid Gbgs h samskola 24 maj 22, inskr vid LU 8 okt 23, eo amanuens vid instit för ärftlighetsforskn 24 okt 25-28 febr 27, FK 31 maj 26, amanuens vid instit för ärftlighetsforskn 1...

Möller, Hjalmar A, Botanist, Växtpaleontolog (1866 – 1941)

Möller, Hjalmar August, f 26 sept 1866 i Ystad, d 19 mars 1941 i Danderyd, Sth. Föräldrar: bagarmästaren Hans Jakob M o Benedikta Sonesson. Elev vid Lunds h elementarlärov ht 77, mogenhetsex där 3 juni 87, inskr vid LU 9 sept 87, FK 15 sept 90, eo amanuens vid botan instit 14 jan 96–31 dec 00, FL 7 nov 96, allt vid LU, amanuens vid Naturhist riksmuseets avd för arkegoniater o fossila växter ...

Nannfeldt, Johan (John) Axel F, Botanist (1904 – 1985)

Nannfeldt, Johan (John) Axel Frithiof, f 18 jan 1904 i Trelleborg, d 4 nov 1985 i Uppsala, Domk. Föräldrar: tullförvaltaren Johan Frithiof N o Hedvig Antonia Elisabeth Andersson. Studentex vid Linköpings ha1 25 maj 21, inskr vid UU 13 sept 21, amanuens vid botan trädgården där 1 juni 23–30 juni 26, FK där 14 sept 25, sekr i Sv växtgeografiska sällsk 28–31, FL vid UU 15 sept 31, ordf i Naturv...

Nathorst, Alfred G, Geolog, Botanist, Polarforskare (1850 – 1921)

3 Nathorst, Alfred Gabriel, son till N 2 i hans 1:a g, f 7 nov 1850 i Bergshammar, Söd, d 20 jan 1921 i Sthlm, Ad Fredr. Inskr vid LU 15 sept 68, vid UU 16 nov 71, FK där 26 maj 73, bitr geolog vid Sveriges geolog undersökn (SGU) 31 maj 73, disp vid LU 26 maj 74, FD där 3 juni 74, doc i geologi där 3 dec 74–2 april 79 (tjänstl från ht 76...

Naumann, Einar C L, Botanist, Limnolog (1891 – 1934)

3 Naumann, Einar Christian Leonard, kusinson till N 2, f 13 aug 1891 i Hörby, Malm, d 22 sept 1934 i Aneboda, Kron. Föräldrar: förste provinsialläkare Johan Leonard N o Clara Sofia Göthilda Berling. Elev vid Jönköpings h a l ht 00, vid Lunds h a l ht 06, studentex där 1 juni 09, inskr vid LU 3 sept 09, eo amanuens vid zool instit där 6 o...

Neuman, Leopold M, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Botanist (1852 – 1922)

Neuman, Leopold Martin, f 11 sept 1852 i Halmstad, d 17 febr 1922 i Ystad. Föräldrar: prosten FD Martin Bernhard N o Maria Hallberg. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Halmstad 5 juni 71, inskr vid LU 18 sept 71, FK där 30 jan 75, lär vid Lunds privata elementarskola ht 76–vt 83, FL vid LU 29 maj 80, disp 2 maj 81, FD där 30 maj 81, vik lektor vid h a l i Lund ht 81-vt 82, lektor i kemi och ...

Nilsson, L Albert, Botanist (1860 – 1906)

Nilsson, Lars Albert, f 8 aug 1860 i Dalhem, Gotl, d 5 mars 1906 i Sthlm, Hed v El. Föräldrar: lantbrukaren Niklas Olsson o Brita Katrina Olofsdtr. Mogenhetsex vid Visby h elementarlärov 14 juni 81, inskr vid UU 17 sept 81, FK 29 jan 83, FL 26 maj 86, disp 14 dec 87, doc i botanik 2 jan 88-24 juli 90, eo amanuens vid botan laboratoriet två terminer från 29 febr 88, FD 31 maj 88, allt vid UU,...

Nilsson, N Heribert, Botanist, Genetiker (1883 – 1955)

Nilsson, Nils Heribert (skrev sig 1912–27 Nils Heribert-Nilsson), f 26 maj 1883 i Skivarp, Malm, d 2 aug 1955 i Lund, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Nils N o Sissa Nilsdtr. Mogenhetsex vid Ystads hal 9 juni 04, inskr vid LU 21 sept 04, eo amanuens vid botan institutionens fysiolog avd där 1 jan 07

Matsson, L P Reinhold, Präst, Botanist, Teolog (1870 – 1938)

Matsson, Lars Peter Reinhold, f 16 juli 1870 i Slite, Gotl, d 18 aug 1938 i Hudiksvall (enl db för Hälsingtuna, Gävl). Föräldrar: lantbrukaren Mathias Pettersson o Katarina Kristina Lorentina Larsdtr. Mogenhetsex vid hal i Visby vt 91, inskr vid UU ht 91, teol fil ex 31 maj 93, teor teol ex 31 jan 98, prakt teol ex 13 dec 98, prästv 17 dec 98, komminister i Rogsta, Gävl, 15 april 02, kh i Ha...

Medelius, Sigfrid O, Präst, Botanist, Bryolog (1878 – 1930)

Medelius, Sigfrid Olof, f 24 nov 1878 i Kalmar, d 23 aug 1930 i Halmstad, Malm. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Otho M o Christina Maria (Mimmi) Andersson. Mogenhetsex vid Kalmar h a l 26 maj 96, inskr vid UU ht 96, FK där 31 maj 07, inskr vid LU 3 maj 10, TK 14 sept 15, prakt teol prov där 15 dec 15, prästv 17 dec 15, innehade olika prästtjänster i Sk&ar...

Melin, J B Elias, Botanist (1889 – 1979)

Melin, Johannes Botvid Elias, f 28 juli 1889 i Valstad, Skar, d 22 mars 1979 i Uppsala, Helga Trefaldighet. Föräldrar: kontraktsprosten Samuel M o Hilda Augusta Emilia Stenborg. Mogenhetsex vid h a l i Skara 1 j uni 07, inskr vid UU 19 sept 07, FM där 30 maj 11, lär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 13

Montin, Lars, Läkare, Botanist (1723 – 1785)

Montin, Lars, f 6, dp 8 sept 1723 i Lundby, Göt, d 2 jan 1785 i Halmstad. Föräldrar: lektorn o prosten Jonas M o Elisabeth Mosenius. Elev vid gymnasiet i Gbg 39, inskr vid LU 10 sept 43, vid UU 14 sept 45, studieresor i Uppland sommaren 48, i Lappland majsept 49, försvarade en dissertation i botanik under Linné vid UU 28 mars 50, FK där 6 juni 50, åter...

Lundegårdh, Henrik G, Botanist (1888 – 1969)

Lundegårdh, Henrik Gunnar (i fdb Gunnar Henrik), f 23 okt 1888 i Sthlm, Klara, d 16 nov 1969 i Länna, Sth. Föräldrar: skräddarmästaren Sven Johan Henriksson L o Johanna Katarina Norman. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 07, inskr vid StH 17 sept 07, FK 20 april 12, FL 28 sept 12, disp 19 okt 12, doc i botanik 6 dec 12–9 nov...

Lundström, Axel N, Botanist, Lärare, Växtbiolog (1847 – 1905)

Lundström, Axel Nicolaus, f 23 mars 1847 i Piteå, d 30 dec 1905 i Uppsala, Domk. Föräldrar: läroverkskollegan o bankdirektören Axel L o Catharina Birgitta Lange. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Umeå 18 juni 67, inskr vid UU ht 67, vik red för o medarb i Norrbottens-Posten somrarna 67–74, FK vid UU 1 april 74, disp 15 maj 75, doc i botan...

Löfling, Pehr, Botanist (1729 – 1756)

Löfling, Pehr, f 20 jan 1729 på Tolvfors, Valbo, Gävl, d 22 febr 1756 i San Antonio de Caroni, Guayana, Venezuela. Föräldrar: bruksbokhållaren Erik L o Barbro Strandman. Inskr vid UU 11 febr 43, fil kand, disp under Linné 18 nov 49, ämnessven i VA 27 april 51, k spansk botanicus med prof:s namn 53, chef för botan avd vid den spanska ...

Magnusson, A Hugo, Botanist, Lärare (1885 – 1964)

Magnusson, Adolf Hugo, f 1 mars 1885 i Gottröra, Sth, d 14 juli 1964 i Gbg, Annedal. Föräldrar: folkskolläraren Johan Adolf M o Sofia Kristina Olsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 30 maj 04, inskr vid UU ht 04, folkskollärarex 9 juni 06, eo lärare vid Lidingö folkskola 06–07, vik lärare vid Onsala h folkskola, Hall, 07–08, eo lärare...

Malme, Gustaf O A, Botanist (1864 – 1937)

Malme, Gustaf Oskar Andersson, f 24 okt 1864 i St Malm, Söd, d 5 mars 1937 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: torparen Anders Peter Jonsson o Johanna Sofia Ersdtr. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping vt 85, inskr vid UU ht 85, FK 29 maj 88, FL 7 maj 92, disp 18 maj 92, FD 31 maj 92, allt vid UU, Regnellsk amanuens vid Naturhist riksmuseets botan avd 1 jan 95–15 aug 01 o ...

Liljeblad, Samuel, Botanist, Ekonom (1761 – 1815)

Liljeblad, Samuel, f 20 dec 1761 i Mjösjöhult, Södra Vi, Kalm, d 1 april 1815 i Uppsala. Föräldrar: rusthållaren Håkan Larsson o Elin Matsdtr. Inskr vid UU 30 sept 82, disp pro gradu 23 april 88, mag 16 juni 88, amanuens vid botan trädgården 11 jan 90, MK 10 dec 90, ML 11 maj 93, MD 8 juni 93, allt vid UU, adjunkt vid VS 18 maj 93, adjunkt i praktisk ekonomi vid UU 2 nov 96, prof i samm...

Lindberg, S Otto, Botanist (1835 – 1889)

Lindberg, Sextus Otto, f 29 mars 1835 i Sthlm, Jak o Joh, d 20 febr 1889 i Hfors. Föräldrar: tolagskamreraren Karl Peter L o Karolina Sandbom. Inskr vid UU 18 maj 55, med-fil kand:ex där 28 maj 56, adjunkt i med naturalhist o farmakognosi vid Kl sommaren 57 —hösten 58, kir kand vid Kl 25 maj 59, lär i naturalhist o farmakognosi vid Farmaceutiska inst i Sthlm 8 maj 62 —maj 65, ML vid Kl ...

Lindblom, Alexis E, Filosof, Botanist (1807 – 1853)

2 Lindblom, Alexis Eduard, kusinson till L 1, f 15 jan 1807 i Lyckeby, Lösen, Blek, d 15 april 1853 i Ronneby. Föräldrar: häradshövding Johan Christer L o Märta Christina Martini. Inskr vid LU 4 febr 17, filol kand 16 dec 24, FK 9 maj 26, disp pro gradu 10 el 11 maj 26, mag 23 juni 26, doc i praktisk filosofi 18 april 31, adjunkt i prak...

Lindeberg, Carl Johan, Botanist (1815 – 1900)

1 Lindeberg, Carl Johan, f 3 aug 1815 i Gränna, d 4 maj 1900 i Alingsås. Föräldrar: fanjunkaren Karl Fredrik L o Anna Fredrika Svanborg. Volontär i Jönköpings reg 37, inskr vid UU 6 okt 37, teol ex 2 dec 39, ekon ex 18 dec 39, FK 29 april 48, mag 16 juni 48, allt vid UU, lär i naturvetenskap vid h elementarlärov i Gbg vt 49, lektor där 25 febr 59—89, sekr i Gbgs o Bohusläns hushålln: sä...

Lindman, Carl A M, Botanist, Lärare (1856 – 1928)

Lindman, Carl Axel Magnus, f 6 april 1856 i Halmstad, d 21 juni 1928 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Christian L o Fredrika Sofia Löhr. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 22 maj 74, inskr vid UU ht 74, FK 23 maj 78, FL 26 mars 84, disp 27 sept 84, doc i botanik 7 okt 84-88, FD 31 maj 86, allt vid UU, Regnellsk amanuens vid Naturhistoriska riksmuseets botan avd jan—aug 87, assistent ...

Lindquist, S Bertil G, Botanist, Lärare (1904 – 1963)

Lindquist, Sven Bertil Gunvald, f 5 maj 1904 i Landskrona, d 4 febr 1963 i Gbg, Annedal. Föräldrar: rådmannen o auditören Karl Adolf Ferdinand L o Petra Othilda Persson. Studentex vid Landskrona gymnasium 27 maj 22, inskr vid LU ht 22, FK där 29 maj 25, amanuens vid botan museet i Lund 1 juli 25—1 sept 28, genomgick skogshögsk:s förberedande jägmästarkurs 15 jan —27 april 29, inskr vid ...

Linné (von), Carl, Botanist, Naturforskare (1707 – 1778)

1 (von) Linné, Carl, före adl Linnæus, f 13 maj 1707 i Stenbrohult, Kron, d 10 jan 1778 i Uppsala. Föräldrar: kh Nicolaus (Nils) Linnæus o Christina Broderzonia. Studier för informatorer febr 14—22, elev vid trivialskolan i Växjö 10 maj 16, vid gymnasiet där 11 juli 23, inskr vid LU 19 aug 27, vid UU 23 sept 28, företog vetensk resa till Lappland maj—okt 32, till Dalarna dec 33—febr 34 o som...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se