Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
82 träffar, sida:  1 2 
Agner, Eric Nilsson, Matematiker, Lantmätare (1642omkr – 1727)

Agner, Eric Nilsson, f. i Angsta, Arnäs socken, omkr. 1642, d 1727. Bondson. E. o. lantmätare 1680; fick kammarkollegiets fullmakt på ord. lantmätarbeställningen i Södermanlands län 20 juli 1683; erhöll avsked 1720; bodde sedan på Bönsta gård IV2 mil från Nyköping.

Gift med Dorotea Sofia Njure, d 1716.

Sjöstedt, Carl-Erik, Filosof, Matematiker, Läroboksförfattare (1900 – 1979)

Sjöstedt, Carl-Erik, f 31 juli 1900 i Eskilstuna, d 8 febr 1979 i Uppsala, Domk. Föräldrar: verkmästaren Carl August S o Matilda Aström. Studentex vid Eskilstuna kommunala gymnasium 14 maj 19, inskr vid UU 29 aug 19, FK15 dec 21, FM där 29 maj 22, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn vt 24–vt 31, FL vid UU 2 april 27, disp 30 nov 29, FD 31 maj...

Riesz, Marcel, Matematiker (1886 – 1969)

Riesz, Marcel, f 16 nov 1886 i Györ, Ungern, d 4 sept 1969 i Lund, Allhelgonaförs. Föräldrar: läkaren MD Ignatz R o Sidonie Nagel. Mogenhetsex vid realgymnasium i Györ vt 04, studerade matematik o fysik vid univ i Budapest 0406 o 0708, vid univ i Göttingen 0607, disp vid univ i Budapest 08, FD där 1 maj 09, studerade matematik vid univ i Paris 09

Rudberg, J Fredrik E, Fysiker, Matematiker (1800 – 1839)

Rudberg, Jacob Fredrik Emanuel, f 30 aug

1800 i Sthlm, Nik, d 14 juni 1839 i Uppsala. Föräldrar: assessorn Fredrik R o Rebecka Catharina Berg. Inskr vid UU 17 febr 15, FK 6 dec 20, disp pro gradu 7 juni 21, mag 14 juni 21, disp för docentur 8 dec 21, doc i matematik 15 juni 22, prof i fysik från 8 okt 28 (tilltr 31), allt vid UU. – LVA 27, LKrVA 29, LVS 29. ...

Phragmén, L Edward, Kommunalpolitiker, Matematiker, Försäkringsman (1863 – 1937)

Phragmén, Lars Edvard, f 2 okt 1863 i Örebro, d 13 mars 1937 i Djursholm. Föräldrar: rektorn Lars Jacob P o Hedvig Amalia Fernander. Mogenhetsex vid Örebro allm lärov 15 juni 82, inskr vid UU 11 sept 82, vid StH 83, amanuens i matematik där jan 86, FK vid UU 28 jan 86, medred av Acta Mathematica 88, FL vid UU 2 dec 89, doc i matematik o mekanik samt tf l&...

Planman, Anders, Präst, Matematiker, Astronom (1724 – 1803)

Planman, Anders, f 1724 (fb saknas) i Hattula, Nylands o Tavastehus län, d 25 april 1803 i Pemar, Åbo o Björneb. Föräldrar: löjtnanten Pehr P o Ingeborg Leufstadius. Inskr vid Åbo akad 26 april 44, disp pro gradu 10 juni 53, fil mag där 25 juli 54, studerade vid UU 5458, informator i Sthlm 57, doc i astronomi vid UU 3 febr 58, v adjunkt i matematik där 58, prof i fysik vid Åbo ...

Pleijel, Åke V C, Matematiker (1913 – 1989)

3 Pleijel, Åke Vilhelm Carl, son till P 1, f 10 aug 1913 i Sthlm, Joh, d 24 sept 1989 där, Västerled. Studentex vid H a l å Östermalm i Sthlm 11 maj 32, inskr vid StH 23 maj 32, FK där 30 maj 33, kortare lärartjänstgöringar vid olika läroanstalter i Sthlm 36–41, FL vid StH 6 mars 37, FM 5 nov 38, disp 29 maj 40, FD 30 maj 40, doc i matem...

Quensel, Conrad, Matematiker (1676 – 1732)

1 Quensel, Conrad, f 16 (Ståhl), dp 18 april 1676 i Sthlm Jak o Joh, d 13 jan 1732 i Lund (likpred). Föräldrar: hovrättsrådet Wilhelm Johan Q o Maria Broms. Inskr vid UU 3 mars 86, vid Åbo akad 89, mag där 25 nov 94, doc där 95, adjunkt vid fil fak där 02, prof i matematik vid univ i Pernau 29 dec 04 (tilltr 05)10, räntmäst...

Rappaport, Leon, Författare, Matematiker (1900 – 1986)

Rappaport, Leon, f 28 april 1900 i Warszawa, d 10 aug 1986 i Sthlm, Hägersten. Föräldrar: grosshandlaren Boruch Majer R o Sura Fejgi Lane. Studier vid realgymnasium i Warszawa 09–15, studentex som privatist vid univ i Wilno (Vilnius) 30 april 21, inskr där vt 21, anställd vid faderns grosshandelsföretag periodvis 20–28, inskr vid univ i Warszawa 9 juni 21, ex där 21 aug 31, chef för kassaavd...

Olson, P Hjalmar, Matematiker, Skolrektor, Läroboksförfattare (1884 – 1963)

Olson, Per Hjalmar, f 29 nov 1884 i Gävle, d 20 aug 1963 i Djursholm. Föräldrar: sjökaptenen o livförsäkr:agenten Anders O o Elin Helena Maria Fröling. Mogenhetsex vid Gävle h a l 21 maj 04, inskr vid UU ht 04, FK där 14 dec 07, extra lär vid h a l i Falun ht 08vt 09, extra lär o vik adjunkt vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm ht 10vt 12, tjänstg vid Sofi Almquists...

Oseen, C Wilhelm, Fysiker, Matematiker (1879 – 1944)

Oseen, Carl Wilhelm, f 17 april 1879 i Lund, d 7 nov 1944 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: rektorn FD Anders Theodor O o Elisabeth (Betty) Ulrika Hyltén-Cavallius. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad 5 juni 96, inskr vid LU 8 sept 96, FK 14 dec 97, FL 12 april 00, disp 14 dec 01, doc i matematik 11 jan 02, FD 29 maj 03, tf prof i matematik 1 dec 04–1 okt 06, tf på delar...

Nilsson, Sven Gösta, Matematiker, Kärnfysiker (1927 – 1979)

Nilsson, Sven Gösta, f 14 jan 1927 i Kristianstad, d 24 april 1979 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: predikanten Bengt N o Anna Paulina (Lena) Johansson. Studentex vid h a l för gossar i Helsingborg 30 maj 45, inskr vid KTH 18 sept 45, stipendiat vid Occidental College, Los Angeles, USA, 48

Nicander, Henrik, Matematiker, Astronom (1744 – 1815)

1 Nicander, Henrik, f 18 april 1744 (enl db för Maria, Sthlm) i Vrena, Söd, d 12 febr 1815 i Sthlm, Maria. Son till skattebonden Per Persson i Farneby, Vrena. Elev vid Nyköpings trivialskola 54, vid Strängnäs gymnasium 59, inskr vid UU 21 okt 63, disp pro gradu juni 67, mag 15 juni 67, doc i astronomi 6 okt 70, allt vid UU, andre sekr vid VA 13 nov 76, sekr d&au...

Malmsten, Carl J, Riksdagsledamot, Landshövding, Statsråd, Matematiker (1814 – 1886)

2 Malmsten, Carl Johan, bror till M 1, f 9 april 1814 i Uddetorp, Skara, d 11 febr 1886 i Uppsala. Inskr vid UU vt 33, fil kand 28 mars 39, disp pro gradu 21 maj 39, mag 15 juni 39, doc i matematik 14 jan 40, prof i samma ämne 29 dec 42

Mebius, Claes A, Fysiker, Gymnasielärare, Matematiker (1854 – 1947)

Mebius, Claes Albert, f 15 nov 1854 i Arvika landsförs, d 22 febr 1947 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden Christian Henric M o Susanna Christiana Schröder. Mogenhetsex vid Gävle h a l 24 maj 73, inskr vid UU ht 74, FK där 14 sept 78, inskr vid StH ht 81vt 82, amanuens vid fysiska instit vid UU jan 83

Melanderhielm, Daniel, Matematiker, Astronom (1726 – 1810)

Melanderhielm, Daniel (före adl Melander), f 29 okt, dp 1 nov 1726 i Sthlm, Nik, d 8 jan 1810 där, ibid. Föräldrar: rektorn sedermera prosten Simon Melander o Justina Margareta Djurberg. Inskr vid UU 20juni 33, fil kand 19 dec 50, disp pro gradu 25 april 52, mag 15 juni 52, doc i matematik o fysik 27 juni 52, adjunkt i matematik 4 nov 57, vik prof i astronomi febr 58, allt vid UU, mechanices...

Meldercreutz, Jonas, Industriidkare, Riksdagsledamot, Matematiker, Fortifikationsofficer (1714 – 1785)

Meldercreutz, Jonas, f 22 april 1714 (ej 1715) i Uppsala, Domk, 21 maj 1785 i Frebbenby, Hammarland, Åland (Marks v Wiirtenbergs gen, RHA; kbf i Domk, Uppsala). Föräldrar: domprosten prof Lars Molin (se denne) o Jacobina Christina Hylthén. Adl 1 juni 19, inskr vid UU 26 nov 20, volontär vid finska fortifikationsstaten 34, konduktör vid f...

Mittag-Leffler, M Gustaf (Gösta), Matematiker, Högskolerektor (1846 – 1927)

Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta), f 16 mars 1846 i Sthlm, Klara, d 7 juli 1927 i Danderyd, Sth. Föräldrar: rektorn John Olof (Olle) Leffler (bd 22, s 424) o Gustava Wilhelmina Mittag. Inskr vid UU ht 65, FK 31 maj 71, disp 22 maj 72, docent i matematik 30 maj 72, FD 31 maj 72, förste kurator vid Sthlms nation 72

Lundberg, E Filip O, Företagsledare, Matematiker (1876 – 1965)

Lundberg, Ernst Filip Oskar, f 31 dec 1876 i Uppsala, Domk, d 2 juni 1965 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lektorn Nils Philip Eugéne L o Nanna Carolina Sophia Almquist. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm vt 94, inskr vid UU ht 94, FK 15 dec 96, FL där 14 dec 98, kamrer i Allm pensionsförsäkringsbolaget 98–01, i Lifförsäkringsab De fören...

Mallet, Fredric, Matematiker, Astronom (1728 – 1797)

Mallet, Fredric, f 10 mars 1728 i Sthlm, d 27 juni 1797 i Uppsala, Domk. Föräldrar: tobaksfabrikören Frans M o Catharina Höök. Inskr vid UU 1 okt 45, ämnessven vid VA 18 febr 49, disp pro exercitio 4 juli 50, fil kand 19 dec 50, disp pro gradu 8 juni 52, mag 15 juni 52, doc i astronomi 5 okt 54, astronomie observatör 14 mars 57, observatör regius ...

Malmquist, A Johannes, Matematiker (1882 – 1952)

Malmquist, Axel Johannes, f 19 okt 1882 i Hammar, Ör, d 24 febr 1952 i Solna. Föräldrar: kh Johan Gottfrid M o Ida Aurora Wilhelmina Malmström. Mogenhetsex vid h a l i Örebro 22 maj 00, inskr vid StH ht 00, amanuens där ht 03–vt 09, lärare i matematik vid Krigshögskolan 19 okt 06–30 sept 07, FL vid StH 30 jan 07, tjänstg vid Järnv...

Liljeström, O Alfred, Fysiker, Matematiker (1882 – 1953)

Liljeström, Olof Alfred, f 26 nov 1882 i Sthlm, Hedv El, til jan 1953 i Björn-lunda, Söd. Föräldrar: advokaten Axel Leander L o Anna Amanda Färngren. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm vt 02, elev vid KTH (fackskolan för bergsvetenskap) 13 sept 02-vt 03, inskr vid StH ht
03, FL 30 jan 08, disp 29 maj 08, FD 29 maj 08, doc i fysik 8 okt 08-30, allt vid StH, lär i matematik o fysik vid...

Lindstedt, Anders, Lärare, Matematiker, Astronom (1854 – 1939)

1 Lindstedt, Anders, f 27 juni 1854 i Sundbom, Kopp, d 16 maj 1939 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: kommissionslantmätaren Samuel L o Maria Lovisa Skoglund. Mogenhetsex vid h a l i Falun 18 maj 72, inskr vid LU 16 sept 72, FK där 23 maj 74, observatör vid Hamburgs astronomiska observatorium 1 juli 74—1 juni 75, amanuens vid Lunds astronomiska observatorium 6 sept 75 — 77, FL vid LU 28 mars 77, ...

Laurin, Paul J G, Matematiker, Försäkringsman (1863 – 1935)

Laurin, Paul Johan Gerhard, f 25 aug 1863 i Höganäs, d 18 sept 1935 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kh Nils Andersson L o Emilia Margareta Heliodora Ahnfelt. Mogenhetsex vid ha1 i Kristianstad 9 juni 81, inskr vid LU 13 sept 81, FK 15 sept 83, FL 8 maj 87, disp 28 sept 87, doc i matematik vid LU 31 okt 87—90, FD 31 maj 88, lektor i matematik o fysik vid Gbgs h lati...

Leyonmarck, Gustaf Adolph, Matematiker, Ämbetsman, Politiker (1734 – 1815)

2 Leyonmarck, Gustaf Adolph, sonson till L 1, f 6 sept 1734 på Finsta, Skederid, Sth, d 4 maj 1815 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sekr Sven Johan Leijonmarck o Elisabet Malmberg. Inskr vid UU 9 dec 47, bergsex 54, auskultant vid bergskoll 18 juni 54, eo kanslist där 25 sept 56, v notarie 18 dec 56, ord notarie 25 april 60, deltog i riksdagarna 60—62, 69—70, ...

Lexell, Anders Johan, Matematiker, Astronom (1740 – 1784)

Lexell, Anders Johan, f 24 dec 1740 i Åbo, d 11 dec (30 nov) 1784 i S:t Petersburg. Föräldrar: rådmannen o juveleraren Jonas Lexel o Magdalena Catharina Biörckegren. Inskr vid Åbo akad 20 mars 55, disp pro gradu där 4 juni 60, mag 25 aug 60, inskr vid UU jan 63, doc i matematik vid Åbo akad 9 sept 63, astronomie observatör vid veten-skapsakad i S:t Petersburg 15 aug 68, prof i astronomi...

Kexlerus, Simon, Matematiker (1602 – 1669)

Kexlerus, Simon, f 29 dec 1602 i Kexle, Edsberg, Ör, d 22 mars 1669 i Åbo. Son till bonden Sven. Inskr vid UU 27 aug 25, mag där 13 mars 32, studieresor i Danmark, Tyskland o Holland, lär i matematik vid gymnasiet
i Strängnäs 35, adjunkt vid UU:s fil fak 37, prof i matematik vid Åbo akad från 26 mars 40, dessutom kh i Pikis prebendepastorat 17 juli 51, rdgm 64.

G 11 maj 41 i Åbo m ...

Kjellin, Carl Erik, Präst, Matematiker (1776 – 1844)

Kjellin, Carl Erik, f 18 jan 1776 i Gbg, Kristine, d 9 jan 1844 i Kumla. Föräldrar: kassören i fortifikationsstaten Carl Arendt K o Johanna Friedrika Heinrici. Genomgick Gbgs gymn, inskr vid UU 7 okt 94, mag där 16 juni 03, doc i experimentalfysik där 22 okt 05, prof vid art:skolan i Gbg 19 april 06—10, föreläsn:ar vid Svea art:reg 11, prof i matematik vid LU 26 febr 12—25, dekanus vid fil f...

Klingenstierna, Samuel, Fysiker, Matematiker (1698 – 1765)

Klingenstierna, Samuel, dp 18 aug 1698 i Kärna, Ög, d 3 nov 1765 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: majoren Zacharias K o Helena Maria Gyllenadler. Inskr vid UU 11 jan 17, kanslist i KK 13 okt 20, meddelade undervisn i matematik i Uppsala 25—27, utrikes studier 27—31, prof i matematik (geometri) vid UU 13 aug 28, i fysik där 26 juni 50, tjänstl 17 aug 52, avsked 8 dec 56, kansliråds titel 5 mars 56, ...

Klingwall, Jacob G, Fysiker, Präst, Matematiker, Skolrektor (1786 – 1866)

Klingwall, Jacob Gustaf, f 23 mars 1786 i När, Gotl, d 19 dec 1866 i Roma, Gotl. Föräldrar: kh Gustaf K o Christina Lutteman. Skolstudier i Visby, inskr vid UU 5 nov 05, FK 1 april 12, magister 15 juni 12, adjunkt vid Visby skola 8 okt 12, hospitalssyssloman 16—21, disp för lektorat 20 sept 20, lektorsex 18 okt 20, lektor i matematik o fysik vid Visby gymn 17 jan 21, rektor där 24 o 28, präs...

Kobb, Gustaf, Riksdagsledamot, Matematiker (1863 – 1934)

2 Kobb, Gustaf, son till K 1, f 25 juli 1863 i Gbg, Kristine, d 30 jan 1934 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid realgymn i Gbg vt 81, inskr vid StH ht 81, ord elev vid KTH 13 sept 81—82, inskr vid UU nov 82, FK där 27 maj 85, FL 8 dec 88, disp 21 maj 89, FD 31 maj 89, doc i matematik vid StH (i mekanik från sept 98) maj 89—12, sekr i StH:s lärarråd 95—03, lär vid sjökrigsskolan 1 okt 98—12, KTH ht...

Koch, von, N F Helge, Matematiker (1870 – 1924)

3 von Koch, Nils Fabian Helge, f 25 jan 1870 i Sthlm, Livg till häst, d 11 mars 1924 i Danderyd, Sth. Föräldrar: författaren överstelöjtnanten Richert Vogt v K o frih Agathe Henriette Wrede. Mogenhetsex vid h reallärov i Sthlm vt 87, inskr vid StH ht 87, inskr vid UU ht 88, FK där 29 jan 89, FL 30 jan 92, disp 25 maj 92, FD 31 maj 92, doc i matematik vid StH 26 maj 92, tf prof i flera period...

Kovalevsky, Sonja, Författare, Matematiker (1850 – 1891)

Kovalevsky, Sonja (Sophie Vasiljevna Kovalevskaja), f 15 jan 1850 i Moskva, d 10 febr 1891 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: generalen Vasilij Vasiljevitj Corvin-Krukovsky o Elisaveta Feodorovna. Studerade matematik, fysik o kemi i Heidelberg 69–70, privat undervisn i matematik för prof K Weierstrass i Berlin 71–74, Dr phil vid univ i Göttingen 74, bosatt i Rysslan...

Heuman, Carl A, Matematiker (1870 – 1948)

3 Heuman, Carl August, bror till H 2, f 1 juni 1870 i Morlanda (Göt), d 13 okt 1948 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid h latin-lärov i Gbg 25 maj 88, inskr vid LU ht 88, elev vid KTH 15 sept 90, utex 10 juni 93, FK vid LU 15 sept 91, inskr vid UU ht 93, FL 15 sept 98, disp pro gradu 29 maj 99, FD 31 maj 99, biblioteksamanuens vid KTH 99—02, assis...

Gestrinius, Martinus Erici, Matematiker (1594 – 1648)

Gestrinius, Martinus Erici, f 16 febr 1594 i Gävle, d 27 sept 1648 i Uppsala. Föräldrar: kh Ericus Nicolai G o Anna Mårtensdtr. Inskr vid UU 11, studieresor till Helmstedt 14, till Wittenberg 15 o till Rostock, inskr vid Greifswalds univ 22 april 18, mag där 18, kollegie- o lektionsgivare vid UU 18—20, eo prof där 20, ord 21, rektor där 30, 38 o 43, led av prästeståndet för UU 33.

G 2...

Granius, Nicolaus Andræ, Matematiker (– 1631)

Granius, Nicolaus Andreæ;, f trol 1569 (åldersuppg i db), d 5 mars 1631 i Helmstedt (Stephani), Tyskland. Skolgång i Strängnäs o vid kollegiet på Gråmunkeholmen i Sthlm, inskr vid Helmstedts univ 25 aug 98, mag där 04, inskr vid Rostocks univ nov 09, prof i fysik vid Helmstedts univ 1 maj 13.

Grauers, B Hugo, Maskiningenjör, Matematiker (1869 – 1942)

Grauers, Bror Hugo, f 8 jan 1869 i Norrköping (Olai), d 26 dec 1942 i Gbg (Annedal). Föräldrar: snickarmästaren Jacob Fredrik G o Ida Carolina Ekelund. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 31 maj 89, inskr vid LU 24 sept s å, FK där 30 maj 91, inskr vid KTH ht 91, civiling 94, FL vid LU 8 maj 00, disp pro gradu 23 maj 00, FD 31 maj 00, vik lektor i matematik o fysik vid Malmö tekn elementarsk 0...

Hill, Carl Johan D:son, Matematiker (1793 – 1875)

1 Hill, Carl Johan Danielsson, f 12 jan. 1793 i Målilla, Kalm, d 25 aug 1875 i Lund. Föräldrar: bonden Daniel Jonsson Rudelius o Maria Christina Jaensdtr. Elev i Vimmerby skola 06, i Linköpings gymn 09, inskr vid LU 24 febr 12, ex philologicum 15 juni 16, antog namnet H 16, ex philosophicum 3 maj 17, disp pro gradu 4 juni 17, mag 21 juni 17, allt vid LU, v bataljonsläk vid Skånska husarreg 1...

Holmgren, Erik A, Matematiker (1872 – 1943)

8 Holmgren, Erik Albert, son till H 1, f 7 juli 1872 i Sthlm, Ad Fredr, d 18 mars 1943 i Uppsala. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 13 maj 90, inskr vid UU ht 90, FK 31 jan 93, FL 14 dec 95, disp pro gradu 19 febr 98, doc i matematik 8 mars 98, FD 31 maj 98, allt vid UU, uppehöll eo proffessuren i matematik vid UU 1 okt 01—1 jan 02 o 15 okt ...

Holmgren, Hjalmar J, Matematiker (1822 – 1885)

1 Holmgren, Hjalmar Joseph, f 22 dec 1822 i Västra Ny, Ög, d 29 aug 1885 i Väddö, Sth (enl db för Ad Fredr, Sthlm). Föräldrar: hovpredikanten kh Anders H o Gustava Nordwall. Studier i Vadstena o vid Linköpings gymn, inskr vid UU 9 okt 38, studentex där 27 okt 38, FK 30 april 45, disp pro gradu 4 juni 45, mag 16 juni 45, akad disp:prov 19 maj 47, doc i matematik 31 maj 47, allt vid UU, lär i ...

Hultman, Frans V, Fysiker, Lärare, Matematiker (1829 – 1879)

Hultman, Frans Vilhelm, f 25 maj 1829 i Tärby, Rångedala, Älvsb, d 19 febr 1879 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Anders H o Märta Ulrica Kjellén. Elev i Skara 38—48, inskr vid UU 15 sept 48, mag 9 juni 54, lär vid Sthlms h elementarlärov 59, lektor i matematik o fysik där (senare Sthlms gymnasium) 60, lär i matematik vid K h lärarinneseminariet 61—72, aktuarie i bolaget Skandia 71, le...

Fogelmarck, F Emil T, Lärare, Matematiker (1833 – 1904)

1 Fogelmarck, Fredrik Emil Theodor, f 1 jan 1833 i Västervik, d 28 dec 1904 i Sthlm (Joh). Föräldrar: kofferdikaptenen o skeppsklareraren Fredrik August F o Christina Charlotta Waefver. Inskr vid Uppsala univ 14 sept 1849, fil kand 15 dec 1856, mag (primus) 5 juni 1857, amanuens vid astronomiska observatoriet i Uppsala, adjunkt i matematik o mekanik vid teknol i...

Fornelius, Jonas, Matematiker, Astronom (1635 – 1679)

2 Fornelius, Jonas, son till F 1, f 14 april 1635 i Uppsala (enl J Arrhenius), f 17 febr 1679 där. Inskr vid Uppsala univ 11 maj 1642, vid Leidens univ 29 aug 1658, disp pro gradu där 1659 (före 1 juli), närv vid Franekers univ aug s å o juli 1661, e o prof i matematik vid Uppsala univ 6 nov 1663, ord matheseos prof (i astronomi) 23 okt 1664, kallas mathes...

Forssell, Olof, Präst, Matematiker (1762 – 1838)

1 Forssell, Olof Hansson, f 22 sept 1762 i Järvsö (Gävl), d 9 nov 1838 i Östervåla (Vm). Föräldrar: komministern Hans Olofsson F o Maria Pehrman. Inskr vid Uppsala univ 7 juni 1777, mag 16 juni 1788, doc i astronomi 13 sept 1790, informationsadjutant vid artilleriet i Sthlm 25 jan 1793 o vid Göta artillerireg 1794, adjunkt vid krigsakad på Karlberg 25 aug 1794, lektor i matematik där 20...

Fredholm, E Ivar, Matematiker (1866 – 1927)

2 Fredholm, Erik Ivar, son till F 1, f 7 april 1866 i Sthlm (Klara), d 17 aug 1927 i Danderyd (Sth). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 16 maj 1885, inskr vid KTH s å, vid Uppsala univ 1886, fil kand 28 maj 1888, inskr vid Sthlms högskola s å, fil lic 30 maj 1893, disp 4 maj 1898, fil dr 31 maj s å, allt vid Uppsala univ, doc i matematisk f...

Gadolin, Jacob, Riksdagsledamot, Biskop, Matematiker (1719 – 1802)

1 Gadolin, Jacob, f 13 okt 1719 i Strängnäs, d 26 sept 1802 i Åbo. Föräldrar: kontraktsprosten Jacob G o Anna Lignipaea. Inskr vid Åbo akad 14 febr 1736, vid Uppsala univ 20 okt 1742, fil kand i Åbo 4 dec 1744, mag 18 juli 1745, doc i matematik s å, tf prof i samma ämne 1745—55, allt i Åbo, astronomie observatör vid lantmäterikommissionen i Finland 1 april 1748, astronomie observatör o eo pr...

Celsius, Magnus N, Botanist, Matematiker, Astronom, Fornforskare (1621 – 1679)
1. Magnus Nicolai Metagrius, senare Celsius, f. 16 jan. 1621 i Alfta socken, d 5 maj 1679 i.Uppsala. Föräldrar: kaplanen i Alfta och Ovanåker, sedermera kyrkoherden i Ovanåker Nikolaus Magni Travillagaeus, senare Alptaneus, och Sigrid Unonia. Elev i Gävle skola 1639; student i Uppsala 14 febr,. 1641; disp. 1642 (Dissertatio aliquot theorematibus miscellaneis in-clusa; pres. E. Unonis Gevalius),...
Celsius, Nils, Gymnasielärare, Matematiker, Astronom (1658 – 1724)

2. Nils Celsius, den föregåendes son, f. 15 apr. 1658 i Uppsala, d 21 mars 1724 därstädes. Inskriven vid universitetet 15 mars 1672; disp. 1678 (Synopsis physica XIV de effluviis variis, ventu & sætu maris; pres. P. Hoffwenius) och ånyo 15 okt. 1679 (Dissertatio mathematica de principiis astronomicis propriis; pres.. A. Spole); erhö...

Chesnecopherus, Nils, Diplomat, Matematiker, Hovkansler (1574 – 1622)
1. Nils Chesnecopherus, f. 1574, sannolikt i Ekeby prästgård i Ekeby socken i Närke, d 15 apr. 1622, troligen i Nyköping. Föräldrar: kyrkoherden i Ekeby, sedermera kyrkoherden i Kumla och prosten i Västernärke Lars Klasson och Ingegärd Svensdotter. Besökte sannolikt skolorna i Örebro och Strängnäs; vistades vid universiteten i Helmstedt och Wittenberg omkring 1590 samt vid skolan i Lemgo 1592; ...
Ferrner, Bengt, Riksdagsledamot, Matematiker, Astronom (1724 – 1802)

Ferrner, Bengt (före adlandet Ferner), f. 10 dec. 1724 i Nyeds prästgård (Värml.), d. 20 okt. 1802 i Stockholm (Ridd.). Föräldrar: vice prosten och kyrkoherden magister Georg Jonsson Ferner och Anna Helena Noreen. Elev vid trivialskolan och gymnasiet i Karlstad; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1743; ämnessven i VA 9 april 1748; astronomie observ...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se