Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
14 träffar, sida:  1 
Rothoff, Emanuel, Manufakturist, Bergskemist (1788 – 1832)

4 Rothoff, Emanuel, son till R 3, f 12 juli 1788 i Eskilstuna, d 25 maj 1832 där. Inskr vid UU 14 okt 96, hovrättsex 19 april 06, bergsex där ht 08, auskultant i Bergskoll 16 dec 08, elev i masmästeriet på Jernkontorets stat 10, v notarie i Bergskoll 1 mars 11, geschworners fullm där 25 maj 13, stipendiat i kemi på Jernkontorets stat 1 m...

Rademacher, Reinhold, Industriledare, Manufakturist (1609omkr – 1668)

Rademacher, Reinhold, f omkr 1609 i Baltikum, d 4 jan 1668, 59 år gammal (likpred, se Hellberg, s 117). Borgare o köpman i Riga, erhöll priv:brev dels på en finsmidesmanufakturanläggn i Kirkholm (Salaspils), Livland, dels för överflyttn av denna anläggn till Eskilstuna 21 juli 54, anlade o förestod manufaktur i Eskilstuna (Karl Gustavs stad) från 56.

G m Maria Wittmacker, d 1687, före...

Muncktell, Fredric, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Rådman, Manufakturist (1710 – 1763)

1 Muncktell, Fredric, fil mars 1710 i Falun, Kristine, d 1 aug 1763 i Sthlm, Klara. Föräldrar: direktören Johan M o Margareta Fredricsdtr. Inskr vid UU 9 febr 20, auskultant vid bergs- o gruvrätterna i Falun 28, eo notarie i gruvrätten 29, i bergsrätten 31, auskultant i bergskoll 16 febr 32, eo kammarskrivare där maj 32, tf notarie vid gruvrätten i Stora Kopparberg 4 okt 34, konststatsinsp d...

Molander, Oscar F, Kommunalpolitiker, Manufakturist, Industriidkare (1868 – 1955)

Molander, Oscar Fredrik, f 8 nov 1868 i Timmele, Älvsb, d 26 dec 1955 i Alingsås (kbf i Örgryte, Gbg). Föräldrar: lantbrukaren, rdgm Nicolaus August M o Hanna Albertina Johansson. Anst i manufakturaffär i Svenljunga, Alvsb, 8295, förest för manufakturaffär i Gbg 95...

Magnusson, August, Företagsledare, Manufakturist (1837 – 1905)

Magnusson, August, f 1 maj 1837 i Rångedala, Älvsb, d 20 jan 1905 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: torparen Magnus Andersson och Anna Lena Larsdtr. Anställd i manufakturaffär i Västerås 51–54, i Sthlm 54, etablerade manufakturhandel i Sthlm 13 maj 60, burskap där 30 april 61, inregistrerade filialen "Magasin du Nord" där 26 nov 86.

Lamm, Herman F, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Manufakturist (1853 – 1928)

2 Lamm, Herman Fredrik, kusin till L 1, f 20 april 1853 i Sthlm, Mosaiska, d 13 juli 1928 i kurorten Royat, Frankrike (db för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Martin Oscar L o Henriette Meyerson. Språk- o handelsstudier i England o Frankrike 74—76, innehavare av manufakturfirman S L Lamm & son 78—13, av detaljaffär i manufakturbranschen (Brunkebergs manufaktur magasin Herman L frå...

Laurin, Knut Å F, Affärsman, Manufakturist (1909 – 1970)

Laurin, Knut Åke Ferdinand, f 10 mars 1909 i Lund, d 7 jan 1970 i München-Schwalin (enl db för Östra Strö o Skarhult, Malm). Föräldrar: dir Oscar Ferdinand L o Sigrid Eva Lilly Frankel. Ex från Malmö handelsgymn 27, försäljnxhef i ab Astra, Södertälje, 31—32, försäljn:chef vid Åkerlund & Rausing, Malmö, 32—34, vid ab Malmö strumpfabrik 34—35, VD för Allm annonsbyrån ab 36—43 (o...

Lewis, Thomas, Manufakturist, Gjutmästare (1746 omkring – 1783)

Lewis, Thomas, f omkr 1746 i Skottland, d 7 april 1783 i Sthlm, Maria. Gjutmästare vid Carron Co järnverk, Stirlingshire, Skottl, till 66, anställd vid Johan Cahmans grytgjuteri vid Gbg 66—68, erhöll privilegium för ett järngjuteri "efter engelska sättet" i eller vid Sthlm 26 jan 69, drev Bergsunds gjuteri på Södermalm från 69, burskap som manufakturist o järngjutare i Sthlm 31 jan 71, ...

Kraft, Mathias Petter, Manufakturist, Instrumentmakare (1753 – 1807)

Kraft, Mathias Petter, f 14 juni 1753 i Gävle, d 9 juli 1807 i Sthlm, Jak. Föräldrar: snickaren Mathias K o Regina Westerberg. Gesäll hos instrumentmakaren Pehr Lundborg i Sthlm 72 (trol) — 78, hovinstrument-makare 30 aug 79, egna privilegier på instrumentmakeri 23 febr 80, burskap 9 okt 88, avsade sig manufakturprivilegierna 7 nov 97, vann inträde i snickarämbetet 30 jan 98. — Ogift.

Josephson, Wilhelm J, Manufakturist (1827 – 1917)

2 Josephson, Wilhelm Joel, bror till J 1, f 26 juli 1827 i Sthlm, Mosaiska, d 1 juli 1917 där, ibid. Handelsanställd i Sthlm o Gbg, grundade tills m Wilhelm Bendix manufakturfirman Bendix, Josephson & Co i Sthlm 57, ensam innehavare 65—89, därefter kompanjon med J 6.

G 28 okt 60 i Norrköping m Emilie Josephina Marcus, f 12 se...

Ekman, Hans, Manufakturist (1666 omkring – 1743)

Ekman (Eckman), Hans, f. omkr. 1666, d. 2 nov. 1743 i Stockholm (Nik.). I tjänst hos Jacob Gavelius (adl. Lagerstedt) 1685, från omkr. 1687 vid hans vantmakeri (klädesfabrik) på Södermalm i Stockholm; kallas skrivare där 1692; direktör för nämnda klädesmanufaktur (från 1698: Barnängen) 1698–1724; kommissarie ...

Breda, von, Lukas, Målare, Manufakturist (1676 – 1752)

1. Lukas von Breda d. ä., f. 18 apr. 1676 i Stockholm, d. 9 apr. 1752 därstädes. Föräldrar: köpmannen Pieter van Breda och Alice Hidding. Erhöll utbildning i målarkonsten hos Martin Meytens d. ä., troligen från 1690-talets förra hälft; reste 1704 över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och vistades däref...

Dassau, Herman, Manufakturist (1645 – 1714)

Herman Dass au, f. 1645 (döpt 18 aug.) i Lybeck, d. 5 dec. 1714 (begraven i Torshälla kyrka 16 dec). Föräldrar: köpmannen Hans Dassouw och Magdalena Roder. Borgare som grosshandlare i Stockholm 1680 (ed 26 juni); erhöll jämte Reinhold Poort privilegium på Karl Gustavs stads manufakturverk 29 dec. 1688 och blev snart ensam innehavare av detta; arrenderade tillika någon tid Nykvarns bruk ...

Bennet, Stephen, Manufakturist (1691 – 1757)

Bennet, Stephen, f. 25 juli 1691 i Rearsby, i Leicester, England, d 14 juli 1757 i Mo socken, Hälsingland (Mo kyrkobok). Föräldrar: arrendatorn Thomas Bennet och Maria Hoart. Utbildade sig till yllemanufakturist under ledning av en svåger, och företog därpå studieresor inom England. Anlade en fabrik i Leicester; överflyttade 1720 till Frankrike; anställdes 1723 i S:t Germain av Jonas Alström...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se