Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
26 träffar, sida:  1 
Ohlmarks, Åke J, Skriftställare, Översättare, Nordist, Religionshistoriker (1911 – 1984)

Ohlmarks, Åke Joel, f 3 juni 1911 i Kristianstad, d 6 juni 1984 i Crist di Niardo, Brescia, Italien. Föräldrar: grosshandlaren Carl Joel O o Anna Lovisa (Anna-Lisa) Larsson. Studentex vid Malmö h a l 7 juni 29, inskr vid LU 6 sept 29, FK där 30 jan 32, red för Lundagård vt 32–ht 33, sv lektor vid univ i Tübingen ht 33–vt 34, FL vid LU 14 sept 35, sv lektor vid Islands univ ht 35–vt 36, disp ...

Olson, J Emil, Nordist (1876 – 1937)

Olson, Johan Emil, f 9 juni 1876 i Brandstad, Malm, d 1 okt 1937 i Lund. Föräldrar: handlanden Carl Magnus Ohlsson o Johanna Helena Hasselgren. Mogenhetsex vid Malmö h a l 25 maj 95, inskr vid LU 5 sept 95, FK där 29 maj 97, medarb i Sv akad:s ordboks (SAOB) red 1 febr 03, ord medarb där från 1 jan 04, FL vid LU 28 maj 03, disp 14 maj 04, FD 31 maj 04, doc i nord språk 15 juni 04, ...

Otterbjörk, K A Roland, Nordist, Arkivarie (1925 – 1984)

Otterbjörk, Karl Axel Roland, f 6 febr 1925 i Sthlm, Engelbr (enl fb för Gävle, Hel Tref), d 25 dec 1984 i Umeå. Föräldrar:, volontären Axel Valfrid Gotthard Axelsson o Märta Linnea Wallin, fosterson till sadelmakaren Gustaf Fredrik Albin Björk o Ida Sofia Lönnbäck, Ottersta, Sorunda, Sth. Studentex vid h a l för gossar å S&o...

Noreen, Adolf G, Nordist (1854 – 1925)

1 Noreen, Adolf Gotthard, f 13 mars 1854 i Östra Ämtervik, Värml, d 13 juni 1925 i Ärtemark, Älvsb. Föräldrar: kommissionslantmätaren Erik Adolf N o Emilie Maria Elisabet Poignant. Elev vid Karlstads h elementarlärov ht 64, mogenhetsex där 25 maj 71, inskr vid UU 19 sept 71, FK 12 dec 73, FL 5 maj 77, disp 24 maj 77, FD 6 sept 77, doc i ...

Noreen, Erik, Nordist (1890 – 1946)

2 Noreen, Erik, son till N 1, f 3 nov 1890 i Uppsala, d 13 dec 1946 i Solna (kbf i Domk, Uppsala). Mogenhetsex vid Uppsala privatgymn 30 maj 08, inskr vid UU 1 sept 08, FM 30 maj 11, FL 15 dec 14, disp 28 maj 15, FD 31 maj 15, doc i nord språk 22 dec 15, allt vid UU, sekr i ortnamnskomm 16juni 30, i ortnamnskom...

Malmström, Sten E, Nordist, Språklärare (1917 – 1979)

Malmström, Sten Erik, f 30 okt 1917 i Högsjö, Vnl (enl fb för Härnösand), d 11 okt 1979 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: dir Sven Johan M o Elsa Matilda Ödmark. Studentex vid h a l på Östermalm 10 maj 37, inskr vid StH ht 37, FM där 14 dec 43, timlär vid Beskowska skolån, Sthlm, ht 45vt 48, äm...

Modéer, K Ivar, Tidningsredaktör, Nordist (1904 – 1960)

Modéer, Karl Ivar, f 4 nov 1904 i Mönsterås, Kalm, d 31 jan 1960 i Uppsala, Domk. Föräldrar: sparbankskamreraren August Seth Fulgentius M o Selma Paulina Lundgren. Studentex inför examensnämnden i Sthlm 16 juni 23, inskr vid UU 11 sept 23, FK där 31 okt 25, grundade hembygdsmuseet i Mönsterås 26, FM vid UU 15 dec 26, red för årsskr Stranda från 27, företog på uppdrag av ortnamnskommissionen ...

Ljunggren, Karl Gustav, Kommunalpolitiker, Nordist (1906 – 1967)

Ljunggren, Karl Gustav, f 6 dec 1906 i Halmstad, d 11 jan 1967 i Lund, Domk. Föräldrar: lektorn Carl August L o Ester Amalia Andersson. Studentex vid Halmstads h a l 31 maj 24, inskr vid LU 15 sept 24, FM 31 okt 27, FL där 15 dec 30, medarb i SA:s ordboksredaktion 31–34, disp vid LU 2 april 32, doc i nordiska språk 10 maj 32, FD där 31 maj 32, led av styr f&ou...

Lundgren, Magnus F, Nordist (1852 – 1903)

Lundgren, Magnus Fredrik, f 21 jan 1852 i Gbg, Garnisonsförs, d 8 maj 1903 i Lund, Domk. Föräldrar: kh Johan Fredrik L o Maria Magdalena Leffler. Mogenhetsex vid Halmstads h elementarlärov 24 maj 70, inskr vid UU 22 sept 70, FK där 26 maj 73, ordf i Fören för nord språk- o fornkunskap i Uppsala 1 april 74–9 febr 76 o ht 79-vt 80, disp 5 maj o FD...

Linder, Nicolaus (Nils), Riksdagsledamot, Nordist, Språklärare (1835 – 1904)

1 Linder, Nicolaus (Nils), f 13 febr 1835 i Vissefjärda, Kalm, d 21 jan 1904 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansäg Petter Karlsson o Ingrid Nilsdtr. Studentex vid UU 21 jan 58, kansliex där 29 jan 61, eo kanslist i eckhdep 14 febr 61–18 nov 67, FK vid UU 15 sept 65, lär i moderna språk vid Fjell-stedtska skolan o privata elementarlärov i Uppsala 65-67, disp vid UU 28 maj 66, FD där 31 maj 6...

Lindqvist, Axel M, Nordist, Lingvist, Språklärare (1882 – 1959)

Lindqvist, Axel Martin, f 15 nov 1882 i Malmö, Caroli, d 27 sept 1959 i Gbg, Vasa. Föräldrar: byggmästaren Anders L o Maria Landgren. Mogenhetsex vid Malmö h a l 4 juni 01, inskr vid LU 6 sept 01, studerade periodvis vid bla univ i Greifswald, Göttingen o Leipzig 04—30, FK vid LU 14 sept 04, FL där 27 maj 09, lär vid Lunds privata h lärarinnesem 09—16, disp vid LU 27 april 12, doc i nor...

Lindqvist, A Natanael (Natan), Nordist, Ortnamnsforskare, Arkivchef (1882 – 1963)

Lindqvist, Adolf Natanael (Natan), f 5 april 1882 i Nässjö, d 4 april 1963 i Uppsala. Föräldrar: målarmästaren o färghandlaren Jonas August L o Maria Andersson. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 22 maj 02, inskr vid UU 18 sept 02, sekr i styr för undersökn av östgötamålen nov 05–sept 14, medarb vid Ortnamnskomm peri...

Lindroth, Hjalmar A, Nordist (1878 – 1947)

1 Lindroth, Hjalmar Axel, f 6 febr 1878 i Sthlm, Jak o Joh, d 11 sept 1947 där, Essinge. Föräldrar: grosshandl Carl Anders L o Clara Mathilda Höglund. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 18 maj 96, inskr vid UU 29 maj 96, FK där 31 maj 99, FL där 15 sept 04, medl av SAOB:s red i Lund okt 04, ord medl där 1 jan 05—15, inskr vid LU 6 febr 06, disp 19 maj 06, FD 31 maj 06, doc i svens...

Lidén, B P Evald, Nordist (1862 – 1939)

Liden, Bror Per Evald, f 3 okt 1862 i Sandared, Sandhult, Älvsb, d H okt 1939 i Gbg, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Gustaf L o Sissa Björnsdtr Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 29 maj 83, inskr vid UU ht 83, FK där 29 maj 90, FL 28 febr 95, doc i indoeuropeisk språkvetensk 31 maj 95, tf prof i jämförande språkforskn med sa...

Jungner, D Hugo T, Gymnasielärare, Nordist, Skolinspektor (1881 – 1940)

Jungner, Daniel Hugo Teodor, f 11 dec 1881 i Jung, Skar, d 29 febr 1940 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: lantbrukaren Olaus J o Inga Maria Larsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg vt 01, inskr vid UU ht 01, FK 28 maj 04, TK 31 maj 07, adj i kristendom o hist vid Katarina realskola i Sthlm 30 dec 10—25, FL vid UU 8 april 15, disp där 26 maj 22, FD 31 maj 22, f&oum...

Hjelmqvist, A Theodor, Lärare, Nordist, Lingvist (1866 – 1944)

1 Hjelmqvist, Anders Theodor, f 11 april 1866 i Växjö, d 2 juli 1944 i Lund. Föräldrar: kh Bengt Peter Anders H o Caroline Louise Kuylenstierna. Mogenhetsex vid Lunds h a l 28 maj 84, inskr vid LU 12 sept 84, FK 29 maj 86, eo amanuens vid hist mus 88—92, FL 22 maj 90, disp 4 febr 91, doc i fornnord litt 25 febr 91 (nord språk från 28 maj 02)—19, allt vid LU, lär vid h elementarskolan för fli...

Hänninger, Nils H, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Nordist (1887 – 1968)

Hänninger, Nils Henning, f 27 maj 1887 i Landskrona, d 31 juli 1968 i Stocksund, Danderyd, Sth. Föräldrar: byggmästaren Nils Nilsson o Josefina Kristina Weberg. Mogenhetsex vid h a l i Lund vt 05, inskr vid LU ht 05, FK 31 jan 08, FL 19 mars 13, lär vid Lunds privata elementarskola 13–18, disp 5 maj 17, FD 31 maj 17, doc i nord språk vid LU 15 okt 17...

Cederschiöld, Gustaf J C, Gymnasielärare, Nordist (1849 – 1928)

8. Gustaf Johan Christoffer Cederschiöld, den föregåendes syssling, sonson till C. 2, f. 25 juni 1849 i Stockholm, d 5 maj 1928 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren, fil. doktor Gustav Cederschiöld och Elsa Vilhelmina Borg. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 24 aug. 1859; avlade mogenhetsexamen därs...

Celander, K Hilding, Gymnasielärare, Nordist (1876 – 1965)
Celander, Karl Hilding, f. 17 juli 1876 i Arboga. Föräldrar: folkskoleläraren Gustav Magnusson Celander och Elise Sörman. Elev vid Arboga allmänna läroverk ht. 1885 och vid Karolinska h. allmänna läroverket i Örebro ht. 1890; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 24 maj 1894; student i Uppsala sept. 1894; fil. kand. 15 sept. 1897; fil. lic. 31 okt. 1904; disp. 29 maj 1906; fil. doktor ...
Brate, Erik, Gymnasielärare, Nordist, Filolog (1857 – 1924)

Brate, Erik, f. 13 juni 1857 i Bråfors i Norbergs socken, d 1 apr. 1924 i Stockholm. Föräldrar: bergsmannen Anders Eriksson och Kristina Mattsdotter. Elev vid Västerås h. elementarläroverk ht, 1868; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1876; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1879; studerade vid Strassburgs universitet sept. 1882—maj 1883; fil. lic. 15 maj 1884; disp. 29 maj ...

Danell, Gideon, Nordist, Seminarierektor (1873 – 1957)

2. Gideon Danell, den föregåendes broder, f. 21 aug. 1873 i Norrköping. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 10 juni 1891; student i Uppsala 15 sept. 1891; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 30 jan. 1904; disp. 28 okt. 1905; fil. doktor 31 maj 1906; har företagit åtskilliga studieresor i Sverige och utlan...

Biörner, Eric Julius, Nordist, Hovrättsassessor, Sagoutgivare (1696 – 1750)

Biörner (Biærner), Eric Julius, f. 22 juli 1696 i Timrå socken, d 1750. Föräldrar: häradshövdingen, sedermera assessorn Maurits Biörner och Anna Katarina Teet. Idkade studier vid Härnösands skola och gymnasium; student i Uppsala 5 nov. 1715; disp. sept. 1717 (De Svedia boreali; pres. J. Hermansson). E. o. kanslist i antikvitetsarkivet 7 dec. 1717; auskultant i Svea hovrätt 1718 (ed 1 juli); ...

Björkman, Erik, Nordist, Anglicist (1872 – 1919)

Björkman, Erik, f. 13 juni 1872 i Eskilstuna, d 10 maj 1919 vid ett tillfälligt besök på Österåsens sanatorium. Föräldrar: dv. komministern, sedermera kontraktsprosten Karl Gustav Björkman och Anna Helena Fredrika Söderberg. Genomgick tredje t. o. m. sjätte nedre klassen vid karolinska läroverket i Örebro 1883-—87 och återstående klasser vid Nyköpings h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsex...

Beckman, K F Natanael, Gymnasielärare, Nordist (1868 – 1946)

3. Karl Fredrik Natanael Beckman, f. 26 jan. 1868 i Bassle. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten Klas Beckman och Fredrika Linnarsson. Intogs i Skara h. allmänna läroverk ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1886; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1889; fil. lic. 16 maj 1895; disp. 24 maj s. å.; fil. doktor 3...

Strömbäck, Dag Alvar, Nordist (1900 – 1978)

2 Strömbäck, Dag Alvar, bror till S 1, f 13 aug 1900 i Järbo, Gävl, d 1 dec 1978 i Uppsala, Helga Tref. Elev vid Brummerska skolan, Sthlm, 07, studentex vid H latinlärov å Norrmalm där 9 maj 19, inskr vid UU 16 sept 19, FK 14 sept 21, FL 28 maj 26, disp 30 mars 35, FD 31 maj 35, doc i nord språk 14 nov 41, allt vid UU, stipendiat o lär vid Hásk...

Ståhle, Carl Ivar, Nordist, Ortnamnsforskare (1913 – 1980)

Ståhle, Carl Ivar, f 27 juni 1913 i Stenberga, Jönk, d 12 juni 1980 i Lidingö. Föräldrar: järnvägsinspektören Lars Waldemar S o Greta Maria Stålhammar. Elev vid Sthlms h latinlärov å Norrmalm ht 27, studentex där 13 maj 31, inskr vid StH vt 32, FM 3 nov 34, FL 16 mars 40, efterprövn i fil mag-ex 27 april 46, disp 4 maj 46, FD 46, doc i nord språk 14 juni 46, allt vid StH, tjänstg som...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se