Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
16 träffar, sida:  1 
Skepperus, Ericus Olai, Riksdagsledamot, Präst, Skolmästare (1555 – 1620)

Skepperus, Ericus Olai, f 1555 i Sthlm, d 14 mars 1620 i Enköping. Föräldrar: skepparen o rådmannen Olof Eriksson o Anna Gerlachsdtr v Emden. Inskr vid univ i Rostock sept 74, mag där 76, inskr vid univ i Leipzig vinterterminen 79, vid univ i Wittenberg 20 mars 80, mag där 9 sept 80, Johan III:s hovpredikant, i hertig Karls (IX) tjänst 13 juni 81, skolm&au...

Skinnerus, Ericus Jacobi, Teolog, Skolmästare (– 1597)

Skinnerus, Ericus Jacobi, f trol i Sthlm, d 12 juli 1597. Föräldrar: borgaren i Sthlm Jakob Skinnare o Margareta Larsdtr. Inskr vid univ i Greifswald 20 juli 70, vid univ i Rostock juni 72, skolmästare i Strängnäs 78 (skriftl kollationsed 15 nov 78) -81, prof i matematik vid Johan IILs högsk i Sthlm 84, prebendekh i Brännkyrka, Sth, prof (trol i matematik) o rektor vid UU från 1 aug 93. - Gi...

Sommar, Magnus O, Biskop, Skolmästare (– tidigast 1542)

Sommar, Magnus Olavi, d tidigast 1542 senast 1556, möjligen före 13 febr 1545. Inskr vid univ i Rostock 28 juli 00, baccalaureus in artibus okt 03, magister in artibus där okt 04, skolmästare o kanik med prebenda S:tæ Annæ de Oppeby, Strängnäs, senast 16 april 06, biskop Matthias' (Gregersson [Lillie], bd 23) skrivare från möjlig...

Petrus Caroli, Biskop, Skolmästare (1510 – 1587)

Petrus Caroli (Gothus; Peder Karlsson), f 1510 i Skänninge (Messenius), d 26 okt 1587 i Linköping (Rhyzelius). Inskr vid univ i Wittenberg febr 39, enl osäker uppg (Rhyzelius) hovpredikant hos Gustav 140, skolmästare i Linköping o domkapitlets notarie 40, även kh i Skänninge 41, även kh i Landeryd, Ög, 29 juli 44, även tiondeprost i Småland 44, även domkyrkosyssloman i Linköping 47, kh i Kal...

Olaus Martini, Skolmästare, Ärkebiskop (1557 – 1609)

Olaus Martini, f 1557 i Uppsala (Raumannus), d 17 mars, begr 25 mars 1609 i Uppsala domkyrka. Föräldrar: biskopen Martinus Olai Gestritius (bd 25) o Kristina Månsdtr. Studerade i Uppsala, inskr vid univ i Rostock okt 78, i Wittenberg 2 sept 79, mag vid univ i Rostock 19 mars 83, inskr vid univ i Frankfurt an der Oder 23 april 83, i Erfur...

Olaus Petri Medelpadius, Präst, Skolmästare (– 1598)

Olaus Petri Medelpadius, begr 12 jan 1598 (RKB 61:1, f 25 r, RA). Inskr vid univ i Wittenberg 5 jan 42, vid univ i Leipzig sommarterminen 45, mag i Wittenberg 25 febr 46, skolmästare i Uppsala omkr 50, kh i Rasbo, Upps, omkr 5467, skolmästare i Sthlm maj 6366, kh i Sthlm 67 senast 26 juni8 sept 76, tf domprost i Uppsala dec 76febr 77. G...

Peder Andreæ (Svart), Präst, Biskop, Teolog, Skolmästare (– 1562)

Peder Andrea? (Svart), begr 5 okt 1562 i Västerås. Uppbar kyrkliga taxor i Västerås 39, tjänstg som biskops- o konungsfogde 40—46, kanik senast 26 mars 41, kh senast 31 aug 43, predikant senast 2 sept 44, skolmästare 45 (efter 7 mars) —50 (senast 29 sept), allt i Västerås, prost i Tuhundra pros- teri, Vm, 46 — 49, kaplan hos konungen trol 50, biskop i Västerås från 57, möjl juni. G m Brita L...

Nicolaus Olai Helsingus, Präst, Biskop, Skolmästare (– 1585)

Nicolaus Olai Helsingus, d 16 sepl 1585, begr i Strängnäs domkyrka (Sv synodalakter ..., s 22). Inskr vid univ i Leipzig 45, mag vid univ i Wittenberg 11 febr 50, skolmästare vid Strängnäs skola 51, kh i Gävle o prost i Gästrikland 55, ordinarius över Norrland 9 juni 57, biskop (ordinarius) i Strängnäs trol sommaren 63.

G m Ingrid Olsdtr, begr 19 jan 1612 (Laurentius Paulinus Gothus),...

Martinus Olai Gestritius, Biskop, Skolmästare (– 1585)

Martinus Olai Gestritius, d mellan 1 o 13 juni 1585 i Nyköping. Föräldrar: borgaren i Gävle Olof Matsson o Karin Andersdtr (dtr till Anders Persson i Grubbe, Umeå landsförs; bd 17, s 341). Studerade trol i Uppsala, inskr vid univ i Königsberg trol hösten 46, vid univ i Wittenberg 9 aug 49, mag där 14 aug 50, inskr vid univ i Rostock 6 maj 52, skolmästare i Uppsala senast 55, kh där trol i bö...

Melartopaeus, Petrus Henrici, Biskop, Skolmästare (– 1610)

Melartopaeus, Petrus Henrici, d 18 april 1610 i Mariestad. Konrektor vid Strängnäs skola 29 nov 79, skolmästare där 8184, teol lektor där 7 febr 8491, kh i Va...

Magnus Unnonis, Skolmästare, Generalkonfessor (1400/10 trol – 1470)

Magnus Unnonis (Unnesson), f sannolikt mellan 1400 o 1410 i Jönköping, d 11 eller 12 aug 1470 i Vadstena. Fader: borgmästaren i Jönköping Unne Björnsson. Inskr vid univ i Leipzig vintern 22, mag artium där 8 jan 26, omtalas som skolmästare i Linköping 27, baccalaureus i teologi vid univ i Leipzig 1 juni 34, kanik i Linköpings domkapitel 34&nd...

Justen, Paulus, Präst, Biskop, Skriftställare, Skolmästare (– 1576)

1 Justen (Juusten), Paulus (Pavel), d 22 aug 1576. Far: borgaren i Viborg Per J (HArk 3, s 165 f). Studerade i Viborg o omkr 36—38 i Åbo, därefter anställd som "lector mensae" hos biskop Martin Skytte o lärare vid Åbo skolstuga, prästvigd 40, tf föreståndare för Viborgs skolstuga 41, inskr vid Wittenbergs univ hösten 43, vid Königsbergs univ 46, f...

Kankel, Johann, Poet, Skolmästare, Boktryckare (1614 – 1687)

Kankel, Johann, f 21 nov 1614 i Wolgast, Pommern, d 29 juni 1687, begr 28 jan 1688 i Väckelsång, Kron. Föräldrar: byggmästaren Peter K o Elisabeth Timme. Boktryckarutbildn hos G Rhete i Danzig, skolmästare där 44, dessutom klockare vid S:t Katharinakyrkan där 1 maj 48, antagen till boktryckare hos Per Brahe d y 8 aug 66, förest för tryckeriet på Visingsö till sin död.

G 1) 11 nov...

Erasmus Nicolai, Riksdagsledamot, Biskop, Skolmästare (– 1580)

Erasmus Nicolai Arbogensis (Rasmus Nilsson; efter biskopsinvigningen 1575 skrev han sig E. N. Arosiensis), f. i Arboga, d. 10 maj 1580 i Västerås. Skolmästare i Arboga från senare delen av året 1554 till 14 sept. 1558; student vid Wittenbergs univ. 28 nov. 1558; liberalium artium et philosophiae magister där 7 mars 1560; lärare vid collegium philoso...

Erik Vastesson, Skolmästare, Präst (– 1465)

Erik Vastesson (Ericus Vastonis, i litteraturen ofta Erik Fastesson), d. 1 juni 1465 i Rom. Var präst i Linköpings stift och kallas i brev av 1 och 2 juli 1440 förutvarande skolmästare i Skänninge; kallas i abbedissan Bengta Gunnarsdotters och konventets i Vadstena pilgrimspass 17 okt. 1445 för hans resa till Rom »vår kaplan»; erhöll ...

Elimæus, Olaus Erici, Biskop, Skolmästare (1570 omkring – 1629)

Elimæus, Olaus Erici, f. omkr. 1570 i dåv. Elimä annex, Pyttis sn, Nyland, d. 1629, före 14 juli, i Viborg, Finland. Föräldrar: Erik Olofsson i Ahvis by, Elimä, och Elisabeth Matsdotter. Gick i skola i bl. a. Åbo och Viborg; elev vid Johan III;s högskola på Gråmunkeholmen, Stockholm; student vid Uppsala univ. trol. 1595, vid Rostock...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se