Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
384 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Hjalmar A, Pediatriker (1817 – 1893)

1. Hjalmar August Abelin, f. 22 maj 1817 i Linköping, d 13 sept. 1893 i Stockholm. Föräldrar: auditören, sedermera borgmästaren i Linköping Zakarias Abelin och Henrika Karolina Lodin, äldsta dotter av stadsläkaren i Linköping professor J. G. Lodin. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 2 nov. 1835; disp. 12 dec. 1836 (De...

Acharius, Erik, Läkare, Lichenolog (1757 – 1819)

Acharius, Erik, f. 10 okt. 1757 i Gävle, d 14 aug. 1819 i Vadstena. Föräldrar: kontrollören och tolagskamreraren Johan Eriksson (Acharius) och Katarina Margareta Hagtorn. Genomgick Gävle gymnasium 1770–73; student i Uppsala 17 maj 1773; disp. 22 juni 1776 (De planta aphyteia, pres. Karl von Linné); idkade naturhistoriska och medicinska studier.i Stockhol...

Acrel, af, Johan Gustaf, Läkare, Kirurg (1741 – 1801)

2. Johan Gustaf Acrel, den föregåendes brorson, f. 15 maj 1741 i Stockholm, d 18 febr. 1801. Föräldrar: skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Johan Acrel och Margareta Norman. Erhöll privat undervisning; ämnessven vid serafimerlasarettet 1754 under farbrodern Olof Acrel; lärgosse i kirurgiska societeten 15 maj 1755; åtnjöt under fyra...

Acrel, Olof, Kirurg (1717 – 1806)

1. Olof af Acrel, f. 26 nov. 1717 i Österåker, Uppsala stift, d 28 maj 1806 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Österåker Johan Acrelius och Sara Gahm. Lärling hos fältskärsmästaren i Stockholm Gerhard Boltenhagen 1735; biträde hos överdirektören i kirurgiska societeten, stadskirurgen i Stockholm Salomon Schutzer 1738; antr...

Afzelius, Pehr von, Kirurg (1760 – 1843)

3. Pehr von Afzelius, de bägge föregåendes broder, f. 14 dec. 1760 i Larvs församling, d 2 dec. 1843. Inskrevs efter undervisning i hemmet 1773 vid Skara gymnasium; student i Uppsala 2 okt. 1777; disp. 30 juni 1781 (In aneurismata femoris observationes, pres. A. Murray) samt 2 juni 1782 (Chemise progressus a medio ssec. VII ad med. sec. XVII, p. I, pres. T. Berg...

Ahlström, Gustaf, Läkare, Oftalmolog (1862 – 1955)

Ahlström, Gustaf, f. 25 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: ombudsmannen Karl Magnus Ahlström och Jeanna Erika Lundsten. Avlade mogenhetsexamen i Lund 9 juni 1881; student vid Lunds universitet s. å.; avlade med. fil. examen 30 maj 1883; med. kand. 15 nov. 1886; med. lic. 30 okt. 1889; disp. 29 maj 1890; med. doktor 31 maj s. å., allt i Lund; idkade oftalmologiska s...

Aken, Frantz Joachim von, Apotekare (1738 – 1798)

Frantz Joachim von Aken, f. 7 juli 1738 i Örebro, d 23 juli 1798 därstädes. Föräldrar: hovapotekaren, sedermera hovmedikus Frans Mikael von Åken och Fredrika Margareta Bagge. Farmaceut på faderns apotek Hjorten i Örebro till 1755, i Stockholm å apoteket Markattan hos Jakob Bark till 1758; föreståndare för brunnsapoteket vid Loka...

Alin, Edvard F E, Gynekolog, Obstetriker (1859 – 1935)

2. Edvard Fabian Emanuel Alin, f. 18 apr. 1859 vid Norns bruk i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: bruksinspektören Edvard William Alin och Aurora Sofia Lewin. Genomgick stadspedagogin i Säter, två klasser av Falu h. elementarläroverk och övriga klasser vid h. elementarläroverket i Uppsala; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1878...

Almkvist, Johan R, Läkare, Syfilidolog (1869 – 1945)

2. Johan Reinhold Almkvist, den föregåendes brorson, f. 3 juli 1869 i Ystad, d. 9 dec 1945 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: professorn Per Vilhelm Almqvist och Laura Matilda Cnattingius. Avlade studentexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 21 maj 1887; studerade för medicinsk-filosofisk examen vid Stockholms högskola; med. fil...

Almquist, Ernst B, Läkare, Epidemiolog (1852 – 1946)

7. Ernst Bernhard Almquist, den föregåendes broder, f. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble. Student i Uppsala 15 juni 1870; med. fil. kand. 31 maj 1871; med. kand. 28 maj 1875; med. lic. 18 maj 1881; disp. 29 apr. 1882; med. doktor 30 maj s. å.; företog en resa för likenologiska forskningar i Norrland 1873 samt en resa till Frankrike, Tyskland och Danmark 1882&nda...

Amnéus, Axel Johan, Läkare, Rättsmedicinare (1833 – 1881)

Amnéus, Axel Johan, f. i Gudmundrå 14 febr. 1833, d 6 dec. 1881. Föräldrar: dv. adjunkten, sedermera kyrkoherden Anders Johan Amnéus och Anna Lovisa Orstadius. Genomgick trivialskolan på Frösö och övre klasserna av Östersunds h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 nov. 1851; med. fil. kand. 13 dec. 1856; med. kand. 14 dec. 1861...

Andersson, L Ivar, Läkare (1860 – 1945)

Andersson, Lars Ivar, f. 26 febr. 1860 i Nora. Föräldrar: bruksägaren Lars Andersson och Hedvig Amelie Holmberg. Genomgick Nora stadspedagogi och Örebro h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1878; student i Uppsala 12 sept. s. å:; med. fil. kand. 12 dec. 1879; med. kand. vid karolinska institutet 28 maj 1884; med. lic. 14 apr. ...

Seldinger, Sven-Ivar, Läkare, Radiolog (1921 – 1998)

Seldinger (tidigare Svensson), Sven-Ivar, f 19 april 1921 i Mora, Kopp, d 19 febr 1998 där. Föräldrar: kamreraren Anders Ivar Svensson o Signe Vilhelmina Mattson. Studentex vid H a l i Falun 31 maj 39, inskr vid KI 40, MK 5 febr 43, ML där 21 juni 48, underläk vid olika sjukhus 28 juni 48–19 mars 49, vid Karolinska sjukhusets (KS) röntgendiagnostiska avd 1...

Senning, Åke, Läkare, Kirurg (1915 – 2000)

Senning, Åke, f 14 dec 1915 i Rättvik, Kopp, d 21 juli 2000 i Zurich, Schweiz. Föräldrar: distriktsveterinären John Erik David S o sjuksköterskan Elly Matilda Säfström. Studentex vid Uppsala ensk lärov 1 juni 35, inskr vid UU 22 jan 36, MK där 15 dec 38, inskr vid Kl vt 39, ML där 3 mars 44, innehade kortare underläk:för-ordna...

Silfverskiöld, Boris P, Läkare, Neurolog (1912 – 1993)

3 Silfverskiöld, Boris Peter, f 7 sept 1912 i Moskva, d 18 nov 1993 i Sthlm, Osc. Föräldrar: direktören, kapten Per-Olof S o Jekaterina Wassiliewna de Godima. Studentex vid Lidingö kommunala lärov 4 juni 30, MK vid Kl 29 april 33, e o amanuens vid farmakologiska instit 1 jan 37-30 juni 39, disp 28 sept 38, ML 19 jan 39, MD 30 maj 39, allt vid Kl, låk:f&oum...

Sjöbring, P Henrik N, Läkare, Psykiater (1879 – 1956)

2 Sjöbring, Per Henrik Nils, systersons sonson till S 1, f 9 juli 1879 i Aringsås, Kron, d 19 febr 1956 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o kamreraren Isak S o Matilda Amalia Wennberg. Mogenhetsex vid Växjö h a l 10 juni 96, inskr vid LU 10 sept 96, eo o ord amanuens vid histolog instit 1 okt 98–30 sept 00, MK där 29 maj 01, t...

Sjögren, P V Hakon, Läkare, Psykiater (1898 – 1990)

2 Sjögren, Per Vilhelm Hakon, bror till S 1, f 14 aug 1898 i Södertälje, d 15 april 1990 i Sigtuna. Studentex vid Kommunala gymnasiet i Södertälje 11 juni 18, inskr vid UU vt 19, MK där 18 febr 24, amanuens vid KI:s neuroklinik på Serafimerlasarettet, Sthlm, periodvis 1 jan 27–31 dec 29, e o underläk där 1 jan–31 maj 30, ML v...

Sjögren, Tage A U, Läkare, Radiolog (1859 – 1939)

3 Sjögren, Tage Anton Ultimus, bror till S 2, f 26 aug 1859 i Färnebo, Värml, d 10 jan 1939 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Örebro h elementarlärov 6 juni 78, inskr vid LU 15 sept 78, med fil ex där 14 dec 79, MK vid KI 7 febr 83, ML där 12 mars 87, amanuensförordmen vid Allm BB i Sthlm o Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Sthlm, 16 dec 86-...

Sjögren, K G Torsten, Läkare, Psykiater, Genetiker (1896 – 1974)

1 Sjögren, Karl Gustaf Torsten, f 30 jan 1896 i Södertälje, d 27 juli 1974 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: förste stadsläkaren ML Gustaf Vilhelm S o Ingeborg Gustafson. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 13 maj 14, inskr vid UU vt 15, MK där 5 sept 18, inskr vid KI ht 19, tf amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 1 april 22&n...

Sjöstrand, O Torgny, Läkare, Fysiolog (1907 – 1987)

Sjöstrand, Olof Torgny, f 11 mars 1907 i Sthlm, Kat, d 10 juni 1987 i Östra Hoby, Krist. Föräldrar: bankdirektören FK Nils Johan S o Dagmar Ulrika Louise Hansen. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 11 maj 26, MKvid Kl 13 dec 29, disp 17 maj 35, amanuens i farmakologi 25 maj (tilltr 1 juli) 35–31 dec 36, ML 30 april 36, doc i patologisk fysiologi 28 maj ...

Skoog, Tord G, Läkare, Plastikkirurg (1915 – 1977)

Skoog, Tord Gustav, f 11 dec 1915 i Uppsala (enl fdb för Funbo, Upps), d 23 jan 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: förvaltaren Karl Gustaf Johansson S o Sigrid (Sissa) Persdtr. Studentex vid Uppsala h a l 24 maj 34, inskr vid UU 15 sept 34, amanuens vid histologiska instit 36–38, MK 27 maj 37, ML 14 dec 43, allt vid UU, assist läk vid kirurgiska avd vid Akad sjuk...

Sneidern, von, Julia, Läkare (1874 – 1945)

von Sneidern, Julia, f 1 april 1874 i Haparanda (enl fdb för Sthlm, Mosaiska), d 17 juni 1945 i Holm, Älvsb. Föräldrar: handlanden Elias Rosenbaum o Bertha Schenk. Mogenhetsex vid Wallinska skolan, Sthlm, 21 maj 92, inskr vid UU ht 93, med fil ex där 31 jan 94, MK vid Kl 10 sept 98, amanuens vid UU:s med poliklinik ht 04–vt 05, ordf i Uppsala kvinnliga studentf...

Sondén, Carl U, Läkare, Psykiater, Medicinalråd (1802 – 1875)

Sondén, Carl Ulrik, f 29 maj 1802 i Lande-ryd, Ög, d 6 maj 1875 i Sthlm, Kat. Föräldrar: prosten Johan Adolph S o Anna Catharina Kernell. Elev vid Linköpings trivialskola 14–17 o gymn 17–21, inskr vid UU 5 okt 21, lär o förest vid Ahlbergska helpensionen för gossar i Velanda, Älvsb, jan 22–1 sept 23, med fil kand vid UU 11 dec ...

Rylander, C Gösta, Psykiater (1903 – 1979)
 

Rylander, Carl Gösta, f 16 nov 1903 i Sthlm, Nik, d 15 febr 1979 där, ibid. Föräldrar: grosshandlaren Carl Gustav R o Constance Wilhelmina Edman. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 22, MK vid KI 28 maj 25, amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 9 juli 28–28 febr 30, ML vid KI 15 dec 30, assistentläk o tf underläk vid S:t Eriks sjukhus' i Sthlm med avd peri...

Santesson, Carl Gustaf, Läkare, Farmakolog (1862 – 1939)

2 Santesson, Carl Gustaf, brorsons son till S 1, f 5 juli 1862 i Sthlm, Kungsh, d 26 juni 1939 där, ibid. Föräldrar: överkirurgen, professor Carl Gustaf S o Ulrika Lovisa Vilhelmina (Mina) v Düben. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 dec 80, inskr vid UU 31 jan 81, med fil ex där 27 maj 82, inskr vid Kl 23 sept 82, amanuens vid fysiologiska l...

Scheele, Carl Wilhelm, Apotekare, Kemist (1742 – 1786)

1 Scheele, Carl Wilhelm, f 9 (Hildebrand, s 97 f), dp 21 dec 1742 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 maj 1786 i Köping. Föräldrar: handelsmannen Joachim Christian S o Margaretha Eleonora Warnekros. Anställd vid apoteken Enhörningen, Gbg, 57, Fläkta örnen, Malmö, 65, Förgyllda korpen, Sthlm, 68, o Upplands vapen, Uppsala, 70, apotekare i Köping fr...

Schulzenheim, von, David, Läkare, Riksdagsledamot, Nationalekonom (1732 – 1823)

von Schulzenheim, David (före adl Schultz), f 16 (g st; Hagberg), dp 19 mars 1732 i Amsberg, Dalarna, d 24 april 1823 i Sthlm, Klara. Föräldrar: regementsfältskären Jacob Schultz o Maria Magdalena v Husum. Inskr vid univ i Königsberg 26 sept 47, disp där 50, inskr vid UU 25 nov 51, anatomie prosektor där 51–54, med dr där 31 okt 54, reste i ...

Schützercrantz, Herman, Kirurg (1714 – 1802)

1 Schützercrantz, Herman (före adl Schützer), dp 27 dec 1714 i Sthlm, Ty, d 3 aug 1802 där, Jak o Joh. Föräldrar: stadskirurgen o överdirektören Salomon Schützer o Christina Magdalena Heidenreich. Elev vid Tyska skolan i Sthlm, inskr vid UU 31 okt 32, underkirurg (vice stadsfältskär) i Sthlm 35, företog studieresor i Europa 38&ndash...

Ribbing, Seved, Läkare, Pediatriker, Medicinare (1845 – 1921)

7 Ribbing, Seved, f 17 febr 1845 i Sthlm, Klara, d 14 febr 1921 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren Gustaf Edvard R o Hedvig Maria Ribbing (syster till R 6). Avgångsex från Sthlms gymnasium 28 april 63, studentex vid UU 6 maj 63, inskr 11 maj 63, med fil kand 14 sept 64, MK 25 maj 67, allt vid UU, ML vid Kl 23 okt 69, amanuens vid...

Ribbing, Seved, Läkare, Radiolog (1902 – 1993)

8 Ribbing, Seved, brorson till R 7, f 20 dec 1902 i Uppsala, d 7 nov 1993 i Linköping, S:t Lars. Föräldrar: häradshövdingen Gustaf R o Carolina (Lina) Sofia Meyer. Studentex vid H a l i Uppsala 22 maj 20, inskr vid UU 13 sept 20, MK där 20 okt 24, assistentläk vid Akad sjukhusets i U...

Rietz, A Einar, Läkare, Ämbetsman (1891 – 1967)

2 Rietz, Axel Einar, sonson till R 1, f 3 sept 1891 i Ronneby, d 23 jan 1967 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: provinsialläkaren MD Sigurd Valdemar R o Bertha Fredrika Plate. Studentex vid H a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid LU ht 09, amanuens i histologi 11 o 12, MK där 30 maj 12, tf underläk periodvis 14–18, fartygsläk i Flottan perio...

Rising, Adolf A, Företagsledare, Apotekare, Kemist (1866 – 1947)

Rising, Adolf Abraham, f 21 dec 1866 i Sthlm, Maria, d 28 jan 1947 där, S:t Göran. Föräldrar: viktualiehandlanden Carl Isaac R o Julia Jacobina Grundén. Studier vid H latinlärov å Södermalm, Sthlm, ht 82–6 juni 83, apotekselev i Sthlm 12 juni 83, farmacie studiosi-ex 24 sept 86, tjänstg vid apotek i Halmstad 12 okt 86–22 sept 88, inskr vid Farmaceutiska inst i Sthlm ht 88, apotekarex där 23 ...

Roberg, Lars, Anatom, Läkare (1664 – 1742)

Roberg, Lars, f 4 (egen uppg, se Dintler, s 14), dp 10 jan 1664 i Sthlm, Hovförs, d 21 maj (Dintler, s 113 o där ang källor), begr 30 maj 1742 i Helga Tref, Upps. Föräldrar: hovapotekaren Daniel R o Ingrid Meinich. Inskr vid UU 24 sept 75, studieresor till Tyskland, Holland, Frankrike o England 8089 o tidigast 9193, inskr vid univ i Wittenberg 17 maj 81, i Leiden ...

Robertson, Elsa, Gymnastiklärare, Sjukgymnast (1893 – 1972)

Robertson, Elsa, f 31 maj 1893 i Växjö, d 4 febr 1972 i Hamburg (enl db för Sthlm, Osc). Föräldrar: traktören Sven Magnus Svensson o Gustava Sofia Wallentin. Elev vid Elementarskolan för flickor i Växjö 0510, ex från Sydsvenska gymnastikinst, Lund, 15, sjukgymnast i bl a Berlin, Wien o Paris, anställd vid Norrmalms fysikaliska inst, Sthlm, 32, innehavare av detta inst 42–...

Romanson, Henrik Wilhelm, Läkare, Kirurg (1776 – 1853)

Romanson, Henrik Wilhelm, f 5 sept 1776 i Puumala, S:t Michels län, d 15 maj 1853 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen Henrik Ro-manus o Maria Helena Mechelin. Studerade vid gymn i Borgå, inskr vid UU 20 okt 97, studier i kirurgi i Sthlm 98, MK vid UU 15 dec 01, ML 17 nov 02, disp pro gradu 18 maj 03, MD 24 maj 04, allt vid UU, amanuens vid Akad sjukhuset i Uppsala 02, anatomie prosektor vid UU 13...

Ronander, Carl Wilhelm H, Läkare, Psykiater (1794 – 1847)

2 Ronander, Carl Wilhelm Henrik, sonson till R 1, f 23 juni 1794 i Stralsund, d 10 april 1847 i Sthlm, Klara. Föräldrar: häradshövdingen Henrik Gerhard R o Rebecka Eleonora Merckern. Elev vid trivialskolan i Hudiksvall, vid Gävle gymn 05, inskr vid UU 19 okt 13, stipendiat i fältläkarkåren 12 febr 16, underläk vid Garnisonssjukhuset i St...

Rosén von Rosenstein, Nils, Läkare, Medicinare (1706 – 1773)

1 Rosén von Rosenstein, Nils, före adl Rosén, f 12 febr 1706 trol i Blidsberg, Älvsb (fdb saknas), d 16 juli 1773 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kh Erik Rosenius o Anna Wekander. Elev vid gymnasiet i Gbg sept 19, inskr vid LU 13 aug 23, informator i Sthlm 2528, studerade vid UU 2728, företog studieresor i Europa ...

Rosenius, J A M Paul, Läkare, Ornitolog (1865 – 1957)

2 Rosenius, Johan Anders Martin Paul, brorson till R 1, f 12 mars 1865 i Gbg, Domk, d 5 juli 1957 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: professorn Martin Gabriel R o Martina Henrietta Wennerberg. Mogenhetsex vid H a l i Lund 9 juni 83, inskr vid LU 27 aug 84, FK där 31 jan 87, inskr vid KI jan 88, MK där 31 jan 91, ML vid LU 19 jan 95, prakt läk i Malm&ou...

Rosenqvist, A Hugo, Läkare, Kirurg (1905 – 1991)

Rosenqvist, Anders Hugo, f 30 nov 1905 i Söderhamn, d 24 dec 1991 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Karl Hjalmar R o Anna Amalia Andersson. Studentex vid H a l i Söderhamn 8 juni 24, MK vid Kl 27 okt 27, ML där 31 maj 32, läk:förordnanden i bl a Sollefteå o Lidköping 2934, ord underläk vid Lidköpings lasaretts kir avd 1 juni 34, vid Söderhamns lasarett 1 april 36

Rossi, F Josef A, Läkare (1774 – 1854)

Rossi, Frans Josef Anton, f 26 april 1774 i Sthlm, Katolska, Österrikiska kapellet, d 9 juli 1854 i Schwerin, S:t Nikolai, Tyskland. Föräldrar: barometerfabrikanten Joseph R o Brita Lychou. Inskr vid Kir societeten, Sthlm, juni 87, kir mag där 27 febr 95, fältskärsgesäll 1 juni 89, deltog som fältskär i kriget mot Ryssland juni 89–sept 90, i...

Rothman, Johan S, Läkare, Gymnasielärare (1684 – 1763)

1 Rothman, Johan Stensson, f 24 febr 1684 i Växjö (Hedlund, s 70; fdb saknas), d 20 juli 1763 där. Föräldrar: kyrkoherden Sten Svensson R o Anna Choraea. Elev vid Växjö skola o gymn 92–03, inskr vid UU 7 okt 03, MK vid Collegium medicum 21 sept 10, e o pestläk i Sthlm okt 10, kommenderad till Flottan periodvis 11–13, MD vid univ i Harderwij...

Rubarth, C Sven, Veterinär (1905 – 1996)

Rubarth, Carl Sven, f 5 april 1905 i Nacka, Sth, d 3 okt 1996 i Täby, Sth. Föräldrar: tullöverkontrollören Carl Henrik Ferdinand R o Hildur Bernhardina Sandström. Studentex vid H a l för gossar å Södermalm, Sthlm, 13 maj 25, inskr vid Veterinärhögskolan 4 sept 26, veterinärkand-ex 30 maj 29, veterinärex 28 sept 32, leg veterinär 6 okt 32, assistent vid patologisk-anatomiska avd 1 juli 32, tf...

Rudbeck, Olof, Läkare, Filolog, Naturforskare, Medicinare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 8791, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. 

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Läkare, Arkitekt, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 4447, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 6011 jan 91, r...

Ruhe, Algot H L, Författare, Tandläkare (1867 – 1944)

Ruhe, Algot Henrik Leonard, f 3 nov 1867 i Lund, d 24 sept 1944 i Djursholm, Danderyd. Föräldrar: lektorn FD Johan Jonas R o Thora Maria Jensine Björkbom. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Lund 2 juni 87, inskr vid LU 24 aug 87, elev vid Tandlaegeskolen i Khvn jan 89, avslutande ex där 28 juni 91, prakt tandläk i Ottensen, Hamburg, nov 91–juli 93, i Khvn juli 93–febr 95, erhöll tillstånd at...

Perman, Einar G S, Anatom, Kirurg (1893 – 1976)

2 Perman, Einar Gustaf Samuel, sonsons sonson till P 1, f 6 okt 1893 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 aug 1976 där, Engelbr. Föräldrar: överläkaren MD Emil Samuel P o Elin Thekla Maria Sällberg. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 maj 11, MK vid Kl 12 dec 14, ML där 31 maj 19, innehade olika amanuenstjänster bl a vid Serafimerlasarettet...

Perman, Samuel, Apotekare, Kommunalman (1760 – 1839)

1 Perman, Samuel, f 6 april 1760 i Vänersborg (fb saknas), d 16 sept 1839 i Östersund. Föräldrar: borgmästaren Magnus P o Anna Catharina Svinhufvud. Inköpte apoteket på Frösön, Jämtl, 16 aug 87, provisorsex vid Collegium medicum i Sthlm 6 sept 87, apotekare på Frösön 87–94, erhöll Collegii medici tillstå...

Peterson, Numa W, Affärsman, Apotekare (1837 – 1902)

Peterson, Numa Wilhelm, f 25 (enl fb 24) maj 1837 i Kristinehamn, d 30 maj 1902 i Wiesbaden, Tyskland (enl db för Sthlm, Klara). Föräldrar: handl Jonas Petersson o Carin Petersson. Elev vid lärov i Kristinehamn, vid apoteket i Örebro 1 okt 54, farmacie studiosi-ex 1 okt 58, tjänstg vid apoteket i Filipstad jan 59sept 60, inskr vid Farmaceu...

Petrén, D Alfred, Läkare, Riksdagsledamot, Psykiater (1867 – 1964)

1 Petrén, Daniel Alfred, f 17 mars 1867 i Husie, Malm, d 27 febr 1964 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: F D Carl Daniel Edvard P o Kjerstin Beata Charlotta (Charlotte) Göransson. Mogenhetsex vid Lunds h a l 5 juni 85, inskr vid LU 1 sept 85, med fil ex 10 nov 86, MK där 30 nov 89, underläk vid Lunds asyl 1 nov 93–30 april 95, ML vid LU 15 sept...

Petrén, Karl A, Läkare (1868 – 1927)

2 Petrén, Karl Anders, bror till P 1, f 2 dec 1868 i Halmstad, Malm, d 16 okt 1927 i Lund. Mogenhetsex vid Lunds h a l 5 juni 85, inskr vid LU 28 aug 85, med fil ex 10 nov 86, innehade amanuenstjänster periodvis ht 87–vt 97, bl a hela läsåren 93–95 o 96–97, MK 22 febr 90, allt vid LU, bitr läk vid Ronneby hälsobrunn somrarna 91&ndas...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se