Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
18 träffar, sida:  1 
Solander, Daniel C, Naturforskare, Forskningsresande (1733 – 1782)

Solander, Daniel Carlsson, f 19 febr 1733 i Piteå landsförs, d 13 maj 1782 i London, Sv förs. Föräldrar: kontraktsprosten o riksdagsmannen Carl S o Magdalena Bostadia. Elev vid Piteå trivialskola, inskr vid UU 18 juli 50, företog botaniska studieresor till Piteå lappmark o Norge 53, till Torneträsk-området 55, påbörjade resa ti...

Rolander, Daniel, Naturforskare (1723omkring – 1793)

Rolander, Daniel, f omkr 1723 i Hälleberga, Kron, d 10 aug 1793 i Lund. Inskr vid Växjö skola 29 okt 36, vid UU 5 juli 44, ämnessven i VA 50, informator hos Carl v Linné omkr 51–54, anträdde forskn:resa till Surinam 21 okt 54 o anlände dit 21 juni 55, informator hos överstelöjtn Carl Gustaf Dahlberg där, åter i Sverige 2 okt 56, ämnessv...

Rudbeck, Olof, Läkare, Filolog, Naturforskare, Medicinare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 8791, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. 

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Läkare, Arkitekt, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 4447, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 6011 jan 91, r...

Osbeck, Pehr, Präst, Naturforskare (1723 – 1805)

Osbeck, Pehr, f 9 maj 1723 på Oset, Hålanda, Älvsb, d 23 dec 1805 i Hasslöv, Hall. Föräldrar: torparen Hans Andersson o Rangela (Ragnhild) Andersdtr. Elev vid Gbgs trivialskola 33, vid Gbgs gymn 40, inskr vid UU 20 sept 45, prästv 12 okt 50, skeppspredikant vid Sv ostindiska komp under resa till Kina 27 nov 50–26 juni 52, anställd hos ...

Martin, Anton Rolandsson, Naturforskare (1729 – 1785)

2 Martin, Anton Rolandsson, kusin till M 1, f 3 aug 1729 på Mijntenhoff vid Reval, Estland, d 30 jan 1785 i Åbo sv fors. Föräldrar: hovrättsrådet Roland M o Ulrica Charlotta Rotkirch. Inskr vid Åbo akad 26juni 45, stipendiat som blivande musiker i akad:s kapell 49

Linné (von), Carl, Botanist, Naturforskare (1707 – 1778)

1 (von) Linné, Carl, före adl Linnæus, f 13 maj 1707 i Stenbrohult, Kron, d 10 jan 1778 i Uppsala. Föräldrar: kh Nicolaus (Nils) Linnæus o Christina Broderzonia. Studier för informatorer febr 14—22, elev vid trivialskolan i Växjö 10 maj 16, vid gymnasiet där 11 juli 23, inskr vid LU 19 aug 27, vid UU 23 sept 28, företog vetensk resa till Lappland maj—okt 32, till Dalarna dec 33—febr 34 o som...

Laxman, Erik, Präst, Naturforskare, Upptäcktsresande (1737 – 1796)

Laxman, Erik, f 27 juli 1737 i Nyslott, Finland, d 16 jan 1796 trol i Dresvjanska, Sibirien, Ryssland. Föräldrar: handl Gustaf L o Helena Fabritius. Inskr vid Borgå gymn 15 mars 55, vid Åbo univ 8 okt 57, prästvigd, lärare i naturalhistoria vid A F Buschings skola i Petersburg 62, pastor vid tysk-lutherska förs i Barnaul, Sibirien, 64—68, prof i ekonomi o kemi vid kejserl vetenskaps-aka...

Kalm, Pehr, Naturforskare, Ekonom (1716 – 1779)

Kalm, Pehr, f i mars 1716 i Ångermanland, d 16 nov 1779 i Åbo. Föräldrar: kapellanen i Korsnäs kapell, Närpes, Vasa län, Gabriel K o Catharina Ross. Genomgick trivialskolan i Vasa, inskr vid Åbo akad 35, vid UU 5 dec 40, botan studieresor i Finland, Sverige, Ryssland o Ukraina 40—45, doc i naturalhist o ekonomi vid Åbo akad 46 (var doc 10 mars), prof i ekonomi där 31 aug 47 (instal-lati...

Goës, Axel T, Läkare, Naturforskare (1835 – 1897)

Goés, Axel Theodor, f 3 juli 1835 i Rök (Ög), d 20 aug 1897 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: lantbrukaren med kand Henrik Edvard Theodor G o Henriette Sophie G. Inskr vid UU 11 sept 54, med fil kand 5 dec 55, MK 22 sept 60, amanuens vid patologisk-anatomiska institutionen ht 64, ML 13 nov 64, guvernements- o garnisonsläk på S:t Barthélemy 7 april 65—20 maj 70, provinsialläk i Boxholms distr 3 f...

Gyllenhaal, Johan Abraham, Naturforskare (1750 – 1788)

1 Gyllenhaal, Johan Abraham, f 9 dec 1750 i Bråttensby (Älvsb), d 24 juli 1788 i Åtvidaberg (Ög). Föräldrar: kornetten Hans Reinhold G o Anna Catharina Wahlfelt. Inskr vid Skara skola 62, vid LU 12 okt 67, disp där 23 juli 68, ämnessven i VA 5 juli 69, inskr vid UU 7 mars 69, auskultant i bergskoll 11 juli 69, dir vid Åtvidaberg från 76, bergmästares titel 12 sept 83. — LFS 76. — Ogift.

Hahn, Petrus (Petter) O, Naturforskare (1650 – 1718)

Hahn, Petrus (Petter) Olai, f trol 1650 i Uråsa (Kron), d 12 dec 1718 i Sverige. Son till en bonde. Elev vid Växjö skola 19 mars 61, vid Växjö gymn 69—72, inskr vid Åbo akad 27 juni 72, amanuens vid bibi där 14 okt 75, bibliotekarie 27 juli 77 (ed 19 aug 90), disp pro gradu 31 okt 79, mag 24 nov 79, eo prof i fysik 17 sept 81, allt vid Åbo akad, prof i historia vid LU 82 (tilltr ej), prof i ...

Hiärne, Urban, Författare, Läkare, Naturforskare (1641 – 1724)

1 Hiärne, Urban, f 20 dec 1641 i Skvorits, Ingermanland, d 10 mars 1724 i Sthlm. Föräldrar: kh Erland H o Christina Schmidt. Inskr vid univ i Dorpat 23 mars 55, studier vid Strängnäs gymn 57—58, inskr vid UU 25 okt 58, informator i Sthlm, studier i Uppsala 61—66, husläk hos generalguvernören greve Claes Tott i Riga 66, garnisonsläk i Riga, läk på Totts ambassad till Polen 69, med studieresa ...

Hornstedt, Clas Fredric, Läkare, Naturforskare (1758 – 1809)

Hornstedt, Clas Fredric, f 12 febr 1758 i Linköping, d trol maj 1809 i Sveaborgs fästn:förs. Föräldrar: rådmannen Olof H o Charlotta Eld. Inskr vid UU 27 sept 77, ex theologicum maj 80, med fil ex 81, forskn:resa till Ostindien o Kaplandet 83— 85, med studier bl a i Caen o Paris, disp pro gradu o med dr vid Greifswalds univ 7 sept 86, lektor i naturalhist o medicin i Linköping 6 febr 87 (til...

Franck (Franckenius), Johannes, Naturforskare (1590 – 1661)

Franck (Franckenius), Johannes, f 25 jan 1590 i Sthlm, f 16 okt 1661 i Uppsala. Föräldrar: köpmannen Matthias F o Anna Rostorp. Inskr vid Rostocks iiniv nov 1613, vid Helmstedts univ 8 aug 1619 o vid Witten-bergs univ 18 dec s å, mag där 9 april 1622, eo prof i medicin vid Uppsala univ 1624, ord prof i medicin (anatomi o botanik) där 15 jan 1628—30 mars 1661, univ:s rektor vt 1631, vt 1637 o...

Dalman, Johan Wilhelm, Entomolog, Naturforskare (1787 – 1828)

2. Johan Wilhelm Dalman, den föregåendes broders sonson, f. 4 nov. 1787 å Hinseberg, Näsby socken, Västerås stift, d. 12 juli 1828 i Stockholm. Föräldrar: bergmästaren Jakob Vilhelm Dalman och Maria Ulrika Mullberg. Elev vid uppfostringsanstalten i Kristiansfeld, Schleswig-Holstein, 1796—1801; åtnjöt privat undervisning i hemmet; student i Lund 2...

Berzelius, Jöns Jacob, Läkare, Naturforskare, Kemist (1779 – 1848)

Berzelius, Jöns Jacob, f. 20 aug. 1779 i Väversunda, d 7 aug. 1848 i Stockholm. Föräldrar: supremus collega scholæ i Linköping Samuel Berzelius och Elisabet Dorotea Sjösteen. Genomgick Linköpings gymnasium 1793–96; student i Uppsala 18 okt. 1796; med. fil. kand. 5 dec. 1798; disp. 6 dec. 1800 (Nova analysis aquar. Medeviensium; pres. A. G. Ekebe...

Bjerkander, Clas, Präst, Naturforskare (1735 – 1795)

Bjerkander, Clas (före 1773 Bierkander), f. 26 sept. 1735 i Bjärka församling, d 1 aug. 1795. Föräldrar: bonden Jon Larsson i Stora Timmerbacken och Magdalena Klasdotter. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1758; prästvigd 1761. Huspredikant först hos överstinnan Nackrey på Hjälmsäter och sedan hos excellensen greve Karl Gustav Tessin; efter enhällig kallelse komminister i ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se