Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
15 träffar, sida:  1 
Silfwercrantz, Johan, Ekonom, Forskningsresande (– 1712)

Silfwercrantz, Johan, f trol i Sthlm, d 16/ 26 juli 1712 i Acre, Osmanska riket (nu Akko, Israel; brev från M Eneman 18/28 sept 1712). Föräldrar: kammarrådet Johan S o Maria Hammarin. Inskr vid UU 12 nov 02, notarie i Kammarrevisionen 22 jun 04, kommissarie i Kommerskoll 28 okt 11 (tilltr ej), reste i Orienten från 11. – Ogift.

Rooth, Ivar, Ekonom, Riksbankschef (1888 – 1972)

1 Rooth, Ivar, f 2 nov 1888 i Sthlm, Hedv El, d 27 febr 1972 i Lidingö. Föräldrar: föreståndaren för penninglotterierna Otto Daniel R o Ellen Hertzman. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 06, inskr vid UU 31 maj 06, JK där 31 jan 11, sekr i Verdandi 0809, studerade vid handelshögskolan i Berlin 1112, e o notarie i Sthlms rådhusrätt o i Svea hovrätt...

Nyrén, Carl, Författare, Präst, Ekonom (1726 – 1789)

Nyrén, Carl, f 30 aug (N, Charakters Skildringar ...), dp 2 sept 1726 i Gammalkil, Ög, d 25 jan 1789 i Kuddby, Ög. Föräldrar: trumpetaren Peter Nyman o Christina Magdalena Wallberg. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid LU 20 sept 49, konsistorieamanuens juli 50, tf akademisekr 13 aug 51–dec 52, disp pro gradu 31 maj 54, allt vid LU, stads- o manufakturfis...

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Liljeblad, Samuel, Botanist, Ekonom (1761 – 1815)

Liljeblad, Samuel, f 20 dec 1761 i Mjösjöhult, Södra Vi, Kalm, d 1 april 1815 i Uppsala. Föräldrar: rusthållaren Håkan Larsson o Elin Matsdtr. Inskr vid UU 30 sept 82, disp pro gradu 23 april 88, mag 16 juni 88, amanuens vid botan trädgården 11 jan 90, MK 10 dec 90, ML 11 maj 93, MD 8 juni 93, allt vid UU, adjunkt vid VS 18 maj 93, adjunkt i praktisk ekonomi vid UU 2 nov 96, prof i samm...

Kraftman, Johan, Ekonom (1713 – 1791)

2 Kraftman, Johan, bror till K 1, f 14 febr 1713 i Borgå, Finland, d 19 aug 1791 på Koivisto gård, Ulvsby, Åbo o Björneb. Inskr vid Åbo akad 31, vid UU 25 sept 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juni 41, mag där 18 juli 41, doc i ekonomi där 46, rektor vid Björneborgs trivialskola 48—55, eo prof i matematik vid Åbo akad 23 febr 55—7 dec 58. — Ekon skriftställare. — LVA 78.

G 1 sept 52...

Kristensson, Robert E, Kommunalpolitiker, Ekonom (1896 – 1975)

Kristensson, Robert Emanuel, f 25 maj 1896 i Osby, Krist, d 14 febr 1975 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: köpmannen Adolf K o Emilia Elisabeth Eliasson. Studentex som privatist i Lund 24 aug 15, elev vid KTH ht 15, avgångsex från dess fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 31 maj 19, utex från Sthlms handelshögsk 14 jan 19, ekonomichef vid Norsk kulelager A/S Oslo, 1 juli 20—1 febr 21, of...

Kalm, Pehr, Naturforskare, Ekonom (1716 – 1779)

Kalm, Pehr, f i mars 1716 i Ångermanland, d 16 nov 1779 i Åbo. Föräldrar: kapellanen i Korsnäs kapell, Närpes, Vasa län, Gabriel K o Catharina Ross. Genomgick trivialskolan i Vasa, inskr vid Åbo akad 35, vid UU 5 dec 40, botan studieresor i Finland, Sverige, Ryssland o Ukraina 40—45, doc i naturalhist o ekonomi vid Åbo akad 46 (var doc 10 mars), prof i ekonomi där 31 aug 47 (instal-lati...

Fischerström, Johan, Ekonom, Författare (1735 – 1796)

1 Fischerström, Johan, f 28 juli 1735 i Ystad (Maria), d 28 nov 1796 i Sthlm (Jak). Föräldrar: handlanden o gästgivaren Johan F o Karna Fischer. Elev i Kristianstads skola, inskr vid Lunds univ 23 jan 1751, disp pro exercitio 7 juni 1753, tit ekonomiintendent 29 juni 1762, kamrerare en kort tid 1774, först vid Drottningholm, sedan vid Gripsholm, led av...

Gadd, Pehr Adrian, Ekonom, Kemist (1727 – 1797)

Gadd, Pehr Adrian, f 12 april 1727 i Birkala (Tavasteh), d 11 aug 1797 i Åbo. Föräldrar: kronofogden Jakob G o Sara Gottleben. Inskr vid Åbo akad 19 april 1742, disp pro gradu 9 juli 1748, mag 3 aug s å, doc i naturalhist o ekon 6 dec 1750, allt vid Åbo akad, förordn att under resor i s Finlands skärgård undersöka förekomsten av hushållsväxter m m 1753—55, inspektor för salpe-tersjuderi...

Christiernin, Pehr Niclas, Präst, Filosof, Ekonom (1725 – 1799)
2. Pehr Niclas Christiernin, f. 27 juli 1725 i Västerfärnebo församling, d 24 febr. 1799 i Över- och Yttergrans församling. Föräldrar: lektorn i Västerås, kyrkoherden i Västerfärnebo, kontraktsprosten Nikolaus Petri Christiernin och Elisabet Slotterman. Student i Uppsala 2 mars 1734; disp. 2 dec. 1747 och 20 nov. 1751 (De sapienti directione vitaæ humanæ ad finem ultimum et anima) essentialem, ...
Dahlman, Karl E., Ekonom, Veterinär (– före 1761)

Dahlman, Karl (Carl) Eskils (s)on, d. före juli 1761. Föräldrar: Eskil Persson Dahlman och Anna Eriksdotter. Student i Uppsala 18 mars 1728; disp. 15 dec. 1735 (Dissertatio mechanica de pede horario-; pres. S. Klingenstierna). Docent i lanthushållningen vid Uppsala universitet 18 febr. 1745; ekonomie lektor vid schäferiskolan å Höjentorp 21 maj 1748 (med instruktion av 19 dec. 1751); ry...

Böcker, Carl Christian, Skriftställare, Ekonom (1786 – 1841)
Böcker, Carl Christian, f. 24 maj 1786 i Vasa, f 1 maj 1841 i Åbo. Föräldrar: salpetersjuderidirektören i Österbotten Petter Elias Böcker och Anna Elisabet Castin. Fosterson hos kyrkoherden i Lillkyro Gabriel Rein efter faderns död 1791. Student i Åbo 7 okt. 1801; avlade kameralexamen 16 mars 1811 och juridisk examen. E. o. kopist i regeringskonseljens ekonomidepartement 14 maj 1811 och kopist...
Calonius, Matthias, Statsråd, Justitieråd, Jurist, Ekonom (1737 – 1817)

Matthias Calonius, f. 27 dec. 1737 i Saarijärvi, d. 13 sept. 1817 i Åbo. Föräldrar: kyrkoherden i Saarijärvi, prosten Mattias Calonius och Elisabet Silander. Erhöll undervisning i hemmet från jan. 1744; elev vid gymnasiet i Borgå 17 febr. 1750; student i Åbo 7 mars 1757; kurator för Viborgs nation 1759—78; disp. 20 mars 1762 (De juribus civium concessis et reservatis, p. I; pres. o. för...

Burmester, Johan Henrik, Ekonom (1720 – 1770)

Burmes t er, Johan Henrik, f. 1 maj 1720 i Kristianstad, d. 15 nov. 1770 i Lund. Föräldrar: grosshandlaren Bernt Johan Burmes ter och Sofia Hildebrand. Elev i Kristianstads skola; student

1 Lund 20 juni 1735; avlade teologisk och filosofisk examen; disp. 10 nov. 1740 (Monumenta diluvii universalis ex historia profana civili; pres. J. Engeström) och 15 maj 1741 (Monumenta diluvii ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se