Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
72 träffar, sida:  1 2 
Abrahamson, August, Grosshandlare, Slöjdskolegrundare (1817 – 1898)

1. August Abrahamson, f. 29 dec. 1817 i Karlskrona, d 6 maj 1898 på Nääs. Föräldrar: köpmannen i Karlskrona Aron Abramson och Fredrique Schlesinger. Måste på grund av faderns obestånd och tidiga död (1829). redan som barn försörja sig själv; erhöll 1832 anställning i affär i Göteborg; grundade 1840 i ege...

Smith, Lars Olsson, Riksdagsledamot, Grosshandlare, Brännvinsfabrikör (1836 – 1913)

Smith (till 1858 Olsson), Lars Olsson, f 12 okt 1836 i Kiaby, Krist, d 9 dec 1913 i Karlskrona. Föräldrar: åbon Ola Persson o barnmorskan Lusse Persdtr. Bodbiträde i Karlshamn o Sthlm, anställd vid skeppsmäklarfirman Flygarsson & Co, Sthlm, grundade firman L O Smith & Co 58, erhöll burskap som grosshandlare 1 mars 59, allt i Sthlm, VD o le...

Rydberg, Abraham, Donator, Skeppsredare, Grosshandlare (1780 – 1845)

Rydberg, Abraham, f 3 april 1780 i Lidköping, d 23 mars 1845 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kh Anders R o Elsa Maria Lidbeck. Elev vid Skara gymn 9 sept 88, inskr vid UU 5 okt 98, informator hos grosshandlaren C F Bohnstedt (bd 5), Sthlm, 99, kontorsbiträde o senare handelsbokhållare hos firman Bohnstedt & co, erhöll burskap som grosshandlare 26 sept 09, affärsman o skeppsredare, allt i Sthlm,...

Schartau, Frans, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1797 – 1870)

2 Schartau, Frans, brorson till S 1, f 7 okt 1797 i Malmö, S:t Petri, d 17 jan 1870 i Sthlm, Nik. Föräldrar: grosshandlaren Johan S o Christina Catharina Suell. Inskr vid LU 15 okt 12, studerade vid handelsskola i Lybeck 15–16, kontorist vid handelsfirman Bibau & Wong, Sthlm, jordbrukare i Sjösås, Kron, 27–28, delägare i o sedan huvud&a...

Schwan, J Gustaf, Riksdagsledamot, Grosshandlare, Talman (1802 – 1869)

2 Schwan, Johan Gustaf, son till S 1, f 30 juni 1802 i Sthlm, Nik, d 23 jan 1869 där, Klara. Inskr vid UU 17 juni 13, grosshandlare o hälftenägare av firman Schön & co, Sthlm, 29, ensamägare där från 60, led av dir för Götha canal-bolag 1 febr–31 okt 34, av dir för Nya Trollhätte kanalbolag från 22 febr 38, av borgarst&a...

Schwan, Hans Niclas, Riksdagsledamot, Grosshandlare, Talman (1764 – 1829)

1 Schwan, Hans Niclas, f 12 juni 1764 i Kalmar, d 1 maj 1829 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Johan S o Helena Catharina Botin. Elev i Kalmar trivialskola 74, inskr vid UU 1 okt 79, kontorsbetjänt hos firma Schön & co, Sthlm, 2 okt 81, deläg 90, erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 19 aug 94, led av Konvojkommissariatet 7 mars 99, av...

Rosenström, Henrik, Köpman, Grosshandlare (1624 – 1676)

Rosenström, Henrik, före adl Thuen, f 1624 (skrift under begravn :vapen i Jakobs kyrka, se Sveriges kyrkor, Sthlm, bd 4, 1934) i Nyköping (Handelskoll:s prot 11 okt 1653, SSA), d 17 okt 1676 i Sthlm (skrift under begravn:vapen; bet för gravöppn 31 okt i Jak o Joh). Föräldrar: köpmannen Michael Thuen o Catharina Dankwardt. Erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 10 okt 53, e o kommiss...

Reenstierna, Abraham, Industriledare, Grosshandlare, Bruksidkare (1623 – 1690)

1 Reenstierna, Abraham, före adl Momma, f 21 maj 1623 i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland (enl R:s huvudbanér i Solna kyrka; jfr Sveriges kyrkor. Uppland, 1, s 264), d 10 juli 1690 i Osnabrück, Niedersachsen (enl huvudbaneret). Föräldrar: kopparmästaren Willem Momma (bd 25, s 664) o Maria Baur. Inflyttade från Holland till Sverig...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i...

Nilsson, Nils E, Affärsman, Grosshandlare, Företagsledare (1877 – 1959)

Nilsson, Nils Erhard, f 8 jan 1877 i Landeryd, Ög, d 3 aug 1959 i Ytterjärna, Sth. Föräldrar: affärsägaren Nils Johan N o Lovisa Mathilda Nilsdtr. Medhjälpare i faderns mjölkaffär i Sthlm, övertog o drev rörelsen under namn av firma Mejeri NEN, N E Nilsson okt 02–dec 43, ordf i styr för Nens mejeri ab från nov 43, burska...

Mazer, Johan, Donator, Grosshandlare, Musiker (1790 – 1847)

1 Mazer, Johan, f 7 mars 1790 i Sthlm, Kungsh, d 25 okt 1847 där, Nik. Föräldrar: grosshandl o fabrikören Jean Pierre M o Brita Maria Sjöman. Elev i fransk klosterskola, drev faderns firma från 20, burskap som grosshandl i Sthlm 26 maj 29. Musiker, donator. LMA 40.

Meyer, Ernst F W, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Finansminister (1847 – 1925)

Meyer, Ernst Fredrik Wilhelm, f 5 dec 1847 i Karlshamn, d 19 jan 1925 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Carl Wilhelm Sigismund M o Carolina Juliana Dorotea Schröder. Elev vid handelsinst i Dresden 62–65, anställd i firma Winberg & Meyer i Karlshamn 70, grosshandl o deläg i firman 74, led av stadsfullm juni 74, v ordf nov 83–85, ordf där...

Montén, Lars, Grosshandlare, Stearinljusfabrikör, Såpfabrikör (1785 – 1872)

Montén, Lars, f 3 jan 1785 i Axberg, Ör, d 8 april 1872 i Sthlm, Maria. Föräldrar: bonden Olof Pehrsson o Cherstin Larsdtr. Bryggar-lärling i Sthlm 10–12, kontorsbetjänt o handelsbokhållare hos grosshandl C J Ekerman 12–22, burskap som grosshandl i Sthlm 10 dec 22, anlade såpfabrik i Gamla stan 23, led av Sällsk för nyttiga ku...

Magnus, Eduard, Affärsman, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1800 – 1879)

2 Magnus, Eduard, son till M 1, f 27 okt 1800 i Gbg, Mosaiska, d 5 febr 1879 där, ibid. Bokhållare hos fadern, deläg i firma L E Magnus & co i Gbg 33–70, sv medborgare 24 aug 33, burskap som grosshandl i Gbg 20 sept 33, deläg i Gbgs privatbank o dess föregångare 46, led av styr för Gbgs privatbank (från 58 Gbgs ensk bank) 48&ndas...

Magnus, L Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1770 – 1851)

1 Magnus, Lazarus Elias, f 25 febr 1770 trol i Strelitz, Mecklenburg, d 21 maj 1851 i Gbg, Mosaiska. Föräldrar: strumpfabrikanten Elias M o Magdalena (Malke) Hirsch. Skyddsbrev på handelsidkande i öppen bod i Gbg 11 aug 95, innehavare av firma L E Magnus & co från 98, drev sockerbruk i Katrinedal, Gbg, 06 (priv 29 aug 04)–49, ordf i Gbgs mosaisk...

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Filantrop, Grosshandlare (1796 – 1870)

2 Liljevalch, Carl Fredrik, brorson till L 1, f 11 juli 1796 i Lund, t 24 juni 1870 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Samuel L o Sophia Maria Sylvan. Kontorist hos gross-handelsfirma Diedrick Engström j:r, Sthlm, 12—14, deläg i grosshandelsfirma Liljevalch & Sjögren där 14—15, innehade grosshandelsfirma C F Liljevalch där 16— 44, dre...

Lindahl, Carl F, Skriftställare, Affärsman, Grosshandlare (1841 – 1911)

Lindahl, Carl Fredrik, f 16 dec 1841 i V Vingåker, Söd, d 18 jan 1911 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Fredrik L o Johanna Berger. Studentex vid elementar-lärov i Örebro 13 sept 58, inskr vid UU under ht 58, fortsatte faderns affärsrörelse i Hacksta, V Vingåker, 70—81, grosshandlare i spannmål med kontor i Vingåker o Norrköping, flyttade till Sthlm okt 89. - Skriftställare....

Lindström, B Julius, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Godsägare (1825 – 1904)

2 Lindström, Bernhard Julius, son till L 1, f 6 maj 1825 i Gbg, Kristine, d 24 dec 1904 där, Domk. Elev vid Gbgs handelsinst 1 april 38-16 juni 40, handelsbetjänt i Gbg 40-46, burskap som minuthandlare 46, deläg i tobaks- o handelsfirman Lindström & Brattberg 47—49, ensam innehavare 49—87, deläg där 87—95, fullm i fabriksfören 49—72...

Lithander, Pehr, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1835 – 1913)

1 Lithander, Pehr Emanuel, f 11 det 1835 i Synnerby, Skar, d 15 okt 1913 i Rom (enl db for Domk, Gbg). Föräldrar: häradsskrivaren Eric L o Charlotta Christina Enander. Skolstudier i Lidköping, handelsbiträde 50—56, anställd i sidenfabriksfirman K A Almgren (bd 1) i Sthlm 56—70, deläg i handelsfirman P Em Lithander & Co i Gbg 70-98, V...

Lachmann, Jacob L, Affärsman, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1844 – 1909)

1 Lachmann, Jacob Leopold, f 10 juni 1844 i Odense, Danmark, d 25 juni 1909 i Snårestad, Malm. Föräldrar: grosshandl Julius L o Gille Meyer. Grosshandl o delägare i firma Breidrene Lachmann, Khvn, grundare av Ystads sockerraffinaderi, Brödrene Lachmann, 81, deläg o disp där 81—97, stadsfullm i Ystad 87—98, sv medborgare 27 sept 89, grundare av Köpinge sockerbruk (Köpingebro), St Köpinge...

Levgren, Lars, Grosshandlare (1744 – 1824)

1 Levgren, Lars, f 24 okt 1744 i Sparlösa, Skar, d 9 okt 1824 i Gbg, Domk. Föräldrar: rusthållaren Anders Ersson o Maria Larsdtr. Burskap som handl i Gbg 21 maj 84, grosshandl där från 84.

G 12 aug 87 i Gbg, Domk, m Margareta Kristina Embring, f 23 jan 56 där, trol ibid, d 27 nov 43 där, ibid, dtr till stadsjusteraren Georg E o Sofia Lohm.

Kullgren, Carl August, Industriidkare, Grosshandlare (1793 – 1851)

1 Kullgren, Carl August, f 19 jan 1793 i Uddevalla, d 25 sept 1851 i London. Föräldrar: handl Jonas K o Lovisa Johanna Spak. Elev vid Uddevalla lägre lärdomsskola, vid evangeliska brödraförsamlingens läroanstalt i Christiansfeldt, Danmark, grosshandl o redare under firma C A Kullgren, Uddevalla, från 09, burskap som handl där 5 maj 34, led av styr för Uddevalla sparbank från 36, led av dräts...

Kantzow, Johan Albert, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1713 – 1805)

1 Kantzow, Johan Albert, f 13 aug 1713 i Stralsund, d 5 dec 1805 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Johann Albert K o Ilsabe Dorothea Reinke. Kom till Sthlm trol 35, burskap som grosshandl där 20 maj 36, kyrkoråd i Tyska förs, led av borgerskapets äldste 60, de handlandes ordf där 73— 90, led av borgarståndet vid riksdagen 60— 62, av börsbyggnadsdep 67—78, riksbanksfullm 88—89, kommer...

Kantzow, Johan Albert, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1788 – 1868)

2 Kantzow, Johan Albert, sonson till K 1, f 2 jan 1788 i Lissabon, Portugal, d 19 juli 1868 på Mio Retiro, Ökna, Sättersta, Söd. Föräldrar: ministerresidenten frih Johan Albert K o Lucia Alicia Grosett. Bildade tills med grosshandl K F Biel grosshandelsfirman Kantzow & Biel i Sthlm 08, burskap som grosshandl 11 april 09, ensam innehavare av f...

Hambrée, Michael, Häradshövding, Grosshandlare (1754 – 1819)

Hambrée, Michael, f 25 febr 1754 i Norrala (Gävl), d 24 mars 1819 på Vik, Värmdö (Sth). Föräldrar: kh Per Hambræus o Christina Elfvik. Inskr vid UU 10 dec 71, reg:adjutant vid Hälsinge reg 78—85, v här...

Hansson, Elof, Affärsman, Grosshandlare (1869 – 1955)

2 Hansson, Elof, bror till H 1, f 3 jan 1869 i Tottarp (Malm), d 17 dec 1955 i Släp (Hall). Studier vid Hvilans folkhögskola o lantmannaskola, kontorsbitr vid Lunds sockerfabriksab i Staffanstorp 90, anställd vid örtofta sockerfabrik 91—93, privata språkstudier i Lund 91—93, utex vid Berliners Höhere Handelsschule i Hannover 92, anställd vid Björ...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18—28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26—30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:-inrättn 37—39 o av fabriksfullm 47—50. Grosshandlare, redare, i...

Grubb, Wilhelm

2 Grubb, Wilhelm, dp 2 aug 1688 i Sthlm (Nik), d 24 sept 1753 där (ibid). Föräldrar: handl Mikael G o Catharina Sohm. Siden- o klädeskramhandl i Sthlm, led av borgarståndet 31 o 40—41, grosshandl 46.

G 1) 6 aug 17 m Catharina Thormölen, dp 29 juli 95 i Sthlm (Ty), d 10 (själaringn 11) jan 21 där (Nik), dtr till handl Lorentz T o Maria Tha...

Hierta, Lars Johan, Industriidkare, Riksdagsledamot, Publicist, Grosshandlare (1801 – 1872)

4 Hierta, Lars Johan, f 23 jan 1801 i Uppsala, d 20 nov 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: akademiräntmästaren Carl Didrik H o Hedvig Johanna Schméer. Inskr vid UU 13 dec 02, FK där 22 nov 20, auskultant i bergskoll 29 jan 21, mag vid UU 14 juni 21, JK där 10 dec 21, auskultant i kommerskoll 1 april 22, riddarhuskanslist 23, v notarie i bergskoll 23 dec 24, konstit notarie där 30 juni 25, tf se...

Hisingh, Mikael, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1687 – 1756)

1 Hisingh, Mikael, f 22 april 1687 i Köping, d 14 okt 1756 på Ådö, Bro, Upps. Föräldrar: justitieborgmästaren i Köping Carl H o Barbro Petre. Student vid UU 6 maj 96, borgare o handl i Köping, grosshandl i Sthlm 27 april 14, led av borgarståndet för Sthlm 34, led av Sthlms stads 48 äldste.

G 30 maj 17 i Sthlm, Jak, m Margareta Frodbom, f 15 juli 94 där, Nik, d 30 juni 61 där, Jak, dtr...

Holm, Johan M, Grosshandlare, Bankdirektör, Redare (1815 – 1896)

Holm, Johan Mathias, f 26 febr 1815 i Reslöv, Malm, d 18 jan 1896 i Lausanne, Schweiz. Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik H o Maria Segerström. Stadsmäklare i Sthlm 8 juli 40, Smålands ensk banks växelombud där 48—64, en av stiftarna av Skand kreditab 63, grosshandl, bankir, redare, ägare till eller delägare i bl a Nyköpings mek verkstad, Valdemarsviks kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo...

Holten, von, Johan Jacob, Grosshandlare (1768 – 1841)

1 von Holten, Johan Jacob, f 3 april 1768 i Hamburg, d 1 maj 1841 på Marieholm, vid Gbg. Föräldrar: guldsmeden Philip Jacob v H o Catharina Amalia Fredrika Süring. Anställd hos grosshandl P Militz i Gbg 87—91, grosshandl i Gbg 91—99, burskap där 11 dec 95, ägde sillsalteri o trankokeri på Hisingen 95—omkr 08, tolagskamrer i Gbg 99—20, led av dir för Gbgs allm fattigförsörjningsinrättn från 0...

Francke, J Edward, Grosshandlare, Trävaruhandlare (1824 – 1891)

1 Francke, Johan Edward, f 17 maj 1824 i Gbg (Kristine), d 21 aug 1891 på sitt sommarställe Skepparholmen i Boo (Sth; enl dödbok för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Johan F o Anna Christina Beata Bogren. Handelsbetjänt i Gbg hos A H Evers & Co aug 1840—febr 1842 o hos grosshandl J E Geijer febr 1842—jan 1846, fick burskap som grosshandl där 30 jan 1846, innehade där tillsammans m...

Fredholm, Ludvig O, Industriidkare, Grosshandlare (1830 – 1891)

1 Fredholm, Ludvig Oscar, f 17 sept 1830 i Sthlm (Nik), d 17 dec 1891 i Sthlm (Klara). Föräldrar: grosshandl Per Adolf F o Mary Barnes Burgman. Elev vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm 1842—45, språk o handelsstudier i Rostock 1846—48, handelsbokh vid Djnrgårdsvarvet, kamrer där omkr 1855, erhöll burskap som grosshandl i Sthlm 27 april 1858, huvudman för faderns efterlämn ...

Cervin, Carl Gustaf, Grosshandlare, Bankdirektör, Protokollsekreterare (1815 – 1899)

3. Carl Gustaf Cervin, sonsons son till C. 1, den föregåendes syssling, f. 26 sept. 1815 på Ulvsåkraholms säteri i Nöbbele socken, d 14 juni 1899 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten och godsägaren Frans Johan Cervin och Magdalena Fredrika Silfversparre. Elev vid Växjö trivialskola ht. 1822—vt, 1825 och vi...

Chambers, Peter, Grosshandlare (troligen 1610 – 1678)

Chambers, Peter, f. troligen 1610, begr 31 okt 1678 i Sthlm, Ty. Köpman i Stockholm; omnämnes i Stockholms kämnärsrätts protokoll 4 mars 1646 såsom Jakob Macklers tjänare; avlade borgared såsom grossör inför rådhusrätten 6 apr. 1650 (»Peter Schamburg»); omnämnes i samma rätts protokoll 12 jan. 1652 s&ar...

Clason, Isaac, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1710 – 1772)

2. Isaac Clason, den föregåendes son, f. 1710 i Stockholm, d 30 aug. 1772 därstädes. Vistades som ung utrikes i sju år; borgare i Stockholm som grosshandlare 23 sept. 1739; ledamot ay direktionen för sjöassuranskontoret; ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse från dess stiftande 1746 —1766 samt av kontorets direktion 1748—50;...

Collijn, P Ludvig, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Schackspelare (1878 – 1939)

2. Per Ludvig Collijn, den föregåendes kusin, f. 20 nov. 1878 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Per Adolf Collijn och Jenny Akvilina Jakobina Agrell. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1888 och vid Stockholms h. realläroverk ht. 1892; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 15 maj 1896. Ledamot av Stockholms schacksällskap...

Faxe, Cornelius, Affärsman, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1847 – 1924)

4. Cornelius Faxe, f. 2 juni 1847 i Malmö (Petri), d. 24 april 1924 där (ibid.). Föräldrar: handlanden Adolph Faxe och Cecilia Kockum. Elev vid Malmö h. a. läroverk 1857–63; studerade vid handelsinstitut i Köpenhamn; inträdde i tjänst i faderns affär i Malmö; jämte brodern Lorens F. (F. 5) delägare d&a...

Faxe, Lorens, Affärsman, Grosshandlare (1850 – 1923)

5. Lorens Faxe, bror till F. 4, f. 5 febr. 1850 i Malmö (Petri), d. 30 maj 1923 där (ibid.). Elev vid Malmö h. a. läroverk 1859–66; köpmansutbildning i Tyskland och England; inträdde jämte brodern Cornelius F. i faderns affär; jämte Cornelius F. delägare där 1 jan. 1876 under firma Ad. Faxe & Söner; drev efter fa...

Ericson, Andreas Fredric, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1795 – 1864)

1. Andreas Fredric Ericson, f. 9 juli 1795 i Kristianstad, d. 28 juli 1864 i Vimmerby. Föräldrar: handlanden Carl Friedrich Ericson och Anna Sophia Rasch. Privatundervisning i Kristianstad; studier i Lund; anställd på handelskontor i Köpenhamn 1810; biträde hos modern i Kristianstad till 1819; burskap som handlande i Kristianstad 20 dec. 1819; id...

Ekman, Gustaf Henric, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1774 – 1847)

5. Gustaf Henric Ekman, den föregåendes bror, f. 24 (ej 23) nov. 1774 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 15 jan. 1847 där (ibid.). Elev i Christiansfeld (Sönderjylland) 1782; student vid Lunds univ. 26 mars 1791; jur. ex. där 25 maj s. å.; medlem av Handelssocieteten i Göteborg 1801; burskap som handlande där 17 dec. 1802; grosshandla...

Elfbrink, Olof, Skeppsredare, Grosshandlare (1773 – 1835)

Olof Elfbrink, f. 28 sept. 1773 i Älvkarleby, d. 19 okt. 1835 i Gävle. Föräldrar: hemmansägaren Daniel Nilsson och Katarina Jansdotter. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Ordf. i borgerskapets 24 äldste 1822–35; ordf. i handelssocieteten i Gävle 1825–35; kommerseråds namn 1826; led. av Sophia Magdalena kyrk...

Elfstrand, Pehr, Riksdagsledamot, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borga...

Elfving, Nere Albert, Arméofficer, Kartograf, Grosshandlare (1832 – 1891)

2. Nere Albert Elfving, f. 8 febr. 1832 på Kampen i Växjö landsförs., f 4 mars 1891 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: häradshövdingen, lagman Anders E. och Carolina Öberg. Skolstudier i Växjö och Lund; studentex. i Uppsala; kadett på Karlberg 25 maj–31 juli 1850; överflyttade till Nordamerika senast 1859 och...

Engeström, Edward, Grosshandlare (1821 – 1899)

Edward Engeström, f. 2 febr. 1821 i Köpenhamn, d. 18 april 1899 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: prosten Pehr Engström och Maria Sophia Sabelström. I minuthandel hos köpman A. Th. Löhr i Malmö; från 1846 egen minuthandel, sedermera grosshandel, vilken rörelse från 1894 bedrevs under firmanamnet Edw. Engeström &a...

Cantzler, Carl F A, Grosshandlare, Bruksidkare (1821 – 1864)

2. Carl Fredrik August Cantzler, den föregåendes son, f. 29 nov. 1821 i Stockholm, d. 14 aug. 1864 därstädes. Grosshandlare och brukspatron. - Ogift.

Cantzler, Carl Henrik, Grosshandlare, Tobaksfabrikör (1791 – 1861)

1. Carl Henrik Cantzler, f. 19 nov. 1791, d. 6 mars 1861 i Stockholm. Föräldrar: hovrådet Johann Friedrich Cantzler och Marie Spalding. Handelsbokhållare hos grosshandlaren Spal-ding i Stralsund i sex år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i två år; erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 8 mars 1816 samt kommerskollegiets tillstånd att d...

Carlander, Carl Magnus, Grosshandlare, Väckelsepredikant (1837 – 1911)

2. Carl Magnus Carlander, den föregåendes sysslings son, f.24 sept. 1837 i Göteborg, d. 27 juni 1911 i Stockholm. Föräldrar: kammarskrivaren, sedermera godsägaren Lars Magnus Carlander och Karolina Lithner. Elev i Skara läroverk 1848—51. Anställd hos sidenfabrikör E. Liné i Stockholm 1851—55; bokhållar...

Eckhoff, Hans Wilhelm, Riksdagsledamot, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1780 – 1849)

Hans Wilhelm Eckhoff, f. 10 maj 1780 i Norrköping, d. 14 maj 1849 i Gävle. Föräldrar: grosshandlaren i Norrköping, sedan i Stockholm, Hans Hansson Eckhoff och Wilhelmina Moolenaer. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Led. av direktionen för Gävle stads sparbank 1824–44, av Sofia Magdalena änkhusdirektion 1826&ndash...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se