Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
82 träffar, sida:  1 2 
Abenius, P Wilhelm, Kemist (1864 – 1956)

Abenius, Per Wilhelm, f. 21 maj 1864 i Orsa. Föräldrar: kyrkoherden Johan Abenius och Johanna Matilda Thunblad. Genomgick h. allmänna läroverket i Falun; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1883; student i Uppsala 15 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1885; fil. lic. 18 okt. 1890; disp. 6 maj 1891; fil. doktor 30 maj s. å.; företog med riksstat...

Afzelius, Johan (Jan), Kemist (1753 – 1837)

2. Johan (Jan) Afzelius, den föregåendes broder, f. 13 juni 1753 i Larvs prästgård i Skara stift, d 20 maj 1837 i Uppsala. Genomgick, efter undervisning i föräldrahemmet, Skara gymnasium; student i Uppsala 26 sept. 1769, varest han huvudsakligen ägnade sig åt kemiska, fysikaliska och mineralogiska studier under Torbern Bergmans ledning; dis...

Almén, August Theodor, Fysiolog, Kemist (1833 – 1903)

1. August Theodor Almén, f. 24 jan. 1833 i Myckleby prästgård, d 24 nov. 1903. Föräldrar: prosten Johan Andersson och Karolina Elisabet Lignell. Student i Uppsala 24 sept. 1852; avlade med. fil. examen 28 okt. 1854; inskriven i med. fakulteten 19 nov. 1856; med. kand. 27 febr. 1858; med. lic. 14 sept. 1859; disp. 9 maj 1860; med. doktor 1 juni s. å.; fö...

Almroth, Nils Wilhelm, Kemist, Myntdirektör (1797 – 1852)

Almroth, Nils Wilhelm, f. 9 apr. 1797 i Stockholm, d 31 okt. 1852 på återvägen från resa i Holland. Föräldrar: medicinalrådet doktor Nils Almroth och Eleonora Karolina Elisabet Hagströmer. Studerade vid tyska lyceum i Stockholm; student i Uppsala 13 okt. 1812; avlade hovrättsexamen 7 juni 1814 och bergsexamen 12 dec. 1815; företog resor t...

Sillén, B Lars Gunnar, Kemist (1916 – 1970)

2 Sillen, Bo Lars Gunnar, son till S 1 i hans första g, f 11 juli 1916 i Sthlm, Kungsh, d 23 juli 1970 i Danderyd, Sth. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 11 maj 32, inskr vid StH ht 32, FK 30 maj 34, FM 28 maj 36, FL 29 maj 37, amanuens vid kemiska instit vt 39, tf laborator i kemi ht 39–ht 40, ord vt 41–48, disp 14 dec 40, doc i fysikalisk o oorgan...

Sahlbom, Naima, Kemist, Fredspolitiker (1871 – 1957)

Sahlbom, Naima, f 15 maj 1871 i Sthlm, Finska, d 29 mars 1957 där, ibid. Föräldrar: civilingenjören Gustav Walfrid S o Charlotta Bernhardina Hallin. Mogenhetsex som privatist vid Wallinska skolan i Sthlm 20 maj 93, inskr vid UU 7 sept 94, FK där 31 jan 96, amanuens vid Naturhist riksmuseets mineralog avd periodvis på 00-o 10-talet, anställd vid Geolog kommissionen i Hfors 02-03, studerade bl...

Scheele, Carl Wilhelm, Apotekare, Kemist (1742 – 1786)

1 Scheele, Carl Wilhelm, f 9 (Hildebrand, s 97 f), dp 21 dec 1742 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 maj 1786 i Köping. Föräldrar: handelsmannen Joachim Christian S o Margaretha Eleonora Warnekros. Anställd vid apoteken Enhörningen, Gbg, 57, Fläkta örnen, Malmö, 65, Förgyllda korpen, Sthlm, 68, o Upplands vapen, Uppsala, 70, apotekare i Köping fr...

Sefström, Nils Gabriel, Kemist (1787 – 1845)

Sefström, Nils Gabriel, f 2 juni 1787 i Ilsbo, Gävl, d 30 nov 1845 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Jacob Gabriel S o Anna Broman. Elev vid Hudiksvalls trivialskola 99, vid Härnösands gymn okt 04, inskr vid UU 5 juni 07, med fil ex 8 dec 10, MK 3juni 12, ML 14 april 13, disp pro gradu 29 maj 13, MD 2 juni 13, allt vid UU, förordnad att hålla f&...

Rinman, Erik L, Uppfinnare, Kemist (1874 – 1937)

3 Rinman, Erik Ludvig, brorsons sonson till R 1, f 4 juni 1874 i Nedre Ullerud, Värml, d 7 sept 1937 i Passau, Bayern (enl db för Djursholm). Föräldrar: bruksförvaltaren Frans Carl R o Augusta Gustafsson. Mogenhetsex vid H a l i Karlstad 14 juni 92, inskr vid UU 4 okt 92, FL 30 maj 99, amanuens vid instit för allm o analytisk kemi 15 sep...

Rising, Adolf A, Företagsledare, Apotekare, Kemist (1866 – 1947)

Rising, Adolf Abraham, f 21 dec 1866 i Sthlm, Maria, d 28 jan 1947 där, S:t Göran. Föräldrar: viktualiehandlanden Carl Isaac R o Julia Jacobina Grundén. Studier vid H latinlärov å Södermalm, Sthlm, ht 82–6 juni 83, apotekselev i Sthlm 12 juni 83, farmacie studiosi-ex 24 sept 86, tjänstg vid apotek i Halmstad 12 okt 86–22 sept 88, inskr vid Farmaceutiska inst i Sthlm ht 88, apotekarex där 23 ...

Pettersson, S Otto, Kemist, Hydrograf (1848 – 1941)

1 Pettersson, Sven Otto, f 12 febr 1848 i Gbg, Domk, d 16 jan 1941 där,Johanneb. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fredrik Petersson o Emelie Leontine Borgman. Mogenhetsex vid Realgymnasium i Gbg 27 maj 66, inskr vid UU 28 sept 66, FK 21 maj 72, disp 22 maj 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, studier i kemisk analys hos prof K R Fresenius, Wiesbaden, Tyskland, 72–74, doc i fysi...

Ramberg, Ludwig, Kommunalpolitiker, Kemist (1874 – 1940)

Ramberg, Ludwig, f 21 febr 1874 i Helsingborg, d 25 dec 1940 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Lorentz R o Selma Victoria Beauvén. Mogenhetsex vid H a l i Helsingborg 28 maj 92, inskr vid LU 2 sept 92, FK 29 maj 97, eo amanuens vid fysiska instit 5 mars 98, ord 26 mars 01, andre amanuens vid kemiska instit 21 aug 01–02, FL 14 sept 01, disp 27 maj 02, FD 31 maj 02, doc i kemi 25 juni 02–05, t...

Odén, Sven L A, Kemist, Lexikograf (1887 – 1934)

1 Odén, Sven Ludvig Alexander, f 6 april 1887 i Norrköping, Olai, d 16 jan 1934 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: ryttmästaren Nils Ludvig O o Emelie Sophia Beckman. Studentex vid Norrköpings h a l 31 maj 06, inskr vid UU 18 sept 06, FM 16 sept 09, FL 12 april 11, disp 19 april 13, doc i kemi 11 juni 13, FD 30 maj 14, amanuens vid instit för allmän o anal...

Palmstedt, Carl, Kemist, Skolföreståndare, Kemitekniker (1785 – 1870)

2 Palmstedt, Carl, son till P 1, f 9 juni 1785 i Sthlm, Ridd, d 6 april 1870 där, Ad Fredr. Inskr vid UU 31 juli 94, elev vid Tyska skolan i Sthlm, inskr vid univ i Greifswald 5 juni 01, kontorist vid Handelshuset G D Wilcke & Erdman i Sthlm 03-06, grundare av o delägare i Firma Martelleur & Co där 06 — 08, ägde Morstabergs säteri, Vårdinge, Sth, ...

Palmstierna, Hans A K, Kemist, Bakteriolog (1926 – 1975)
6 Palmstierna, Hans Allan Kule, sonson till P 5, f 7 april 1926 i Sthlm, Kungsh, d 28 maj 1975 i Ljusterö, Sth (kbf i Sundbyberg). Föräldrar: överläkaren Edvard Erik Kule P
0 ML Vera Harriette Maria Herzog. Stu-dentex i Harderwijk, Holland, 44, i Sthlm 46, inskr vid Kl 47, amanuens o assistent vid kemiska instit periodvis 1 april 49 —30 juni 55, MK 30 maj 50, bitr lär i kemi 23 febr-30 juni 54...
Pasch, Gustaf Erik, Läkare, Kemist (1788 – 1862)
Pasch, Gustaf Erik, f 3 sept 1788 i Norrköping, S:t Olai, d 6 sept 1862 i Sthlm, Klara. Föräldrar: betjänten Eric Berggren o Catharina Jungstedt, senare omg Pasch. Inskr vid UU 16 okt 07, disp pro gradu 7 april 21, mag 14 juni 21, allt vid UU, underläk vid Lantvärnssjukhuset i Örebro 08 — 10, informator i Östra Stenby, Ög, o i Sthlm, biträde åt assessor C Arosenius (bd 2) vid försök med tillve...
Nobel, Alfred B, Uppfinnare, Donator, Kemist (1833 – 1896)

4 Nobel, Alfred Bernhard, bror till N 2 o N 3, f 21 okt 1833 i Sthlm, Jak o Joh, d 10 dec 1896 i San Remo, Italien. Elev vid Jakobs förs:s apologistskola i Sthlm 41, erhöll privatundervisn i S:t Petersburg 42

Nordenson, Harald, Riksdagsledamot, Kemist, Industriman (1886 – 1980)

3 Nordenson, Harald, bror till N 2, f 10 aug 1886 i Göttingen, d 3 febr 1980 i Nykvarn, Turinge, Sth. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 17 maj 05, inskr vid UU 18 jan 06, FK 5 febr 10, FL 28 maj 12, disp 25 maj 14, FD 30 maj 14, doc i fysikalisk kemi 3 juni 14–1 april 20, allt vid UU, led av styr för Liljeholmens stearinfabriks ab 16, tekn ch...

Nordström, C F Theodor, Landshövding, Geolog, Kemist, Generaldirektör (1843 – 1920)

2 Nordström, Carl Fredrik Theodor, son

till N 1, f 31 aug 1843 i Hfors, d 30 juni 1920 i Sthlm, Finska. Studentex vid UU 7 dec 61, inskr ht 62, FK 5 maj 69, disp 26 maj 69, FD 31 maj 69, allt vid UU, geolog i A E Nordenskiölds (s 264) forskningsexp till Grönland 70, geolog o kemist vid Sveriges geolog undersökn (SGU) tidvis 71–73, extra elev...

Nilson, Lars Fredrik, Kemist (1840 – 1899)

Nilson, Lars Fredrik, f 27 maj 1840 i Skönberga, Ög, d 14 maj 1899 i Sthlm, Hed v El. Föräldrar: lantbrukaren Nicolaus N o Birgitta Catharina Peterson. Studentex vid UU 20 maj 59, FK 30 maj 65, amanuens vid laboratoriet för allmän- o åkerbrukskemi 1 april 66–12 okt 72, disp 17 maj 66, FD 31 maj 66, doc i kemi 19 juni 66, tf adjunkt i kemi 12 okt 72

Nilsson, Gösta, Kemist, Ingenjör (1922 – 1984)

Nilsson, Gösta, f 20 maj 1922 i Björna, Vnl, d 14 dec 1984 i Hamburg (kbf i Vantör, Sthlm). Föräldrar: stationskarlen Ivar Petrus N o Tekla Katarina Betty Bäcklund. Studentex vid hal i Umeå 12 maj 42, inskr vid KTH:s avd för kemi 21 sept 43, avgångsex där 18 aug 47, anst vid Försvarets forskn:anst (FOA) 16 febr–7 aug 48, lär...

Mattson, Sante E, Markforskare, Kemist (1886 – 1980)

Mattson, Sante Emil, f 6 juli 1886 i Grevie, Krist, d 29 maj 1980 i Båstad, Krist. Föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf M o Johanna Pålsdtr. Anställd hos stadskemisten D S Hector i Malmö jan 02–aug 04, språkstudier i Tyskland o England vintern 04–05, påbörjade studier i California, USA, maj 05, inskr vid University of California, Be...

Mauzelius, A Robert C, Geolog, Kemist, Mineralanalytiker (1864 – 1921)

Mauzelius, Anders Robert Cecilianus, f 3 juni 1864 i Uppsala, Domk, d 9 nov 1921 i Sthlm, Joh. Föräldrar: privatläraren Anders M o Carolina Cecilia Eugenia Thelander. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 84, inskr vid UU ht 84, en av grundarna av fören Studenter o arbetare i Uppsala 86, FK vid UU 26 maj 87, amanuens vid laboratorierna för allm o analytisk kemi där ht 88

Mosander, Carl Gustaf, Kemist, Farmakolog (1797 – 1858)

Mosander, Carl Gustaf, f 10 sept 1797 i Kalmar, d 15 okt 1858 i Lovö, Sth. Föräldrar: kofferdikaptenen Isac M o Christina Maria Törnqvist. Elev vid Kalmar trivialskola, flyttade tills med modern till Sthlm 09, elev vid apoteket Ugglan 12, farmacie studiosi-ex där 30 aug 17, elev vid Kl 11 febr 20, underläk på fregatten Fröja sommaren 20, stipendiat i ...

Ljunggren, Gustaf AC, Kemist (1894 – 1966)

3 Ljunggren, Gustaf Axel Carlsson, son till L 2, f 27 okt 1894 i Trelleborg, d 11 aug 1966 i Danderyd, Sth. Elev vid Trelleborgs allm lärov 03, vid Lunds privata elementarskola 08, studentex där 16 juni 11, inskr vid LU 5 sept 11, FK 28 okt 14, FM där 31 maj 15, reservoff:ex o fänrik i kustart:s reserv 17, assistent vid Alnarps kemiska laboratorium juni–aug...

Lovén, J Martin, Kemist, Akademisk lärare (1856 – 1920)

Loven, Johan Martin, f 1 aug 1856 i Åhus, Krist, d 5 juni 1920 i Lund, Domk. Föräldrar: kh Johan L o Emma Catharina Maria Aulin. Mogenhetsex vid Kristianstads h elementarlärov 26 maj 75, inskr vid LU 13 sept 75, amanuens vid kemiska institutionen 16 dec 76–aug 87, FK 29 maj 77, FL 1 mars 82, disp 30 maj 82, FD 31 maj 82, doc i kemi 28 juni 82–aug 87, allt vid...

Lundgren, Georg E H, Kemist (1923 – 1982)

Lundgren, Georg Emil Helmer, f 10 okt 1923 i Linköping, Domk, d 18 mars 1982 i Hamilton, Ontario, Canada (kbf i Härianda, Gbg). Föräldrar: löjtnanten Henning Georg L o Ruth Brita Karolina Erikson. Studentex vid hal på Östermalm i Sthlm 30 maj 42, inskr vid StH 17 aug 42, anställd vid Försvarets forskn:anstalt (FOA) 20 okt 48–56, förste...

Löfgren, Nils M, Biokemist, Kemist (1913 – 1967)

Löfgren, Nils Magnus, f 18 aug 1913 i Åtvidaberg, Ög, d 21 jan 1967 i Lidingö. Föräldrar: revisorn Knut Hjalmar L o Emmy Lindberg. Studentex vid h reallärov på Norrmalm 11 maj 32, inskr vid StH vt 33, amanuens vid StH:s biokemiska inst 35–36, vid dess allm kemiska laboratorium 36–41, vetensk medarb i ab Pharmacia, Sthlm, 15 maj 40–3...

Malmberg, C J Gunnar, Metallurg, Kemist, Mikroskopist (1882 – 1975)

Malmberg, Carl Johan Gunnar, f 21 april 1882 i Sthlm, Kungsh, d 7 aug 1975 där, S:t Göran. Föräldrar: ingenjören Carl Vilhelm Fredrik M o Betty Isabella Carola Boklund. Elev vid Östermalms allm lärov i Sthlm 92–97, vid h reallärov på Norrmalm 97, mogenhetsex där 20 maj 01, ord elev vid KTH 15 sept 01, avgångsex från facksko...

Lamm, Ole A, Kemist (1902 – 1964)

6 Lamm, Ole Albert, son till L 4, f 25 dec 1902 i Gbg, Domk, d 14 aug 1964 i Uddevalla. Studentex vid högre reallärov i Gbg 20 maj 21, inskr vid UU 4 sept 22, FM 14 sept 25, FL 2 nov 29, ledare för gasskyddsforskn inom försvaret maj 31—juni 38, disp 8 maj 37, docent i kemi vid UU 20 maj 37, FD 31 maj 37, prof i teoretisk kemi (fysikalisk kemi från 53) vid KTH från 26 jan 45, ordf i Kemi...

Klason, J Peter, Kemist (1848 – 1937)

Klason, Johan Peter, f 4 april 1848 i Årstad, Hall, d 1 jan 1937 i Sthlm, Matt. Föräldrar: domänintendenten Christoffer Adam Claesson o Elna Helena Billing. Elev vid Halmstads l elementarlärov 59, vid Lunds privata elementarlärov 63, mogenhetsex (privatist) vid Malmö lärov 10 dec 67, inskr vid LU 12 okt 68, FK 30 maj 73, disp 28 maj 74, FD 3 juni 74, amanuens vid kemiska laboratoriet 2 sept ...

Hamberg, Nils Peter, Läkare, Kemist (1815 – 1902)

1 Hamberg, Nils Peter, f 4 nov 1815 i Sthlm (Kat), d 13 febr 1902 där (Hedv El). Föräldrar: kofferdikaptenen Nicolas H o Magdalena Lovisa Löfvenberg. Apotekarex vid Karol inst 2 maj 38, ägare till apoteket Hjorten i Sthlm 1 april 39 (priv 28 maj)—april 50, inskr vid UU 7 maj 41, studentex där 26 nov 41, MK 20 juni 46, tf adjunkt i kemi o farmaci vid ...

Herslow, Ernst G C, Kemist, Kavalleriofficer, Bankdirektör (1884 – 1967)

3 Herslow, Ernst Georg Carlsson, son till H 1, f 24 nov 1884 i Malmö (S:t Petri), d 9 aug 1967 i Svedala (Malm). Mogenhetsex i Malmö vt 04, elev vid KTH 04—07, underlöjtn i kronprinsens husarreg:s reserv 31 dec 07, anst vid olika sockerbruk o sockerfabriker 07—09, kemist vid Lunds sockerraffinaderi 09, assistent där 10, vid Arlövs sockerfabrik 11...

Hisinger, Wilhelm, Kemist, Mineralog (1766 – 1852)

3 Hisinger, Wilhelm (före adl Hising), brorson till H 2, f 23 dec 1766 på Ullnäs bruk, Grythyttan, Ör, d 28 juni 1852 på Skinnskattebergs bruk, Skinnskatteberg, Vm. Föräldrar: brukspatronen Wilhelm Hising o Barbara Catharina Fabrin. Inskr vid UU 5 dec 77, adl o adopt H 6 sept 84, auskultant i bergskoll 9 dec 85, brukspatron på Skinnskatteberg o Baggå,...

Hjelm, Peter Jacob, Kemist, Mineralog (1746 – 1813)

Hjelm, Peter Jacob, f 2 okt 1746 i Göteryd, Kron, d 7 okt 1813 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kh Eric H o Cecilia Gistrénia. Inskr vid UU 6 okt 63, ämnessven i masmästeriet 19 jan 74, akad testimonium 26 juni 74, auskultant i bergskoll 4 juli 74, v myntguardien (myntvärdie) 81, proberaretitel 14 maj 82, stipendiat i kemin 27 jan 83, myntguardien o förest för bergskoll:s kemiska lab 13 maj 94. — LV...

Holmberg, Bror A L, Kemist (1881 – 1966)

Holmberg, Bror Alexander Ludvig, f 30 juli 1881 i Nättraby, Blek, d 7 sept 1966 i S Åkarp, Malm. Föräldrar: sjökaptenen Mathias Larsson H o Anna Sofia Lengquist. Mogenhetsex vid Karlskrona h a l 31 maj 99, inskr vid LU ht 99, FK 31 maj 02, amanuens vid kem instit 1 okt 03—31 dec 04 o 1 mars 05—31 okt 07, FL 14 dec 05, disp pro gradu 31 mars 06, FD 31 maj 06, doc 23 april 06, lär i allm kemi ...

Hägglund, Erik K M, Kemist (1887 – 1959)

Hägglund, Erik Karl Mauritz, f 15 juni 1887 i Hässjö, Vnl, d 13 mars 1959 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: landsfiskalen Erik H o Margareta Öhlén. Mogenhetsex i Sundsvall vt 06, inskr vid Sthlms högsk ht 06, amanuens i kemi där ht 08—ht 10, FM 2 okt 09, FL 28 jan 11, kemist vid Bergviks sulfit- o sulfitspritfabrik 11—15, disp vid Sthlms högsk 20 maj 14, FD 29 maj 14, eo lektor i Eksjö 15—16, ke...

Forsén, Lennart, Kemist (1889 – 1943)

Forsen, Lennart, f 7 febr 1889 i Gamlakarleby (Kokkola), Finland, d 17 sept 1943 i Djursholm. Föräldrar: sedermera borgmästaren i Jakobstad Frans Justus F o Hilma Charlotta Wirkberg. Studentex vid Helsingfors univ 14 maj 1906, elev vid Eidgenös-sische Technische Hochschule i Zürich 1906, diploming:ex där mars 1911, forskningsassistent där hos prof Richard Willstätter 1911—12, drsgrad dä...

Gadd, Pehr Adrian, Ekonom, Kemist (1727 – 1797)

Gadd, Pehr Adrian, f 12 april 1727 i Birkala (Tavasteh), d 11 aug 1797 i Åbo. Föräldrar: kronofogden Jakob G o Sara Gottleben. Inskr vid Åbo akad 19 april 1742, disp pro gradu 9 juli 1748, mag 3 aug s å, doc i naturalhist o ekon 6 dec 1750, allt vid Åbo akad, förordn att under resor i s Finlands skärgård undersöka förekomsten av hushållsväxter m m 1753—55, inspektor för salpe-tersjuderi...

Gadolin, Johan, Fysiker, Kemist (1760 – 1852)

2 Gadolin, Johan, son till G 1, f 5 juni 1760 i Åbo, d 15 aug 1852 på Sunila säteri, Virmo (Åbo o Björneb). Inskr vid Åbo akad 10 april 1775, vid Uppsala univ 25 juni 1779, mag där 17 juni 1782, amanuens vid akad:bibi i Åbo 20 febr 1784, eo adjunkt 2 juli 1785, eo prof 8 aug s å, ord adjunkt 3 jan 1789, prof i kemi i survivance efter P A Gadd 6 m...

Gahn, J Gottlieb, Riksdagsledamot, Kemist, Bergmästare (1745 – 1818)

1 Gahn, Johan Gottlieb, f 19 aug 1745 på Voxna bruk, Ovanåker (Gävl), d 8 dec 1818 i Falun. Föräldrar: lanträntmästaren Hans Jacob G o Anna Maria Schulzen. Inskr vid Uppsala univ 19 febr 1754, gymnasist i Västerås 1758, studerade i Uppsala 1762—70, auskultant i bergskoll 22 dec 1768, bergsex i Uppsala 1770, stipendiat i kemi 3 dec 1773—2 juni 1814, bergmästares titel 16 maj 1782, reviso...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841—42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845—48, ägnade sig åt skogsaffärer 1848—62,...

Gedda, von, Peter Niclas, Fysiker, Kemist (1737 – 1814)

2 von Gedda, Peter Niclas, son till G 1 i hans 2:a g, f 29 juni (dp 1 juli) 1737 i Sthlm (Jak), d 28 aug 1814 där (ibid). Auskultant i kammarrevisionen 5 juni 1755, ord kanslist där 16 dec 1756, eo notarie 5 okt 1758, tf aktuarie 10 dec 1759, ord 24 okt 1763, notarie 2 april 1764, sekr 20 juli 1774, assessor nov 1775, kammarrevisionsråd 27 dec 17...

Chydenius, Samuel, Uppfinnare, Kemist, Mineralog (1727 – 1757)

1. Samuel Chydenius, f. 22 febr. 1727 i Euraåminne i Finland, d 11 juli 1757 genom drunkning i Kumo älv. Föräldrar: dåvarande pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Chydenius och Hedvig Honrgeus. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet; student i Åbo 1745; disp. 2 maj 1746 (Theses theologicæ; pres. Johan Wallenius), 4 apr....

Cleve, Per Teodor, Kemist, Mineralog (1840 – 1905)

1. Per Teodor Cleve, f. 10 febr. 1840 i Stockholm, d 18 juni 1905 i Uppsala. Föräldrar: stadsmäklaren och grosshandlaren Fredrik Teodor Cleve och Sofia Ulrika Glansberg. Elev vid Stockholms gymnasium ht. 1854—vt. 1858; student i Uppsala 17 maj 1858; studerade mineralogi under professor K. G. Mosanders ledning sommaren 1858; fil. kand. 1 mars 1862; disp. 31 okt. 1862; fil...

Collenberg, Oscar E (Olsson), Kemist (1885 – 1971)

Collenberg, Oscar Edvard (Olsson), f. 4 jan. 1885 i Ulrika församling. Föräldrar: lantbrukaren Nikolaus August Olsson och Kristina Matilda Johansson. Elev vid Linköpings h. allmänna, läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 25 maj 1905; student i Uppsala 5 sept. 1905; fil. kand. 15 sept. 1908; fil. lic. 9 apr. 1913; disp. 30 sept. 1914; fil. d...

Collin, August Zacharias, Lingvist, Kemist (1833 – 1886)

2. August Zacharias Collin, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1833 i Glimåkra, d 23 juli 1886 å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föräldrar: prosten Martin Elmgren Collin och Charlotta Sofia Olin. Student i Lund 3 juni 1852; fil. kand. 17 sept. 1856; disp. 20 febr. 1858; fil. doktor (primus) 1 juni 1859; företog studieresor till England, Skottland o...

Ferber, Johan (Johann) Jacob, Kemist, Mineralog (1743 – 1790)

2. Johan(n) Jacob Ferber, sonson till F. 1, f. 29 aug. 1743 i Karlskrona, d. i mitten av april 1790 i Bern, Schweiz. Föräldrar: amiralitetsapotekaren och tituläre assessorn Johan Heinrich Ferber och Eva Maria Ankarcrona. Student vid Uppsala univ. 8 sept. 1761; disp. pro exercitio där 22 juni 1763; auskultant i Bergskollegium 7 nov. s.å.; mineralogisk-geolo...

Cronquist, A Werner, Kemist (1846 – 1910)

Cronquist, Albert Werner, f. 22 juni 1846 i Malmö, d. 22 nov. 1910 i Stocksund, Danderyds församling. Föräldrar: boktryckaren och litteratören Johannes Cronquist och Anna Kristina Lundgren. Elev vid Landskrona 1. elementarläroverk 31 jan. 1857—vt. 1860, vid Malmö tekniska elementarskola ht. 1860—15 juni 1863 och vid teknologiska institutet 5 sep...

Cronstedt, Axel Fredrik, Kemist, Mineralog, Bergmästare (1722 – 1765)

5. Axel Fredrik Cronstedt, den föregåendes kusin, son till C. 2 i hans andra gifte, f. 23 dec. 1722 på Ströppsta i Turinge socken, d. 19 aug. 1765 på Nisshytte bruk i Säters socken i Dalarna. Bodde från 1724 på Siggesta i Värmdö socken, dit hans föräldrar då flyttade; åtnjöt undervisning i hemmet av inform...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se