Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
36 träffar, sida:  1 
Andersson, Carl Johan (Charles John), Samlare, Upptäcktsresande, Konservator (1828 – 1867)

Andersson, Carl Johan (Charles John), f. 5; mars 1828 i Norra Råda, d 6 juli 1867. Föräldrar: den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd (se denne) och Kajsa Andersdotter. Genomgick Vänersborgs läroverk; student i Lund 2 okt. 1847; utbildade sig till samlare av naturföremål;och skicklig konservator; begav sig 1849 till England för att genom ...

Andrée, S August, Upptäcktsresande, Patentingenjör (1854 – 1897)

Andrée, Salomon August, f. 18 okt. 1854 i Gränna, d antagligen 1897. Föräldrar: apotekaren Klas Georg Andrée och Jakobina Gustava Vilhelmina Heurlin. Genomgick Gränna tvåklassiga pedagogi och fem klasser i Jönköpings läroverk; elev vid teknologiska institutet 11 sept. 1871; utexaminerad 9 juni 1874; extraelev vid tekniska högskolan ...

Silfwercrantz, Johan, Ekonom, Forskningsresande (– 1712)

Silfwercrantz, Johan, f trol i Sthlm, d 16/ 26 juli 1712 i Acre, Osmanska riket (nu Akko, Israel; brev från M Eneman 18/28 sept 1712). Föräldrar: kammarrådet Johan S o Maria Hammarin. Inskr vid UU 12 nov 02, notarie i Kammarrevisionen 22 jun 04, kommissarie i Kommerskoll 28 okt 11 (tilltr ej), reste i Orienten från 11. – Ogift.

Skottsberg, Carl J F, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1880 – 1963)

Skottsberg, Carl Johan Fredrik, f 1 dec 1880 i Karlshamn, d 14 juni 1963 i Gbg, Annedal. Föräldrar: rektorn Carl Adolf S o Maria Lovisa Pfeiffer. Mogenhetsex vid h latinlärov å Norrmalm i Sthlm 18 maj 98, inskr vid UU 22 sept 98, FK 16 sept 01, FL 31 jan 06, disp 18 maj 07, FD 24 maj 07, doc i botanik 27 juli 07–1 juli 20, allt vid UU, konservator vid Uppsala ...

Solander, Daniel C, Naturforskare, Forskningsresande (1733 – 1782)

Solander, Daniel Carlsson, f 19 febr 1733 i Piteå landsförs, d 13 maj 1782 i London, Sv förs. Föräldrar: kontraktsprosten o riksdagsmannen Carl S o Magdalena Bostadia. Elev vid Piteå trivialskola, inskr vid UU 18 juli 50, företog botaniska studieresor till Piteå lappmark o Norge 53, till Torneträsk-området 55, påbörjade resa ti...

Rosen, von, C G B Eric, Etnograf, Forskningsresande (1879 – 1948)

6 von Rosen, Carl Gustaf Bloomfield Eric, bror till R 5, f 2 juni 1879 i Sthlm, Skeppsh, d 25 april 1948 i Sthlm (enl db för Helgesta, Söd). Mogenhetsex som privatist vid H a l i Visby 15 juni 00, inskr vid UU ht 00, ägare bl a av Rockelstad i Helgesta från 00, studerade etnografi vid Naturhist riksmuseet, Sthlm, 0001,...

Quennerstedt, August W, Zoolog, Forskningsresande (1837 – 1926)

Quennerstedt, August Wilhelm, f 3 juli 1837 i Rydaholm, Jönk, d 29 april 1926 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden o regementspastorn Nils Johan Q o frih Anna Sophia Catharina Lilliecreutz. Elev vid Växjö förenade skola o gymnasium ht 46vt 56, studentex vid LU 12 sept 56, inskr där 15 sept 56, FK 20 maj 62, disp pro gradu 27 maj 62, FD 31 maj 62, amanuens vid zoolog instit 27 febr 64...

Palander af Vega, A A Louis, Sjöofficer, Amiral, Forskningsresande, Sjöförsvarsminister (1842 – 1920)

Palander af Vega, Adolf Arnold Louis, f 2 okt 1842 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 aug 1920 i Djursholm. Föräldrar: kommendörkaptenen Axel Fredrik Palander o Emilie Jacquette Constance du Rées. Kadett vid Krigsakad 17 nov 56, sjöofficersex där 14 mars 64, sekundlöjtn vid flottan 12 april 64, styrman i handelssjöfart juni 65–april 6...

Nordenskiöld, N Adolf Erik, Geolog, Forskningsresande, Mineralog, Polarforskare (1832 – 1901)

4 Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, brorsons son till N 1, N 2 o N 3, f 18 nov 1832 i Hfors, d 12 aug 1901 i Västerljung, Söd (kbf i Finska, Sthlm). Föräldrar: överintendenten o statsrådet FD Nils Gustaf N o Sophia Margareta v Haartman. Gymnasiestudier i Borgå 45–48, inskr vid univ i Hfors 10 dec 49, FK 16 maj 5...

Nordenskiöld, N Erland H, Etnograf, Forskningsresande (1877 – 1932)

7 Nordenskiöld, Nils Erland Herbert, bror till N 5, f 19 juli 1877 i Sthlm, Finska, d 5 juli 1932 i Gbg, Johanneb. Mogenhetsex som privatist i Falun vt 96, inskr vid UU ht 96, FK där 15 sept 98, resor till Patagonien 99, till Argentina o Bolivia 0102, till Peru o Bolivia 0...

Nordenskjöld, N Otto G, Geolog, Geograf, Forskningsresande, Polarforskare (1869 – 1928)

6 Nordenskjöld, Nils Otto Gustaf, sonsons son till N 1 systerson till N 4, f 6 dec 1869 i Hässleby, Jönk, d 2 juni 1928 i Gbg, Annedal. Föräldrar: översten Otto Gustaf N o Anna Elisabeth Sofia Nordenskiöld. Mogenhetsex vid h a l i Östersund 26 maj 86, inskr vid UU 20 sept 86, FK där 26 jan 89, extra geolog vid Sveriges geol ...

Mjöberg, Eric G, Zoolog, Forskningsresande (1882 – 1938)

2 Mjöberg, Eric Georg, kusin till M 1, f 6 aug 1882 i Ås, Hall, d 8 juli 1938 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: komminister Carl Georg M o Johanna Sophia Nyqvist. Elev vid Gbgs h latinlärov ht 94, vid Södermalms h a l i Sthlm ht 00, mogenhetsex där 14 maj 03, anställd vid statens entomolog anstalt o naturhistoriska riksmuseets entomolog avd ...

Moberg, C Gustaf (Gösta), Arméofficer, Föreläsare, Forskningsresande (1894 – 1975)

Moberg, Carl Gustaf (Gösta), f 28 april 1894 i Alingsås, d 17 nov 1975 i Sthlm, Osc. Föräldrar: postmästaren Bror Erik Per Gustaf M o Agnes Maria Sofia Charpentier. Realexamen i Växjö 29 maj 12, utex från bankkurs vid Bröderna Påhlmans handelsinst i Sthlm 30 april 13, reservofficersaspirant vid Kronobergs reg 24 april 17, reservofficersex där 30 aug 17, fänrik i reg:s reserv 31 dec 17, under...

Montell, K Gösta, Etnograf, Forskningsresande (1899 – 1975)

Montell, Karl Gösta, f 7 nov 1899 i Pajala, Nb, d 2 jan 1975 i Sthlm, Osc. Föräldrar: jägmästaren Arvid M o Emma Lovisa Rosenius. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 18, inskr vid StH sept 18, assistent vid jubileumsutställn i Gbg april 20sept 23, inskr vid GH 10 febr 21, amanuens vid Gbg.s museums etnografiska avd april 24, FK vid GH...

Malmgren, Finn A E J, Meteorolog, Forskningsresande, Polarforskare (1895 – 1928)

Malmgren, Finn Adolf Erik Johan, f 9 jan 1895 i Gbg, Domk, d i juni 1928 i polarisen norr om Spetsbergen (enl db för Domk, Uppsala, med marginalanteckn omkr 12 juni). Föräldrar: postdirektören Adolf Ferdinand M o Anna Lovisa Forsgren. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 14 maj 12, inskr vid UU ht 12, FK där 15 dec 16, assistent o observatör ...

Laxman, Erik, Präst, Naturforskare, Upptäcktsresande (1737 – 1796)

Laxman, Erik, f 27 juli 1737 i Nyslott, Finland, d 16 jan 1796 trol i Dresvjanska, Sibirien, Ryssland. Föräldrar: handl Gustaf L o Helena Fabritius. Inskr vid Borgå gymn 15 mars 55, vid Åbo univ 8 okt 57, prästvigd, lärare i naturalhistoria vid A F Buschings skola i Petersburg 62, pastor vid tysk-lutherska förs i Barnaul, Sibirien, 64—68, prof i ekonomi o kemi vid kejserl vetenskaps-aka...

Kaudern, Walter A, Zoolog, Etnograf, Forskningsresande (1881 – 1942)

Kaudern, Walter Alexander, f 24 mars 1881 i Solna, d 16 juli 1942 i Gbg, Annedal. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Johan Magnus Larsson o Johanna Margareta Berg. Mogenhetsex i Sthlm vt 02, inskr vid StH ht 02, biologisk assistent i Sv hydrografisk-biologiska kommissionen somrarna 03—05 o 08, zoologiska forskn:resor till Madagaskar april 06—juni 07 o 11—12, FL vid StH 30 jan 09, disp där 16 n...

Kjellman, Frans R, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1846 – 1907)

1 Kjellman, Frans Reinhold, f 4 nov 1846 på Bromö, Torso, Skar, d 22 april 1907 i Uppsala. Föräldrar: bruksägaren Johan K o Johanna Lovisa Creutzer. Mogenhetsex i Karlstad vt 66, inskr vid UU 25 sept 68, FK 13 sept 71, amanuens vid botan trädgården ht 71—ht 78,- disp 25 maj 72, FD 31 maj 72, doc i botanik 12 juni 72, allt vid UU, deltog i sv polarex...

Kolthoff, Gustaf I, Zoolog, Forskningsresande, Polarforskare (1845 – 1913)

1 Kolthoff, Gustaf Isak, f 14 dec 1845 i Sandhem, Skar, d 25 okt 1913 i Börje, Upps. Föräldrar: kommissionslantmätaren Johan Henrik K o Sara Gustafva Friberger. Studerade konservering vid Riksmus, Sthlm, 64, uppsatte zoologiskt mus vid h a l i Skara 64–72, ornitologisk forskn:resa till Island o Färöarna 72, konservator vid UU:s zoologiska mus 28 aug 78&nda...

Hauswolff, von, Carl Ulric, Affärsman, Upptäcktsresande (1791 – 1843)

von Hauswolff, Carl Ulric, f 13 juni 1791 i Finby, Tenala (Nyland), d 2 dec 1843 i Sthlm (Finska). Föräldrar: majoren Hans Gustaf H o Helena Charlotta de Frese. Inskr vid univ i Greifswald 99, i Leipzig 22 maj 01, vid UU 13 febr 07, eo kanslist i kanslistyns exp 6 juni 10, notarie vid regeringskonseljen på S:t Barthélemy 26 mars 13, konstit v guvernementssekr där 13 jan 16, kanslist i k...

Hedenborg, Johannes (Johan), Läkare, Forskningsresande (1786 – 1865)

Hedenborg, Johannes (Johan), f 21 okt 1786 i Heda (Ög), d 21 aug 1865 i Florens. Föräldrar: bonden Sven Carlsson o Elin Jönsdtr. Inskr vid UU 4 okt 11, tjänst som underläk vid Garnisonssjukhuset i Sthlm jan 17—juni 19, kir kand vid Karol inst 28 april 19, teol ex vid UU 23 nov 19, med fil ex där 14 juni 20, kir mag vid Karol inst 4 dec 21, medl av Sundhetskoll 6 dec 21, disp pro exercit...

Hedin, Sven A, Geograf, Forskningsresande (1865 – 1952)

5 Hedin, Sven Anders, brorson till H 2, f 19 febr 1865 i Sthlm (Klara), d 26 nov 1952 där (Kungsh). Föräldrar: stadsarkitekten Abraham Ludvig H o Anna Sofia Carolina Berlin. Mogenhetsex i Sthlm vt 85, informator i Baku 85—86, inskr vid Sthlms högskola ht 86, vid UU ht 88, FK där 14 dec 88, studier vid univ i Berlin ht 89—92, Dr Phil i Halle juli ...

Forsskål, Peter, Naturalhistoriker, Forskningsresande (1732 – 1763)

2 Forsskål, Peter (Petrus), son till F 1 i hans 1:a g, d 11 jan 1732 i Helsingfors, d 11 juli 1763 i byn Jerim i sydv Arabien (Jemen). Inskr vid Uppsala univ 27 nov 1742, studier i hemmet, åter till Uppsala 1751, teol ex där 26 mars s å, Guthermuthsk stipendiat s å, inskr vid Göttingens univ 13 okt 1753, fil dr o mag där 12 ju...

Forsstrand, Carl W, Skriftställare, Zoolog, Forskningsresande, Tidningsman (1854 – 1928)

Forsstrand, Carl Wilhelm, f 3 juli 1854 i Sthlm (Hovf), d 2 dec 1928 i Stocksund (enl Nacka dödbok). Föräldrar: sekr hos ståthållarämb på Sthlms slott, hovintendenten Johan Fredric F o Sophie Christina Amalia Malmberg. Mogenhetsex vid Sthlms lyceum 24 maj 1873, inskr vid Uppsala univ 9 sept s å, eo amanuens vid dess zoologiska institution 1880...

Frænkel, Knut H F, Upptäcktsresande (1870 – 1897)

FrænkeL Knut Hjalmar Ferdinand, f 14 febr 1870 i Karlstad, d på Vitön i Arktis trol i slutet av okt 1897. Föräldrar: majoren i väg-o vattenbyggnadskåren Anders Fredrik Thim F o Laura Fredrika Löfgren. ...

Fries, Thore M, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1832 – 1913)

2 Fries, Theodor (Thore) Magnus, son till F 1, f 28 okt 1832 i Femsjö (Jönk), d 29 mars 1913 i Uppsala. Student vid Uppsala univ 31 maj 1851, amanuens vid botan trädgården o museet i Uppsala vt 1853—vt 1859, fil kand 30 jan 1856, lär i naturhist vid Uppsala lyceum ht 1856—vt 1860, disp pro gradu 20 maj 1857, mag 5 juni s å, doc i bot...

Eriksson, Axel Wilhelm, Affärsman, Upptäcktsresande, Ornitolog, Storviltjägare (1846 – 1901)

Eriksson, Axel Wilhelm, f. 24 aug. 1846 i Vänersborg, d. 30 maj 1901 i Ourupapa, Damaraland, Sydvästafrika. Föräldrar: slaktarmästaren Anders Eriksson och Sara Maria Andersdotter. Elev vid Vänersborgs högre allm. läroverk 1858–63; skogselev vid Mölnbacka i Värmland; utflyttade 1865 till Kapstaden och kvarblev i Sydafrika som aff&au...

Ekman, Erik Leonard, Botanist, Upptäcktsresande (1883 – 1931)

Ekman, Erik Leonard, f. 14 okt. 1883 i Stockholm (Kat), d. 15 jan. 1931 i Santiago i Dominikanska republiken (Haiti). Föräldrar: boktryckerikonstförvanten Frans Leonard Ekman och Agnes Maria Wilhelmina Pettersson. Skolstudier i Jönköping från 1894; mogenhetsex. där 23 maj 1903; student vid Lunds univ. 28 okt. 1903; fil. kand. där 31 maj 1907; resa til...

Dusén, Per Carl Hjalmar, Kartograf, Botanist, Forskningsresande (1855 – 1926)

2. Per Carl Hjalmar Dusén, den föregåendes kusin, f. 4 aug. 1855 i Vimmerby, d. 22 jan. 1926 på sanatoriet i Tranås. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Oscar Dusen och Amanda Ulrica Strömberg. Gick i skola i Vimmerby 1865—70, i Linköping 1870— 72; e. elev vid Teknologiska institutet och Tekniska högskolan 1873—74, ord. elev 1874—78; utex. från fackskola...

Bolinder, Gustaf Wilhelm, Etnograf, Upptäcktsresande (1888 – 1957)
Bolinder, Gustaf Wilhelm, f. 19 dec. 1888 i Göteborg. Föräldrar: bokförläggaren Hans Ludvig Bolinder och Lydia Strandberg. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk 1900—05 och vid Göteborgs h. samskola 1905—07; avlade mogenhetsexamen maj 1907; student i Uppsala ht. s. å.; studerade först juridik men övergick ht. 1911 till filosofiska fakulteten; fil. kand. 8 apr. 1914; inskrevs vid Göteborgs högsko...
Björling, Johan Alfred, Forskningsresande, Polarforskare (1871 – 1893)

5. Johan Alfred Björling, f. 19 okt. 1871, d antagligen 1893. Föräldrar:, handlanden Johan Alfred Björling ocli Lydia Kastengren. Studerade vid Claesons förberedande elementarskola för gossar, vid h. allmänna läroverket på Södermalm, vid Jakobs realskola och vid h. realläroverket på Norrmalm; avlade studentexamen 11 dec. 1891. &md...

Berggren, Sven, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1837 – 1917)

Berggren, Sven, f. 12 aug. 1837 i Hör, d 28 juni 1917 i Lund. Föräldrar: smedsmästaren Magnus Berggren och Karna Andersdotter. Intogs i Lunds katedralskola ht. 1851; student i Lund 14 dec. 1857; fil. kand. 4 febr. 1865; disp. 30 maj s. å.; fil. doktor 7 juni s. å.; företog vetenskapliga resor till Norge sommaren 1865 och till Österrike okt. 1866&mdas...

Sparrman, Anders, Läkare, Forskningsresande, Medicinare (1748 – 1820)

Sparrman, Anders, f 16 febr (g st) 1748 i Lena, Upps, d 9 aug 1820 i Sthlm, Nik. Föräldrar: prosten Eric S o Brita Högbom. Inskr vid UU 1 okt 57, medföjde ostindie-fararen Stockholms Slott till Kina dec 65-aug 67, medicinsk ex vid UU 70, företog forskn:resa till Kapkolonin i södra Af-rikajan-nov 72 o mars 75-april 76, deltog i James Cooks andra världsomsegling med HMS Resolution 22 nov 72-21...

Sparwenfeld, Johan Gabriel, Språkforskare, Forskningsresande, Hovman (1655 – 1727)

Sparwenfeld, Johan Gabriel, f 17 juli 1655 (v Schantz geneaker, RHA) i Åmål (Åker-steins geneaker, RHA), d 2 juni 1727 (v Schantz) i Romfartuna, Vm (Åkerstein; ej i db). Föräldrar: översten Johan Gabrielsson S o Christina Uggla. Inskr vid UU 20 juni 63, vistades utomlands våren 77-april 82, deltog i en sv beskickn till Moskva febr-juni 84, studera...

Stuxberg, Anton Julius, Zoolog, Forskningsresande, Polarforskare (1849 – 1902)

Stuxberg, Anton Julius, f 12 april 1849 i Bunge, Gotl (Bunge, AI:1, p 126, fdb saknas), d 30 nov 1902 i Gbg, Gustavi. Föräldrar: bonden o nämndemannen Johan S o Anna Maria Erasmidtr Häglund. Studentex vid H elementarlärov i Visby 19 maj 69, inskr vid UU 13 sept 69, FK 14 maj 75, disp 19 maj 75, prom där 31 maj 75, deltog i forskn:exp:er till Ka...

Svensson, Nils-Eric, Riksbankens jubileumsfond vd (1923 – 1994)

Svensson, Nils-Eric, f 7 nov 1923 i Tännäs, Jämtl, d 8 feb 1994 i Sthlm, Brännkyrka. Föräldrar: kronojägaren Nils S o poststationsföreståndarinnan Anna Svensdotter. Anställd i butik, poststationsförest, folkskollär:ex i Karlstad 47, studentex som privatist i Sthlm 50, inskr vid StH ht 50, folkskollär vid Sthlm...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se