Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
15 träffar, sida:  1 
Sidner, Hedwig C M, Seminarielärare (1852 – 1929)

2 Sidner, Hedwig Christina Margareta, syster till S 1, f 28 dec 1852 i Härnösand, d 25 mars 1929 i Stocksund, Danderyd, Sth. Lär vid privat flickskola i Härnösand 69–71, inskr vid H lärarinnesem i Sthlm 71, ex där 4 juni 74, privatlär 74, lär vid Nya elementarlärov för flickor i Härnösand 77, förest för...

Olander, Valborg H C, Kommunalpolitiker, Seminarielärare (1861 – 1943)

Olander, Valborg Henrika Christina, f 14 maj 1861 i Norra Råda, Värml (enl hfl; ej i fb), d 27 febr 1943 i Sthlm, Osc. Föräldrar: provinsialläkaren Gustaf (Gösta) Achilles O o Eva Charlotta Munktell. Avgångsex vid Elementarlärov för flickor i Jönköping 29 maj 76, inskr vid H lärarinnesem i Sthlm ht 76, avgångsex dä...

Oterdahl, Jeanna L, Författare, Seminarielärare (1879 – 1965)

Oterdahl, Jeanna Louise, f 9 aug 1879 i Uddevalla, d 27 juli 1965 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: kaptenen Philip Anders O o Eva Frögren. Genomgick H lärarinneseminariet i Sthlm 98–01, lär vid Mathilda Halls skola i Gbg 01–35. Förf. – Iqml 54. – Ogift.

Miller Thengberg, Jane, Seminarielärare (1822 – 1902)

Miller Thengberg, Jane, f 2 maj 1822 i Greenock, Skottland, d 22 mars 1902 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skeppstimmermannen i brittiska örlogsflottan John Miller o Christina Jansson. Skolstudier i Skottland, bosatt i Sverige från 34, pedagogiska studier i Sverige o utomlands, guvernant hos bruksägaren Thomas Aspelin (bd 2, s 391) i Sthlm ...

Malmgren, G Robert, Kommunalpolitiker, Skolinspektor, Jurist, Seminarielärare (1875 – 1947)

Malmgren, Gustaf Robert, f 18 juni 1875 i Uddevalla, d 16 sept 1947 i Lund. Föräldrar: järnhandl Gustaf Alexis Nicolaus M o Martina Theresia (Thérése) Nyberg. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 26 maj 93, inskr vid GH 5 sept 93, FK där 11 mars 98, tf lär i geografi vid Gbgs folkskolesem vt 99, inskr vid LU 22 sept 99, jur fil ex 14 dec 99, jur utr ...

Kjellman, G Hilding, Landshövding, Seminarielärare, Romanist (1885 – 1953)

2 Kjellman, Gustaf Hilding, son till K 1, f 22 maj 1885 i Uppsala, d 17 juli 1953 i Tylösand, Hall (enl db för Uppsala, Domk). Mogenhetsex vid Uppsala h a l 4 juni 03, inskr vid UU 17 juni 03, FK 31 jan 05, FL 15 sept 08, bildade Uppsala studenters idrottsfören 08 (ordf 08—13), disp 1 febr 13, doc i romanska språk vid UU 9 febr 13, FD 31 maj 13, ordf ...

Hellman, Theodor, Etnolog, Folkskoleinspektör, Seminarielärare (1877 – 1958)

Hellman, Theodor, f 14 sept 1877 i Holmsund (Vb), d 5 juni 1958 i Härnösand. Föräldrar: kh Carl Samuel H o Johanna Catharina Ortman. Mogenhetsex i Härnösand vt 97, inskr vid UU ht 97, FK o FL 30 jan 09, vik adj vid Härnösands folkskolesem 09—15, planlade kulturhist mus Murberget, intendent där 10—42, föreståndare för de vetensk kurserna i hembygdsforskn o hembygdsundervisn för folkskoll...

Gränström, P Olof, Seminarielärare, Statsvetare (1877 – 1927)

Granström, Peter Olof, f 5 maj 1877 i Skatelöv (Kron), d 14 nov 1927 i Gbg (Vasa). Föräldrar: lantbrukaren Samuel Johan G o Eva Persson. Mogenhetsex vid Växjö h a l 8 juni 97, inskr vid LU 17 sept 97, FK 14 sept 00, FL 28 april 06, disp 28 maj 10, FD 31 maj 10, allt vid LU, doc i statskunskap o statistik där 26 sept 10, vid Gbgs högskola 3 dec 10 (vik som prof vtiarna 11—15 samt 16—17), timl...

Holmdahl, Otto S, Riksdagsledamot, Präst, Kommunalpolitiker, Teolog, Seminarielärare, Skolöverstyrelsedirektör (1881 – 1971)

Holmdahl, Otto Samuel, f 27 aug 1881 i Gbg, Kristine, d 17 juli 1971 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kontraktsprosten Svante Julius Edvard H o Anna Elisabeth Larsson-Laurell. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 6 juni 00, inskr vid Gbg:s högskola 10 sept 00, teol fil ex där 7 sept 01, inskr vid LU 21 sept 01, TK 14 sept 04, prakt teol prov 14 dec 04, Lunds studentkårs ordf 07, vik lär vid Lunds p...

Hoppe, E Otto L, Lingvist, Seminarielärare, Lexikograf (1857 – 1919)

Hoppe, Ernst Otto Liebegott, f 13 febr 1857 i Ljung, Ög, d 5 aug 1919 i Lund. Föräldrar: jägmästaren Ernst Otto Lorentz H o Maria Elisabeth Lunér. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 8 juni 77, inskr vid UU 27 sept 77, FK där 28 jan 82, litt bitr hos P A Norstedt & söner 86—92, extra lär i tyska språket vid Högre lärarinnesem i Sthlm 90— 97, medl av SA:s ordboksred 97, souschef 03, arbetsch...

Forselius, Bengt Gottfried, Seminarielärare, Klockare (– 1688)

Forselius, Bengt Gottfried, f trol 1660 i Kors (Risti) sn i nuv Harjumaa, Estland, d okt 1688 vid skeppsbrott på Östersjön. Fader: prosten Johan F. Skolgång i Reval, juridiska studier trol vid tyskt univ, lärare i Kors o St Mattis 1683–84, ledde seminariet för estniska lärare och klockare på Biskopshov 1684–88. – Ogift.

Bäckman, Jonas, Folkskoleinspektör, Seminarielärare (1832 – 1906)

Bäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogiskt syfte till seminarier i Sverige 1867 och till seminarier i Preussen och Sa...

Bucht, G (Gösta) A, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Matematiker, Seminarielärare, Gymnasierektor (1884 – 1945)
Bucht, Gustaf (Gösta) Andreas, f. 1 okt. 1884 i Härnösand. Föräldrar: rektorn vid folkskoleseminariet i Härnösand Gustav Vilhelm Bucht och Anna Linnea Elisabet Sidner. Elev vid övningsskolan vid folkskoleseminariet i Härnösand ht. 1891—ht. 1893 och vid Härnösands h. allmänna läroverk vt. 1894; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 5 juni 1902; student vid Uppsala universitet 12 sept. s...
Bodman, A G (Gösta), Kemist, Seminarielärare (1875 – 1960)

Bodman, Anders Gustaf (Gösta), f. 5 aug. 1875 i Råneå. Föräldrar: provinsialläkaren, fil. doktorn Gustav Lorens Bodman och Anna Matilda Ekström. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1884; avlade studentexamen därstädes 6 juni 1893; student vid Uppsala universitet 26 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1897; fil. lic. 29 maj 1901...

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Gymnasielärare, Seminarielärare, Skolpolitiker, Ecklesiastikminister (1860 – 1936)

2. Bengt Jakobsson Bergqvist, f. 5 okt. 1860 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist och Olofina Morin. Lärjunge vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1873;. avlade mogenhetsexamen därstädes 30 maj 1879; student i Lund 5 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1881; fil. lic. 15 sept. 1883; disp. 9 apr. 1884; fil. doktor 31 maj s. &ar...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se