Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
107 träffar, sida:  1 2 3 
Adelheim, Johan Fredric, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1777 – 1806)

Johan Fredric Adelheim, f. 15 apr. 1777, d 27 dec. 1806. Föräldrar: hovjunkaren Erik Adolf Adelheim och Fredrika Lovisa Hamilton. Fänrik vid Västmanlands regemente 20 apr. 1785; student i Uppsala 24 febr. 1792; avlade juridisk examen 10 juni 1793 och bergsexamen 10 dec. 1795. Auskultant i bergskollegiet 17 dec. s. å.; avreste i maj 1798 till Tyskland i sällskap...

Adelswärd, Johan, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Bruksidkare (1718 – 1785)

1. Johan Adelswärd, f. 20 maj 1718, d 27 juni 1785. Föräldrar: ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, och Altéa Silfverström. Auskultant i Svea hovrätt 8 febr. 1738 ; inskrevs vid livgardet mars. 1741; livdrabant 25 juni s. å.; löjtnant vid adelsfanan 11 nov. 1746; kaptenlöjtnant och regements-kvartermästare 20 juni .1749; ...

Adelswärd, A Theodor, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Finansminister (1860 – 1929)

6. Axel Theodor Adelswärd, f. 13 okt. 1860 i Hyltinge församling. Föräldrar: godsägaren Axel Reinhold August Adelswärd och Augusta Charlotta Teodora Berg. Avlade studentexamen som privatist vid nya elementarläroverket i Stockholm vt. 1878; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1878–80 och extra elev 1880–81. Disponent för baro...

Adlercrona, Johan, Bruksidkare, Krigsfinansiär (– 1687)

Adlercrona, Johan, före adlandet de Flon, d 1687, var son till bruksägaren Gillis de Flon, av fransk släkt, som invandrat till Sverige och anlagt Lotorps stångjärnshammare i Risinge socken i Östergötland. Av fransk börd var enligt namnets vittnesbörd även A: s hustru, Maria de' S: t Jullien. Johan eller Jean de Flon, som han från b&oum...

Alexanderson, Carl A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding, Bruksidkare (1845 – 1932)

2. Carl Abraham Alexanderson, f. 10 febr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Adolf Martin Joakim Alexanderson och Sofia Katarina Louise Zethelius. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1854–63; student i Uppsala 26 nov. 1863; avlade hovrättsexamen 14 sept. 1867; hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut ht. 1871–ht. 1872. E. o. notarie i Svea hovr&aum...

Anckarström, Klas Klasson, Bruksidkare, Bergmästare (– 1702)

1. Klas Klasson Anckarström, före adlandet Depken, d 1702. Föräldrar: borgaren i Västerås Klas Depken och Elisabet Kristoffersdotter. Handsekreterare hos landshövdingen i Falun 1650; gruvskrivare vid Stora Kopparberg 1653; konststatsinspektor därstädes 25 nov. 1656 genom bergskollegiets fullmakt, men förlorade 3 apr. 1657 sysslan, då K...

Anders Persson, Bruksidkare (– 1534)

Anders Persson på Rankhyttan, d 1534. Son till Peder Olsson på Rankhyttan, som levde i slutet av 1400-talet.

Angerstein, Anders, Bruksidkare (1614 – 1659)

1. Anders Angerstein, f. 7 okt. 1614 i Benneckenstein vid foten av Harz, d 12 sept. 1659 på Turbo bruk. Fader: Andræ von Angerstein. Invandrade, efter att ha innehaft tjänst hos furstl. luneburgske hytteförvaltaren Kristian Sieferdt på Altenbrocka samt en kortare tid vistats i Nederländerna, till Sverige 1639; tog tjänst hos myntmästaren [a:15714:Ma...

Angerstein, Johan, Bruksidkare (1646 – 1716)

2. Johan Angerstein, den föregåendes son i hans andra gifte, f. 25 sept. 1646 på Turbo, d 23 maj 1716 därstädes.

Gift 16 okt. 1670 med Elisabet Hentzel, f. 23 jan. 1652, d 1 sept. 1728, dotter till åldermannen Henrik Hentzel, ägare av Vikmanshyttan.

Siegroth, von, David Friederich, Riksdagsledamot, Artilleriofficer, Bruksidkare, Generalbergshauptman (– 1647)

1 von Siegroth, David Friederich, d på hösten, före 15 nov, 1647 på resa i Tyskland (Hammarskiöld 1935, s 17). Föräldrar: översten Hans Heinrich v S o Barbara v Falckenhan. Elev vid hovskolan i Kassel, Tyskland, 12, kapten o chef för ett art:kompani i Sthlm sept 23–nov 25, tjänstgjorde som vardein (myntproberare) 26, bergsöverste...

Scheele, von, Frans A, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1795 – 1863)

2 von Scheele, Frans Adolf, sysslings son till S 1 (Hildebrand), f 21 okt 1795 i Byarum, Jönk, d 20 juli 1863 i Filipstad. Föräldrar: bruks- o godsägaren Adolf Fredrik v S o Henrika Christina v Knorring. Inskr vid LU 28 okt 09, kameralex 12 juni 11, bergsex där 6 juni 12, auskultant i Göta hovrätt 12, i Bergskoll 23 mars 14, geschworners titel 8 de...

Schröderstierna, Samuel, Bruksidkare, Bergsråd (1720 – 1796)

Schröderstierna, Samuel (före adl Schröder), f 10, dp 12 juni 1720 i Sthlm, Nik, d 8 jan 1779 där, Klara. Föräldrar: grosshandlaren Henrik Schröder o Juliana Roland. Inskr vid UU 9 mars 36, auskultant i Bergskoll 19 juli 38, e o notarie där 9 mars 44, aktuarie där 19 nov 47, ämnessven vid VA 3 okt 47, gjorde utrikes resor 48–51, dir &ou...

Reuterswärd, Patric O, Riksdagsledamot, Överståthållare, Bruksidkare (1820 – 1907)

1 Reuterswärd, Patric Oskar, f 22 nov 1820 i Norra Vi, Ög, d 23 aug 1907 i Skinnskatteberg, Vm. Föräldrar: överstelöjtnanten Fredric Anders Reutersvärd o Hebbla Carolina Ridderborg. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 37, underlöjtn i Första livgrenadjärreg 22 mars 39, deltog i riksdagarna 4766 (led av bevilln:utsk periodvis under riksdagarna 5366), led av FK 67

Ridderstad, Carl Fredrik, Författare, Riksdagsledamot, Tidningsägare, Bruksidkare (1807 – 1886)

Ridderstad, Carl Fredrik, f 18 okt 1807 i Rådmansö, Sth, d 12 aug 1886 i Linköping, Domk. Föräldrar: understallmästaren o fideikommissinnehavaren Carl Fredrik R o Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 26 sept 21, medarb i Aftonbladet 30–47, officersex 30 maj 32, fänrik vid Hälsinge reg 7 juli 32, ...

Polack, Jacob, Riksdagsledamot, Köpman, Rådman, Bruksidkare (1683 – 1750)

Polack, Jacob, f 13 jan 1683 i Frösö, Jämtl (C J G; fb saknas), d 15 nov 1750 (C J G) sannolikt i Sundsvall (db saknas). Son till länsmannen o fängelsevaktmästaren Alexander P. Skolgång i Frösö o Härnösand 96, handelsbetjänt i Sundsvall 00, mönsterskrivare o fänrik vid borgarkompaniet 00, erhöll burskap som handelsman 5 okt 01, led av kyrkorådet, allt i Sundsvall, deltog i riksdagarna 19, 23...

Reenstierna, Abraham, Industriledare, Grosshandlare, Bruksidkare (1623 – 1690)

1 Reenstierna, Abraham, före adl Momma, f 21 maj 1623 i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland (enl R:s huvudbanér i Solna kyrka; jfr Sveriges kyrkor. Uppland, 1, s 264), d 10 juli 1690 i Osnabrück, Niedersachsen (enl huvudbaneret). Föräldrar: kopparmästaren Willem Momma (bd 25, s 664) o Maria Baur. Inflyttade från Holland till Sverig...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i...

Reenstierna, Jacob, Landshövding, Bruksidkare, Kungligt råd, Kollegiepresident (1659 – 1716)

3 Reenstierna, Jacob, son till R 2, f 30 april (G Anrep, Sv adelns ättartaflor ...), dp 6 maj 1659 i Sthlm, Ty, d 29 febr 1716 (En ringa dicht öfwer ... R1716), bet för själaringn 1 mars 1716 där, ibid. Inskr vid UU 28 sept 72, sekr i Bergskoll 14 febr 83, assessor i Svea hovrätt 5 juni 83, lagman i Halland 24 maj 92, landsh i Kopparbergs län 21 ma...

Nisser, S Martin, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1840 – 1913)

1 Nisser, Samuel Martin, f 28 aug 1840 i Sthlm, Ty, d 12 nov 1913 där, Engelbr. Föräldrar: krigsrådet Samuel Conrad N o Johanna Wilhelmina Netzel. Studentex vid UU 25 maj 58, inskr där ht 58, bergsex där 14 sept 63, extra elev vid bergsskolan i Falun 63, auskultant i kommerskoll:s bergsavd 2 okt 63, tekn biträde vid bergverk i Dalarna o ...

Norberg, Samuel, Boktryckare, Förläggare, Bruksidkare (1752 – 1843)

Norberg, Samuel, f 15 juli 1752 i Hubbo, Vm, d 10 febr 1843 i Gbg, Domk. Föräldrar: prosten Olof N o Christina Petræa. Skeppsskrivare vid Ostindiska kompaniet i Gbg, anställd på kompaniets fartyg åtminstone 75

Nordin, af, Carl Johan, Riksdagsledamot, Statsråd, Bruksidkare, Kollegiepresident (1785 – 1850)

3 af Nordin, Carl Johan, son till N 1, f 6 aug 1785 i Valbo, Gävl, d 8 juni 1850 där. Kornett vid lätta dragonreg 15 febr 02, löjtn vid livg till häst 27 nov 06, ryttmästare där 19 sept 09, överstelöjtn:s avsked 14 nov 09, deltog i riksdagarna 09/10–40/41 (led av statsutsk 15U, 17/18U o 23, i bankoutsk 34/35–40/41), disponent ...

Nordström, B Gunnar O, Bruksidkare, Överingenjör (1901 – 1975)

Nordström, Bengt Gunnar Oscar, f 30 maj 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 7 dec 1975 i Hed, Vm. Föräldrar: rektorn Albin Knut N o Signe Caroline Hultgren. Studentex vid Malmö h a l 30 maj 19, ord elev vid KTH 3 sept 21, utex från fackavd för bergsvetenskap där 1 aug 27, laboratorieingenjör vid Hellefors bruks ab 27, driftsingenjör vid Bultfabriks ab, Hallstahammar, Vm, 28, överingenjör där 37

Munktell, Henrik, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1841 – 1906)

4 Munktell, Henrik, son till M 2, f 20 aug 1841 i Stora Kopparberg, Kopp, d 21 febr 1906 där. Lärov.studier i Falun 53—60, inskr vid UU vt 61—ht 67, deläg i Harmsarvs gruva 64, anställd vid Sågmyra nickelbruk 65, förest för gruvorna o tillverkn 69—72, hytting vid Falu kopparverk 72, hyttförest där 74— 87, led av stadsfullm i Falun 85—88,...

Munktell, J Henrik, Industriidkare, Pianist, Bruksidkare (1804 – 1861)

2 Munktell, Johan Henrik, brorsons son till M 1, f 9 okt 1804 i Grycksbo, Stora Kopparberg, Kopp (enl hfl för Kristine, Falun), d 8 april 1861 i Falun, Kopparberg. Föräldrar: bergsrådet Johan Jacob M o Eva Gahn. Inskr vid UU 21 okt 16, kansliex 24, tjänstg i k kansliet 25, studieresor i Europa 28—30, del-äg av o ledare för Grycksbo bruk ...

Myhrman, Christoffer, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1712 – 1775)

1 Myhrman, Christoffer, f 5 sept 1712 i Filipstad, d 16 sept 1775 i Gåsborn, Värml. Föräldrar: handlanden o vågmästaren Johan M o Elisabeth Fernell. Elev vid Karlstads gymnasium, inskr vid UU 7 mars 29, erhöll akad testimonium därifrån 7 april 33, auskultant i bergskoll 21 april 33, deltog i riksdagen 46. Bruksägare. G 30 nov 1738 på Rottneros, Sunne, Värml (enl Bratt), m Eva Christina (Stin...

Myhrman, Christoffer, Bruksidkare (1751 – 1811)

2 Myhnnan, Christoffer, son till M 1, f 2 dec 1751 i Filipstad, d 19 juni 1811 i Rämmen, Värml. Auskultant i bergskoll 23 okt 71, bergsråds titel 3 dec 10. Bruksägare.

G 30 jan 1777 i Filipstad m Anna Maria Tingberg, f 10 sept 1757 i Karlstads stadsförs, d 3 maj 1847 i Rämmen, dtr till prosten mag Bengt Didrik T o Anna Maria Simon...

Mitander, Nils, Rådman, Bruksidkare, Handelsman, Kronolänsman (1767 – 1841)

Mitander, Nils, f 8 febr 1767 i Filipstad, d 15 mars 1841 i Bjurtjärn, Or (enl bouppt; db saknas). Föräldrar: handl o rådmannen Jonas M o Anna Elisabeth Lekberg. Lärling vid brukskontoren på Hennickehammar i Färnebo, Åras i S Råda o bruket i Älvsbacka, alla i Värml, 83

Momma, Peter, Boktryckare, Bruksidkare, Tidningsutgivare (1711 – 1772)

4 Momma, Peter, sonsons son till M 1, f 21 april 1711 (Marks v Würtemberg), sannolikt i Myra, Helgona, Söd (Wollin, Industrierna s 112), d 17 mars 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: notarien Rotof M o Elsa Dorothea Kraak. I tjänst hos stadssekr K Enroth, Nyköping, utförde undersökn:ar rör holländska flottan o studerade boktryckeri o stilgju...

Momma, Willem (Welam), Köpman, Bruksidkare (1601omkr – 1681)

1 Momma, Willem (Welam), f omkr 1601 trol i Aachen, d 1681 (själaringn omkr 7 april i Nyköpings västra förs). Föräldrar: kopparmästaren Willem M o Sara v Thenen. Köpman, bruksägare.

G 14 okt 1631 i Amsterdam, Nieuwe Kerk, m Maria Bruin från Aachen, f omkr 1609, d 1670 (själaringn omkr 24 aug i Nyköpings västra förs), dtr till Will...

Montgomery, H Edvard, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Bergsingenjör (1852 – 1911)

5 Montgomery, Hampus Edvard, f 12 maj 1852 i Boo, Sth, d 5 nov 1911 på Rottneros, Sunne, Värml. Föräldrar: kaptenen Carl Hampus M o Sofia Carolina Dahlqvist. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Örebro 5 juni 73, elev vid Linderoths mek verkstad i Sthlm 7374, vid Teknolog inst 15 sept 74, vid Motala ...

Lundeberg, Christian, Riksdagsledamot, Industriledare, Talman, Statsminister, Bruksidkare (1842 – 1911)

Lundeberg, Christian, f 14 juli 1842 på Forsbacka bruk, Valbo, Gävl, d 10 nov 1911 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Ulrik August L o Maria Benjamina Eckman. Elev vid Gävle h elementarlärov 51–58, kadett vid krigsskolan på Karlberg 4 okt 58, utex där 14 dec 61, underlöjtn vid Dalreg 28 dec 61, extra elev vid Ultuna l...

Lundin, J Fredrik, Uppfinnare, Bruksidkare (1826 – 1868)

Lundin, Johan (i fdb Jonas) Fredrik, f 17 april 1826 i Härlunda, Skar, d 7 juli 1868 på Munkfors, Ransäter, Värml. Föräldrar: sergeanten Jonas Eric L o Christina Lundqvist. Elev vid Skara lägre apologistskola 37–41, bruksbokhållare på Stjärnfors bruk, Värml, 42–47, elev vid Teknol inst 31 jan 48, utex där 3 juni 50, m...

Malmros, Carl Johan M, Kommunalpolitiker, Industriledare, Bruksidkare (1874 – 1947)

Malmros, Carl Johan Martin, f 23 dec 1874 i Östra Sönnarslöv, Krist, d 26 okt 1947 i Klippan, Krist. Föräldrar: lantbrukaren Carl Johan M o Bengta Månsdtr. Lärov:studier i Malmö, affärsbitr i Kristianstad 90, startade egen rörelse för järn- o cementvaror o för kolimport i Malmö 97, kontorschef vid Sv kalkförsälj...

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Donator, Bruksidkare (1837 – 1909)

4 Liljevalch, Carl Fredrik, bror till L 3, f 31 juli 1837 i Sthlm, Kat, d 24 april 1909 på Saltskog, Södertälje (enl db för Klara, Sthlm). Anställd vid L J Hiertas kontor i Sthlm, affärsstudier i London, anställd vid Bergviks sågverk (88 Bergvik o Ala nya ab) 59, disponent där 68-97, VD för Klotens ab 76—96, för Grängesbergs grufveab 83...

Lindberg, Lars R Uno, Industriledare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1857 – 1933)

Lindberg, Lars Reinhold Uno, f 14 juni 1857 på Kolsva bruk, Bro-Malma (nu Kolsva), Vm, t 29 april 1933 i Sthlm, Jak. Föräldrar: bruksägaren Lars L o Carolina Catharina Cederborgh. Elev vid Dalkarls-hytte bruk, Lindesbergs landsförs, Or, 78, ing vid Kolsva bruk 79, disponentassistent där 80-85, disponent 1 jan 86-14, VD o ordf i styr för Kohlswa jernverks ab 10 dec 92— 17, disponent för Dalka...

Lagerhjelm, Pehr, Industriidkare, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Bergsvetenskapsman (1787 – 1856)

1 Lagerhjelm, Pehr, f 13 febr 1787 på Falkenå, Kräcklinge, Ör, d 18 juli 1856 på Bofors bruk, Karlskoga. Föräldrar: majoren Gustaf L o Ulrika Charlotta Lagerhielm. Inskr vid UU 17 mars 97, jur ex 04, bergsex 07, ausk i bergskoll 18 dec 07, elev vid masmästeriet 08, v notarie i bergskoll 22 mars 08, deltog i samtliga riksdagar 12—54, (led ...

Lagerhjelm, Pehr E, Industriidkare, Bruksidkare (1829 – 1890)
2 Lagerhjelm, Pehr Erland, son till L 1 i hans andra g, f 28 maj 1829 på Bofors bruk, Karlskoga, f 10 dec 1890 i Sthlm (enl db för Nora, Ör). Inskr vid UU ht 47, furir vid Svea livg 26 sept 49, officersex 50, under-löjtn vid Närkes reg 11 juli 51, brukspatron på Bofors 53, avsked från krigstjänsten 26 april 55, ensam ägare av Bofors bruk 18 juli 56—73, ordf i styr för Vikern-Möckelns jernvägs ...
Larson, Ernst H, Kommunalpolitiker, Bruksidkare, Bergsingenjör (1885 – 1941)

3 Larson, Ernst Henrik, bror till L 1 o L 2, f 21 sept 1885 på Brevens bruk, Asker, Ör, d 5 april 1941 på Björneborg, Visnum, Värml. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 03, elev vid bergsskolan i Filipstad 04—05, ing vid Hallstahammars ab 05—08, elev vid Technische Hochschule und Bergakademie, Berlin, diploming:ex där 12, ing vid A Borsig, Berg- und Hüttenverwaltung (Borsig-werk), Obersc...

Larsson, Joel, Industriidkare, Bruksidkare, Bergsingenjör (1895 – 1970)

Larsson, Joel, f 10 dec 1895 i Jumkil, Upps, d 12 okt 1970 i Gbg, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Johan L o Edla Matilda Thörnlund. Studentex vid h a l i Uppsala 25 maj 14, elev vid KTH 7 sept 14, avgångsex från dess fackavd för bergsvetenskap 31 maj 20, anställd vid ab Mangano-Silicium, Trollhättan, 20, driftsing:assistent vid Sthlms gasverk 21—22, övering:assistent vid Jernkontoret 22—2...

Lemmens, Hinrich, Köpman, Bruksidkare (1590 – 1657)

Lemmens, Hinrich, f 10 maj 1590 i Neu-stadt, Mecklenburg, d 8 sept 1657 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren Hans L o Margreta Fräseken (llkpred). Kompanjon med köpmannen Peter Kruse, bokhållare i kopparkomp 20, köpman i Sthlm 23, burskap där 4 dec 24, bruksidkare i Uppland, förest i Tyska förs, Sthlm, 34—35.

G 5 dec 19 m Margreta H...

Kjellgren, Josua H, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Bruksidkare (1838 – 1901)

Kjellgren, Josua Hesekiel, f 29 aug 1838 på Ottersjö, Dagsås, Hall, d 26 febr 1901 i Sthlm, Hedv El (enl db för Skedevi, Ög). Föräldrar: godsäg Håkan K o Johanna Maria Johnsson. Avgångsex från Chalmersska slöjdskolan, Gbg, 57, ing vid Limmareds glasbruk, S Åsarp, Älvsb, 57—62, förvaltare vid Skönviks glasbruk, Skön, Vnl, 62—63, disponent för Sandö glasbruk, Bjärtrå, Vnl, 63—68, för Reijmyre ...

Herlenius, August, Industriidkare, Artilleriofficer, Bruksidkare (1861 – 1930)

2 Herlenius, August, son till H 1, f 22 dec 1861 i Nor (Värml), d 28 febr 1930 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex i Karlstad 80, off:ex 81, underlöjtn vid Göta art:reg 30 dec 81, ex från art- o ingenjörshögsk 87, e elev vid KTH:s avd för bergsmekanik 88—89, löjtn 1 febr 89, kontrollofficer vid Finspång 89, vid Bofors 90—93...

Herlenius, Jonas, Bruksidkare (1821 – 1907)

1 Herlenius, Jonas, f 7 febr 1821 i Vase (Värml), d 23 mars 1907 i Gbg (Masthugget). Föräldrar: fältsekr Johan Henrik H o Margareta Elisabeth (Greta Lisa) Ferner. Anst vid Uddeholmsbolaget 36, kamrerare vid Värmlands hypoteksfören 51—56, disp vid Edsvalla bruk 56, »ombud» vid Storfors bruksab 63, ordf i styr för Kroppa järnväg 64, led av styr för Värmlands hypoteksfören 65, disp vid Sto...

Hermelin, Samuel Gustaf, Diplomat, Kartograf, Bruksidkare, Bergsråd (1744 – 1820)

2 Hermelin, Samuel Gustaf, sonson till H 1, f 4 april 1744 i Sthlm (Klara), d 4 mars 1820 där (Jak). Föräldrar: riksrådet frih Carl H o Hedvig Ulrika Benzelstierna. Inskr vid UU 27 sept 60, bergsex 61, auskultant vid bergskoll 1 juli 61, v notarie där 7 nov 63, stipendiat i kemin 2 april 64, bergmästares titel 6 febr 70, inseendet över de ädlare ...

Geijer, Bengt Gustaf, Bruksidkare (1682 – 1746)

1 Geijer, Bengt Gustaf, f 11 mars 1682 i Linde (Ör), d 26 okt 1746 på Uddeholm, N Råda (Värml). Föräldrar: brukspatronen Christoffer G o Engel(borg) Johansdtr Carlberg. Bruksägare.

G 1) 8 april 09 i Filipstad m Engelborg Strokirk, dp 28 juni 91 där, d 5 april 15 trol på Bosjö, Sunnemo (Värml), dtr till brukspatronen Henrik Evertsson S o Christina Andersdtr Bratt; 2) 2 april 17 i Ekshä...

Geijer, Bengt Gustaf, Bruksidkare (1724 – 1817)

2 Geijer, Bengt Gustaf, son till G 1 i hans 2:a g, f 1 april 1724 på Risberg, N Råda (Värml), d 23 mars 1817 på Ribbingsfors, Amnehärad (Skar). Inskr vid UU 24 okt 43, auskultant i Svea hovrätt 45, i bergskoll 31 okt 49, hovsekr:s titel s å, disponent för Uddeholmsbolaget 68—04.

G 1) 51 i Sthlm m Anna Catharina Grubb, f 19 okt 34 där (Nik), d 2...

Geijerstam, af, Emanuel, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1730 – 1788)

1 af Geijersfam, Emanuel (före adl Geijer), f 10 okt 1730 på Uddeholm, N Råda (Värml), d 24 sept 1788 i Filipstad (enl db för Bjurtjärn, Ör). Föräldrar: brukspatronen Bengt Gustaf Geijer d ä (s 4) o Lovisa Sophia Tranæa. Inskr vid UU 6 mars 49, ämnessven i VA 28 okt s å, auskultant i bergskoll 26 juni 50, disponent för Uddeholmsverken 53—67, adl 2 aug 73 (introd s å), deltog i riksdagarna 78...

Godenius, Samuel, Industriidkare, Bruksidkare (1806 – 1891)

Godenius, Samuel, f 2 mars 1806 i Gagnef (Kopp), d 15 juni 1891 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: komministern Anders Jacob G o Elisabeth Eleonora Engström. Innehade grosshandelsfirman Godenius & Co 34—78, köpte Gustavsbergs porslinsfabrik 52, fullm i Jernkontoret 62—79, led av stadsfullm i Sthlm 63—67, delägare i o disponent för Nyhammars bruk, Grangärde (Kopp) o Fredshammars bruk, Orsa (Ko...

Hisinger, Johan, Lantbrukare, Bruksidkare, Bergsråd (1727 – 1790)

2 Hisinger, Johan (före adl Hising), son till H 1, f 31 jan 1727 i Sthlm, Nik, d 19 maj 1790 på Fagervik i Ingå sn, Nyland, Finland. Inskr vid UU 12 okt 37, auskultant i bergskoll 23 nov 47, v notarie där 49, avsked 12 sept 58, assessors titel 22 nov 58, adl 23 jan 70, bergsråds titel 13 febr 78. Bruksägare, lantbrukare.

G 1) 14 mars 56 i Åbo m...

Holterman, Martin, Donator, Bruksidkare (1715 – 1793)

Holterman, Martin, f utomlands 1715, d 8 aug 1793 i Gbg, Domk. Burskap som handelsman i Gbg 13 sept 55, bisittare i handelssoc där 58—70, en av stadens äldste 61, dir i Ostindiska komp 64, bruksägare.

G 1) 56 trol i Gbg, Domk, m Anna Maria Ström, f 7 april 27 trol där, ibid, d 3 jan 64 där, Kristine, dtr till brukspatronen o handlanden Hans Olofsson S o Anna Elisabeth Sahlgren; 2) 30 ...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se