Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
13 träffar, sida:  1 
Andersson, L Aksel, Universitetsbibliotekarie (1851 – 1923)

Andersson, Lars Aksel, f. 2 mars 1851 i Halmstad. Föräldrar: garverifabrikören Lars Peter Andersson, och Karolina Matilda Kröger. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 24 maj 1870; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 13 sept. 1876; fil. lic. 3 nov. 1883; disp. 30 maj 1884; fil. doktor 31 maj s. å.; studerade 1877–79 i Leipzig, Cambridge och Paris; har de...

Scarin, Algot, Historiker, Universitetsbibliotekarie (1684 – 1771)

Scarin, Algot, f 20 nov 1684 i Skara (fdb saknas), d 5 nov 1771 i Åbo, Sv förs. Föräldrar: kyrkoherden Asmund S o Kristina Clevera. Elev i Skara gymn 91, inskr vid UU 11 okt 04, amanuens vid UUB 14–16, disp pro gradu vid UU 7 juni 16, mag 12 juni 16, doc i latin där 8 juni 21, prof i historia o moral vid Åbo akad 5 maj 22 (tilltr okt 23)–14 sept 61...

Schröder, Johan Henrik, Arkeolog, Universitetsbibliotekarie, Numismatiker (1791 – 1857)

Schröder, Johan Henrik, f 18 april 1791 i Västerås, d 8 sept 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: konsistorienotarien Johan S o Henrica Ugla. Studier vid trivialskolan o gymnasiet i Västerås, inskr vid UU 13 juni 10, disp pro exercitio där 18 maj 11, konsistorieamanuens i Västerås 21 juli 14, disp pro gradu vid UU 31 maj 15, mag 15 juni 15, do...

Grape, Anders W, Lingvist, Universitetsbibliotekarie (1880 – 1959)

Grape, Anders Wilhelm, f 7 mars 1880 i Gävle, d 29 april 1959 i Uppsala. Föräldrar: 1:e stadsläkaren Erik Adolf G o Anna Lovisa Célanire Rydwall. Mogenhetsex vid Gävle h a l 31 maj 98, inskr vid UU 12 sept 98, FK 16 sept 01, eo amanuens vid UUB 8 sept 05, FL 15 dec 09, disp pro gradu 29 maj 11, FD 31 maj s å, amanuens vid UUB 1 jan 10, 2:e bibi 17 okt s å, l:e bibi 15 dec 11, överbibl o chef...

Corylander, Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1707 – 1775)
Corylander, Johan, f. 17 jan. 1707 i Styrestad (enligt annan uppgift i Norrköping), d 8 febr. 1775 i Jämshög. Föräldrar: kyrkoherden i Styrestad, kontraktsprosten Nils Corylander och Kristina Jonsdotter Rehn. Elev vid Linköpings gymnasium; student, i Lund 16 sept. 1721; disp. 19 juni 1725 (Dissertatio. historica de Roma ante Romulum; pres. M. Rydelius) och 3 maj 1729 (Tentamen graduale historic...
Carlquist, N W Gunnar, Historiker, Universitetsbibliotekarie (1889 – 1963)

Carlquist, Nils Wilhelm Gunnar, f. 3 febr. 1889 i Knästorp. Föräldrar: kamrern Johan Otto Mauritz Carlquist och Carolina Charlotta Zickerman. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1900; avlade mogenhetsexamen därstädes 28 maj 1906; student vid Lunds universitet 4 sept. 1906; fil. kand. 23 mars 1909; fil. magister 22 mars 1910; fil. lic. 30 jan. 1915; disp. 15 sept. 1920; fil. doktor 31 maj...

Bygdén, Anders Leonard, Filosof, Universitetsbibliotekarie, Personhistoriker (1844 – 1929)

Bygden, Anders Leonard, f. 3 mars 1844 i Spånga. Föräldrar: revisorn vid postverket Olof Bygden och Karolina Albertina Moritz. Åtnjöt undervisning vid privatläraren J. Zetterljungs skola i Stockholm; elev vid Umeå h. elementarläroverk ht. 1856; avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1863; inskriven vid Uppsala universitet 18 maj s. å.; fil. kand. 14 dec. 1870; disp. 22 maj 1872,; fil. doktor ...

Dähnert, Johann Carl, Historiker, Universitetsbibliotekarie, Skriftställare, Statsrättsjurist (1719 – 1785)

Dähnert, Johann Carl, f. 10 nov. 1719 i Stralsund, d. 5 juli 1785 i Greifswald. Föräldrar: köpmannen Johann Christoph Dähnert och Regina Lemmius. Elev vid Stralsunds gymnasium; student vid univ. i Greifswald påsken 1738; led. av Deutsche Gesellschaft där 1740 och dess sekr. 1743; universitetsbibliotekarie där 27 juli 1747; erhöll K. fullmakt som sådan och sjätte professor i filosofiska fakul...

Bonsdorff, Johan, Universitetsbibliotekarie, Orientalist (1772 – 1840)

3. Johan Bonsdorff, de båda föregåendes broder, f. 1 apr. 1772 i Borgå, d 8 juli 1840 i Kakskerta. Student i Åbo 30 jan. 1788; disp. 10 juni 1791 (Diss. sistens theoriam mentis human» revelatione excultæ, p. I; pres. J. Bonsdorff); fil. kand. 16 mars 1792; disp. 16 juni s. å. (De scepticismo historico, p. I; pres. H. G. Porthan); fil. magister 22 juni...

Berling, Edward W, Universitetsbibliotekarie (1813 – 1883)

Edward Wilhielm Berling, f. 19 aug. 1813 i Lund, d 20 maj 1883 därstädes. Föräldrar: akademiräntmästaren Karl Fredrik Berling och Elisabet Fredrika Palm. Student i Lund 22 juni 1827; disp. 23 maj 1829 (T. Livii Patavini Suethice reddendi periculum, p. VI; pres. P. Dahlstedt); filol. kand. 18 dec. 1830; .fil. kand. 2 juni 1832; disp. 8 juni s. å. (Förklaring öfver åtskilliga, i synnerhet skån...

Annerstedt, Claes, Historiker, Universitetsbibliotekarie (1839 – 1927)

5. Claes Annerstedt, son till A. 2, f. 7 juni 1839 i Uppsala. Genomgick Uppsala h. allmänna läroverk 1846—58; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 29 maj 1866; disp. 15 febr. 1868; fil. doktor 31 maj 1869. Amanuens i kommittén för fortsatt utgivande av »Scriptores rerum Svecicarum medii aevi» 1868–76; docent i historia vid Uppsala ...

Aspelin, David Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1780 – 1821)

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G....

Aurivillius, Pehr Fabian, Universitetsbibliotekarie (1756 – 1829)

6. Pehr Fabian Aurivillius, son till A. 4, f. 10 dec. 1756, d. 14 nov. 1829 i Uppsala under ett konsistoriesammanträde. Student i Uppsala 27 juni 1757; disp. 25 okt. 1780 och 23 maj 1782; fil. magister (primus) 17 juni 1782. E. o. biblioteksamanuens 24 maj s. å.; docent i grekiska språket vid Uppsala universitet 1 febr. 1784; akademibibliotekarie och professor i vi...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se