Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
11 träffar, sida:  1 
Ahlström, Gustaf, Läkare, Oftalmolog (1862 – 1955)

Ahlström, Gustaf, f. 25 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: ombudsmannen Karl Magnus Ahlström och Jeanna Erika Lundsten. Avlade mogenhetsexamen i Lund 9 juni 1881; student vid Lunds universitet s. å.; avlade med. fil. examen 30 maj 1883; med. kand. 15 nov. 1886; med. lic. 30 okt. 1889; disp. 29 maj 1890; med. doktor 31 maj s. å., allt i Lund; idkade oftalmologiska s...

Palm, N Erik, Läkare, Oftalmolog (1912 – 1987)

Palm, Nils Erik, f 18 jan 1912 i Lund (enl fb för Helsingborgs stadsförs), d 14 juli 1987 där, Allhelgona. Föräldrar: rektorn Svante Julius P o Anna Ingeborg Wingren. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 30, inskr vid LU 10 okt 30, MK 1 sept 33, ML där 30 maj 38, amanuens vid Lunds lasaretts ögonklinik 43—44, underläk där 1 jan 45, disp vid LU 14 maj 48, MD 31 maj 48, doc i oftalmiatrik ...

Nordenson, Erik V, Oftalmolog (1847 – 1919)

1 Nordenson, Erik Vilhelm, f 2 maj 1847 i Lovö, Sth, d 7 febr 1919 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kontraktsprosten TD Erik Jonas N o Karolina Vilhelmina Samuelsson. Inskr vid UU 4 dec 63, med filos ex där 31 jan 67, MK där 16 maj 74, inskr vid LU 25 jan 75, tf prosektor i anatomi vid UU sept 77juni 78, M...

Nordenson, J Wilhelm, Oftalmolog (1883 – 1965)

2 Nordenson, Johan Wilhelm, son till N 1, f 18 febr 1883 i Paris, d 12 mars 1965 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 01, inskr vid UU 23 sept 02, FK där 15 sept 04, MK vid Kl 11 rnaj 07, FL vid UU 15 sept 08, ML vid Kl 9 sept 11, disp vid UU 30 nov 12, MD där 31 maj 13, amanuens vid oftalmiatr kliniken i Upps...

Löwegren, Michael K, Läkare, Oftalmolog (1836 – 1923)

1 Löwegren, Michael Kolmodin, f 5 febr 1836 i Lund, d 1 maj 1923 där. Föräldrar: akademismeden Petter L o Catharina Lovisa Lundberg. Inskr vid LU 13 sept 56, med fil ex 30 jan 58, MK 30 maj 61, ML 26 maj 64, disp 8 dec 66, doc i kirurgi o oftalmologi 8 jan 67, adjunkt i kirurgi o obstetrik 29 juni 67, MD 29 maj 68, allt vid LU, lasarettsläk vid Malmöhu...

Larsson, Sven V, Oftalmolog (1893 – 1976)

Larsson, Sven Valfrid, f 26 maj 1893 i Sthlm, Kungsh, d 9 febr 1976 där, Engelbr. Föräldrar: direktören Anders Valfrid L o Hulda Albertina Lindeberg. Studentex vid h a l på Södermalm 16 maj 11, inskr vid Kl 25 jan 12, MK där 29 maj 15, tf amanuens vid Serafimerlasarettets ögonpoliklinik skilda perioder 19—21, ML vid Kl 12 mars 21, leg läk 15 mars 21, marinläk av 2:a gr 17 juni 21, under...

Kugelberg, C Fredrik, Läkare, Oftalmolog (1870 – 1963)

Kugelberg, Carl Fredrik, f 20 sept 1870 i Ljungarum, Jönk, d 29 april 1963 i Uppsala. Föräldrar: ryttmästaren Carl Wilhelm August K o Charlotta Sofia Aurora v Malmborg. Mogenhetsex vid Jönköpings h a l vt 88, inskr vid UU ht 88, hovrättsex 14 sept 92, med fil ex 23 sept 93, MK 29 nov 97, allt vid UU, ML vid Kl 30 maj 02, prakt läk i Degerfors, Värml, 02—03, amanuens vid Uppsala akad sjukhus ...

Gullstrand, Allvar, Oftalmolog (1862 – 1930)

Gullstrand, Allvar, f 5 juni 1862 i Landskrona, d 28 juli 1930 i Sthlm (Osc). Föräldrar: förste stadsläkaren Pehr Alfred G o Sofia Mathilda Korsell. Mogenhetsex 8 juni 80 i Jönköping, inskr vid UU 20 sept 80, MK 29 nov 84, bitr läkare vid Ronneby hälsobrunn 1 juni—31 aug 87, ML i Sthlm 28 nov 88, disp pro gradu i Sthlm 26 april 90, MD i Uppsala 31 maj 90, amanuens i Medicinalstyr 3 jan 90—1 ...

Ekström, Fredrik August, Läkare, Oftalmolog (1816 – 1901)

Ekström, Fredrik August, f. 5 juni 1816 i Linköping, d. 5 dec. 1901 i Stockholm (Jak). Föräldrar: musikdirektören Anders Fredrik E. och Anna Catharina Sundberg. Elev i Linköpings skola; student vid Uppsala univ. 6 mars 1835, med. kand. 17 juni 1840, med. lic. 26 maj 1841 och med. dr 14 juni s. å., allt i Uppsala; kirurgie magister 26 mars 1842; tf. garniso...

Dalén, J. Albin, Oftalmolog (1866 – 1940)

1. Johan Albin Dalen, f. 23 juli 1866 å Stenstorp i Borgunda socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Johansson och Lovisa Gustava Andersdotter (Dahlén). Elev vid Skövde h. allmänna läroverk ht. 1878 och vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 21 maj 1886; student i Lund ht. 1886; fil. kand. 31 maj 1888; med. kand. 31 jan. 1891; student vid Karo...

Bergh, Anton Johan, Oftalmolog (1830 – 1890)
Bergh, Anton Johan, f. 18 dec. 1830 i Stockholm, d 1 juni 1890 i Vevey. Föräldrar: dv. bataljonspredikanten, sedermera kyrkoherden och kontraktsprosten Anton Reinhold Bergh och Susanna Margareta Björkqvist. Åtnjöt skolundervisning i Örebro och Strängnäs; student i Uppsala 22 maj 1849; disp. 23 apr. 1853 (Om religionens betydelse och förhållande till philosophien, p. II; pres. A. Nyblauis); fil...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se