Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
164 träffar, sida:  1 2 3 4 
Sievert, Maximilian (Max) F, Industriidkare, Affärsman (1849 – 1913)

1 Sievert, Maximilian (Max) Friedrich, f 24 aug 1849 i Zittau, Sachsen, Tyskland, d 2 juni 1913 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren o konditorn Heinrich Theodor S o Agnes Therese Thiemer. Försäljare av maskiner o verktyg, inflyttade till Sverige 27 juli 81, erhöll K M:ts tillstånd att idka handels- o fabriksrörelse i Sthlm 19 aug 81, innehavare av m...

Smitt, Johan Wilhelm, Affärsman, Kommunalpolitiker (1821 – 1904)

Smitt, Johan Wilhelm, f 3 febr 1821 i Sthlm, Hedv El, d 8 okt 1904 där, Kungsh. Föräldrar: ombudsmannen i riksgäldskontoret Wagener S o Augusta Rudolfina Stenberij. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm ht 29–15 juni 37, bokhållare i Gültzaus handels- o skeppsbyggnadsrörelse i Luleå 38–juni 40, superkarg på briggen Oscar till Sydamer...

Sparre, Gustaf Adolf, Affärsman, Konstsamlare (1746 – 1794)

7 Sparre, Gustaf Adolf, sysslings son till S 5 o S 6, f 6 jan 1746 (Originalgeneal:er, RHA) i Gbg (Marks v Würtenbergs geneal:er, levande ätter, 14:30, RHA), d 18 juni 1794 i Allerum, Malm. Föräldrar: direktören o hovmarskalken greve Rutger Axel S o Sara Christina Sahlgren. Studier vid LU 57, inskr vid UU 18 okt 63, vistades utomlands 68–71, d...

Sachs, Josef E, Affärsman, Företagsledare (1872 – 1949)

Sachs, Josef Ernst, f 4 jan 1872 i Sthlm, Mosaiska, d 23 juni 1949 i Järfälla, Sth (kbf i Sthlm, Engelbr). Föräldrar: köpmannen o generalkonsuln Simon S o Lea Mathilda Leja. Mogenhetsex vid Sthlms reallärov 16 maj 90, praktiska handelsstudier i England o Frankrike 90-92, inträdde i firma Joseph Leja 93, chef där 94–02, VD i ab Nordiska kompaniet (NK) 02

Sahlgren, Nicolaus (Niclas), Affärsman, Donator (1701 – 1776)

2 Sahlgren, Nicolaus (Niclas), bror till S 1, f 18 mars 1701 i Gbg (g st; På ... NS Graf ... [1776]), d 10 mars 1776 där, Domk. Handelsutbildn hos Tietzen & Schröder i Amsterdam, studieresor i England, Frankrike, Sverige o Tyskland, dir i Västindiska komp 29, burskap i Gbg 11 nov 33, dir i Ostindiska komp 33-68. - LVA o LPS 73.

Sandrew, Anders, Affärsman, Teaterdirektör, Filmproducent, Biografägare (1885 – 1957)

Sandrew (tidigare Andersson), Anders, f 13 mars 1885 i Vendel, Upps, d 12 okt 1957 i Sthlm, Joh. Föräldrar: hemmansägaren Anders Karlsson o Karolina Kristina Larsdtr. Specerihandlare i Sthlm m firma Andersson & Sandrew från 01, biografägare från 26, VD o led av styr för Biografab Carlton 36, för ab Sandrew-Biograferna från 38, led av styr f...

Santesson, Berndt H, Affärsman, Riksdagsledamot (1776 – 1862)

1 Santesson, Berndt Harder, f 15 mars 1776 i Orgryte, Göt, d 26 aug 1862 i Ler-dala, Skar. Föräldrar: grosshandlaren o skeppsredaren Gustaf Bernhard (Berndt) S o Elisabeth Dorotea Matsen. Elev vid herrnhutiska uppfostr:anstalten i Christi-ansfeld, Slesvig, 82–86, kontorist på familjens handelskontor i Gbg 91, grosshandlare i firma G B Santessons söner frå...

Ringborg, Edward, Affärsman, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Kulturhistoriker (1857 – 1929)

Ringborg, Edward, f 16 aug 1857 i Kvillinge, Ög (kbf i Norrköping, S:t Olai), d 22 febr 1929 i Lidingö. Föräldrar: grosshandlaren Ludvig Eduard R o Catarina Elisabeth Swartz. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Norrköping 8 juni 78, kontorist hos firma J Ringborg där 7879, utlandspraktik som köpman i bl a Hamburg o Chicago 7981, ägare av firma Edward Ringborg i Nor...

Petersen, Herman, Affärsman, Köpman (1713 – 1765)

Petersen, Herman, dp 29 dec 1713 i Gbg, Kristine, d 13 aug 1765 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handelsmannen Abraham P o Johanna Christina Tham. Burskap som handlande i Sthlm 30 juni 42, grundade tills med Fredric Bedoire (bd 3, s 52) firman P & Bedoire 43, bankofullm från 1 okt 55, led av Sthlms brandförsäkringskontors överstyr 58, led...

Peterson, Numa W, Affärsman, Apotekare (1837 – 1902)

Peterson, Numa Wilhelm, f 25 (enl fb 24) maj 1837 i Kristinehamn, d 30 maj 1902 i Wiesbaden, Tyskland (enl db för Sthlm, Klara). Föräldrar: handl Jonas Petersson o Carin Petersson. Elev vid lärov i Kristinehamn, vid apoteket i Örebro 1 okt 54, farmacie studiosi-ex 1 okt 58, tjänstg vid apoteket i Filipstad jan 59sept 60, inskr vid Farmaceu...

Plomgren, Anders, Affärsman (1700 – 1766)

1 Plomgren, Anders, dp 11 febr 1700 i Sthlm, Kat, d 4 juni 1766 där, Nik. Föräldrar: borgaren o linkrämaren Anders P o Margareta Lʼ

Plomgren, Thomas, Affärsman, Riksdagsledamot (1702 – 1754)

2 Plomgren, Thomas, bror till P 1, f 16 aug (Carleson), dp 19 aug 1702 i Sthlm, Kat, d 21 juni 1754 där, ibid. Anställd vid A G Trummers handelshus i Königsberg 19, burskap som handlande i Sthlm 4 nov 25, en av borgerskapets äldste 27, direktör o delägare i firma Anders & Thomas Plomgren 30, led av borgerskapets bemedlings-, tolags- ...

Pripp, Johan Albrecht, Affärsman, Bryggare (1795 – 1865)

Pripp, Johan Albrecht, f 27 dec 1795 i Gbg, Kristine, d 8 mars 1865 där, ibid. Föräldrar: handlanden, sedermera klockaren Petter Jacob P o Maria Margareta Svensson. Elev vid Tyska skolan i Gbg 04, bodgosse hos handlanden o bryggaren F Svanander 1 okt 10, handelsbokhållare där, grundade o ledde bryggeriet J A Pripp (från 59 J A Pripp & Son) 2862, burskap som bryggeriidkare 1...

Renström, Sven, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Företagsledare (1793 – 1869)

Renström, Sven, f 4 febr 1793 i Huggenäs, Värml, d 26 juni 1869 i Gbg, Domk. Föräldrar: inspektorn Anders R o Elisabeth Rudberg. Kolskrivare vid Svaneholms bruk i Svanskog, Värml, 09, bokhållare där, brukets representant i Gbg 11, kontorist hos grosshandl C F Waern 1314, hos grosshandl J F v Proschwitz 1415, grundare o ägare av firma Swen...

Ohlsson, A Edwin, Affärsman, Industriledare (1866 – 1956)

Ohlsson, August Edwin, f 6 maj 1866 i Gbg, Domk, d 22 nov 1956 i Hemmesjö, Kron. Föräldrar: Filaren Carl Olsson o Maria Svensson. Elev vid Gbgs latinlärov, anställd vid Säfveåns ab i Gbg 82–96, VD för Tingstads trävaruab, Gbg (från 18 Åry bruk, ab, Hemmesjö) 99–26, led av styr där från 99, ordf i styr f&oum...

Olsson, William O, Affärsman (1862 – 1923)

Olsson, William Olof, f 15 juni 1862 i London, Islington East, d 10 febr 1923 utanför Gbg (enl db för Saltsjöbaden, Sth). Föräldrar: trävaruagenten Martin O o Elizabeth Tucker. Elev vid h elementarlärov i Karlstad 16 jan 75–8 juni 77, vid Gbgs handelsinst 25 aug 77–ht 78, anställd vid Martin Olsson & Sons i London 79, deläg dä...

Nonnen, John, Affärsman, Fabrikör (1770 – 1845)

1 Nonnen, John, f 25 jan 1770 i Liverpool (Släkten N:s arkiv, vol 2), d 8 maj 1845 i Gbg, Engelska. Föräldrar: köpmannen Engelbert (Egbert) N o Anne Osborne. Handelsutbildn hos farbrodern Johann N i Bremen 83, anställd i L F Lorent, am Ende & Co, Hamburg, delägare där 95

Nordling, Raoul N A, Diplomat, Affärsman (1882 – 1962)

Nordling, Raoul Nils André, f 11 nov 1882 i Paris, sv Sofiaförs, d 1 okt 1962 där, ibid. Föräldrar: affärsmannen o generalkonsuln Carl Gustaf N o Jeanne Scapre. Studentex vid Lycée Jansson - de - Sailly, Paris, deläg i trävarufirman Gustaf N & fils, dir där 16, sv v konsul i Paris 4 nov 05, dir i importfirman N, Marcie et C:ie, led av kyrkorådet i sv förs 17

Nordquist, E Arvid, Affärsman, Kommunalpolitiker (1858 – 1922)

Nordquist, Erik Arvid, f 30 mars 1858 i Almunge, Sth, d 9 sept 1922 i Sthlm, Osc. Föräldrar: befalln:mannen Per Erik N o Aurora Maria Forsberg. Studier vid handelsinst i Sthlm 76, inneh av speceriaffär där 84, led av styr för Sthlms specerihandlarfören från 92, VD för Arvid Nordquist handelsab 07, led av stadsfullm i Sthlm 0911, av Sthlms borgerskaps femtio äldste från 13, av d...

Norée, Ernst O, Affärsman, Skådespelare (1878 – 1936)

Norée, Ernst Oscar, f 13 dec 1878 i Gävle, d 18 jan 1936 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: konstförvanten Oskar Alfred Julius N o Maria Lovisa Lundberg. Studier vid h a l i Gävle 8995, anställd vid kronokassörskontoret vid Gefle-Posten där, engagerad vid

Murén, Per, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Donator (1805 – 1888)

Muren, Per, f 12 maj 1805 i Gnarp, Gävl, d 2 maj 1888 i Gävle. Föräldrar: bruksförvaltaren Olof M o Anna Sofia Norelius. Handelsbiträde i Gävle 21, handlande 29, led av handels-societeten 29, fullm där 66—69, led av borger-skapets äldste o ordf där, allt i Gävle, deltog i riksdagarna 47-48, 50-51, 56-58, 62-63 o 65—66 (led av förstärkta statsutsk 47—51, av bevilln:utsk 47—51 o 62—66, av förs...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privileg...

Månsson, Ivar, Lantbrukare, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1845 – 1911)

Månsson, Ivar, f 27 sept 1845 i Norrvidinge, Malm, d 23 jan 1911 i Lund. Föräldrar: hemmansägaren Måns Andersson o Sissa Ivarsdtr. Elev vid realskolan i Lund 59—61, genomgick kurs vid Nordvästra Skånes folk-högsk 70—71, hemmansägare i Trää, Norrvidinge, ordf i kommunalstämman o -nämnden där, nämndeman 72 — 79, led av AK 73 — 79 o 85-03 (led av tillf utsk 73, 76 o 85-86, AK:s ensk utsk 79, st...

Månsson, E Martin, Affärsman, Konstsamlare (1880 – 1952)

Månsson, Erik Martin, f 8 jan 1880 i Ledberg, Ög, d 13 febr 1952 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Albert M o Carolina Andersdtr Persson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping, elev vid Gbgs handelsinst ht 02—vt 03, studier i Tyskland, Frankrike o England 03—06, affärsman i Japan 07—10, deläg i firman Gadelius & co 07—10, affärsman i Ryssland 10—19, ägare av stålfirman A Svensson i S:t P...

Möller, Carl J, Författare, Affärsman (1893 – 1942)

Möller, Carl Johan, f 28 jan 1893 i Öregrund, d 1 dec 1942 i Danderyd, Sth. Föräldrar: fyrmästaren Johan Kristian M o Hilda Nilsson. Anst vid byggnadsab Contractor 11 — 14, byggn:ingenjörsex vid Sthlms tekn skola 15, VD för metallfabriken Sigma 17 — 19, för Aug Hoffmanns pianofabriksab från 23 (bolagsordn 16 juli), inskr vid StH ht 32-ht 34, VD för Sv skivförlaget 36-40.

G 1) 10 ...

Möller, John E, Affärsman (1882 – 1944)

Möller, John Emil, f 18 dec 1882 i Ottarp, Malm, d 29 okt 1944 i Sthlm, Maria. Föräldrar: mjölnaren Nils Möller Persson o Elin Benedictsson. Genomgick Bröderna Påhlmans handelsinst i Sthlm 01–02, anställd i kolonialvarufirman Julius Burmeister, i ab Karl Tallström, kontorschef där, affärsstudier i Tyskland 08, innehavare av firma Möller & co 3 april 09

Mörck, A Harald, Affärsman, Företagsledare (1887 – 1981)

Mörck, Axel Harald, f 28 okt 1887 i Kvistbro, Ör, d 20 nov 1981 i Västerås, Domk. Föräldrar: hovslagaren Daniel Mörk o Anna Matilda Jonsdtr. Butiksanställd i Mullhyttemo, Kvistbro, genomgick Karlskoga praktiska skolas handelslinje, anställd i en kolonialvarufirma i Hamburg, i ab Manne Tössbergs efterträdare, Västerås, kontors...

Nessim, Nils D M, Affärsman (1916 – 1974)

Nessim, Nils Didrik Maurice, f 3 nov 1916 i Lund, d 11 aug 1974 i Sthlm (enl utflyttn:längd 1969 för Saltsjöbaden, Sth). Föräldrar: direktören Jean Benschoam N o Anna Karin Emilia Jansson. Realex vid Malmö hal 33, ex vid Malmö handelsgymnasium 35, handelspraktik o studier i Tyskland 35, England 36, Frankrike 37, Italien o Orienten 38, Frankrike o Turki...

Nils Månsson, Industriidkare, Affärsman, Riksdagsledamot, Borgmästare (1586 – 1639)

Nils Månsson, f 12 april 1586 (Jonas Petri), d 30 april 1639 i Norrköping (d:o). Föräldrar: borgmästaren Måns Jonsson i Jönköping o Brita Nilsdtr. Elev vid barnskolan i Jönköping, studier i bokföring o handelsteknik i Tyskland, handlande i Jönköping o Norrköping, dir för Söderkompäniets avd:kontor i Norrköping 27 — 32, för skeppsvarvet 27–32, för saltmonopolets kontor 28, för repslageriet 28...

Nilsson, Nils E, Affärsman, Grosshandlare, Företagsledare (1877 – 1959)

Nilsson, Nils Erhard, f 8 jan 1877 i Landeryd, Ög, d 3 aug 1959 i Ytterjärna, Sth. Föräldrar: affärsägaren Nils Johan N o Lovisa Mathilda Nilsdtr. Medhjälpare i faderns mjölkaffär i Sthlm, övertog o drev rörelsen under namn av firma Mejeri NEN, N E Nilsson okt 02–dec 43, ordf i styr för Nens mejeri ab från nov 43, burska...

Malmros, Frans, Affärsman, Kommunalpolitiker, Skeppsredare (1836 – 1904)

1 Malmros, Frans, f 17 mars 1836 i Trelleborg, d 20 nov 1904 där. Föräldrar: handl Jacob M o Sofia Catharina Bergh. Sjöman våren 53, anställd hos industriidkaren Mathias Elsner i Malmö hösten 55, övertog o innehade faderns andel i Handelsbolaget Malmros & Möller i Trelleborg april 57

Mark, Knut J:son, Industriidkare, Affärsman, Kommunalpolitiker (1869 – 1958)

Mark, Knut J:son, f 4 aug 1869 i Gbg, Domk, d 9 febr 1958 där, Vasa. Föräldrar: handlanden Johannes Johansson o Eleonora Lovisa Bourn. Studier vid Gbgs latinlärov, elev vid Gbgs handelsinst 27 aug 8411 juni 86, ex vid handelsinst i Berlin 87, anställd i firma Johansson & Carlander i Gb...

Meeths, C E Herman, Affärsman, Företagsledare (1880 – 1957)

Meeths, Carl Ernst Herman, f 14 sept 1880 i Sthlm, Ty, d 9 juni 1957 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Carl Herman Christoffer M o Hulda Cecilia (Cécile) Hedvig Charlotta Richter. Lärov:studier i Wiesbaden, Tyskland, 92–97, merkantil praktisk utbildn hos firma Liebmann & Achnie, Köln 98–00, hos firma Debenham & Freebody, London 00–02, studieresor till bl a Indien, Siam, USA, Ki...

Melin, Olof R, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skeppsredare (1834 – 1925)

1 Melin, Olof Richard, f 20 aug i Gbg, Kristine, d 21 maj 1925 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Johan (Janne) Richard M o Mathilda Christina Melin. Handelspraktik i C F Wærns handelsfirma i Gbg, bokhållare i JA o A Lefflers skeppsmäkleri 52

Meyer, F Adolph, Affärsman, Kommunalpolitiker, Skeppsredare (1833 – 1924)

Meyer, Friedrich Adolph, f 19 maj 1833 i Bremen, Tyskland, d 24 mars 1924 i Sthlm, Ty. Föräldrar: handlanden Johann Ernst M o Sara Catharina Schnelle. Handelsbokhållare hos W Röhss & co, Gbg, 5659, burskap 14 okt 59, grundare o innehavare av firma Adolph M & co 59

Meyer, Ernst F W, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Finansminister (1847 – 1925)

Meyer, Ernst Fredrik Wilhelm, f 5 dec 1847 i Karlshamn, d 19 jan 1925 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Carl Wilhelm Sigismund M o Carolina Juliana Dorotea Schröder. Elev vid handelsinst i Dresden 62–65, anställd i firma Winberg & Meyer i Karlshamn 70, grosshandl o deläg i firman 74, led av stadsfullm juni 74, v ordf nov 83–85, ordf där...

Modig, Carl, Affärsman, Kommunalpolitiker, Skräddare (1844 – 1909)

Modig, Carl, f 2 dec 1844 i Daretorp, Skar, d 12 okt 1909 i Härnösand. Föräldrar: torparen Lars Andersson M o Maria Stina Svensdtr. Skomakar- o skräddarlärling, järnvägsarbetare, utbildn o praktik i skräddaryrket i Sthlm o Khvn 6265, anställd skräddare i Sundsvall o Söderhamn 67

Modig, Einar, Diplomat, Affärsman (1883 – 1960)

2 Modig, Einar, sonson till M 1, f 28 nov 1883 i Sthlm, Kat, d 10 mars 1960 där, Västerled. Föräldrar: revisorn Otto Walfrid M o Maria Fredrika Lovisa Landgren. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 01, inskr vid UU ht 01, FK där 27 maj 03, FL 27 maj 05, JK 30 jan 07, allt vid UU, eo tjänsteman vid kommerskoll 13 febr 07, attaché vid UD 7 aug...

Lorent, Abraham Robert, Affärsman (1770 – 1833)

Lorent, Abraham Robert, f 15 nov 1770 i Hamburg, Deutsch-reform. Gemeinde, d 17 maj 1833 i London. Föräldrar: köpmannen Carl Anton L o Susanne Wybrandt. Köpman i Hamburg, i USA på 90-talet, i Danmark omkr 00–omkr 07, verksam i Gbg från omkr 07, erhöll tills med fabriksidkaren J C Schultz privilegium på ett sockerraffinaderi o ett "ciderät...

Lovén, Christian, Affärsman, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kommunalpolitiker (1765 – 1854)

1 Lovén, Christian, f 20 febr 1765 i Räng, Malm, d 11 febr 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kh Pehr L o Hedvig Susanna Wankif. Inskr vid LU 23 juni 77, i kofferditjänst 81–90, fänrik vid örlogsflottan 90, i kofferditjänst 90—00, burskap som kofferdiskeppare i Sthlm 21 juli 91, grundade o drev grosshandelsfirman Chr Lovén 01...

Lovén, H Johan (John), Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1840 – 1924)

6 Lovén, Henrik Johan (John), kusin till L 4 o L 5, f 31 jan 1840 i Sthlm, Klara, d 12 dec 1924 där, Hedv El. Föräldrar: grosshandl Pehr Magnus L o Amalia Regina Ekström. Inskr vid UU 6 dec 58–ht 59, lantbrukselev 60–63, anställd vid Rönnöfors bruk, Offerdal, Jämtl, 64–65, arrenderade Skällnora kungsg&ari...

Luck, Percy F, Affärsman (1844 – 1915)

Luck, Percy Frère, f 14 febr 1844 i Brighton, England, d 22 dec 1915 i Sthlm (enl db för Fresta, Sth). Föräldrar: reverend Charles L o Caroline Cardale Pyne. Studier vid Eton College, England, utbildn o affärsverksamhet inom trävaruhandeln där, började grosshandelsrörelse i Sthlm 74, öppnade en tebod 75, drev handels- o agenturrörelse ...

Lundberg, Karl L, Industriidkare, Affärsman (1851 – 1928)

Lundberg, Karl Ludvig, f 21 sept 1851 i Nyköpings västra förs, d 23 april 1928 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Karl Magnus L o Emelie (Emma) Berglund. Elev vid Frans Schartaus handelsinst i Sthlm 70–71, handelsanmälan där 21 nov 77, innehavare av firma K M Lundberg 1 jan 81–1 febr 02 (ab från 17 april 01), VD i ab Nordiska kompaniet 14 jan ...

Lundgren, Carl Martin, Affärsman, Kommunalpolitiker, Kommersråd (1780 – 1852)

Lundgren, Carl Martin, f 9 (enl fdb 11) febr 1780 i Vitaby, Krist, d 18 nov 1852 i Ystad, S:ta Maria. Föräldrar: bryggaren Hans L o Boel Christina Löfstedt. Anställd hos handelsmän i Ystad o Landskrona, burskap som handlande i Ystad 19 aug 05, drev olika affärs- o handelsrörelser från 05, kommerseråds titel 11 maj 18, ordf i dir för Ystads ...

Löwenadler, L J Fredrik, Affärsman, Tändsticksfabrikör (1854 – 1915)

1 Löwenadler, Lars Johan Fredrik, f 6 dec 1854 i Sthlm, Maria, d 8 okt 1915 i Henley on Thames, England. Föräldrar: riksbankskassören Fredrik Wilhelm L o Isabella Feit. Anställd i en trävarufirma i Newcastle, England, 78, i firman Trummer & Co, London o Hamburg, tills med en kompanjon innehavare av denna under firma Trummer & Co Successors Ltd 84, senare...

Magnus, Eduard, Affärsman, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1800 – 1879)

2 Magnus, Eduard, son till M 1, f 27 okt 1800 i Gbg, Mosaiska, d 5 febr 1879 där, ibid. Bokhållare hos fadern, deläg i firma L E Magnus & co i Gbg 33–70, sv medborgare 24 aug 33, burskap som grosshandl i Gbg 20 sept 33, deläg i Gbgs privatbank o dess föregångare 46, led av styr för Gbgs privatbank (från 58 Gbgs ensk bank) 48&ndas...

Liljewalch, Edward O, Affärsman, Kommunalpolitiker, Redare (1833 – 1915)

3 Liljewalch, Edward Olof, son till L 2, f 30 jan 1833 i Sthlm, Kat, d 20 aug 1915 där, Osc. Kontorspraktik i Visby 53—56, inneh grosshandels- o rederifirman E Liljewalch där 56—70, konsularägent för USA där 60—70, huvudman för Östersjö dykeribolag i Sthlm 65-67, huvudredare för bärgningsångaren Neptun där 27 aug 70—26 sept 72, huv...

Lindahl, Carl F, Skriftställare, Affärsman, Grosshandlare (1841 – 1911)

Lindahl, Carl Fredrik, f 16 dec 1841 i V Vingåker, Söd, d 18 jan 1911 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Fredrik L o Johanna Berger. Studentex vid elementar-lärov i Örebro 13 sept 58, inskr vid UU under ht 58, fortsatte faderns affärsrörelse i Hacksta, V Vingåker, 70—81, grosshandlare i spannmål med kontor i Vingåker o Norrköping, flyttade till Sthlm okt 89. - Skriftställare....

Lindberg, Charles Felix, Affärsman, Donator, Redare (1840 – 1909)

Lindberg, Charles Felix, f 18 april 1840 i Gbg, Kristine, d 5 aug 1909 i Askim, Göt (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: grosshandl o redaren Charles Gustaf L o Minona Gudiva Hjorth. Studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57, delägare i firman Charles L & Son i Gbg 65—75, grundare a,v o delägare i handels- o rederifirman Andersson & L 76-01, led av styr o huvudredare för Å...

Lindberg, Knut (Knatten) A, Affärsman, Friidrottare, Fotbollsspelare (1882 – 1961)

Lindberg, Knut Andreas, f 2 febr 1882 i Gbg, Domk, d 4 april 1961 där, Vasa. Föräldrar: järnvägstjänstemannen August L o Johanna Kristina Olsson. Handlande, VD o ordf i styr för ab Elektriska belysningsaffären aug 17 — 31, föreståndare för Elektrolagret 32, VD där då företaget ombildades till ab 37, allt i Gbg. Idrottsman.

G 31 juli 1909 i Gbg, Kristine, m Eva Alfrida Bengtsson, ...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se