Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
6 träffar, sida:  1 
Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Allvin, Jonas, Lantmätare, Topograf (1777 – 1866)

Allvin, Jonas, f. 5 dec. 1777 i Västra Tollstads socken, d 12 apr. 1866. Föräldrar: ledvaktaren vid Ombergs djurgård Johannes Allvin och Annika Andersdotter Tollsten. A. måste tidigt sörja för egen bärgning och var omväxlande musiker, lektor och landskontorist, innan han ägnade sig åt lantmäteriyrket; lantmäterielev 1804; av...

Holm, Thomas C, Topograf (1670 omkring – 1702)

Holm, Thomas Campanius, f omkr 1670 i Sthlm, trol Klara, d 30 juli 1702 där, Jak. Föräldrar: gulddragaren Johan H o Anna Thomasdtr Östgöthe. Inskr vid UU 17 april 86, skrivare vid Antikvitetsarkivet juli 93, ritare där från 14 okt 93 (fullm dec), kopparstickare, topograf. — Trol ogift.

Hülphers, Abraham, Musikhistoriker, Topograf, Genealog (1734 – 1798)

1 Hülphers, Abraham Abrahamsson, f 27 nov 1734 i Västerås, d 24 febr 1798 där. Föräldrar: handlanden o rådmannen Abraham Hülphert o Christina Westdahl. Anställd i Hülphertska firman 48—75, kompanjon med fadern 52, resor i Sverige, Danmark o Ryssland från 57, ägare till Fredriksbergs Bruk 61, dir:s titel, heder o rang i kommerskoll 13 juli 63. — Topograf, genealog, musikhistoriker.

G...

Häggbladh, Abraham, Arméofficer, Topograf (1789 – 1848)

Häggbladh, Abraham, f 1 jan 1789 i Vasa, Finland, d 20 mars 1848 i Sthlm, Finska. Föräldrar: skrivaren Abraham H o Maja Stina Öberg. Student vid Åbo akad 30 sept 07, renritare vid fältmätn:brigaden av ingkåren 23 nov 12, underlöjtn där 6 april 13, officersex 19 mars 19, löjtn 30 juni 20, kapten 4 juli 28, major i armén 10 febr 37, vid topografiska kåren 3 febr 43, överstelöjtn 28 nov 45. — L...

Elers, Johan, Riksdagsledamot, Poet, Topograf (1730 – 1813)

2. Johan Elers, f. 8 juni 1730 i Karlskrona, d. 20 nov. 1813 där. Föräldrar: justitieborgmästaren Johan E. och Cecilia Planck. Student vid Lunds univ. 27 jan. 1745; började tjänstgöra i Kanslikollegium 1749; auskultant i Riksarkivet 1750; e. o. kanslist i K. biblioteket 13 juni s. å.; amanuens där 1751; e. o. kanslist i Riksarkivet 19 a...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se