Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Häggbladh, Abraham, Arméofficer, Topograf (1789 – 1848)

Häggbladh, Abraham, f 1 jan 1789 i Vasa, Finland, d 20 mars 1848 i Sthlm, Finska. Föräldrar: skrivaren Abraham H o Maja Stina Öberg. Student vid Åbo akad 30 sept 07, renritare vid fältmätn:brigaden av ingkåren 23 nov 12, underlöjtn där 6 april 13, officersex 19 mars 19, löjtn 30 juni 20, kapten 4 juli 28, major i armén 10 febr 37, vid topografiska kåren 3 febr 43, överstelöjtn 28 nov 45. — L...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se